Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2
Slag Javazee 2A
Slag Javazee 3
Slag Javazee GM
Andreas Hub. Emmen
Richard Arthur Cooke
Johannes Kaïn
Martinus Offringa
Hermannus Siemers
Joh. Thom. Martens
Hendrik A. Erkelens
Hij overleefde
SBN Doorman
Peter Steenmeijer
Verstegen Timisela
Dagboek F.J. Prudon
Frits Joh. Prudon
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DOORMAN GING NIET MET SCHIP TEN ONDER,

is de kop van een artikel uit de Leeuwarder Courant uit 1982 en geïnterviewde was oud Marineman matroos en later sergeant Willem van Zijl.

Hij was opvarende en overlevende van de Slag in de Javazee 27 febr 1942 en werd opgepikt en te werk gesteld in het krijgsgevangenkamp te Nagasaki en kwam "heelhuids" in Nederland terug, vervolgde zijn carriere bij de Marine en ging uit dienst in 1961 wegens trombose en later enigszins verbitterd met pensioen ging. 

Ik heb dit artikel overgenomen en enkel hier geplaatst uit hoofde van nieuwsgaring en van mijn persoonlijke betrokkenheid bij de Slag in de Javazee, wegens het feit dat mijn broer sneuvelde in die bewuste Slag en voor geen andere reden dan ook. Zelf heb ik totaal geen mening of oordeel van welke aard dan ook over de inhoud van het artikel.

 

Bovenstaande foto's van Willem van Zijl hieronder uitvergroot:

 

 

Hieronder het relaas van/over Willem van Zijl, overgenomen van www.kb.nl Leeuwarder Courant 1982.

 

 

Hieronder het commentaar van F.C. van Oosten, hoofd Maritieme Historie van de Marinestaf te Den Haag in 1982.

De rest van het commentaar gelieve men zelf maar even op te zoeken in de www.kb.nl

 

Top