Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het foto album 1047 van FotoZoektFamilie.

Uit dit album slechts 1 dubbele foto van de heer Richard August Waleson.

Gewoon te zijner ere en respect, omdat er zo bitter weinig over hem bekend is en omdat zijn dubbelportret zo eenzaam en verloren staat tussen al die andere onbekenden.

Bronnen: De gebruikelijke R.A's, Delpher en My heritage sites met betrekking tot de familie Waleson.

Rechterfoto: Ik vermoed dat hij koopvaardij officier was o.i.d. Ik ken dit tropenuniform niet van de marine. Ik denk ook niet dat hij gehuwd was. Het fotoalbum 947/2 vermeldt ook 2 foto's van een schoolklas waar ook de naam Waleson bij staat. Ik meen dat er op één foto Richard bij staat op jonge leeftijd, maar ik kan me vergissen.

Ook hier zal ik niet het hele hebben en houwen van de families(s) Waleson neerplonken, want het gaat mij om de heer Richard August Waleson in het bizonder en zijn directe naasten.

 

De heer WILLEM FREDERIK WALESON, geboren te Padang op 12 juli 1862 werd ambtenaar en startte als klerk in 1881 te Padang tot 1883 en in welk jaar hij zijn dienstverband tot zijn overlijden op 17-7-1928 Mr. Corn. aan toe, als ambtenaar (Kantoor Chef Alg. Secretarie Batavia) volbracht. 

Hij huwde HENRIETTE ADOLPHINE MATHILDE SÜLTER te Meester Cornelis Batavia op 1 mei 1895. De familie naam Sülter is ook verbonden o.a. aan de fam. Enkoroma Coffie (Ned.Ind. Afrikaans geslacht)

Het echtpaar kreeg de volgende kinderen: 

  1. Frederik Maurits, geb. circa 1890 Mr. Cornelis en overl. Den Haag 27-2-1945. Hij huwde Francisca Louisa Breuer.
  2. Jacobus Antonie, geb 2-12-1891 Mr. Corn. en overl op de Yunyo Maru 18-9-1944, Vernoemd naar zijn grootvader. Zie OGS die hem noteert als Jacobus ANTOINE.
  3. Eduard Karel, geb. 13-10-1893 Mr Corn. en overl. 22-2-1968 Den Haag.
  4. Richard August, geb. 21-5-1896 Mr. Corn. en overl. 2-1-1897 Mr. Corn.
  5. Geertruida Maria, geb. 22-7-1897 Mr. Corn en overl. ??
  6. Jan, geb. 13-10-1899 M. Corn en overl. 10-2-1991 Heiloo.
  7. Richard August, geb. 3-8-1902 Mr. Corn. en overl. 27-11-1952 Haarlem. (Woonde Hazepaterslaan en was vernoemd naar zijn jong gestorven oudere broer.)
  8. Alphonse Willem Frederik, geb.29-6-1910 Batavia en overl. 14-2-1984 Amsterdam. Hij huwde Augusta Victoria Valesca Pohlert. (Geb Den Pasar Bali 24-1-1913). Hij was ijkmeester. Zie openarch.nl. Hij werd ook geinterneerd. Zie Japanse interneringskaarten.

De grootouders van de kinderen van Waleson zijde waren: Jacobus Antonie Waleson en Anna Catherina Ehgartner.

Richard August overleed in Haarlem en volgens de gegevens overl.berichten krant Haarlems Dagblad woonde hij destijds op de Hazepaterslaan welke in de jaren 80 van de vorige eeuw totaal verbouwd werd.

Hieronder een plaatje van toen en nu. Wat een verschil: Toen slechts 1 auto voor de deur.

 

 

Hieronder een paar overlijdens advertenties betrekking hebbend op het overlijden van de ouders van Richard August (en de overige broers en zusters).

 

Moeder Waleson overleed in jan 1940 en wat opvalt is het feit, dat moeder Waleson haar eigen naam draagt en via de overl. adv. van vader Waleson wordt het

 

Hieronder de overl. adv. van vader Waleson welke getekend werd - namens allen - door de weduwe Waleson-Burgemeestre, waarmede duidelijk wordt gemaakt, dat vader en moeder Waleson-Sulter uit elkaar waren. Mij is onbekend wanneer het echtpaar van elkaar gescheiden was.

Het huwelijk van vader Waleson met mevr. Burgemeestre vond plaats op 10 dec 1927. Marie Josephine was toen 44 jaar oud. Haar ouders zijn mij onbekend. Het huwelijk heeft slechts 7 maanden geduurd.

Marie Josephine Burgemeestre werd ook getroffen door de oorlog. Zij overleed in kamp Banjoe Biroe een paar dagen na de capitulatie van Japan en 2 dagen na de proklamatie van Indonesia's zelfstandigheid op 17 aug 1945. Zie OGS

 

De genealogen die toevallig hier passeren kunnen aan de hand van de overl. adv. van opa Waleson zelf uitzoeken welke families gerelateerd zijn. Een der ondergetekenden is Willem Frederik, de vader van Richard August.

 

Een zijsprong naar de familie Sülter.(Let wel: In de bronnen wordt de nama SÜLTER vaak ook als SULTER geschreven)

De moeder van Richard August Waleson was mevr. Henriette Adolphine Mathilde Sülter (* 28-11-1868 +12-1-1940. Zij had tenminste één jongere broer genaamd August Friedrich(Frederik) Wilhelm Sülter (*25-3-1875)

 

Bronnen: Openarch.nl en RA's.

August Fr. W. Sülter was opzichter Spoorwegen Manggarai en Poerworedjo en ging in 1928 uit dienst (met pensioen)

Hij had een relatie met 1) de Inl. vrouw DJAGRAH en hieruit werd geboren

Hendrik Frederik Ferdinand Sülter te Bandoeng op 7-9-1900 en overl. okt/nov 1944 gevangenis Balikpapan en herbegraven te Balikpapan op 30-11-1948. Hij ging in 1917 vrijwillig in dienst.

Wellicht nog meer kinderen?

Hij had een relatie met 2) de chinese vrouw Beng Nio Eng Nio / Oy Beng Nio (Kortom als het beessie maar een naaam heeft volgens de ambtenaren as usual.!!!) en hieruit werden geboren

 1. Johannes Sülter * Batavia 11-9-1912. Op 20-9-1929 stattionsklerk 1ste klas, Op 6-4-1933 ontheven van functie, Op 2-1-1934 vrijwillig in dienst. Bijgetekend bij landmacht en op 29-10-1950 in Nederland. Huwde op 30-6-1936 te Malang met Maja Laura van Russum. Uit dit huwelijk meerdere kinderen.
 2. Johan Sülter * 7-6-1914 Mr. Cornelis.Op 26-11-1931 ingelijfd samen met broer Johannes. Was militair gebleven en ging over naar de Landmacht. Op 10-10-1950 naar Nederland. Op 1-5-1957 met pensioen.
 3. Jan Sülter *29-10-1916. Geinterneerd.(GahetNa) Aant. op zijn kaart: Correspondentie naar mevr. O.B.N. (Oy Beng Nio) te Mr. Cornelis.
 4. Wellicht nog meer kinderen?

 

 

Hoe het ook geweest was, moge zij allen in vrede rusten

Top