Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Nieuwe straatnamen
Surabaya's raadhuis
De dood van een huis
Voor Greet
Savelkoul Tunjungan
J.P. Salomonson
Herman Salomonson
Fort Erfprins Menari
De Vliegenier
Oud Surabaya Alb1158
Druk.v.Dorp/Feenstra
Johannes Oostenbroek
De Liefde Meijer
Gentengkali school
Prof.Dr. R. Remmelts
RA Siti S.Djoewito
Fam. Karel Versfeld
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Prof. dr. Remmelt Remmelts. Hooglelaaar universiteit Batavia. 

Zomaar ter respect en ere aan de volgende leden van deze familie Remmelts.

Het waarom staat onderaan deze pagina. (zie daarvoor de pagina Gentenkali HBS/MULO.)

 

Remmelt Remmelts werd geboren te Zaandam op 7 november 1890 uit ouders Klaas Remmelts en IJtje Tijmes. Vader Klaas was landmeter en werd 1850 te Assen geboren en IJtje werd geboren te Beilen 1860.

 

Remmelt huwde Cordula Frederique Smit te Haarlem op 26 november 1921. Cordula was voorheen gehuwd met Leonardus Daniel van Hengel. Cordula's vader was Frederik Smit, geboren te Kediri.

Uit het huwelijk van Remmelt en Cordula werden de volgende kinderen geboren, zie scan hieronder: 

  1. Klaas *18-9-1922 te Amsterdam en overleden 10-12-2008. Hij was jurist.
  2. Just *22-11-1923 te Amsterdam en overleden 11-11-2014. Hij was ingenieur.
  3. Mieke *11-2-1926 te Amsterdam en overleden 6-2-2007. Zij was sociaal geografe (drs) en lerares geografie HBS/mulo.
  4. Frederik(Frits) *30-5-1927 te Amsterdam en overleden 26-1-1988. Hij was elct. ing.

 

 

Volgens krantenberichten was de carriere van de heer Prof.Dr. Remmelt Remmelts als volgt.

 

Het waarom van dit eerbetoog aan de familie. (zie boven).

In het laatste bestaande schooljaar (1955/1956) van de Gentengkali school te Surabaya was ik brugsmurfleerling en kreeg aardrijkskunde les van juffr. Mieke Remmelts, welke hier te zien is op onderstaande foto. (Deels uitsnede gemaakt om een vergroting te verkrijgen.)

Mieke moet een jaar of 4 oud zijn geweest, toen het gezin naar Indië vertrok in 1930 en mij is onbekend waar het gezin tijdens de oorlog verbleef. In elk geval heeft Mieke toch wel minimaal 12 jaren vanaf 1930 tot 1942 in Indië doorgebracht, als ik de krantenberichten volg ( en zonder de oorlogsjaren meegerekend te hebben.)

Op één of andere manier heeft ze in die korte periode mij de liefde voor het vak aardrijkskunde bijgebracht en daarom mijn respect voor haar en haar familieden.

Een broeder van de grootvader van Drs. M. Remmelts ( = Frederik Smit) was de heer Willem Christiaan Jan Smit. zie onder.

 

Moge zij vrede rusten

Top