Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Dat andere kerkhof in Jakarta en wat nog in gebruik is: PETAMBURAN.

 

Hieronder een beeld van een deel van het kerkhof, zoals het er vandaag nog uitziet. Opgericht in 1816 als aanvulling op Tanah Abang. (Volgens indonesianu.nl) Maar, ik zeg niets.....behalve dat het 100 jaar scheelt zowat.   En voor de rest, als men meer wilt weten:  "Wikipedia" staat tot uw beschikking. Succes ermee. De blauwe vlekken zijn weerkaatsing van licht op de lens. Het kerkhof is grotendeels nu bezet door Chinese graven en er zijn nog slechts weinig Europese graven te vinden.

Ik verwijs hierbij ook naar de website www.pentalpha.nl en met name bij het menu FOTO's waar de subpagina Petamburan staat met daarin de foto's van de graven aldaar.

Daar kan men ook de bijbehorende foto's van de graven van de betrokkenen opzoeken, waarvan ik hiernavolgend aanvullende details vermeld. Waar mogelijk heb ik tevens ook aanvullende foto's toegevoegd, zoals bijvoorbeeld uit de www.fotozoektfamilie.nl en of krantenberichten of van familie websites.

Inmiddels heb ik 22 mei 2016 officieel toestemming gekregen om de betrokken foto's van de hier bedoelde graven op deze pagina te plaatsen en heb ik deze foto's voorzien van het kenmerk www.pentalpha.nl daarmee aanduidend, dat deze foto's het copyright en eigendom zijn van de heer Rob van de Ven Renardel de Lavalette.

Ik quote hiernavolgend de toestemming verkregen per email.

 

Geachte heer Boers,

 

Bedankt voor uw mail.

Omdat we allemaal deels dezelfde belangstelling voor, en doelstelling hebben t.a.v. het conserveren en tonen van interessante en ook vaak fraaie beelden uit vm. Nederlands-Indie en het voorkomen dat de historische beeltenissen voor altijd verloren gaan, heb ik in het algemeen geen bewaar tegen gebruik en/of verwijzing naar gegevens die ik heb gepubliceerd, indien wel bronverwijzing wordt toegepast.
Dit laatste gebeurt niet altijd, heb ik gemerkt en ik vind tot mijn verbazing nog weleens mijn foto's terug op de meest vreemde websites. 
Ik heb als lid van de IGV jaren geleden fotomateriaal voor publicatie ter beschikking gesteld, mogelijk dat

daar de verwarring zit. Ik geef u hierbij verklaring van geen bezwaar tot gebruik van foto's van Petamburan en Malang (Soekoen), indien i.d.d. bronvermelding plaats heeft.  

Veel succes bij uw verdere naspeuringen, uiteindelijk dienen we hetzelfde doel.

 

Groet,  

Rob van de Ven Renardel de Lavalette

Unquote.  

  

 

De foto's zijn een aantal jaren geleden genomen en ik weet pertinent niet of de graven heden ten dage nog in dezelfde conditie zijn.

Tevens informeer ik het lezerspubliek, dat ik NIET alle foto's van dit kerkhof hier plaats en van aanvullende details voorzie, om redenen:

 • Er vaak weinig tot geen gegevens bekend zijn bij mij en
 • Er op diverse andere websites afwijkende gegevens vermeld worden, waar ik geen grip op heb en ik mij derhalve onthou van "het klakkeloos overnemen" van deze data naar deze pagina. In de kranten staan vaak ook "losse" berichten over enkele betrokken personen vermeld, die niet resulteren onder de categorie Officiële Berichten en ik ook daarom niet de echtheid ervan kan onderzoeken. (Ook toen schreven journalisten al sensatie verhalen als bladvulling van de kranten.)
 • Ik derhalve niet onnodig kwats op het internet neerplonk.

  

Mevr. Jenny Henriette Frans-Schot. Beide echtelieden waren onderwijzers onder andere te Kupang (Koepang) Europese school.  Mind: Toen beide personen te Koepang dienst deden als onderwijzer/onderwijzeres waren zij nog niet gehuwd. Hun huwelijk vond plaats te Batavia op 28 dec 1927 toen beiden overgeplaatst werden naar Bandung en Tjimahi.

Hieronder enkele foto's uit het album 1003. Pagina's 3, 4 en 8 en misschien nog wel meer.

Links zittend juf. Jenny Henriette Schot. Rechts onbekend. Collega? Wellicht familie op bezoek?

 

Haar graf vermeldt: HIER RUST ONZE LIEVE ECHTGENOOTE EN MOEDER J.H. FRANS-SCHOT *TE BANDOENG 3 FEBRUARI 1902 +Te BATAVIA 26 AUGUSTUS 1935.... gevolgd onderaan de grafplaat door een spreuk uit de bijbel. (Bron foto zie www.pentalpha.nl)

 

Zij was: Jenny Henriette Schot, dochter van J.A. Schot en C. Schot-de Vroom. Het gezin Schot - de Vroom had meerdere kinderen. Jenny was niet de oudste. Jenny huwde met Armando Walter Frans op 28 dec 1927 te Weltevreden en dit gezin had kinderen.

 

Hij werd geboren te Batavia op 30 maart 1902 als zoon van Coenradus Wilhelmus Frans en Augustina Wilhelmina Ungerer. In 1925 was hij onderwijzer 3de klas Eur.school Koepang.

Op 23 dec 1936 huwde hij - als weduwnaar - ten tweede met J.P. van der Schoot. Armando overleed aan boord van de beruchte Junyo Maru tijdens de ramp op 18 sept 1944. !!!! Zie interneringskaart hieronder.

(Saillant detail: Op 1 maart 1919 huwde Alexander Karel Bernard van der Schoot met Victoire Anna Therese Schot te Bandoeng volgens RA1920 blad 4 en hun echtscheiding werd na 8 maanden op 3 nov 1919 te Bandoeng uitgesproken. Alexander stierf te Djombang op 28 aug 1922. Hij was werkzaam op de Suikerfabriek  NGELOM - district Jombang)

Onderstaande foto werd genomen op 30 maart 1927 toen Armando 25 jaar oud zijn verjaardag vierde. Het meisje naast hem zou Sientje Zomers moeten zijn geweest volgens bijschrift. Kleine Sienyje draagt een verband om haar linkerbeen. Gevallen? Doet waarschijnlijkpijn, want ze steunt op het "gezonde" been.

 

Zijn verjaardag vierend volop in de bloemen.

 

Hieronder een foto van de ouders van Armando Walter Frans, namelijk de heer W.C. Frans en mevr. A.W. Ungerer. Bron: Internet via Google website Frans familie. Tevens eronder een scan van de interneringskaart. Op de kaart staat vermeld dat de tweede echtgenote van Armando, mevr. van der School heette. In het trouwbericht in de www.kb.nl staat echter mevr. van der Schoot. Op de website myheritage/Familie Frans staan nog meer foto's van de familie Frans en aanverwanten. Het gezin Armando Walter Frans-van der Schoot woonde in de oorlog in Depok. 

De familie Terweij - van de Peppel.

Op www.pentalpha.nl is een foto van het familie graf te zien. Een beetje een trieste aanblik wegens het opgehoopte vuil op het graf en welk vuil een deel van de grafplaat bedekt, zodat een stukje tekst net niet te lezen is.

 • JACOBA PETRONELLA TERWEIJ-VAN DE PEPPEL.
 • Geboren 4 dec 1886 Nijmegen en Overleden 2 jan 1946 Batavia.
 • SIMON TERWEIJ
 • Geboren 15 jan 1884 Zaandam en Overleden 16 aug 1945 Semarang.

(Het blauw gekleurde hierboven is door het vuil niet zichtbaar. De vaas aan het linkerhoofdeind ontbreekt.) 

Met toestemming hieronder de foto van het graf en gemarkeerd met www.pentalpha.nl

 

Mevr.Terweij stierf in het kamp TJIDENG en de heer Terweij stierf in kamp BANGKONG/Semarang.

Zij huwden op 31 januari 1914 - bron website https://www.genealogieonline.nl/stamboom-huigen/I1932.php en volgens deze bron scheen zij PETRONELLA JACOBA te heten i.p.v. zoals zij op de grafplaat genoemd wordt. Zie ook deze website: http://huigen.webs.com/familievandepeppel.htm

De heer Terweij begon zijn carriere als typograaf en in de leeftijd van 25 jaar trok hij naar Indië en begon zijn carriere bij de Kon. drukkerij KOLFF & Co Batavia alwaar hij later Directeur werd. Op 1 januari 1935 vierde hij zijn 25-jarig jubileum bij het bedrijf.

Na de oorlog werd zoon Eduard Johan Terweij (1916-2005) directeur van KOLFF en tijdens de souvereiniteits overdracht in 1949 werd tere van dit feit door de zoon een Slametan gehouden waarbij circa 1000 werknemers/gasten aanwezig waren. (Bron kb.nl). Hij had een relatie met Marie Albertine Sanders en trok later naar de USA alwaar hij stierf.

Het jongste kind Walter Simon Terweij (1925-2001) trok later ook naar de USA , alwaar hij stierf, maar huwde Marie Linda Morris te Batavia op 28 juni 1949.

Dochter Diewertje Gerda Terweij (*18-1-1915 Batavia en + 3-10-1963 Amsterdam) huwde te Amsterdam op 17-1-1939 met de heer Christiaan Hendrik Stradmeijer (*1912 +1987).

De genealogische gegevens zijn afkomstig van de website van Marit Terweij.

Hieronder de heer Simon Terweij ter gelegenheid van zijn jubileum en zich onderhoudend met de GG de Jonghe die op bezoek kwam (en wellicht ook op de koffie met een lemper.)

Triest: mevr. Terweij haalde net niet het einde van de oorlog en meneer Terweij haalde nog net de bevrijding. Een dag na zijn overlijden werd door voormalig president Soekarno de Proclamatie Indonesia Merdeka uitgeroepen op 17 aug 1945.

Mogen zij in eeuwige vrede rusten.Mevr. A. OFFRINGA - EMAN.

Op www.pentalpha.nl is de foto van het graf te vinden.

 • HIER RUST ONZE LIEVE VROUW EN MOEDER
 • A. OFERINGA EMAN
 • GEBOREN; 9 MRT 1887
 • OVERLEDEN: 18 APR 1945
 • IN LEVEN EN STERVEN HET EIGENDOM VAN JEZUS.

Het einde van de oorlog was gaande; vakmanschap was ver te zoeken en tijden waren slecht. Hoogstwaarschijnlijk werd de grafplaat snel in elkaar geflanst door de (lokale) beitelaar/steenhouwer, want de zinnen zijn niet netjes uitgelijnd en een grove fout is het feit dat de naam als OFERINGA werd gebeiteld, terwijl het OFFRINGA moet zijn.

 

Zij was ANTJE EMAN, geboren te Den Haag op 9 maart 1887 en overleden op 18 april 1945 in kamp St.Vincentius Batavia.(Volgens de OGS). Het Zendingsveld Gereformeerde Kerken Bussum echter schrijft dat mevr. J.J.Z. Offringa-Eman te Bandoeng is overleden. (KB - Heerenveensche Koerier 22-10-1945). Zij was de dochter van Albert Eman en Stephana Goedel. Helaas is er niet veel over Antje te vertellen, maar destemeer over haar echtgenoot Offringa en de familie Offringa.

Op 22 juni/juli ??1913 Den Haag huwde zij met de heer Johan Joachim Zeger Offringa, leraar Frans aan de christelijke mulo te Djogja (in 1926). Hij slaagde in 1910 te Den Haag voor de akte MO Frans. Hij was de zoon van Jelle Offringa (predikant) en Christina Seeger.

Hij was ook commissaris Schaakbond Midden Java te Djogja.(vanaf 1930 of eerder tot 1941.)

Het echtpaar Offringa - Eman had, volgens de PK Den Haag, ook de volgende kinderen:

Dochter/kind nummer 2: Christina Martina overleed 26-1-2004 te Haren.

Saillant detail: Toen Stephana Christina Offringa op 4 juni 1915 geboren werd te Djogja, vierde een straat verder in Djogja een ander gezin op diezelfde dag ook een geboorte van een meisje, namelijk geheten Gerardine Albertine ten Cate, dochter van Gerrit Willem ten Cate en Louise Albertine Meijer. Ja en? Niks ja en.... Gerardine was mijn tante, jongste zus van mijn ma Beatrix. En wat nog het meest frappante aan dit alles is? Beide dames Stephana Christina Offringa en Gerardine Albertine ten Cate worden op dezelfde dag 4 juni 1915 te Djogja geboren en beide dames hadden een neefje en beide neefjes sterven samen op dezelfde dag 27/28-2-1942 in de Slag in de Javazee aan boord van het HMS de Ruyter. En 74 jaren later wordt dit feit op het internet kenbaar gemaakt.

 

Enkele "bizondere" wetenswaardigheden inzake de hierbedoelde familie OFFRINGA.

Op het huwelijk van Antje Eman en Johan Joachim Zeger Offringa waren 2 broers van de bruidegom hun getuigen, te weten:

 1. Engbert Seeger Offringa - 37 jaar oud en boekhouder te Leiden in 1913. (Gehuwd met Siebrigje Eerdmans). Hij werd ook genoemd Englebert Seefer Offringa en was in 1931 leraar moderne talen te Leiden. (Overleden 27 aug 1936 Leiden).
 2. Rienk Pieter Offringa - oud 33 jaar en manufacturier te Nieuw Vennep. (Overleden 10-3-1920 te Zeist).

Een deel van de trouwakte van echtpaar Offringa - Eman, met vermelding van de broers als getuige:

 

 

 

Hieronder een scan van de PK van Engbert Seeger Offringa gehuwd met Siebrigje Eerdmans. Let op de mutatie 3) Julia Martina Offringa, dochter geboren te Leiden op 14 juli 1907.

 

Hieronder een scan van het huwelijk van Henriette Antoinette Offringa met vermelding dat zij geboren werd te VORST Belgie op 12 april 1907 en vader was Englebert Seeger Offringa en moeder Siebrigje Eerdmans. Volgens http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/pdf/EVDO02_NIOD07_0093.pdf , was de echtgenoot van Henriette in 1943 assistent arts te New York in de kliniek voor gratis behandeling van Nederlandse zeelieden. De leiding berustte in handen van Dr. van der Gugten die 20 jaar in Indië praktijk ervaring had opgedaan als arts.

 

 

 

Hieronder de PK scan van Henriette Antoinette Offringa met haar geboortedatum 12 april 1907 te Vorst België.

 

Is het mogelijk dat een moeder 2 dagen na elkaar bevalt en op 2 ver van elkaar verwijderde plaatsen? Jawel, dat kan: Henriette Antoinette en Julia Martina waren dus tweelingen en waarschijnlijk was men in België op vakantie of zoiets toen Henriette geboren werd en men spoorslags naar Leiden terugreisde alwaar zusje Julia geboren werd. Ik zie anders geen andere verklaring ervoor.

 

En als men zo vriendelijk wilt zijn om even terug te keren naar de PK scan van Engbert en zijn gezin en met name kind nummer 4 wilt bekijken. MARTINUS OFFRINGA, geboren 29 aug 1918 te Leiden. De laatste kolom vermeldt: B.D. Vrijw....... En dat betekent?.....Bizonder Dienstplicht Vrijwilliger....

Want wie was Martinus? Zie foto hieronder en zie de pagina Indië in Oorlog - Martinus Offringa - medegesneuvelde met mijn broer Cornelis Boers op HMS de Ruyter 27/28 febr 1942. 

 

 

Een oorlog brengt veel meer teweeg dan men kan vermoeden. En het uitpluizen van geschiedenis ook veel. In 2013 zou ik nooit vermoed hebben, dat ik anno mei 2016 weer terug zou keren op een stuk geschiedenis die ik toen in 2013 schreef.

Moge zij allen rusten in eeuwige vrede.

 

 

 

 

Top