Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Contactformulier
Gastenboek
Wie ik ben
Mijn ouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
De Cannalaan
Impressies Surabaya
Peneleh 2014
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Surabaya Moorden
Kees, een Chinees
Atamimi de Arabier
Fred Krisen
Jos Crawfurd
Joop Nahuysen
Fam. Saleh-Hartman
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Indië en Youtube.
Zieleroerselen
Verhalen over susje
Diverse verhalen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Foto's algemeen
Externe Indo links
GEZOCHT


Indo's eten in hun leven gemiddeld
rijstkorrels per jaar en 5 kilo sambel

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 4....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 4.

 

 

Een foto reportage met foto's van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati - Alle foto's zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.


Zin in een achtergrond muziekje? Klik dan op deze link om te luisteren naar Will you visit me on Sunday door Merle Haggard.

Will you visit me on Sunday, will you bring me pretty flowers
Will your big blue eyes be misty, will you brush away a tear
A grave is filled with silence but if a sleeping man could hear
Darling, would I hear your footsteps up there.

Promise me that time won't seperate me from your memory
That you'll remember me until the days of silver hair
If not for you I know I'd lose my mind before the morning
Hold me close and tell me that you care.

Dallas Frazier


Met medewerking van Boeroeng betreffende links/genealogie en adviezen inzake de achtergronden van notaris Wouters.

Hier rust onze beste vader Notaris Isaac Wouters, geb. te Sneek 6-9-1845 en overl. te Soerabaja op 31-12-1896.

Onderstaand is afkomstig van bron: http://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/generation9.html#455) circa 3/4 van boven af de pagina.

De loopbaan van de notaris in het kort: Izaak Wouters, geb. Sneek 6-9-1845, ovl. Soerabaja 31-12-1896, legt het notarisexamen af 21-8-1871, tijdelijk waarnemend notaris (benoemd 14-6-1882) te Semarang (1882-1885), notaris (benoemd 24-7-1885, herbenoemd 24-9-1889) te Modjokerto (1885-1892), notaris (benoemd 2-8-1892) te Semarang (1892-1893), notaris (benoemd 27-2-1893) te Soerabaja (1893-1896), secretaris (1887-1888) en voorzitter (1889) van de Muziek- en tooneelvereeniging "Modjokerto" te Modjokerto, agent te Modjokerto van de Algemeene maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, gevestigd te Amsterdam (1888), commissaris van toezicht van de Soerabajasche Hulpbank (1894), woont te Semarang (1882-1885), Modjokerto (1885-1893), Soerabaja (1894), tr. Semarang 14-2-1881 Rosina Fredrika Barentz, geb. Samarang 14-2-1860, ovl. na 1902, woont als zijn weduwe te Samarang Tjandie (1898-1902), verm. dr. van Fredrik Hermannus Barentz. 

Waar doet de naam WOUTERS toch nog meer aan denken? Ach ja natuurlijk, ....heet hij niet Patrick? ;-)

Maakt niets uit. Wilt u meer weten over Patrick Wouters en waar hij zich mee bezig houdt met betrekking tot het Indisch gebeuren, ga dan naar zijn Face Book pagina. Of ga naar www.indischalbum.nl als de eerste link niet goed werkt in sommige browsers.

 

 


 

Een simpele grafsteen vermeldt op graf no E.932: C. van Theilen / Overl. 8 july 1864 en oud 62 jaar. De geboortedatum zal omstreeks 1802 zijn geweest. Waar? De bestaande bronnen, op de RA 1865 en de kb.nl,  geven geen verdere informatie dan slechts haar voornaam. Nooit gehuwd geweest? Familie? Wie zou haar grafsteen verzorgd hebben? Zou zij van Duitse oorsprong geweest zijn?

Overledene:Cecilia van Theilen (v)
Plaats:Soerabaija
Datum:08-07-1864
  
RA jaar/bladzij:1865/ A 116 

Helaas, met al mijn grafische software, ben ik er niet in geslaagd om de tekst op de grafsteen te verduidelijken. Ik kan met de grootste moeite de volgende namen (???) en/of tekst ontcijferen: 

Albert H.M. Dort (??) , wife of the capt ...... M.L. Dort (??) ....Wilhel (??) Albertina (??) .... born ?? july 1849 (??) .... en een engelse tekst .......LIFE WITH HIS CREATOR.....LOVELY.....

In 1853 woonde een koopman/handelaar H.M. Dort in The Village of New California. (http://www.ohiogenealogyexpress.com/union/unionco_hist_villofcalif.htm)

De tekst op de grafsteen is Enegls, dus het zou mogelijk zijn, dat ........

WIE HELPT ?

 


Van onderstaande grafsteen kan ik helemaal niets maken. Helaas. De grafplaat is van te ver weg gefotografeerd.


F. Stokhuyzen, geboren 24 feb 1855 en gestorven te Soerabaja 30 okt 1892. De almanakken geven geen nadere gedetailleerde informatie over F. Stokhuyzen. Aan de grafsteen is ook niet veel te herleiden. Zou hij soms de genoemde scheepskapitein zijn zoals genoemd in de opsomming hieronder? Vrijgezel varensgast? Geen tijd voor een huwelijk? Voornaam voluit misschien Frederik ?

 

 

  1. Javabode 29 jan 1891: Aangekomen vreemdeling van Tandjong Priok te Hotel des Indes: de heer F.J. Stokhuyzen. (Zou hij dezelfde zijn als de passagier onder 5 genoemd?)
  2. Diverse scheepstijdingen kranten: Een scheepskapitein genoemd Stokhuyzen.
  3. Leydse courant 26 juli 1865: Mede ondertekening door F. Stokhuyzen in een rouwadvertentie van Catharina Barbara Herdingh te Leijden + 20 juli 1865. Deze F. Stokhuyzen zal echter NIET dezelfde zijn, aangezien de F. Stockuyzen in 1880 te Leijden stierf. Misschien een oom/neef?
  4. Algemeen Handelsblad 20-2-1884: Mede ondertekening door F. Stokhuyzen in een rouwadvertentie van Abraham Stokhuyzen + 17-2-1884 te Leijden...Deze F. Stokhuyzen zal echter NIET dezelfde zijn, aangezien de F. Stockuyzen in 1880 te Leijden stierf. Misschien een oom/neef?
  5. Diverse scheepstijdingen kranten vertrokken passagiers: Luitenant ter zee 1ste kl. F.J. Stokhuyzen op schip Jupiter welker kapitein is genaamd Stokhuyzen.
  6. April 1892: Het zeilschip Cornelia Elisabeth vat vlam op de rede van Batavia komende van Soerabaija. De gezagvoerder is kapitein Stokhuyzen.

Er was ook een Willem Anton Frederik Stokhuyzen, ook wel genaamd Kick Stockhuyzen, geboren te Soerabaja op 7 okt 1930 en overleden te Voorburg, die wat van doen had met politiek, radio en televisie. (o.a. Het programma Ja Natuurlijk.) Meer lezen over Kick? Klik dan hier.

 

 

 

 


 

 Thanks to Nathallia Fidrawati for cooperation.

Copyrights imexbo.nl en imexbo.org  | Wilt u contact zoeken? Ga naar Contactformulier.
Top