Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Contactformulier
Gastenboek
Wie ik ben
Mijn ouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
De Cannalaan
Impressies Surabaya
Peneleh 2014
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Surabaya Moorden
Kees, een Chinees
Atamimi de Arabier
Fred Krisen
Jos Crawfurd
Joop Nahuysen
Fam. Saleh-Hartman
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Indië en Youtube.
Zieleroerselen
Verhalen over susje
Diverse verhalen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Foto's algemeen
Externe Indo links
GEZOCHT


Indo's eten in hun leven gemiddeld
rijstkorrels per jaar en 5 kilo sambel

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 3....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 3.

 

Een foto reportage met foto's van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati - Alle foto's zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

 

Waar mogelijk heb ik sommige foto's voorzien van kommentaar.


Heeft u er zin in om op de achtergrond te luisteren naar een nummer van Emmylou Harris en Mark Knopfler? Druk dan op deze link om het nummer Love and Happiness te horen.


Hier rust wed. M. Haarmans geboren Walree. Geboren te IJsselstein in 1785 en gestorven te Surabaya op 15 febr. 1849.

Volgens 2002INN15:

Antoni Jacobus Haarmans, wielenmakers meesterknecht, geb. Utrecht 9 juli 1783, zn. van Theodorus Haarmans en Barbera van 't Riet, gehuwd met Margaretha Walree, twee kinderen Ferdinandus Theodorus 6 jaar en Johanna Adriana 3 jaar, vrouw en kinderen gaan mee, Amsterdam 23 okt. 1815.

Archief Utrecht: ... dat geboren is op 17 dec 1812 te Utrecht het kind Adriane Johanna Haarmans en als moeder wordt vermeld Margaritha Walree.

De graveur deed zijn best om het jaartal in goed Romeins cijferschrift te graveren. Juist moet volgens mij zijn: CI"omgekeerde C". I"omgekeerde C"OCC.LXXXV .... Maakt niets uit verder. Was zomaar een opmerking mijnerzijds.

Zie ook Indische almanak BRP11. Hier staat vermeld: Overleden Margaretha Walré 15 febr 1849 (RA 1850).

In de Indische almanak BRP4 staat vermeld, dat de naam Walré Afrikaans is.

Mij is verder onbekend welk beroep de heer Haarmans in Indië uitoefende.


Het bovenste deel:

Hier rust onze geliefde moeder Johanna Elisabeth Guldenaar, geb. van der Zee. Overl. 7 jan 1897.

Zij huwde op 16 febr 1843 te Semarang met Willem Holst Guldenaar, overleden op 28 aug 1854 te Semarang. Johannan Elisabeth werd 82 jaar en moet derhalve geboren zijn circa 1814/1815.

Het onderste deel:

Hier rust W.H.J. Guldenaar, oud 78 jaar en gestorven op 8 juli 1923. Hij zal dus circa 1849/1850 geboren zijn. In 1892 begon de heer W.H.J. Guldenaar een hotel te Surabaya genaamd Oost Java Hotel. In 1902 sloot hij het hotel en begon een toko in de Kawatan buurt, welke hij runde tot aan zijn dood toe.

Volgens de Indische almanak liggen ook begraven in B2306: 

  1. Filips Reinier Guldenaar, begraven op 8 dec 1908.
  2. Louise Victoire Guldenaar, begraven op 31 ok 1910.

In het algemeen: De familienaam GULDENAAR komt zeer veelvuldig voor in het oude Indische gebeuren en ik waag me derhalve niet aan nadere details. Daar is genoeg elders op het net te vinden.

Via Boeroeng de volgende interessante aanvulling verkregen, met dank: 

Willem Holst Guldenaar en van der Zee hadden een kleinzoon Oscar Couwenberg. Oscar huwde met Emelie Wagenmakers. Haar broer Wijbren Wagenmakers was de overgrootvader van musicalster Linda Wagenmakers

Bron is kleindochter van Louise Wagenmakers, zus van Emelie en Wijbren

 


De heer J.N. Kramer, civiel ingenieur, geboren 13 okt 1849 (Te??)  en gestorven 14 juli 1887 te Soerabaja. Gelet op het grafschrift zal hij niet gehuwd geweest zijn.

De Indische almanak vermeldt geen overige details.

Volgens de RA 1885: Tesamen met anderen had hij stukken land ter ontginning en teelt van koffie in de streken Blitar en Kediri. Vanaf 1876 ingeschreven samen met : {Bekking, Olivier, Walter, Bik, Zuiderhout, Balkstra en G. Kramer (broer?)} 

Hij was mede-commissaris van de SF Kaliewoengoe nabij Soerabaja. (RA 1885 t/m RA 1888)

Woonachtig te Surabaya in 1887 volgens RA: 4 heren Kramer, te weten: G, J.F., J.N. en L.H.

 


In memory of Douglas Marten, died 11th okt 1901 en circa 1860 geboren te ??

RA 1903 vermeldt als inwoner van Soerabaja gestorven Douglas Marten op 11/10/1901.

RA 1896 Makelaar Commissie zaken te Soerabaja D. Marten. Handelsagent te Banjoewangi Th. W. H. Marten.

 

David Marten. Verdere gegevens onbekend. Schijnt van Schotse afkomst te zijn. 2 Broers?

Het motto van de Universiteit van Aberdeen luidt: Initium Sapientiae est timor Domini, hetgeen ook op de graftombe staat en betekent: " Het stellen van vragen is de angst van God."


 

Klik hier om naar deel 4 te gaan.

 

Thanks to Nathallia Fidrawati for Copyrighted pictures.

 

Copyrights imexbo.nl en imexbo.org  | Wilt u contact zoeken? Ga naar Contactformulier.
Top