Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
De Cannalaan
Juff de Raadt
Ketabang Kacapiring
Ambengan Kacapiring
De Kembodja weg
Oud Surabaya
Surabaya Moorden
Fred Krisen
Jos Crawfurd
Fam. G.H. Bartman
Fam. Th.C. Jasper
Fam. v. Schalkwijk
Joop Nahuysen
Fam. Saleh-Hartman
AVH Wetters
Ted Grashuis Ambenga
Leo Rampen Canada
Parijs-Coors YAB
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De familie Parijs - Coors en het blindeninstituut op Tegalsari Surabaya. 

Zo ogenschijnlijk een onbegrijpelijke gedachtengang om deze familie Leendert Pieter Carel Parijs en echtgenote Lucie Pauline Coors te combineren met het Blindeninstituut op de Jl Tegalsari 56 te Surabaya.

Maar, die combinatie familie Parijs-Coros en het Blinden Instituut heeft wel degelijk een diepere achtergrond en daarvoor verzoek ik de lezer/-es om de Moesson Online te raadplegen, alwaar een artikel is geschreven door Frans Parijs, een kleinzoon van de heer L.P.C. Parijs en echtgenote mevr. Coors. Bovenstaande foto is afkomstig van het bewuste artikel dat zeer mooi is geschreven. Met dank aan Frans Parijs die op deze wijze zijn familie heeft "vereeuwigd".

Ik heb daar niets aan toe te voegen, maar wil het hier vermelden opdat men niet vergete wie zij waren.

 

Dat artikel is te lezen via de volgende link: http://moesson.pictura-dp.nl/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=leendert+pieter+carel+parijs&datering=&krant=&qt=paragraaf&pagina=&sort=score+desc&doc=1&p=20&paragraaf=11&y=208  Wel even aanmelden om toegang te krijgen tot de website en checken of uw browser geschikt is om weer te geven. (Java module.)

Ergens aan het eind van het artikel schrijft Frans, dat zijn grootouders diverse huizen in bezit hadden en bij het afscheid van Indië en overgaand op het nieuwe Indonesia, een paar huizen aan de Tegalsari geschonken werden aan Indonesia om er een blinden instituut van te maken. Kortom: leest u zelf maar.

 

Wat ik wel nog even extra wil benadrukken is het volgende:

Frans' opa en diens broer Bernard hadden een zware jeugd en na omzwervingen kwam broer Bernard terecht bij hun oudere zuster Petronella Adolphina Parijs, die later huwde met Johannes Willem Hellendoorn, de eigenaar van het destijds bekende restaurant Hellendoorn, gesitueerd aan de Tunjungan en een geliefd vrijetijds oord van de Marine jongens.

Leendert kwam terecht bij Josias Bisschof , echtgenoot van een zuster van zijn moeder. Leendert kreeg bij deze oom ook een zwaar leven en op zijn 17de brak Leendert de banden met Josias B. en met behulp van zijn oudste broer Hendrik Christiaan Parijs, vond en kreeg hij werk bij de HVA.

Over Hellendoorn had ik in 2013 al iets geschreven en dat is te zien op: http://www.imexbo.nl/home-vervolg-1.html

 

Om een lang verhaal kort te maken: In 1958 repatrieerden leden van de familie naar Nederland en de vader van Frans Parijs, zijnde dr. Jacob Pieter Parijs schonk de huizen op Tegalsari aan zijn vriend dr. M. Soetopo om gezamenlijk er een school voor blinde kinderen van te maken. En heden ten dage anno maart 2020 is het nog steeds een Blinden Instituut met school en diverse voorzieningen, welke geleid wordt )anno 2019/2020) door het hoofd der school de heer Sutaryono.

 

Hieronder een foto van: Tegalsari 56 Surabaya JaTim/Indonesia. Gedung YPAB.

Foto onder: mij is onbekend wie de dame op de foto links is. Jammer dat de docu niet verhaald over het feit, dat de heer dr. Parijs destijds deze huizen geschonken heeft aan Prof. dr. Soetopo en dat slechts Prof. dr. Soetopo als founder wordt gekenmerkt. De docu is te zien op You Tube volgens link zoals ik op de foto gewaarmerkt heb.

 

Sedert een paar jaren is de huidige directeur de heer Sutaryono, die zeer geliefd is bij de leerlingen. Zie artikel in Kumparan.com d.d. 2 dec 2019.

Met dank aan diverse bronnen / Terima kasih buat beberapa sumber internet / Thanks to several sources.

Top