Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Nieuwe straatnamen
Surabaya's raadhuis
De dood van een huis
Voor Greet
Savelkoul Tunjungan
J.P. Salomonson
Herman Salomonson
Fort Erfprins Menari
De Vliegenier
Oud Surabaya Alb1158
Druk.v.Dorp/Feenstra
Johannes Oostenbroek
De Liefde Meijer
Gentengkali school
Prof.Dr. R. Remmelts
RA Siti S.Djoewito
Fam. Karel Versfeld
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Nieuwe straatnamen Soerabaja per 1950,

zoals deze in de Vrije Pers werden gepubliceerd. 

 

Ten behoeve van het lezersvolk uit het oude Soerabaja afkomstig, die graag willen weten hoe de oude straatnemen werden hernoemd.

Men gelieve er rekening mee te houden, dat naderhand enkele vernieuwde namen wederom vernieuwd werden. Hou svp er ook rekening mee, dat Soerabaja heden te dage wel tig-keren groter is gegroeid doordat al die Indonesische Japies veel KingKorn hebben gegeten.

Mijns insziens is de lijst niet volledig. Bijvoorbeeld: Er wordt wel gewag gemaakt van Cannaplein naar Taman Kusuma Bangsa, maar de Cannalaan zelf wordt niet vermeld.

Maakt niets uit toch, as maar gheef heluid en het is per slot van rekening een stukje service en nostalgie.

Leuk als bijvoorbeeld een Indo vader afkomstig uit Soerabaya en tegenwoordig in Vlaardingen woont en op zijn praatstoel zit, tegen zijn kinderen zegt:

"Joh, toen fan froeher woonden wij in de Van Deventer straat. Gezellig dicht bij de pasar."

En de kinderen verbaasd antwoorden: "Pa, dat wisten we niet dat jullie op de grens van Schiedam en Rotterdam hebben gewoond? Wanneer was dat dan?"

Waarop pa kregelig antwoord: "Goblok jullie ja, ik bedoel de Van Deventer laan en niet straat ja, in de buurt van Genteng in Soerabaja. Jullie snappen ook geen bal van toen fan froeher. Hayoo, schiet op en geef me maar een ardaffelkerket (aardappel kroket) en een glas kopi tubruk alsjeblieft. En ga je moeder helpen met de afwas. Males jullie, komen altijd alleen maar om te eten en dan weer gauw ervan door. En nu stil, ik wil film kijken van Roy Rogers met zijn witte jaran kepang. Loh, waar is mijn afstandsbediening nu weer?"

 

Sorry, maaaaaaf 100 keer,  als de oude ogen het niet goed kunnen lezen, maar de originele krant was vrijwel slecht gescand. ik heb wel getracht het iets leesbaarder te maken; dus het ligt niet aan jelui katjamata (bril) of ketaklense.

De oude Nederlandse benaming staat eerst vermeld gevolgd door de nieuwe benaming.

 

 

 

 

Top