Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Deel 2 van de nazaten van Johanna Johannes uit het huwelijk met Charles Francois Boudriot.

 

Ik verzoek de lezers tevens in acht te nemen, hetgeen ik op een andere pagina al gedeeltelijk uit de doeken heb gedaan wat betreft enkele hieronder genoemde personen. Zie daarvoor http://www.imexbo.nl/nazaten-johanna-joh.html

 

 

Zoals eerder op voige pagina's geschreven was Johanna Johannes, van de dochters van Joseph Johannes en Helena Jacoba Herwich (Herwig), de oudste.

Geboren te Semarang op 15 aug 1817, gehuwd met Charles Francois Boudriot 1834 te Semarang en gestorven te Den Haag op 25 maart 1856, waar zij tijdelijk verbleef.

 

Één van hun kinderen was ALBERT GUSTAAF BOUDRIOT, geboren 15 dec 1848 te Semarang en huwde op 15 juli 1878 te Amsterdam met HELENA CATHARINE JOHANNA BAKKER. Zij was te Amsterdam geboren in 1858.

Uit dit bovenstaande huwelijk werd onder andere geboren een zoon ALBERT KAREL REINIER BOUDRIOT te Medan op 31 juli 1883. (Een kleinzoon van Johanna Johannes en Charles Francois Boudriot)

Albert huwde op 13 april 1920 te Den Haag met de Haagse JOHANNA ALEIDA SCHEERES (29-6-1896 / 27-11-1940). Albert maakte uit hoofde van zijn beroep ( en nevenzaken) vele reizen heen en weer van Indië naar Nederland en Johanna Aleida is slechts één keer met hem meegeweest naar Indië (haar eerste en enige reis, na hun huwelijk) naar Ned. Indië en kon daar waarschijnlijk totaal niet aarden en verbleef daarom de rest van hun huwelijk te Nederland.

Het kon niet uitblijven, dat op den duur dit huwelijk spaak zou lopen en een echtscheiding kon dan ook niet uitblijven. Helaas werd Johanna Aleida ernstig ziek en voordat de scheiding uitgesproken werd, stierf Johanna Aleida in het ziekenhuis. Albert boerde in zijn leven goed: In Indië deed hij wat in de cultuur (Administrateur op één der Rubber- en koffie plantages in Engels/Schots/Iers bezit van de familie Glenmore te POERWODJOJA nabij GLENMORE Banyuwangi Oost Java) en het bankwezen en kon derhalve in Den Haag enkele woonpanden laten bouwen. Ten behoeve van de werkers op de plantage werd destijds een desa gebouwd welker desa genoemd werd (en nog steeds) Glenmore wordt genoemd.

Hieronder een foto van het hedendaagse stationnetje Glenmore.

 

Inmiddels had oom Albert kennis gemaakt met MARIA CORNELIA (genoemd MIES) GELAUFF. Zij werd geboren te Den Haag op 13 mei 1903 en al gauw werd het huwelijk tussen Albert en Maria gesloten te Den Haag op 19 april 1941. Maria was voorheen gehuwd geweest met de Haagse Michiel Cornelis Kasander en scheidde in 1939. Albert is na zijn pensioen nooit meer terug gekeerd naar Indië.

Uit beide huwelijken van zowel Albert Karel Reinier Boudriot met Johanna Aleida Scheeres en het huwelijk van Marica Cornelia Gelauff met Michiel Cornelis Kasander, alsmede uit het huwelijk van Albert met Maria kwamen geen nazaten voort. Doordat hun huwelijken kinderloos bleven, richtte het echtpaar hun aandacht op neefjes en nichtjes van Maria en één der nichtjes die vaak over de vloer kwam en zeer liefderijk door het echtpaar werd behandeld was mevr. M.C. van der Voorn-Gelauff. Dank zij de medewerking van de heer Chris Gelauff, woonachtig te Frankrijk en die een website Gelauff.org runt en die voor mij op zoek ging, kwam ik in aanraking met mevr M.C. van der Voorn-Gelauff, een nichtje van Maria Cornelia Boudriot-Gelauff.

Zij was zeer welwillend en kon mij details vertellen uit het leven van Albert Karel Reinier en echtgenote Maria Cornelia; zij verstrekte mij een paar foto's van het echtpaar, welke ik hieronder plaats.  Ik ben mevr. van der Voorn zeer dankbaar.

Albert was een zeer gedistingeerd heer, altijd keurig gekleed en Maria was dol op bontjassen. Alhoewel Albert geen druppel Indonesisch bloed in zich had, had hij altijd wel iets Indisch over zich.

Op de tweede foto hieronder is in het midden de heer Hendrikus Cornelis Gelauff, de vader van mevr. M.C. van der Voorn-Gelauff; hij was gehuwd met mevr. Anna Elisabeth Lut.  Hendrikus was een broer van Maria (genoemd Mies) Cornelia Boudriot-Gelauff.

De onderstaande foto heb ik verkregen van de website van de heer Chris Gelauff. Volgens de website zijn dit de kinderen Maria Cornelia en Hendrikus Cornelius.

Oom Albert Karel Reinier Boudriot stierf te Den Haag op 80-jarige leeftijd in 1963 en zijn echtgenote stierf te Den Haag in februari 2005 in de leeftijd van bijna 102 jaar. (Zij was 20 jaar jonger dan oom Albert). Ik kan digitaal niet de exacte overlijdensdatum vinden, doch volgens mevr. van der Voorn stierf oom Albert op 80-jarige leeftijd, toen zijn echtgenote 60 jaar oud was en het echtpaar scheelde 20 jaren.

Ik vraag me af of oom Albert Karel Reinier Boudriot bekend was met het feit, dat hij een achterkleinzoon was van de Groote Johannes ( zoals genoemd door B.Tr.v.P) of te wel Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan(ian) of te wel Joseph Johannes, de financier van de Engelsen in 1811 en de financier van Ned.Indië in 1822 ten behoeve van hun beider oorlogen. Op de erfgenamenlijst betrekking hebbende op de nalatenschap van zijn grootmoeder Johanna Johannes, wordt hij als erfgenaam nummer 46 aangeduid door notaris Demenint te Den Haag in 1952.

 

Meer lezen over deze tak van de familie Gelauff? Klik dan H I E R om op de website van de heer Chris Gelauff te komen.


 

Een andere zoon van Johanna Johannes en Charles Francois Boudriot, was de oudere CHARLES HENDRIK BOUDRIOT, geboren te Semarang op 8 dec 1840 en van 1870 tot 24 dec 1894 gehuwd geweest (gescheiden) met CAROLINE WILHELMINA SOEKIAS.(1851-1935).... (Leuk afscheidscadeau voor elkaar, een dag voor Kerstmis). 

 

Een korte levensloop van Charles Hendrik volgt hieronder: 

In 1864 geslaagd te Delft/Groningen als grootambtenaar en is ter beschikking gesteld aan de Resident van Semarang. In 1867 is hij controleur 2de klasse.... Zou hij mijn opa Julius gekend hebben op school in Delft? Ze hadden ongeveer dezelfde studie jaargangen.

Na bevordering , na een paar jaren slechts als ambtenaar te werk zijn geweest, neemt hij ontslag als ambtenaar en gaat de handel in om voor zich zelf te beginnen. Firma Werleman en Boudriot en zij zijn agent voor de firma J. Watts en Co

Hij was in 1870 benoemd tot bestuurslid van het Wees- en armenhuis Semarang. (Protestants)

In 1886 krijgt hij vergunning voor aanleg en exploitatie van een Stoomtram  Mij van Jombang naar Dolok. Of hij de spoorlijn daadwerkelijk heeft laten aanleggen, is mij onbekend.

Charles stierf te Batavia op 16 januari 1898 in de leeftijd van 58 jaar.

Meer over Charles Hendrik is te lezen op : http://www.imexbo.nl/nazaten-johanna-joh.html

 

 

Zijn echtgenote Caroline Wilhelmina Soekias, was een dochter van MARKAR (Marcar - Margar) SOEKIAS en ELISABETH WILHELMINA CRAMER.

Marcar was geboren te New Julfa (Nor Jugha) Isfahan Persia op 16 jan 1810 en kwam via Calcutta  met zijn oudere broers DAVID SOEKIAS en BETHLEHEM SOEKIAS naar Semarang en later vestigde zich ook definitief broer GREGOOR SOEKIAS te Semarang. Er scheen ten tijde van de jaren 1850 ook nog ene W. Soekias daar gewoond/geleefd te hebben. Wie dit was is mij momenteel nog onbekend.

Marcar was er al vroeg bij: Hij staat genoteerd (bericht Paulus Andreas 1857 in de krant) als zijnde één der Armeniers die meevochten (vrijwilligers leger van landeigenaren) bij de Slag van Demak (1825) tegen Pangeran Dipanegara. Hij was toen 15 jaar oud.

Marcar overleed op 12 maart 1862 te Japara oud 52 jaar en zijn overlijdens advertentie wordt geplaatst door wed. Soekias geboren GANIER. (Drukfoutje van de zetter van de krant: het scheelt maar een paar letters CRAMER of GANIER).

 

 

Broer Bethlehem Soekias overleed te Pati Semarang op 31 juli 1843.

Broer David Soekias huwde Marie Dorothea Meeng te Japara op 22 april 1846 en overleed op 14 dec 1871. Een paar maanden eerder, op 25 april 1871 vierde het echtpaar hun 25-jarig huwelijk.

Broer Gregoor (Gregory) Soekias overleed te Japara op 25 juli 1865.

Een zoon van Markar, namelijk Wahan Markar Soekias (*1837 Soembring) huwde met Carolina Geertruida Meeng te Pati op 15 juni 1872. Zij overleed op 26 sept 1888 en was 31 jaar oud (geboren 1857) en liet 8 kinderen na.

Markar en Elisabeth kregen uit hun huwelijk diverse kinderen.

Markar maakte al snel fortuin en was onder andere eigenaar van het landgoed SOEMBRING nabij Japara en was voorstander van verspreiding van het Christelijk geloof in die streken. Daartoe kreeg hij in eerste instantie hulp van de zendeling predikant Pieter Jansz, die zelfs een korte wijl in dienst was getreden van Marcar Soekias. Hun beider inzichten strookten echter totaal niet met elkaar. De resident van Japara, Charles Francois Boudriot kon het ook al niet zo goed vinden met Pieter Jansz en Charles moest zelfs uit hoofde van zijn functie Pieter Jansz een beetje in toom houden, aangezien deze laatste te hard van stapel liep in zijn streven om de lokale bevolking te Sumbring tot het Christelijk geloof over te halen.

Hieronder een scan uit De Zondagsbode met een wel héél groot overdreven aantal arbeiders in dienst van Markar Soekias.... ruim 8000 (Achtduizend) Javanen !!!! Ook goeiemorgen, er bestaan durpen in Nederland die nog geen eens de helft van het aantal inwoners tellen.

 

Kortom, wil men dit gebeuren uitvoerig lezen, dan gelieve men op de volgende link te klikken:

TOT HEIL VAN JAVA'S ARME BEVOLKING geannoteerd door A.G. Hoekema.

 

Caroline Wilhelmina Soekias was een ondernemende vrouw. Voor haar scheiding officieel op 24 dec 1894,dreef zij te Pasuruan een handels-commissie huis in 1887. Mij is niet bekend of zij haar bedrijf doorzette en tot??? In 1893 schijnt zij nog wel te Pasuruan gewoond te hebben, aangezien dochter Martha aldaar huwde met Coenraad Andries Rosemeier en welk huwelijk in 1905 strandde.

In 1928 woont zij in bij haar dochter Martha Rosemeier-Boudriot en ook inwonend aldaar zoon Theodoor op de Mataramweg 167 Weltevreden/Batavia. Helaas is dat huis afgebroken en staat er tegenwoordig een mooi nieuw groot pand tegenover een park.

Zij schijnt later verhuisd te zijn naar Bandung (wanneer ???), want zij ligt te Bandung begraven (graf 67) en het opschrift luidt:

"Hier rust onze dierbare moeder en grootmoeder C.W. Boudriot-Soekias, geb. 30 jan 1851, overl. 16 mei 1935. Rust in vrede."

 

Ik adviseer de lezers/-ressen om ook de pagina VAN BEREZINA RUSLAND NAAR INDIë te lezen om meer te weten te komen over Martha Boudriot die met Coenraad Andries Rosemeier gehuwd was geweest. Zij was zijn derde echtgenote en zijn eerste echtgenote Francine van Laren was weer een tante van Martha Boudriot.

 

Via NIKID MIRZAYANS, een kennis en vriend uit New Julfa (en hij is tevens historicus) verkreeg ik recentelijk een foto van Markar Soekias waarop aan de achterzijde iets was geschreven gericht aan Catharine, waarschijnlijk zijn zuster die te New Julfa was achtergebleven. De foto is afkomstig uit de archieven van de VANK Kathedraal te New Julfa, waarvoor heel veel dank. 

 

Via Emile Visser (zijn betovergrootvader was Markar) kreeg ik op 31 dec 2021,deze digitale penning toegestuurd inzake Markar's vrijwillige deelname destijds Godong Demak tegen Pangeran Dipanegara.

 

Hoe het ook geweest moge zijn, moge zij allen in vrede rusten naast onze Schepper.

Top