Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Mr. Machiel (Michiel) Maurits Taytelbaum.

Bronnen: Fotozoektfamilie.nl, KB.nl, Register almanakken, Indische Navorschers, diverse stambomen op het intenet.

In het album 1073 is - vescholen tussen diverse andere bij elkaar geplakte foto's, maar tenminste wel bij elkaar - is de volgende foto, zoals hieronder getoond, te vinden. Ik vind het ergens wel raar, dat zulk een prominent figuur niet te herkennen viel door de h.h. medewerkers.

Een poserend gezin: pa, ma, een ander vrouwspersoon, 3 kindertjes, de bedienden en een dokar met voerman/verzorger. De begeleidende tekst zegt: "Kebon Sirih voor 't vertrek naar Nederland 1922." 

Met een goed gepoetste bril, wat speurwerk en oog voor details, komt men er al vrij snel achter, dat dit de familie TAYTELBAUM geweest moet zijn. Zeker ook als men linksonder een deel van het naambordje ziet staan met de letters " ...ELBAUM". (De fotograaf was zo "vriendelijk" geweest om net niet het hele naambordje mee te nemen).

 

Enkele uitvergrotingen van de foto hierboven:

 

Kortom, hieronder enkele feiten omtrent het gezin en voorzien van aanvullende foto's.(Ik ga hier NIET het hele doopceel van de familie lichten. Heeft men er trek in om meer te weten, dan zou ik zeggen Gaat uwes gang.)

 

De ouders:

Mr. Machiel (Michiel) Maurits Taytelbaum - o.a. Raadsheer Hoge Raad Nederlands Indië en 1927-1928 Vice President Hoog Gerechts (opvolger van C. de Roon Swaan). Hij werd geboren te Paramaribo 12-8-1870 en stierf te Amstelveen 12-5-1946. Hij huwde op 22-9-1896 te Amsterdam met 1) Johanna Maria Geertruida Büngerer en wat met dit huwelijk is gebeurd is mij onbekend. Hij huwde op 11-9-1912 te Amsterdam/Weltevreden met 2) Gerarda Everdina Karssen, de moeder van de kinderen op de foto. Zij overleed 21-12-1970 te Amsterdam. De overlijdensadvertentie werd ondertekend door kind 1) Ph.M.G. Taytelbaum (zij gebruikt niet meer haar gehuwde naam Abbink), kind 2) G.J.E. Boekman-Taytelbaum (later bekend onder een pseudoniem) en kind 3) Mr. M.M. Taytelbaum.

De kinderen:

 

  1. * 17-8-1913 Philipine Margareta Gerarda Taytelbaum en later gehuwd op 8-11-1935 met Lt. Richard Alphonse Abbink (hij was 25 jaar). Op de foto van de kinderen in de dokar (paard en wagen) is zij dan 9 jaar oud.
  2. * 27-11-1915 Gerarda Jacoba Everdina Taytelbaum en later in Nederland een zeer bekend toneel actrice met o.a. een rol in de Stille Kracht en gebruikt een pseudoniem. Haar levensverloop kan men zelf opsnorren. Onderaan deze pagina kan men de link vinden. Op de foto van de kinderen in de dokar (paard en wagen) is zij dan 7 jaren oud. Zij overleed te Amstelveen op 15-9-1979
  3. * 15-5-1917  Michiel Maurits Taytelbaum. Ik heb (voorlopig) niet veel kunnen vinden. Op de foto van de kinderen in de dokar (paard en wagen) zal hij 5 jaar oud zijn. Hij huwde 3 januari 1942 met A.M. Boon te Amsterdam.

 

De heer M.M. Taytelbaum had vaker te kampen net zijn gezondheid ( en wanneer hij zich vestigde te Indië is mij onbekend), maar in elk geval krijgt hij 2 maanden ziekteverlof naar Garoet in 1920. In 1901 wegens ziekteverlof naar Soerabaya. In 1917 een maand naar Tjimahi wegens gewichtige redenen.

Tijdens zijn functie als Vice President Hoog gerechtshof neemt hij eervol ontslag op 25-4-1928 en op 8-5-1928 is het gezin onderweg naar Nederland per m.s. SLAMET.

In 1907 trekt hij weg van de Gang Scot. In 1915 woonde het gezin Taytelbaum op het Koningsplein Z nummer 18 en het gezin betrok de woning op de foto boven in 1916 met als adres Kebon Sirih nummer 78 Weltevreden. Op dit laatste adres zal hoogstwaarschijnlijk Michiel geboren zijn.

In 1922 vertrekt het gezin met groot verlof naar Nederland - zie de foto boven in de tuin. In Nederland laat het gezin zich fotograferen - zoals gebruikelijk door vele verlofgangers gedaan werd. Links Philipine, midden Michiel en rechts Gerarda, waar ik de lezer's speciale attentie voor vraag.

 

Links Gerarda, midden Michiel en rechts Philipine.

 

Tijdens dit verlof brengt het gezin Kerstmis in Zwitserland door. Ik vermoed dat dit een verschrijving is, want in het album luidt het onderschrift dat het Kerstmis 1923 was, maar het gezin was in oktober 1923 al weer in Batavia gesignaleerd. Zie scan.

 

Links Michiel, midden Gerarda en rechts Philipine.

 

En tot slot dan enkele foto's van Gerarda op latere leeftijd in Nederland.

Gerarda links op de foto in 1940.

 

Gerarda in 1954.

 

Gerarda in 1946.

 

Tot slot de overlijdens advertentie van mevr. Gerarda Everdina Karssen, ondertekent door dochter Philipine, zoon Michiel en dochter Gerarda Jacoba Everdina was 3) gehuwd met Samuel Boekman (1896-1978) filmregisseur/directeur.

 

Top