Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

FotoZoektFamilie Album 1080.

De Assistent Resident W.C. Krijgsman.

In het album met het bijschrift : "W. Krijgsman, Ass. Resident M. Java." 

Bronnen: RA,'s, Delpher, archieven.nl, openarch.nl, Wiewaswie.nl, Defensie, AD nl. en meer.

 

OMWILLE VAN PRIVACY DOE IK HIERNAVOLGEND NIET AL TE VEEL DETAILS OPENBAREN.

 

De volgende feiten, brachten mij tot de heer Willem Cornelis Krijgsman: 

  • Er was in die jaren dertig vorige eeuw slechts één persoon W. Krijgsman die Ass. Resident was.
  • In een video gesprek verklaarde een schoondochter van W. Krijgsman, dat haar echtgenoot zoon was van een ass. resident en dat hij een beetje Indisch was en in het zelfde gesprek werd haar echtgenoot door een kolonel aangeduid/betiteld met de volgende frase:  "Wat moet je met die katjong". 
  • En doorspittend met deze gegevens vond ik dat de echtgenote van de Ass.Resident Krijgsman mevr. Gieseke, een dochter was van het echtpaar Theodorus Albertus Gieseke en Eliza Keasberrij. ( Indisch !!! NIET KEASBERRY) )... Vandaar dus de denegrerende opmerking van die arrogante kolonel, die n.b. vergeten was dat Nederland ook maar net bevrijd was van het nazi-juk.... Nou meneertje kolonelletje, wie je ook was: mijn overopa en diens broer (resp. Kolonel Majoor Hoofdintendant en Lt. Generaal Commandant Kroesen) waren stukken hoger in rang en stukken meer gemanierder en fatsoenlijker.
  • (Zie video juni 2018: https://www.ad.nl/video/kanalen/nederlands-nieuws~c400/series/verhaal-van-de-dag~s907/vrouwelijke-veteraan-krijgt-eindelijk-veteranenpas~p40156 )

 

  1. De heer Willem Cornelis Krijgsman, *21-11-1893 Mr. Cornelis en +21-4-1945 gevangenis Tjipinang en begraven Menteng Pulo (OGS ereveld), Getrouwd te Blitar/Toempang op 30-12-1919 met
  2. Mej. Hermiene Margaretha Gieseke, *2-10-1893 Badas/Kediri en +Rijswijk 29-7-1990. Haar ouders waren Theodorus Albertus Gieseke - Administrateur SF "Alkmaar" te Bangil Pasoeroean en SF "Badas" te Kediri - en Eliza Keasberry (uit Soerabaja). Hun kinderen: 1) Wilhelmus Jacobus, *8-7-1920 Blitar en +1962. Gehuwd met juf. Antonia Francisca van den Hurk 1947. (*1918 +2018) (Bron defensie) Omwille van privacy geen verdere mededelingen. 2) Margaretha Jeane, *28-3-1925 Pangkadjene (Sulawesi).

De heer W.C. Krijgsman genoot zijn opleiding te Leiden, slaagde in 1916 en keerde linea recta retour naar Indië in 1916 en verbleef tijdens zijn carriere onder andere te Blitar, Berbek, Modjokerto, Pasoeroean (Alle plaatsen Oost Java) en Pangkadjene Celebes (1922-1929). In Pangkadjene april 1925 kreeg hij een onterechte formele "uitbrander" van de gouverneur Couvreur in verband met het oppakken van de opstandeling Mangemba die zich bezig hield met terroristische activiteiten. Onterecht? Jawel, want de hoogedel geboren gestrenge en weet ik veel wat nog meer titulatuur gouverneur zat op zijn met fluwele beklede stoel achter zijn donkereikenhouten bureau waar een dozijn wachters de wacht hielden , waarvan er eentje met een grote waaier de gouverneur koelte toe waaierde en de gouverneur er totaal geen weet van had wie in hemelsnaam deze Mangemba was.

En de jongens uit het veldwerk zoals de heer Krijgsman, die zijn best deed om zijn bestuurlijk beroep op goede wijze uit te oefenen, kreeg er van langs omdat hij het gewaagd had de gouverneur uit zijn middagslaapje te wekken met zijn phonogram bericht van april 1925. De heer Krijgsman zal wel er het zijne van gedacht hebben en waarschijnlijk zijn grote middelvinger richting gouverneur opgestoken hebben, in het lokale taaltje aldaar iets van F.ck - Y..r - M...er" gezegd hebben.... en welk gebaar en gezegde anno 2019 nog steeds veel navolging heeft (o.a. op de Nederlandse snelwegen).... Tenminste: dat zou ik persoonlijk wel gedaan hebben, dat middelvingertje en gezegde...

 

 

Het verblijf wegens groot verlof (na 18 jaar onafgebroken dienstverband) 1935 te Den Haag Sweelinckplein 55. Terug naar Indië 1937.

Hieronder tijdens één of andere receptie van weet ik veel wie en waarvoor:. (Kan niet missen: rechts naast de heer W.C. Krijgsman in het midden tussen 2 dames,  moet mevr. Krijgsman- Gieseke zijn. (Dochter van Gieseke en Keasberrij). Ik vermoed dat deze foto genomen moet zijn na hun grootverlof 1935 naar Nederland.  

 

De zoon van de heer Krijgsman, namelijk de heer Wilhelmus Jacobus Krijgsman met zijn echtgenote  mevr. A.F. Krijgsman - van den Hurk.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

 

Top