Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 Foto's uit album 1071 van Jan Vane en andere albums - Foto zoekt familie, tenzij andere bronnen vermeld zijn.

De kinderen Maagdenberg.

Uit het album enkele bij elkaar vezamelde foto's, hoofdzakelijk van Elly en in mindere mate van Emmy.

 

De pagina Pension Haverkamp dient betrokken te worden bij deze pagina, aangezien het de kinderen betreft van mevrouw Haverkamp voorheen gehuwd met de vader van haar kinderen Charles Lodewijk Paul Maagdenberg.

Uit dit huwelijk (27-12-1911 Padang) werden 4 kinderen geboren, namelijk:

 

  1. Ludwig Paul, *1912
  2. Victor Emanuel *1913
  3. Emmy *1917
  4. Elly (= Clausina Eleonore) *1921

 

Een verschil van 4 jaar tussen de geboortes valt me op. Het zou betekenen, dat er in de tussenliggende jaren misschien meer kinderen zijn geboren. Of niet, dat kan ook. In RA 1920 wordt gewag gemaakt van de geboorte van Johannes Adam Maagdenberg (waar?), maar het lijkt me  onwaarschijnlijk dat dit kind behoort tot de hier genoemde familie, gelet op de voornamen.

Een noot bij de geboortedatum van Victor. RA 1914 zegt: geboren 30-10-1913 Padang Pandjang, terwijl RA 1915 zegt: geboren 0-11-1913 Padang Sidempoean. Het is allebei Padang, maar je zal het plaatsverschil moeten kruipen. Maar, ik heb vaker op dze website al vermeld: Er zitten behoorlijke miskleunen in de almanakke.

 

Ten tijde van het huwelijk was Charles werkzaam als klerk bij de NS en dit duurde tot 1916. De almanakken spreken de daaropvolgende jaren over EX klerk SS. In 1920 wordt hij Ass,In-Uitvoerrechten Padang en wordt daarna in de almanakken ook verder vermeld als Commies 3de klasse IU R tot en met 1934 te Weltevreden. Daarna wordt hij niet meer vermeld. Tot zover hun vader en wat betreft hun moeder is reeds verteld op de pagina Pension Haverkamp.

Elly de jongste en altijd en eeuwig op de foto met haar brede, gulle, ontwapenende lach naar wie dan ook en later uitgroeiend tot een slanke den gekleed in sarong kabaya.

Emmy bijna altijd serieus kijkend net als haar broers. Zouden zij toch geleden hebben onder de scheiding van hun ouders. Was Elly te klein destijds om het goed te beseffen? (Ik vermoed dat hun ouders circa 1928/1929 uit elkaar gingen, want hun moeder hertrouwde in 1930 met Haverkamp).

 

Foto Tropenmuseum: Elly met vriendinnetje voor het pension.

 

Linkerfoto Elly rechts en rechterfoto Elly midden. Het vriendinnetje met de vlechten en strikjes. In de albums zie ik haar vaker terug en heel stuurs, angstig, serieus kijkend. Het lijkt ook wel of ze afstand houdt. Volgens onderschrift zouden dit de kinderen van de familie Wijke zijn. (Is in onderzoek en een pagina eventueel in de maak). De familie van Wijke moet daar vlakbij gewoond hebben. In het pension zaten zij in elk geval niet.

 

Elly groter gegroeid. Hadden ze toen al King Korn brood van Japie? Ik vermoed dat deze opname ongeveer  van 1934 geweest zal zijn.

 

Elly lacht, de pembantu kijkt omdat ze moet poseren en Emmy als immer serieus.

 

Emmy links, Olga Davies uit Padang een nicht van moeders kant en Elly zittend. Voor de onwetenden: de kree die daar hangt is een soort zonnescherm van bambu reepjes gemaakt.

 

Een van de zeldzame foto's;  ik durf bijna te beweren: de enige mij bekende foto, waarbij Elly serieus kijkt zonder die spontane lach.

Van sarong gewisseld met zus Emmy.

 

Album 985 pag 35. Emmy in 1938, maar waar?

 

De enkele afbeeldingen van de broers staan op de pagina Pension Haverkamp.

 

De complete genealogie van de kinderen ga ik hier ook niet uit de doeken doen. Wel enkele details. Elly was gehuwd en Emmy ook. 

Top