Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
Kinderen GLEIJSTEEN
Kind ARIE VAN HATTEM
Kinderen HARTWIJK
Kind. CARTER + LANS
Kind.v.DELDEN & MOLL
Kind.MULLER&HOFFMAN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh te Soerabaya waar begraven ligt in graf E9946 het levenloos geboren kindje NN HARTWIJK geboren/overleden op 15 sept 1915 en onbewust maakte hij voor zijn geboorte/overlijden al een verre reis mee van Nederland naar het voormalige Nederlandsch Indië en zonder ooit de tropische zon gevoeld te hebben.

 

Voor het ongeboren kind, zijn broer Hanny en hunne ouders. 

 

Er is geen foto van het graf beschikbaar van het graf E9946 noch dat van het oudere broertje Hanny, doch des te triester is het levensverhaal verhaal van  ouders.

Van Ish Krancher kreeg ik een foto van de plaats waar het grafje van het kleine onbekende levenloos geboren babytje zou gelegen hebben. Het zou destijds gelegen moeten hebben ergens tussen die dode boom in het midden en het graf met de pilaren. Met dank.

 

 

 

Oudere broer Johannes Jacobus (roepnaam Hanny) werd geboren 1911 te Amsterdam (geen exacte geb.datum gevonden) en op een voor de familie Hartwijk vreselijke dag 14 okt 1919 stapte Hanny uit de dokar op Toenjoengan en werd door de tram aangereden, waarschijnlijk samen met zijn moeder aan het winkelen.

Ik vermoed dat Hanny op KEMBANG KUNING werd begraven, aangezien het begraafregister Peneleh op Krancher.com slechts de begrafenis meldt van het ongeboren kind. Peneleh was trouwens al aardig dik "bevolkt".  (En tegenwoordig anno 2022 al helemaal volop door de levenden zelfs en aardig voorzien van mede levende honden, geiten en kippen.)

 

Hun vader Jacobus Johannes Hartwijk werd in 1915 ter beschikking gesteld en vertrok naar de voormalige kolonie om als baas smid te werk gesteld te worden. Het besluit is gedateerd mei 1915 en ik heb niet kunnen ontdekken wanneer het gezin op de boot stapte en ik mag ook concluderen dat moeder Johanna dan al hoogzwanger was van het ongeboren kind....

 

Hieronder de afstamming van de ouders der beide kinderen. Zij huwden te Amsterdam op 12 mei 1910 en hun vader was electricien van beroep. Na terugkeer uit de voromalige kolonie werd hij pensionhouder volgens de kaart archief Amsterdam.

 

De opa van vaders kant van de beide kinderen was goudsmit en de opa van moeders kant was diamantslijper.

 

Het gezin vader en moeder Hartwijk trok in 1915 naar de voormalige kolonie met zijn 4-ren in de hoop op een beter leven (??), lieten daar hun 2 kindertjes achter op de kerkhoven te Soerabaja en keerden naar Nederland terug.(1933/1934)..... Vader Johannes overleed te Amsterdam hartje oorlog in 1943 en moeder Gezina overleed in 1967 te Amsterdam en eindelijk was het gezin weer bij elkaar.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper, waar hun stoffelijke resten ook mogen zijn.

Top