Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

JORDAN CARAPIET JORDAN.

Iets over de hierboven genoemde heer, die in 1880 voet aan wal zette te Semarang, daar een poosje verbleef, verhuisde naar Soerabaja (maar tussentijds( in Magelang een zaak begon samen met Paulus Minas Johannes (een oudoom van me).

De zaak werd ontbonden in 1905 en Jordan richtte voortaan zijn volle aandacht op zijn handels activiteiten te Soerabaya.

Jordan Carapiet Jordan werd geboren uit ouders: Carapiet Jordan en Thaghou(i) Steven (Stephen???) in circa 1859/1860 te Nor Jugha (Nieuw Julfa). Uit dit gezin moeten meerdere kinderen geboren zijn, doch ben er nog niet achter wie de eventuele broers en zusters waren. (In elk geval één broer - zie foto onder de pagina waar Jordan op visite is bij zijn moeder.). Zie Roosjeroos akte 171 film 1357859.

(In het Armeens was Jordan's echte naam: Hoordanan Terkieorgh Hoordananian).

 

Zoals boven al geschreven, deed hij een blauwe maandag mee als vennoot in de firma Johannes & Co, met mede eigenaar Paulus Minas Johannes en dit bedrijf werd in 1905 ontbonden. Later werd dit bedrijf Toko Johannes n.v. te Magelang. voorgezet door Paulus Minas Johannes zelve.

In Surabaya gevestigd deed Jordan aan groot- en detailhandel en was onder andere depothouder voor een soort "obat" en adverteerde hiermee als zijnde "ZEWAKA familiebalsem", geschikt voor zowat alles wat men maar mankeerde. De importeur en hoofddealer was George Albert Apcar, een zoon van George Sarkies Lazar ook wel genoemd Golan Apcar.

Jordan huwde te Soerabaja op 6 oktober 1886 met Louisa Klein en uit dit huwelijk werd o.a. geboren Garnick Arratoon Jordan, die weer huwde met Laura Verginie Apcar, een dochter van George Lazar Apcar (zoals hierboven genoemd.)

Het heeft me een beetje hoofdpijn bezorgd om uit te vinden hoe precies de vork in de steel zat met Louisa Klein, wie zij nu was en waarom de hieronder geplaatste advertentie/mededeling geplaatst werd.

Verreintje Klein, minderjarige dochter van M.L. Klein, geboren Waterschoodt veranderde haar achternaam in JORDAN.

 

 

Wat bleek?

Verrientje Klein was een dochter van Carel Albert Klein, gehuwd met Maria Louisa Waeterschoodt. Carel stierf op 33-jarige leeftijd op 27 mei 1893 te Soerabaja en was geboren te Semarang op 15 januari 1862 (= doopdatum).

En Carel was een broer van Louisa Klein, die met Jordan gehuwd was.

Zie hiervoor de website

http://www.vandergrond.eu/getperson.php?personID=I4953&tree=tree1

Carel en Louisa hadden nog een andere broer geheten: Lodewijk Alexander Hugo en op genoemde website ook nog een andere Louisa ook al geboren in 1863. Persoonlijk zit ik nog wel met het feit of de geboortedatums zoals op deze website genoemd, juist zijn.

  1. Louisa Klein (gehuwd met Jordan) werd geboren op 21 dec 1863 en overleed 15 aug 1928.
  2. Lodewijk werd geboren op 28 maart 1863. En op genoemde website staat nog een Louise te boek, ook al in 1863 geboren. Deze twee datums zijn bijna exact 9 maanden na elkaar. Of, één der datums moet een doopdatum zijn, maar de almanakken spreken over "geboortedatum". Ik moet wel toegeven, dat er wel vaker iets niet goed zit in de almanakken.

Goed, terugkomend op Verrientje. Zij werd geboren op 14 juni 1890 en vader Carel stierf in 1893. Verrientje zal dan circa 3 jaar oud zijn geweest en hoogstwaarschijnlijk onder de hoede van haar tante Louisa en oom Jordan geplaatst zijn en hoogstwaarschijnlijk ook om die reden haar achternaam veranderde in JORDAN. (Uit dankbaarheid?) Dan wederom een openstaande vraag: Verrientje had nog 2 broers en een zuster allen ongeveer dezelfde leeftijd. Bij wie zijn deze kinderen dan gebleven? Bij moeder Waeterschoodt of ook bij Louisa en Jordan?

Verrientje huwde op 27 mei 1908 met Henri Ferdinand Pieters en zij overleed op 16 jan 1914 te Soerabaja.

Goed, dat raadsel betreffende de naamsverandering van Verreintje is in elk geval opgelost.

 

Jordan Carapiet Jordan zat ook in de Schutterij van Soerabaja en kreeg zijn 25-jarige gouden medaille ervoor. Hij was ook voorman van de Armeense kerkgemeenschap op de Patjarweg te Surabaya,.

In de jaren 30 van de vorige eeuw woonde Jordan op de volgende adressen; althans in de advertenties over de verkoop van de familie balsem, werden deze adressen vermeld als de adressen van Jordan waar de balsem te koop was. Hij was dan al gepensioneerd en doet deze verkoop erbij als "hobby"?

  • Tot 1930 geen adres vermeld, slechts de stadsnaam Soerabaja.
  • In 1931 tot april 1932: Adres Peneleh 50, Soerabaja.
  • Nov 1932 - 1933 : Adres Gang Klop 1. Op de kaart niet kunnen vinden. Deze straat scheen achter het gebouw van de Koloniale bank gelegen te zijn op de Willemskade. (Tegenwoordig geheten Jl. Jembatan Merah.)
  • In 1934 was het adres: Profetenstraat en tegenwoordig geheten Jl. Sanggar.
  • In 1913 kocht hij een stuk grond te Surabaya groot 291m2 en sloot een hypothecaire lening af van 2000 guldens bij de Weeskamer. Mij is verder onbekend wat hij met het stuk grond deed.

Hieronder de Jl Sanggar d.d. 2017. (Google View) 

 

Hieronder Peneleh 50 anno 2017. (Google View)  In oude tijden was het voorstuk er nog niet en was dat gedeelte gewoon de tuin.

 

Hieronder enkele foto's die ik van Evelyn Jordan ( een nazaat ) gekregen heb, waarvoor dank.

 

Laura en Garnick uiterst rechts zittend en staand. Sarkies links en Golan rechts naast de bischop.

 

Foto onder: Waarschijnlijk zijn dat Martha Lazar Apcar en echtgenoot Haik Apcar, staand achter Goland (met hoed en met kleinkinderen.)

 

Ik vermoed sterk dat dit het huwelijksfeest was van Laura en Garnick. Uiterst rechts staand met wandelstok: Sarkies Lazar Apcar en zijn broer George Lazar Apcar (= Golan) met kind op de arm. Dan zal dit feestleijk gebeuren dus plaats moeten hebben gevonden op 17 januari 1920. En wie verder nu wie is???  In het midden zittend - wit pak en met snor Jordan Carapiet Jordan. Dame ernaast met een arm zichtbaar zal Louisa Jordan-Klein (+1928) geweest moeten zijn. Garnick overleed in de leeftijd van 49 jaar te Soerabaja op 21 okt 1943.

 

 

 

Hieronder Jordan op bezoek bij zijn moeder. Hoogstwaarschijnlijk zittend links zal dan Louise Klein geweest moeten zijn. Garnick uiterst rechts staand circa 5 á 6 jaar oud. Dan zal deze foto ergens begin jaren 1890 gemaakt moeten zijn. Wie de andere kinderen zijn is mij onbekend.....

 

Necrologie van Jordan Carapiet Jordan uit de oude kranten:

 

 

 

 

 

 

Jordan Carapiet Jordan overleed in het Darmo ziekenhuis en zijn overlijdens bericht werd getekend door zoon Garnick Arratoon Jordan.  Garnick zelve overleed 1943. Ik heb geen interneringsgegevens kunnen vinden. Kamp gestorven? Ook niets kunnen vinden wat met Laura verder is gebeurd.

Een zuster van Laura, die met Garnick gehuwd was, was Martha Georgina Apcar (gehuwd met Haik Apcar) en zij overleed Den Haag 5 jan 1969, oud 76 jaar. De overl. advertentie werd getekend door G.A.H. Apcar (zoon) die gehuwd was J.P. Hagelen. (2 kinderen Ray en Roy). Zoon G.A.H. en echtgenote J.P. en zoon Roy woonden in 1958 in Bangkok. Ray was waarschijnlijk dan geboren na 1958. (Vlgs overl. adv. van vader van J.P. Hagelen overleden op 29 april 1958 te Arnhem.) Wat er met Haik Apcar (echtgenoot van Martha) in de oorlog of erna gebeurde is mij onbekend.

Moge zij in vrede rusten.

Top