Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2
Slag Javazee 2A
Slag Javazee 3
Slag Javazee GM
Andreas Hub. Emmen
Richard Arthur Cooke
Johannes Kaïn
Martinus Offringa
Hermannus Siemers
Joh. Thom. Martens
Hendrik A. Erkelens
Hij overleefde
SBN Doorman
Peter Steenmeijer
Verstegen Timisela
Dagboek F.J. Prudon
Frits Joh. Prudon
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Zie ook de hoofdpagina d.d. 12 dec 2014 Slag in de Javazee.

 

 

Johannes Thomas Martens. Hij bekleedde de rang van Stoker/Olieman. Afbeeldingen copyright Anna Maria Martens. J.T. Martens was een zoon van Jan Thomas (1886-1970), kunstsmid die het kunstwerk (onderstaande foto) smeedde ter ere van zijn zoon. Johannes bekleedde de rang van Stoker 2de klasse bij aanmelding in de kazerne Den Helder op 17 mei 1935. Hij werd voorlopig op het wachtschip van Speijk geplaatst. De Ruyter was toen nog in aanbouw.

Hij maakte de maidentrip van het HMS de Ruyter mee en arriveerde maart 1937 te Batavia Priok. Nederland heeft hij nimmer meer teruggezien.

Foto's onder bron en copyright: Anna Maria Martens.

Een brief van het Ministerie gedateerd 24 sept 1946 en gericht aan de vader van Johannes Thomas Martens, met de bevestiging van het sneuvelen van zijn zoon. Tevens wordt in de brief verklaard waarom er door het Ministerie een foutieve eerdere informatie is afgegeven. De brief is afkomstig van Anna Maria Martens en is ter bescherming van nog in leven zijnde personen, ten dele geplaatst. De brief is door de tand des tijds aangetast en was destijds al een doorslag. Ter verduidelijking is de brief overgetypt en eronder geplaatst.

 

 

Foto onder bron: Regionaal Archief Alkmaar:

 

Foto onder bron: OGS Erelijst.

 

Foto onder bron eigen archief: Detail van de naamplaat.

Aanvullingen verkregen van achternicht A.M. Martens d.d. 19 mei 2014. Ook deze foto's zijn haar copyright. U gelieve er rekening mee te houden.

 

Aanvullingen verkregen d.d. 10 dec 2014 van Anna Maria Martens. Het copyright berust volledig bij haar en u gelieve er rekening mee te houden.

Anna Maria Martens wil ook heel graag weten of er misschien aanvullende informatie is inzake de hieronder geplaatste foto's en met name inzake de foto waar Johannes Thomas op staat gezeten naast een dame. Deze dame schijnt uit Ulvenhout afkomstig te zijn geweest en de foto moet te Batavia genomen zijn. Wanneer? Wie is de dame? Op welk adres is deze foto genomen? Woonde de dame te Batvia of was zij er op bezoek of vakantie? Indien meerdere informatie aanwezig is, graag dan de aanvullingen aan het adres van de webmaster via contactformulier. Deze foto is ook geplaatst op de pagina GEZOCHT met de daarbij behorende vragen.

Johannes Thomas Martens (links) aan boord in de kajuitruimtes bemanning. Johannes was Stoker/Olieman van beroep en zeer waarschijnlijk was de persoon naast hem eveneens Stoker/Olieman. Wie weet meer over deze foto? Wie was de persoon naast Johannes?

Een groepsfoto en hoogstwaarschijnlijk nog in Nederland genomen, gelet op de donkere kleding. Wie weet hier meer over te vertellen.?

Wie herkent de personen?

Wie herkent de dame op de foto en weet er meer over te vertellen? Zie ook de pagina GEZOCHT.

 

  

Top