Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Ma Bea Rodedraad 1
Ma Bea Rodedraad 2
Ma Bea en koffie
Mijn pa's 1ste leven
Mijn pa en Sukabumi
Freeth Labbé de Haas
Vreemde zaken Fr-Lab
Pa's onbekend leven
Pa's leven 4-10-2021
Alida F.M. Simon
Mijn pleegpa Thom
Mijn pleegma Nancy
Phefferkorn & enz.
Phefferkorn vervolg
JL Pheff_Rosenquist
Chr. E. Phefferkorn
Pereira van Zwieten
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de heer

JACOB LODEWIJK PHEFFERKORN ROSENQUIST.

En zijn familieleden.

 

En welke treurnis was er al te bespeuren bij de geboorte van Jacob Lodewijk? Destemeer omdat hij familie was van mijn pleegvader Ferdinand Thomas Phefferkorn.

Geboren Lawang:

17 dec 1921 (volgens interneringskaart) of

18 dec 1920 of 18 dec 1921 volgens brief van zijn vader aan OGS of

17 nov 1921 volgens antwoord OGS op brief van zijn vader.

Overleden kamp Kuye Thailand wegens malaria in de hersens. Hij werd slechst 21 jaar oud.

23 sept 1943 volgens antwoord van OGS op brief aan zijn vader of

10 sept 1943 volgens Japans dossier krijgsgevangenen ziek geworden, maar dat is een vraagteken want er wordt ook geschreven een datum 23 aug 1943.?? De datums in het Japans kan ik ontcijferen, maar helaas niet de tekst. Het zal wel 23 sept moeten zijn en ziek geworden op 10 aug 1943.

 

 

Extra info op het begrip Zwaantjesdroogte. Het is geen eiland maar een vuurtoren in de Straat Madura ter geografische hoogte van Pasuruan (Oost Javakust) ook wel genaamd Karangkoko. Het woord "droogte" duidt op het feit, dat wegens getijde invloeden deze vuurtoren droog komt te staan.

 

De ouders van Jacob Lodewijk Phefferkorn Rosenquist waren:

 

Vader Ernst (Ernest) Wilhelm Phefferkorn, geboren in 8 sept 1897 met achternaam Phefferkorn en bij nr37 in  mei 1906 naamstoevoeging in Phefferkorn Rosenquist. Ernst was de zoon van Wilhelm George Phefferkorn, (die een volle neef was van mijn pleegvader Ferdinand Thomas Phefferkorn) en Francina Jacoba Polack. Waarom de naamstoevoeging aangevraagd en toegestaan werd, is mij onbekend. Vader Ernst was in 1906 pas 9 jaar oud en het lijkt me stug, dat hij uit eigener beweging een verzoekschrift had gediend. Ik neem dat het door zijn vader Wilhelm George gedaan is, maar om welke reden dan? 

Op 17 jan 1885 huwde te Soerabaja de heer Jacob Happon Rosenquist met Geertruida Anthonette Phefferkorn. Zij was een zuster van Wilhelm George Phefferkorn.Zou het hiermee te maken hebben gehad? Zou Ernst door zijn tante opgevoed zijn en uit dankbaarheid derhalve de naam Rosenquist toegevoegd? Ernst was wel de jongste uit het gezin Phefferkorn Polack, 

 

Volgens eigen zeggen in brief aan OGS was de heer Ernest Wilhelm Phefferkorn Rosenquist eveneens te Thailand geinterneerd. Zie onder deze scan.

En moeder Ariadne Hermine Pilouw, * Lawang 28 dec 1898 en gescheiden van echtgenoot Ernst in 1957 en overleden 1964.

 

 

Hieronder de kampkaart van vader Ernst Wilhelm Phefferkorn Rosenquist. Hij staat te boek met aIchternaam Rosenquist. Hij was werkzaam als chemiker op de SF Balong Bendo.

In een antwoord aan de OGS vermeldt vader Ernst, dat er nog een zoon was genaamd A.A. Rosenquist in plaats van A.A. Phefferkorn Rosenquist. Waar de letters A.A. voor staan heb ik niet kunnen vinden.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwige vrede rusten.

Top