Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2
Slag Javazee 2A
Slag Javazee 3
Slag Javazee GM
Andreas Hub. Emmen
Richard Arthur Cooke
Johannes Kaïn
Martinus Offringa
Hermannus Siemers
Joh. Thom. Martens
Hendrik A. Erkelens
Hij overleefde
SBN Doorman
Peter Steenmeijer
Verstegen Timisela
Dagboek F.J. Prudon
Frits Joh. Prudon
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Zoe ook de aantekeningen d.d. 12 dec 2014 op de hoofdpagina Slag in de Javazee.

 

Hermannus Hendrikus Frederik Siemers, Marn.I 

Foto onder: Bron OGS.nl

Foto's onder: Bron familie Baas-Siemers. Foto's geplaatst met dank aan en met  toestemming van de familieleden (Nichtje van de heer Siemers, zijnde mevr. R. Baas-Siemers) en het copyright berust geheel bij de familie.

De heer Siemers was oorspronkelijk gestationeerd op de O-16 en werd een paar weken voor de Slag  de Javazee naar de HMS De Ruyter overgeplaatst.

 

Foto onder: De bouw van de O-16 te Vlissingen in 1935. Foto: KB.

Foto onder: Tewater lating O-16 in januari 1936.(Bron KB.)

 

Foto onder: April 1939 De O-16 verlaat Nederland op weg naar Indië. Foto KB. Gezagvoerder was Luitenant ter Zee 1ste Klasse de heer P.A. Mulock van der Vlies Bik.(Bron KB). Tijdens vorige reizen (1936) was de Luitenant ter Zee 1ste Klasse de heer C.J.W. van Waning de gezagvoerder.(Bron KB.)

 

Foto onder: Het Herinneringszakdoekje. Copyright fam. Baas-Siemers.

 

Foto onder: Bron OGS.nl

Bron: Regionaal archief Alkmaar.

 

  

Top