Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De heer H. Denecke met foto's uit album 887 van FotoZoektFamilie.nl

Geraadpleegde bronnen: KB.nl, Roosjeroos.nl, RA's, Indische Navorschers, Wiewaswie en overige internetbronnen.

Resultaat: Bijna Nulkommnul, althans wat betreft mijn pogingen om de heer Denecke een ietsje bekender te maken.

Hieronder een foto ter viering van zijn 25-jarig jubileum bij dezelfde werkgever, namelijk de Simau mijnbouw maatschappij te Lebong Tandai. Dit durp kreeg in 1910 bekendheid wegens de mijnbouw ontginning goud en ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw(dacht ik) ging de exploitatie mij failliet en is het durp tegenwoordig net als in oude tijden gewoon een desa met noppes en verhalen oud gedienden over de tijden "fan toen froegher". Er zijn enkele bezienswaardigheden opgeknapt, zoals het oude treintje en her en der iets onbenulligs van een nieuw verfje voorzien.

 

Op 22 juni 1934 was hij 25 jaar in dienst en hetgeen dan impliceert, dat hij op 22 juni 1909 in dienst trad.  Op 10 mei 1909 scheepte H. Denecke zich te Marseille in op het ss WILIS richting Indië en arriveerde te Batavia circa 3 weken later.

Een kleine explikatie over Lebong Tandai....maar er zit een fout in de verklaring van Wikipedia, want Benkulu ligt natuurlijk op Sumatra en niet op Zuid Borneo (Kalimantan).

 

Waar H. Denecke vandaan kwam is mij onbekend, aangezien de naam Denecke zowel in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken veelvuldig voorkwam. De bronnen geven geen uitsluitsel.

Ik vermoed dat deze heer H. Denecke van Duitse oorsprong is. Mijn mening is gebaseerd op het feit, dat hey jochie op de foto een "Lederhosen" broekje draagt en ergens in het album staat geschreven de naam Erwin. Destijds zeker geen Nederlandse benaming maar Duits.

De register almanakken vermelden vanaf RA1912 t/m RA1941 dat hij in dienst was als employee van deze mijnbouw maatschappij Simau en vanaf RA1923 met de vermelding erbij dat hij gehuwd was met H. Kleinert.

Simau was in beheer (onder Directie van)  bij het Handelshuis Erdmann & Sielcken (Hamburg, Amsterdam, Batavia, Surabaya, NY-USA en nog meer).

Hieronder het warenhuis te Surabaya 1904. Foto's KITLV.

 

Ook over H. Kleinert is zo goed als niemendal te vinden in de mij beschikbare bronnen. De familienaam Kleinert is ook Duits geörienteerd. (Zie onder bij extra info.)

Op 25 febr 1920 vertrekt H. Denecke met groot verlof naar Nederland per m.s. KAWI.  Geen verdere info te vinden. Zou hij dan misschien van Duitse afkomst geweest zijn en vanuit Rotterdam door naar Duitsland getrokken zijn?  In 1906 was er een gemeenteraadslid te Soerabaya die ook Kleinert heette. Misschien was mevr. Kleinert een nazaat van een VOC-soldaat die ooit daar in die contreien van Bengkoelen/Bengkulu verbleef? (Zie onder bij extra info.)

Nou, is toch goed dan? Waarom dan nog meer moeite doen voor deze onbekende heer en dame.

Ware het niet, dat meerdere foto's in het genoemde album de heer Denecke toont en ..... in gezelschap van een dame en een klein jongetje en .... allerlei mogelijke situaties.... en de foto's tonen dat - volgens mijn mening - de heer Denecke een gezin vormde met deze lokale dame en het jongetje.

Ik kom er niet helemaal uit en laat het denken maar over aan de eventuele bezoek-ers/-sters van deze pagina op mijn website. Misschien dat vereende krachten wat meer oplevert.

Mijn mening bij de foto's:

De heer H. Denecke vormt een gezin met de dame en het jongetje en enkele foto's zijn (hoogst)waarschijnlijk genomen bij de familie (???) of goede kennissen (???)  thuis van de dame in gebied Lebong Tondai zoals de bijschrijften luiden. Vrij verwarrend, omdat de dame in kwestie dan weer in een jurk dan weer in sarong kabaya gekleed is. Was zij lokaal, althans werd zij lokaal opgevoed en met lokaal bedoel ik Indonesisch.... Was zij wellicht geadopteerd door een familie Kleinert? Ik kan er totaal niets over vinden.

 

Foto onder: Ik vermoed dat de huisbediende/pembantu deze foto genomen heeft, aangezien op andere foto's in het album foto's genomen zijn van de (oudere) pembantu. Ik kan het niet goed onderscheiden, maar ik vermoed dat mevr. Kleinert haar tien geboden gebruikt bij het eten.

 

Foto onder: Ik vermoed, dat dit het woonhuis is geweest van de heer Denecke en gezin. Vergelijk de deurpartij van de buitenkant met de deurpartij van de foto daaronder (mevr Kleinert in sarong kabaya) met de binnenkant van de huiskamer. Het bovendeel der ramen is binnen afgedekt met een soort kree (bambu rolgordijn). Maar, ik kan me vergissen natuurlijk en heb dan jullie maar wat op de mouw gespeld toch. In elk geval: het woonhuis zal NIET gelegen zijn in de desa Lebong Tandai, maar in de dichtsbijzijnde grote stad Benkoelen..... Kinderfietsje? Van kleine Erwin?

Foto onder: Collega's van de heer Denecke??? De jongen links staand lijkt veel op de man geheel rechts. Lang smal gezicht. Het jochie rechts zal Erwin moeten zij met de "Lederhosen".

Hieronder de heer H. Denecke met vrouw en de rest van de durspgemeenschp (familie/kennissen/weet ik veel wat). De overige dames komen veelvuldig voor op de andere foto's.

Foo onder: Bij uitvergroting van de foto links boven, is te zien dat de moeder van het jochie zeer bezorgd kijkt naar het jochie, aangezien hij een "duur" fototoestel in zijn handjes houdt. Op de foto's draagt mevr. Kleinert (??) dezelfde sarong kabaya.

 

 

 

Kortom, wie het weet mag het zeggen graag.

In elk geval, wie de heer H. Denecke, mevr. Kleinert en het jochie ook geweest moge zijn, voor hen een plaatsje en hopelijk heeft men er wat aan.

Aanvulling en rectificaties per 22 oktober 2014:

Ik ben van voorgaande beweringen uitgegaan aan de hand van het feit, dat er slechts foto's beschikbaar waren. zoals getoond in album 887.!!!

Edoch, zoals eerder opgemerkt, dien me wel degelijk andere albums ook te onderzoeken en niet klakkeloos aan te nemen, dat de "samenstellers" van de albums wel één en ander juist hebben gedaan. En ja, dit is een "aanklacht mijnerzijds" aangezien op zo'n manier de rechthebbende nazaten nooit en te nimmer een vermeend album dan kunnen claimen.

Kortom, ook in het geval Denecke stuitte ik dus op een foto van het komplete gezin Denecke en wel in album 969 pontificaal ergens op een blanco pagina geplakt en mijn mening over dit gezin moet ik derhalve een klein beetje bijstellen.

Want uit de foto blijkt dat het gezin niet één zoon heeft maar 4, waarvan op de andere foto's enkel elke keer het jongste zoontje te zien is.

In verband met het feit, dat vader Denecke in de mijnbouw werkzaam was in een oord in the middle of nowhere gelegen, vermoed ik dat de 3 oudere kinderen hoogstwaarschijnlijk in de nabije grote stad in de kost hebben gezeten.

Indien het me lukt om meer over de kinderen te weten te komen, zal ik het natuurlijk hier vermelden, doch ik vrees met grote vreze, dat er niet veel meer valt te vertellen, tenzij...... er een eventuele nazaat tussen zit bij de passeerders op dze webpagina.

 

De bewuste foto uit album 969 (met de notitie erbij dat dit album een duplicaat is van album 990!!!!)

Ik vraag me af war er later met het gezin is gebeurd? Naar Nederland of naar Duitsland? 

 

 

Extra informatie over de familie namen DENECKE en KLEINERT. 

  1. Christian Andreas Denecke overleed 27-10-1862 te Bantam en was militair.
  2. Karel Maag huwde op 25-4-1928 te Batavia met Theodora Wilhelmina Denecke en kregen op 13-4-1929 een zoon geboren te Batavia. Karel Maag stierf als POW Thai prisoncamp aan dysenterie op 30 dec.1942, nadat hij op 8 maart 1942 was opgepakt en op 29 okt 1942 overgebracht werd naar het Thai kamp.
  3. Theodora Wilhelmina Maag-Denecke vestigde zich op 4-6-1928 op het adres Nieuwe weg 2 te Batavia, komende uit Bendoredjo onderneming.(Het bericht noemt expliciet alleen Th.W.)
  4. Louis Coblijn huwde 31-8-1941 te Kediri met Theodora Smink (dochter van Frits en Johanna Theodora Denecke.)...Let op de voornaam Theodora. (zie punt 3)
  5. 17-10-1952 vertrekt R.G. Kleinert van Kemayoran naar Calcutta.
  6. Op 8-12-1792 vertrekt Herman Heinrich Kleinert als militair naar Indië en overlijdt 11-4-1858 te Pasuruan.
  7. Op 21-8-1843 vertrekt korporaal J.F. Denecke per fregat Barend Willem naar Indië.
  8. Op 28-10-1902 per Koning Willem I naar Nederland doch ontscheept op 23-10-1902 te Marseille, de heer L.C.W. Denecke.

 

Top