Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Contactformulier
Gastenboek
Wie ik ben
Mijn ouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Indië en Youtube.
Zieleroerselen
Verhalen over susje
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Kediri
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
Maghrib
Wayangfiguur Semar
Stille Krachten I
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
De TrawaPari tempels
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
Bep Vuyk
De broers Gentis
Jogja Keraton
Dokter Soetomo
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
Drama Dermodjojo
19 maart 1868
VOC en landje pik
"Toontje" Poland
Eindelijk weer thuis
Indisch of "Belanda"
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Frank Boon
Marie W. Corbet
Orang kecil
Pak Lurah
Ken Dedes
Streetlife Jakarta
Siti Aisyah Pulungan
Contracten Suriname
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Foto's algemeen
Externe Indo links
GEZOCHT


Indo's eten in hun leven gemiddeld
rijstkorrels per jaar en 5 kilo sambel

Het verhaal van de

 Goentoerweg 35 in de Bergenbuurt Malang.

 

Geen muziek op de achtergrond. Doch slechts  een video clip over Oud Malang. 

Op de hoofdpagina Bergenbuurt Malang had ik een lijstje samengesteld van enkele bewoners van de Goentoerweg en daar zat onder andere bij de familie Hedrich von Wiederholt.

Door een gelukkig toeval - de zoon van mevr. Germaine Molenkamp-Hedrich von Wiederhold zoals in de huwelijksadvertentie hieronder genoemd, zijnde Prof. G.C. Molenkamp, die mijn website bezocht - kwam ik meer over het wel en wee van deze familie te weten. Nou ja, niet de hele familie Hedrich von Wiederholt, maar in het bizonder mevr. G. Hedrich von Wiederhold.

De verlovingsadvertentie en waarin de standplaats van de heer B. Molenkamp wel werd genoemd en de huwelijksadvertentie zonder standplaats.

 

Bij de samenstelling van het lijstje met bewoners vond ik in eerste instantie de genoemde advertentie met ergens in mijn achterhoofd het idee, dat het enigszins vreemd aanduidde omdat de heer Molenkamp als adres op gaf: "Ergens in Indië" en ik stond er totaal niet verder bij stil, dat de huwelijksdatum 19 januari 1942 was, ..... circa 1,5 maand voordat de Jap binnenviel en dat er dus eigenlijk iets meer aan de hand moest zijn. Maar ik schonk er verder geen aandacht aan, totdat......de heer Prof. G. C. Molenkamp mijn website met een bezoek vereerde, contact met me nam en me één en ander uit de doeken deed.

Dank zij de heer Prof. G. C. Molenkamp en zijn moeder mevr. G. Molenkamp, kan ik nu inderdaad iets meer verhalen over het wel en wee van zijn ouders..... een stukje levensverhaal uit die tijden van weleer.

(Ik mocht het genoegen smaken om medio september 2013 een telefonisch gesprek te hebben met mevr. G. Molenkamp, waarvoor ook mijn grote dank. Mevr. G. Molenkamp bleek namelijk in het zelfde kamp gezeten te hebben waar mijn moeder, mijn zus en ik verbleven. )

U gelieve rekening te houden, dat alle informatie en overige gegevens met betrekking tot het hiernavolgende (behalve het openbare door mij verzameld uit de kranten kb.nl) door mij gepubliceerde op deze website pagina inzake de fam. Molenkamp-Hedrich von Wiederhold, het copyright en eigendom is van de familie Molenkamp (zowel Prof. G.C. Molenkamp alsmede zijn moeder mevr. G. Molenkamp, alsmede overige niet hier genoemde familieleden.)  Het is derhalve aan een ieder ten strengste verboden om het ongevraagd te dupliceren en te gebruiken voor welk doel en in welke vorm dan ook. Mocht de lezer/-es (meer) belangstelling voor deze informatie hebben, dan kunt u via het contactformulier op deze site een verzoek hiertoe indienen en zal ik uw verzoek aan betrokkenen doorspelen en u dienovereenkomstig over het resultaat berichten. Uw verzoek om deze informatie eventueel te gebruiken, dient u te allen tijde in te zenden, ongeacht of u deze informatie reeds elders tegen bent gekomen. U dient tevens geinformeerd te zijn, dat elk  IP-adres van elke bezoeker aan deze website - ongeacht waar u zich bevindt - geregistreerd wordt in een logboek op mijn webserver.

Eerst maar even enkele openbare informaties/feitjes/notities over de familie(-naam) Hedrich von Wiederhold in het voormalig Indië verzameld uit de kranten van het kb.nl en uit diverse almanakken. Het is slechts een summiere berichtgeving en dus totaal niet compleet. De geïnteresseerde gelieve zelf de almanakken bij de hand te pakken en er voor te gaan zitten.

 • 21 april 1909 huwden te Malang E. Hedrich von Wiederhold en C.L. Leidelmeijer met elkaar. (Nieuws vd dag Indië jaargang 14 nummer 96. Hun zoon Louis Carolus Anton wordt geboren op 13 juni 1913 te Malang. Hij overleed te Tamuan Thailand op 29 mei 1945 als krijgsgevangene, bijna 32 jaren oud slechts. Hij was Sld. MMD bij de KNIL.
 • 29 sept 1906 gingen in ondertrouw te Weltevreden/Batavia: Evelyn Hedrich von Wiederhold en K. Sybrands. Zij namen voor om zich te huwen op 15 okt 1906 te Weltevreden en de receptie zou plaats vinden ten huize van Mr. J.A. van Dijk Jr. te Tjikini, volgens de advertentie in Het Nieuws vd Dag Indie jaargang 11 nummer 225.  Op 15 april 1919 waren zij 12,5 jaar gehuwd en hadden de volgende kinderen, te weten Karel, John, Evelyn, Aemilia, Napoleon en Beata.
 • Th. W. G. Hedrich von Wiederhold is van plan om in april 1928 met pensioen te gaan. Hij was onder andere administrateur van de onderneming Alas Tidek te Malang. Hij overleed 24 april 1939 te Soerabaja en was gehuwd met mevr. L.H. Muller. Na zijn pensionering was hij Landbouwkundig adviseur van de Stichting Kolonisatie en Immigratie Nieuw Guinea. In 1907 waren zij 12,5 jaar gehuwd en woonden te Paree. In de almanak van R. de Neve wordt genoteerd, dat hij vermist werd na de oorlog en niet opgenomen in het OGS register, evenals zijn vrouw. Zie krantenknipsel hieronder.
 • 17 febr 1927 Ir. Th. L Hedrich von Wiederhold te Weltevreden met mej. Liene Noach te Malang. Zij waren voornemens te huwen op 8 maart 1927 te Malang.) Liene woonde op de Palmenlaan nummer 4 te Malang volgens de advertentie. (Mij is niet bekend dat de Palmenlaan ook te Malang was. Ik dacht enkel te Soerabaja.) Hij was civiel ingenieur waterschap volgens de krantenberichten. Ir. Th. L. overleed in 1970 te Malaga Spanje.
 • Mei 1899 geboren te Padang Eleonore Alfine Madelein Hedrich von Wiederhold.
 • 3 mei 1952 verloofde Walda L(etitia) Wolff te Jakarta zich met Robert Hedrich von Wiederhold. Zij vertrokken met ms Kota Baru op 2 maart 1955 naar Nederland uit Indie vandaan. (In de afscheidsadvertentie wordt zij Wally genoemd.). Zij huwden op 12 mei 1953. Robert is een broer van mevr. G. Molenkamp-Hedrich von Wiederhold en geboren op 6 juni 1928 te Soerabaja . Walda was een dochter van het echtpaar Oscar Oltke Wolff en Albertine Charlotte Eisabeth Blogg. (Gegevens R. de Neve)
 • 5 febr 1931 geboren te  Yogya een dochter M.L. Hedrich von Wiederhold.
 • 27 sept 1900 geboren te Malang Edward Hedrich von Wiederhold.
 • 31 okt 1906 gehuwd te Malang J.E. Hedrich von Wiederhold met P.A.C. de Wit.
 • In 1917 slaagt WAGC Hedrich von Wiederhold voor het toelatingsexamen HBS te Soerabaja. (De krant noteert de initialen WOGC, hetgeen niet juist is.). Zie punt hieronder. Hij was de vader van mevr. G. Molenkamp-Hedrich von Wiederhold en derhalve de grootvader van Prof. G.C. Molenkamp.
 • Geboren 29 nov 1903 te Pladjoe Willy Andrew George Constant Hedrich von Wiederhold en gestorven 2 mei 1945 te Chungkai Thailand. Hij was Sgt.Inf. KNIL. Zie het relaas hieronder op deze pagina te lezen in PDF formaat of in Text formaat.
 • Geboren 15 okt 1927 te Yogya en op 5 juni 1945 overleden te Poedjon J. (John) Hedrich von Wiederhold en ligt te Kembang Kuning Surabaya op het ereveld. Hij was een zoon van bovengenoemde Ir. Th. L. Hedrich von Wiederhold.

Foto OGS.nl:

De lijst der geslaagden voor het toelatingsexamen HBS Soerabaja:

 

Hieronder: de advertentie inzake het overlijden van Th.W.G. Hedrich von Wiederhold in 1939 en een scan uit de almanak van R. de Neve waarin vermeld wordt zijn vermissing na de oorlog, evenals de vermissing van zijn vrouw. De initialen van zijn vrouw verschillen ten dele van elkaar. (??). De getallen 21 en 22 slaan op het feit, dat beiden niet in het OGS register zijn opgenomen. Of het zouden twee heren Hedrich von Wiederhold met dezelfde initialen en dezelfde baan geweest moeten zijn en allebei gehuwd met een juffr. Muller van geboorte. Mijn oordeel of mening telt niet. Ik noteer slechts.

 

 

Hieroner: Een samenvatting uit de kb.nl door Bloys van Treslong Prins inzake de families Wiederhold/Hedrich von Wiederhold.

In de almanak Indisch 2 is een complete samenvatting te vinden geschreven door R. de Neve.

 

 

Hieronder een quote relaas (COPYRIGHTED) van Prof. G.C. Molenkamp over de Bersiap periode van zijn moeder mevr. G. Molenkamp-Hedrich von Wiederhold. Note editor: Er wordt hier gedoeld op de periode na de Japanse bezettingstijd en dus de Bersiaptijd. !!!! Grootmoeder Dora Lammers (verloskundige) woonde op zichzelf, omdat mevr. Lammers een prive bevallingskliniek had te Malang. Grootmoeder Dora heette ten volle: Gertruda Antonia Theodora Lammers, gehuwd te Batavia op 7 feb 1903 met Constant Albert Hedrich von Wiederhold.

Ze is met haar moeder direct uit het kamp Solo naar Malang gegaan (op zich een gevaarlijk avontuur dat dank zij het Chinese Rode Kruis goed is afgelopen) en bij haar grootmoeder Mw. Dora Lammers (die te oud was voor het kamp en thuis mocht blijven wonen) tijdelijk ingetrokken. Na enige tijd werden de dames door de Indonesiërs gesommeerd, met achterlating van alle persoonlijke eigendommen) de woning te verlaten en in te trekken in het Bergenkamp. Daar was geen plaats voor ze en ze hebben daar c.a. een jaar op een matje in een garage geslapen. Dit terwijl Dora Lammer een vergevorderd stadium van darmkanker had. Ik heb deze lokatie nog bezocht.

Ik stuur uw bijgaand een relaas van mijn vader (de militair zonder verblijfplaats). Op de dag van het huwelijk moest hij naar het front vertrekken. Ze hebben elkaar pas weer in 1946 ontmoet.

Unquote.

Hieronder een paar huwelijksfoto's van de ouders van Prof. G.C. Molenkamp. Materiaal is copyright/eigendom van Prof. G.C. Molenkamp en geplaatst met toestemming.

 

 

Mevr. G. Molenkamp's vader, de heer WAGC Hedrich von Wiederhold.

 

 

Hieronder links naar het relaas van de heer B. Molenkamp in PDF formaat alsmede in TEXT formaat. Materiaal is copyright en eigendom van Prof. G.C. Molenkamp en familie.

KLIK HIER als men GEEN PDF reader (dus TEXT formaat) heeft.

KLIK HIER als men het relaas in PDF wilt lezen.

 

Enkele notities door mij telefonisch vernomen van mevr. G. Molenkamp-Hedrich von Wiederhold:

Eind 1943 werd het (deelgezin) Hedrich von Wiederhold (mevr. G. Molenkamp en haar moeder) geinterneerd naar kamp Solo, een oud ziekenhuis met enkele aangebouwde barakken. Van daar uit werd de familie getransporteerd naar Ambarawa 6 waar het over- en overvol was en zij gedwongen werden om ergens maar een plekje te zoeken.

Van Ambarawa 6 werden zij overgebracht naar Ambarawa 9 (Weeskamp) waar zij verbleven t/m augustus 1945.

Na de beëindiging van de oorlog op 15 aug 1945, vertrokken moeder en dochter naar hun moeder resp. grootmoeder mevr. Dora Lammers, die een prive bevallingskliniek te Malang had. Het transport naar oma gebeurde met hulp van het Chinese Rode Kruis. Om één of andere reden ging dit niet door en kwamen moeder en dochter terecht in een kamp te Surabaya en van dit kamp kwamenzij met grootmoeder Dora Lammers weer terecht in het kamp Bergen en dit keer kregen zij wederom een klein plaatsje in een huis aan de Jalan Sindoro. (Nabij de Idjen boulevard.)

Persoonlijke overpeinzing van de editor oftewel ondergetekende.

Ik kan me niet onttrekken aan de gedachte, maar ik blijf de stelling van één der medewerkers van één of andere verantwoordelijke instelling voor oorlogsdocumentatie ( die nb samenwerkt met de SVB) klinkklare nonsens vinden, die nergens op gestoeld is !!!!

Immers quote: Nadat het Bergenkamp (op de Ringgitweg na) eind 1944 ontruimd werd, was het geen kamp meer en konden de oorspronkelijke bewoners weer naar hun woning terugkeren en werd deze wijk Bergenbuurt weer een normale woonwijk ... Unquote.

Hallo geachte medewerker(s): de familie Hedrich von Wiederhold had voor de oorlog hun eigen woning aan de Goentoerweg nummer 35 en kwam terecht in de Sindoroweg ergens in een hoekje van de garage, een jaar lang. Komt u maar met een degelijke onderbouwing van uw "stelling Normale Woonwijk waar de eigenaren naar terug konden gaan."  !!!! Of u moet het zelf proefondervindelijk zelf meegemaakt hebben.... Manieheus NOT dus. !!!

 

Oud Malang video clip:

 

Eventueel worden in een later stadium aanvullingen verstrekt. 

 

 

Copyrights imexbo.nl en imexbo.org  | Wilt u contact zoeken? Ga naar Contactformulier.
Top