Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto's afkomstig uit Foto Zoekt Familie diverse albums.

De Gang Kwini, later herdoopt in de Stoviaweg en tegenwoordig weer Jalan Kwini geheten. 

Waarom een pagina over deze Gang Kwini?

Omdat meneer Jan Vane daar ook al rondliep met zijn camera en onder andere mevr. Mathilde van Tijn fotografeerde. 

Het gaat op deze pagina met name over de huizen 2, 2a en 4. Deze huizen stonden op een stuk terrein van circa 1650 m2.

Over de nummering heb ik een gevoel van twijfel, aangezien er in de documentatie niet officiëel over nummer 1 wordt gesproken, maar in de praktijk wel degelijk over nummer 1 wordt geschreven en getoond. (Één der bewoners van huis nummer 1 (Teubert) wordt zowel genoemd als bewoner van huis 1 maar ook als bewoner van huis 2. Maakt niets uit verder.

De berichtgeving over de naamsverandering van Gang Kwini in Stoviaweg in 1933.

Goed, huisnummer 1: Dit werd bewoond door E.W. Teubert en Mathilde van Tijn. De laatste was nog ongehuwd en Teubert huwde in 1929. 

Zie foto's hieronder:

De advertentie van geplande verkoop van een stuk grond met het verpondingsnummer en naam eigenaresse. (Aanduiding Binti betekent dochter van.)

 

Een der bewoners van bedoeld huis nummer 1, zoals eerder gezegd, was E.W. Teubert. De heer Teubert was Weledelgestreng, want hij was in dienst van Justitie en Belastingen en schreef heel de dag briefjes uit naam van de Koning of ook wel aanmaningen genoemd. Je wilt niet weten hoeveel families/personen/bedrijven hij met een dagelijks bezoek vereerde wegens achterstallige belastingen e.d. zaken. De meest "defitige" namen kom je tegen, personen die het zich veroorloofden om één maal per week receptie ontvang avond te houden, maar de blauwe brieven ongeopend op het dressoir lieten liggen. Niks veranderd, want ik doe het anno 2014 ook nog steeds. Ach ja, heeft het koninklijk huis wat te doen toch, al die persoonlijke brieven ondertekenen.

Teubert woonde in 1928 op de Lembangweg en was waarschijnlijk in 1929 na zijn huwelijk op de Gang Kwini gaan wonen met echtgenote.

De lokatie van de Gang Kwini/Stoviaweg hieronder. Hoe Vane hier helemaal verzeild raakte is mij onbekend, aangezien deze straat nog een endje verwijderd is van de Schoolweg Noord.(Naar boven voorbij het Waterloo plein). Ik zag Vane echt niet op zijn scootertje door de stad crossen....

 

Het naamplaatje op de entree van de tuin van het huis. Links het huisnummer en VERP.nr. Rechtsonder het naambordje van Teubert. De dame in het midden is Mathilde van Tijn. Haar naambordje staat rechts boven. In het album 1071 gemaakt door Vane staat dat Mathilde van Tijn haar visite ontvangt op deze foto. Voor het zelfde geld staan Teubert en echtgenote ook op deze foto.

De volgende foto hieronder vermeldt dat Teubert op nummer 2 woont. (Vandaar mijn twijfel over de juiste nummering der huizen hierboven.)

 

Eduard Willem Teubert (* 27-11-1891 Amsterdam)  huwde met Caroline Louise Spanjaard (4-12-1887), dochter Van Johannes Gijsbertus Jacobus Spanjaard (1840-1921) en Dorothea Augustina Konstaedt (1845-??). Caroline had de volgende broer en zuster: Dirk Johannes (881-1947) en Dorothea Augustine Catharina (1883-??)

Ik heb verder niet nageplozen of dit echtpaar kinderen had, omwille van het respect.

Met deze pagina wilde ik een "gezichtloze" Teubert en echtgenote Caroline uit het album 1071 van Vane een stukje bekendheid geven, al was het enkel en alleen omdat beiden ook slachtoffer werden van die klote pokke oorlog.

Eduard Willem Teubert stierf ergens in een burgerkamp, 9 dagen na dat de oorlog eindigde. Hij zal zwaar geleden hebben in het kamp en de vrijheid niet mee mogen maken. Hij was één der vele zinloze slachtoffers. Hij ging naar Indië in de hoop een gelukkig en goed leven te hebben en niet om zijn leven in een kamp te eindigen.

In de lijsten van kampbewoners AMBARAWA 6 uit 1943, staat een volgende mutatie: C.D. Teubert-Spanjaard. Ik mag aannemen dat hiermede bedoeld wordt C.L. Teubert-Spanjaard.

Foto boven: Deze lijst uit JapanseBurgerkampen.nl is een verbeterde lijst van het NIOD IC 08-059, maar m.i. klopt er iets niet. Mevr. Teubert is vlgs deze lijst 48 jaar oud en geboren op 4 dec 1887. Terugrekenend zou deze lijst dan van 1935 zijn (????) Geboren in1887 + leeftijd 48 = 1935 !!! Daarbij zijn de voorletters ook niet juist. De kampleiding van Ambarawa 6 (Bunsho 3) was mevr. Schulte - Eckhart.(tot sept 1943.)

Het NIOD zegt !!! En diverse instanties beroepen zich op gegevens van het NIOD !!! En baseren hun beslissingen over slachtoffers op de gegevens van het NIOD. !!!!  Het NIOD zegt, dat .... !!!!

Het NIOD !!!!!  

Top