Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2
Slag Javazee 2A
Slag Javazee 3
Slag Javazee GM
Andreas Hub. Emmen
Richard Arthur Cooke
Johannes Kaïn
Martinus Offringa
Hermannus Siemers
Joh. Thom. Martens
Hendrik A. Erkelens
Hij overleefde
SBN Doorman
Peter Steenmeijer
Verstegen Timisela
Dagboek F.J. Prudon
Frits Joh. Prudon
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Frits Johannes Prudon.

 

Hij overleefde de oorlog in Indië, raakte gevangen als marine-militair en overleefde ook het krijgsgevangenkamp.

 

 

Op 25 april 1919 werd te Magelang geboren Frits Johannes PRUDON uit het huwelijk van Hendrikus Johannes PRUDON en Adriaantje Woki Konda LOLONG. (Volgens zoon Robby is de naam van zijn moeder Adriaantje Woki Konda LOLONG-LASUT.)

Hieronder een foto van de ouders van Frits, te weten: H.J. Prudon en A. Lolong.

 

Een toevallige samenloop van omstandigheden? Want op 20 april 1919 werd op een paar honderd kilometers afstand te Bandung mijn broer Cor geboren en beiden werden door het Grote Boek voorbestemd om elkaar bij de Marine te ontmoeten en hun carriere te vervolgen. Zij zullen elkaar best wel eens in de Marine kazerne te Gubeng Surabaya gezien en gesproken hebben en wellicht zelfs wel eens samen op stap gegaan zijn.

Frits overleefde de oorlog en Cor sneuvelde, zoals het voorbestemd was voor beiden. Destemeer is dan de samenloop van omstandigheden in mijn ogen compleet, als bijna 74 jaren later de familieleden van Frits en Cor elkaar via het internet ontmoeten, van elkaar verwijderd door circa 14000 km's; de één woont en leeft op Bali en de ander leeft en woont in Nederland. 

Ik kreeg van zoon Robby het dagboek toegestuurd van zijn vader. Het beslaat 65 images. (Elke bladzijde is een image.)

Omwille van de leesbaarheid, heb ik de jpg-images geconverteerd naar PDF files. Er is door mij niets veranderd aan de inhoud ervan en de conversie is derhalve eensluidend aan de originele images.

In dit dagboek begint het verhaal van Frits Johannes Prudon met zijn diensttijd op een patrouilleboot bij de Marine, vervolgend met de inval van de Jappen in Indonesia, de tijd van afwachten in onzekerheid en vervolgend met zijn gevangen-name, en daarna de dagelijks beslommeringen en ellende in het kamp om uiteindelijk weer de vrijheid tegemoet te zien.

Dit dagboek is op een aparte pagina te lezen in PDF formaat en de lezer dient derhalve Acrobat Reader geïnstalleerd te hebben of een eender soort programma. Deze PDF reader van Acrobat kunt u gratis downloaden en gebruiken. Let wel op bij het installeren, welk besturingssysteem u gebruikt. (Windows of Mac).

Om het Dagboek van Frits Johannes Prudon te kunnen lezen, dient u op de volgende link te klikken. Er verschijnt een nieuwe pagina met daarop vermeld een aantal nummers. De nummering toont de pagina’s van het dagboek, i.e.:  pag 1 2 3 4 5 geeft de bladzijden 1, 2, 3, 4 en 5 aan. Enzovoorts enzovoorts.

KLIK HIER VOOR DE LINK NAAR HET DAGBOEK. 

Te Makassar - na de oorlog - stichtte Frits Johannes Prudon zijn gezin en huwde aldaar mej. Elisabeth Claproth en uit welk huwelijk onder andere geboren werd zoon Robby, de mede eigenaar van de foto's en overig informatief materiaal em momenteel wonend te Bali met zijn gezin. Er zijn meerdere kinderen geboren uit het gezin van Frits Johannes Prudon en echtgenote Elisabeth Claproth.

Na de oorlog woonde het gezin van Frits Johannes Prudon en echtgenote ook op de Jalan Raya Gubeng 47 te Surabaya maar de familie ontkwam niet aan de (gedwongen) Grote Trek naar Nederland. Op 1-11-1961 werd bij Koninklijke Boodschap kamerstuk 6552 genaturaliseerd tot Nederlands onderdaan. Vreemd, al die idiote regels en wetjes ontsproten aan de breinen van politici. Men was goed genoeg om (eventueel) het leven te geven voor Vorst en Vaderland, om een stuk van je leven achter tralies door te brengen voor Vorst en Vaderland, men sprak Nederlands, men leefde Nederlands, maar men was geen Nederlands onderdaan en diende het papiertje met toestemming af te wachten om zich Nederland te mogen noemen.  Ik meende trouwens altijd dat de term was Koninklijk Besluit, maar ik heb me dan altijd vergist. Want de term luidt: Koninklijke Boodschap... toe maar, weer wat geleerd.

 

De printscreen is afkomstig van de website http://naturalisaties.decalonne.nl

Ten aanzien van de Naturalisatie nog het volgende:

Het gezin woonde waarschijnlijk ten tijde en ervoor van de aanvraag in Boxtel en was volgens de gemeentelijke administratie de heer Prudon werkzaam als Magazijnbediende. De heer Prudon solliciteerde echter naar een functie als Technisch Ambtenaar bij de Technische Hogeschool te Eindhoven. Waarschijnlijk is na 1961 het gezin en na het aanvaarden van de functie als Technisch Ambtenaar verhuisd naar Eindhoven. De heer Prudon vervulde deze functie tot zijn pensionering aan toe.

Een annekdote van de sollicitatie van de heer Prudon bij zijn gesprek met de Directeur van de T.H.E., zoals verkregen van de familie in eigen bewoordingen.

Quote:

Toen Papa opgeroepen werd voor de sollicitatie op de Techn.Hogeschool.... Door de Directeur uitgenodigd voor een interview.

"Frits...ga in de houding staan, HERKEN JE ME DAN NIET? Ik ben je commandant.... Frits, jongen, daar is jouw plaats en weg wezen....

God heeft mijn geliefde vader op deze manier geholpen, hoe is dat mogelijk... de wereld is klein en tot zijn 65ste jaar heeft mijn vader op de technische dienst gezeten van de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

Unquote. 

 

Hiernavolgend enkele afbeeldingen van Frits:

Frits Johannes Prudon overleed op 16 augustus 2004 te Eindhoven (Akte 201438 gemeente Eindhoven) en keerde naar zijn Schepper terug na een lange aardse reis van 85 jaren met het nodige menselijk lief en leed te hebben doorgemaakt.

Moge hij in eeuwige vrede zijn rust hebben.

Zijn nazaten en overige familieleden hebben zijn laatste wens uitgevoerd en zijn as is in de Javazee uitgestrooid. De familie heeft een film ter beschikking gesteld en ook voor deze film gelden de copyright regels zoals hier bovenaan de pagina uit de doeken gedaan. U gelieve uw respect te tonen.

De film is in delen gesplitst om het downloaden ervan voor de lezers te vergemakkelijken en is te vinden op deze link onderaan de pagina.

  

Top