Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto's uit album 1071 van Jan Vane en andere albums, omdat er kris kras foto's van deze families geplaatst werden. Bronnen foto's: Foto zoekt familie, tenzij andere bronnen vermeld zijn.  

De families Braakman - Verschillende families niet verwant aan elkaar.

De familie Braakman in pyama, noem ik het maar:

Naar eer en geweten heb ik getracht uit te zoeken wie deze families Braakman waren, zoals getoond in het album. Het is me niet gelukt, jammer. Ik heb wel - geheel zijdelings - etra info hier neergezet ten behoeve van eventuele zoekenden naar de familie Braakman. Pertinent beweer ik dus, dat deze extra info NIET slaat op de foto's.

Vergaarde info:

 

  1. In febr. 1928 vestigde zich in de Gang Belle de fam. M.L.Chr. Braakman. 
  2. De heer Braakman was beambte bij de Postdienst.
  3. De heer Jan Vane - de fotograaf - was eveneens medewerker geweest bij de Postdienst. Het zouden dus collega's geweest kunnen zijn.
  4. De Gang Belle ligt op een steenworp afstand verwijderd van de Schoolweg Noord.
  5. De heer J. Vane fotografeerde objecten in de buurt gelegen.
  6. De fam. Braakman was afkomstig uit Padang alvorens weer in Weltevreden geplaatst te worden.
  7. In 1928 tot en met 1931 was de fam. M.L.Chr. Braakman op het adres Gang Belle 35 gevestigd. Daarna verhuisde de familie definitief naar Bandoeng. In Bandoeng werd hij gepromoveerd tot Magazijn Meester Radio afdeling Post en het gezin woonde in de 2de Litson laan. 
  8. Op 2 jan 1924 huwde M.L.Chr. Braakman met M.M. Mahieu uit Bandoeng en deze familie Braakman had bij mijn weten geen kinderen. Ik heb het niet verder uitgediept en het maakt niets uit verder, aangezien het niet deze familie Braakman betreft.

 

De kaart van de lokatie van de Gang Belle t.o.v. de Schoolweg Noord.

Een foto van de Belleweg (Gang Belle)  als voorbeeld: (Foto via Flicker van de familie Sachs en toont Gretha in 1931).

MAAR: een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat er parallel aan de Gang Belle een kleinere Gang gebouwd werd, want als men de foto's van de familie Braakman bekijkt, dan is te zien, dat de rechterrij huizen uitkijkt op de achterkant van de huizen tegenover hen gelegen. Deze ACHTERKANTEN zouden de huizen kunnen zijn die direct aan de Gang Belle gelegen waren. De stadskaarten destijds waren niet altijd up-to-date of nauwkeurig getekend. Of men gebruikte oude planningen bij herdruk etcetera. In dat geval, mocht mijn bewering juist zijn, zou bovenstaande informatie wel kunnen slaan op deze familie Braakman.

 

Foto's uit het album waarbij de ondertiteling Braakman werd genoteerd.

OP de kaart kon ik geen steegjes vinden nabij de Schoolweg Noord, waarbij een bocht naar links getekend is. Een soort L-steeg dus. Maar op de kaart ONDER de onderstreept Belleweg is een doodlopend stukje weg getekend in kronkelige vorm. Vreemd.

 

 

Of het derde kindje erbij hoort weet ik niet. Misschien van de buren? De twee kinderen van familie Braakman dragen eendere kleding (bloemetjes hansopjes.)

Mevr. Braakman een beetje verveeld kijkend.

Ondertiteling Braak moet zijn Braakman, conform ondertiteling andere foto's. Ik vermoed dat het luiheid was van Jan Vane bij het neerschrijven van de betiteling.
 

De volgende familie Braakman ( of Braakma???) Ook hier heb ik niets kunnen vinden wat enige informatie zou kunnen geven aan belangstellenden.

Vane op het voorterras met mevr. Braakman. Hoogstwaarschijnlijk is de foto genomen door de dochter. Let op de foto op het tafeltje. Ik heb onder deze foto, het portret vergroot neergezet.

Als ik naar de bovenstaande foto kijk, dan schat ik de leeftijd van de dochter op circa 20 jaar en ma en pa zullen dan circa 40/45 jaar zijn. Pa is hier waarschijnlijk op verlof thuis van zijn dienst als marine officier. (Zie portret).

In de leger archieven op het internet heb ik niets kunnen vinden. Mochten er belangstellenden zijn voor deze familie Braakman, dan adviseer ik u de bestaande hiertoe dienende instituten langs te gaan. 

De volgende site geeft ook veel infomatie over het leger: http://www.geneaknowhow.net/digi/alg-ni.html

Of deze M.F. Braakman de bedoelde persoon op de foto is? Yo no se.

 

Extra info gevonden:

 

  1. In 1929 vestigt mevr. Braakman-Jansen zich op de Matranamweg 45 in het paviljoen komende van Weltevreden. De Matranamweg lag in het zuidelijk gedeelte van Batavia; een endje lopen vandaan van de Schoolweg Noord waar Vane verbleef.
  2. Op 29-10-1911 werd geboren Florine Ella Braakman, maar zij behoort tot de familie Braakman - Vacquier. (Vader Herman overleed in 1924 en moeder heette Florine (Poppy) Vacquier. Jammer, want zij had gepast in het plaatje hierboven qua leeftijd.)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Top