Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
Fam. Evers / Edgar
Boy Edgar's nanny
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

DE FAMILIE JOHAN EVERT EVERS / ROSE MARY ALICE EDGAR.

Zie ook de pagina FAMILIE EDGAR voor nadere details.

Voor tante Rose Mary Alice Edgar. 

 

Bronnen: Openarch.nl / archieven.nl / Amsterdams archief / Den Haag Archief / RA's en Delpher.nl, Ancestry.com website neef Paul Lucas m.b.t. de Armeense gemeenschap Indonesie.

 

Zoals reeds eerder geschreven was Rose Mary Alice Edgar de dochter van Catchick Galstaun Edgar en Satin Carapiet Johannes Sarkies en pa Catchick was een rijk koopman en Rose had een onbezorgde jeugd te Soerabaja waar zij was geboren en ook natuurlijk nog goed beschermd door haar oudere broers.

Mary Rose Alice werd geboren op 22 aug 1886 te Soerabaja en huwde 1910 Soerabaja met Johan Evert Evers, die geboren was te Amsterdam op 26 juni 1883.

Hieronder een foto van Mary Rose Alice Edgar op jonge leeftijd samen met haar ouders en broers. Broer John was er niet bij.

 

De gezinskaart van haar echtgenoot Johan Evert Evers met vermelding van zijn ouders en broers/zusters en ooms/tantes toen zij woonachtig waren op de Prinsengracht te Amsterdam, alwaar vader Theodorus Evers een winkelbedrijf had.

 

Ik vroeg me af hoe een rasechte Amsterdammer met zo'n puur Armeens (en ook nog mooi) meisje in aanraking kwam en er een huwelijk uit voortsproot. Ik vermoed dat het mogelijk was omdat Johan Evert bij de Schutterij van Soerabaja was ingedeeld samen met twee broers van Rose Mary Alice en zij beiden daardoor elkaar leerden kennen. Na afloop van één of andere oefening meen naar huis genomen door de broers et voilá.

 

De schoonvader van Mary Rose Alice was de heer Theodorus Evers, geboren Arnhem op 18 juni 1852 en overleden op 19 nov 1931 en het huisadres was nog steeds de Prinsengracht 234 te Amsterdam. Aan de hand van de advertentie kan men zien welke families gerelateerd zijn aan de fam. Evers. Rose Mary Alice en echtgenoot Johan Evert waren in elk geval in 1931 te Soerabaja. Volgens wiewaswie.nl was de heer Theodorus Evers winkelier (huwelijksakte). Schoonzoon Quené was handelsagent en zijn vader was eveneens winkelier.

 

De militiekaart van de heer Johan Evert Evers opgeroepen 19 maart 1903, daarna in 1911 over naar de Landweer en op 31 aug uit dienst. Ik raak hier de draad kwijt, want de heer Johan Evert wordt als officier per febr 1911 bij de Schutterij Soerabaja ontslagen en de militiekaart zegt dat hij per 31 december 1918 ontslagen is van de landweer......Maar de heer Johan Evert Evers en echtgenote Mary Rose Alice Edgar en hun zoontje woonden vanaf april 1917 t/m  maart 1919 in Den Haag en op deze kaart staat genoteerd dat hij procuratiehouder was (Zie scan hieronder). Mag ik dan aannemen dat heel die gewichtig doenerij van Landweer eigenlijk niets inhield? (Vanwege de eerste WO voor het geval dat Nederland in de oorlog betrokken raakt? Maar wel in vrijheid en blijheid de wereld rond kon reizen?)

 

Hieronder een foto anno 2019 van het huis Koninginnegracht Den Haag waar het gezin Evers - Edgar in die beuwste jaren woonde.

 

De heer Johan Evert Evers overleed in hun huis Stokroosstraat 151 Den Haag op 17 dec 1963. Rose Mary Alice overleefde haar echtgenoot (getuige haar ondertekening van de overl. adv.). en overleed Den Haag op 23 febr 1973 in de achtbare leeftijd van 87 jaar. (Bron Ancestry.com Armeense site van neef Paul Lucas). Zij had toch wel een rijk leven achter de rug...veel reizen gemaakt etc.

In dit huis op de Darmo boulevard 96 te Surabaya woonde de familie in 1940. Anno 2019 is het verbouwd/gerenoveerd en is het een kantoor geworden.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwige vrede hun rust hebben. 

 

 

Top