Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Falck Dossin Bergami
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een subpagina met iets over de familie BERGAMIN en waarom ik hierover iets plaats.

(Dit in verband met een broer van wijlen oom Lex Falck, zijnde wijlen oom Frans Pieter Falck).

Heeft verder helemaal niets met verwantschap en dergelijke te maken, maar ik vond het interessant genoeg om er iets over te schrijven. En deze families maakten toch deel uit van het voormalig Nederlands Indië dus voor hen toch ook een plaatsje in de geschiedenis (al was het maar via dit kleine gebaar van mij. Respect voor hen allen toch.)

 

Goed, zoals gezegd, een broer van wijlen mijn oom Lex Falck was wijlen oom Frans Pieter Falck.

 

Oom Frans huwde met Annie Dossin te Kotaradja op 25 juli 1928 en uit dit huwelijk werden een boel veel neven en nichten van me geboren.

Maar voordat dit huwelijk plaats vond, was Annie Dossin gehuwd met Arnoldus Agathus Alfred Bergamin op 16 januari 1926 en zij gingen uit elkaar.

Arnoldus' huwelijk met Annie was zijn tweede huwelijk, want voorheen huwde hij 1) met de weduwe Helena Fancheta Etienette Verstift. Zij was weduwe van Johannes Henricus Carolus Bergamin, die op bijna 32-jarige leeftijd overleed (+20-11-1918) en begraven ligt te Kediri samen met M. Vestift (15 jaar oud) en overleden 31 jan 1913 en met de baby van 8 maanden oud zijnde F. Bergamin, die overleed op 22 febr 1918.

Arnoldus Agathus Alfred Bergamin huwde 3) met Charlotte Brion (*Jogja 21 mei 1909)

 

 

Hieronder oom Frans Pieter Falck (*21-2-1905 Soerabaja+ Den Bosch 9-7-1995) en tante Annie Dossin.(*Djombang 18-8-1909 +Den Bosch 18-12-1988)

 

 

 

Arnoldus Agathus Alfred Bergamin overleed te Utrecht op 21 mei 1958 en was geboren 5-12-1894 te Banjoemas.

Zijn ouders waren Fleuris Alfred Desiré Bergamin en Mathilde Laurens. (Utrechts archief akte 25 Veenendaal.). Mathilde overleed in 1894 en Fleuris huwde ten tweede met Constance Laurens (zuster van Mathilde). Uit beide huwelijken waren kinderen.

Hieronder een overlijdens advertentie uit de krant betreffende het overlijden van de heer Fleuris Alfred Desiré Bergamin. Achter de initialen heb ik de volle voornamen geplaatst. Uiteraard ga ik HIER op deze pagina NIET de volle genealogie van de familie Bergamin plaatsen. Genoeg te vinden op het internet en ook in de oude kranten en welke werkzaamheden de familie deed. (Hoofdzakelijk in de ambtenarij.)

 

 

Hieronder de overl.adv. van Johannes Henricus Carolus Bergamin, die gehuwd was met mevr. Helene Verstift. Als weduwe huwde zij ten 2) met de heer A.A.A. Bergamin (zie uitleg boven). Zie de ondertrouw advertentie hieronder.

 

 

Hieronder een foto van Fleuris Alfred Desiré Bergamin (website Rob Wanders met dank), de vader van A.A.A. Bergamin. 

 

 

Hieronder een foto van Fleuris Jean Baptiste Bergamin van de website Wollrabe.(Met dank).

 

Moge zij allen rusten in vrede. Dank aan de genoemde bronnen.

Top