Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

ELEAZAR EUGENE MESROPE.

 

Bronnen: Oom Armen Joseph archief, almanakken, kb.nl, openarch, ancestry.com Julfahye.

 

Hieronder de stamboom van oom Eleazar Eugene.

Bovenstaande stamboom toont aan dat hij de achterkleinzoon was van Varvara (Barbara) Johannes Amirkhan en zij was de jongere zuster van mijn over over grootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan.

Alhoewel hij voluit heette Eleazar Eugene Mesrope, werd hij in de wandelgangen Eugene genoemd.

Oom Eugene werd geboren te Surabaya op 30 januari 1876 en overleed te Den Haag op 2 maart 1959 in de gezegende leeftijd van 83 jaar en een goed leven gehad hebbende. Volgens mijn gegevens deed hij iets in de suiker, deed nog wat andere grootschalige handelsaktiviteiten als tijdverdrijf; had veel gereisd en trouwde zelfs in Duitsland; kortom financieel had hij niets te klagen.

Hij huwde met mej. Ca(r)tharina Lina Reuther (roepnaam Kätha)  op 1 november 1905. De huwelijksadvertentie (KB.nl) zegt, dat zij te Chemnitz woonde en oom Eugene woonde te Mittweida.... en bij Mittweida gaat er bij mij een belletje rinkelen, want de oudere broer van mijn vader (Cornelis Laurens Frederik Boers) meldde zich aan de Technische universiteit te Mittweida in april 1904... Oom Euegen meldde zich te Mittweida eveeens in april 1904...... Zouden zij elkaar gekend hebben? Zouden zij van elkaar geweten hebben, dat zij familie waren?? Diaspora van Armeniers: Geboren worden in Surabaya, af en toe naar Calcutta India en ff naar huis te Isfahan Iran, trouwen in Duitsland, terug naar Indië en uiteindelijk naar Nederland en aldaar overleden.

Hij scheen ook een boek geschreven te hebben: Uit mijn Suikertijd..Helaas, nergens te bespeuren meer.

Hij was ook nog eens 2de secretaris van de Indische club der suikerboeren of zoiets.

 

In de Javastraat te Surabaya scheen hij ook nog een dubbelhuis gehad te hebben met bovenverdieping en paviljoen en groot circa 1000 m2. Aardig.

Hieronder de Javastraat maar dan in moderne versie. Schijnt één of andere Hollandse Bakker in te zitten tegenwoordig.

 

Nu maar enkele foto's van het gezin. De hieronder geplaatste foto's zijn afkomstig van:

https://www.krulantiquarianbooks.nl/cats.php?aut=&titel=&tref=&bnr=&catnr=1145&page=6&cursor=%3E&length=778&id=7808157&submit=Search 

Oom Euegen en echtgenote. Pas getrouwd en terug in Indië te Surabaya.

Moeder met pas geboren dochter Irene.

 

Dochter Irene met vriendinnen voor hun huis te Surabaya. Datum op de foto hieronder moet zijn 1912.Moeder Kätha staat op de achtergrond in de tuin bij het hek links. Zie rode pijl.

 

In 1922 was het gezin woonachtig in de Vivienstraat 92 te Den Haag.

Hieronder een opname uit die tijden en de PK Den Haag.

 

 

Anno 2020 via Googleview

PK Den Haag

 

 

Wederom ook hier in mijn leven een vreemde gebeurtenis met betrekking tot mijn Armeense familie.

Volgens bronnen Haagse Beeldbank was  dochter Irene onderwijzeres op de Burg. de Monchyschool Steenwijklaan 10-12 Den Haag 1961/1964. (Foto's Haagse Beeldbank zijn alleen ter plekke ter inzage.)

Kortom: Ik zelf kwam aan te Den Haag uit Indonesia en ging naar de Steenwijklaan 26 school per 1961.(Gelegen naast de Burg.de Monchyschool). Had ik het maar geweten, dat er een familielid van me op die school lerares was.

Hieronder enkele gegevens over Irene Mesrope.

Geboren Surabaya 27-9-1906 en overleden Den Haag (Gecremeerd 5-2-2004). Bron Archief Den Haag/Overl.adv. Familieberichten Haagse Courant 3-2-2004.

Geslaagd 5-jarige HBS Den Haag in 1925. Bron De Standaard 3-7-1925.

Geslaagd Akte Hoog Duits M.O.  A.  1932. Bron KB.nl

Geslaagd Staatsexamen onderwijzeres 1959. Bron Het Binnenhof 27-7-1953. Waarschijnlijk per 1959 als onderwijzeres werkzaam op de Burg.de Monchyschool, aangezien in het Haags archief de eerste schoolfoto's dateren van 1959.

Voor de 2de WO werkzaam Ministerie van Justitie als Duits Vertaalster. Bron Nieuwe Apeldoornsche Courant 28-6-1946. Wegens Duitse achtergronden werd zij geinterneerd door Nederland.

 

Moge oom Eugene en alle anderen hierin genoemd, hun eeuwige vrede hebben.

Top