Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Slag Javazee 2
Slag Javazee 2A
Slag Javazee 3
Slag Javazee GM
Andreas Hub. Emmen
Richard Arthur Cooke
Johannes Kaïn
Martinus Offringa
Hermannus Siemers
Joh. Thom. Martens
Hendrik A. Erkelens
Hij overleefde
SBN Doorman
Peter Steenmeijer
Verstegen Timisela
Dagboek F.J. Prudon
Frits Joh. Prudon
Slag Javazee 2 VON
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Resident SLORS
Tjimahi KNIL Ambon
Voor hen die vielen
Voor G.M.J. Driessen
Int.kamp Jesselton
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Dagboek van Frits Johannes Prudon.

Niets uit dit hier gepubliceerd dagboek mag gedupliceerd worden, noch de inhoud ervan gebruikt voor welke doeleinden dan ook, tenzij hiertoe schriftelijke toestemming door de eigenaren van dit boek aan u is verstrekt. 

Doet men toch enige ongeoorloofde handelingen op dit hierboven genoemd gebied, dan kunt u gerechtelijke stappen verwachten.

Het copyright en eigendom van dit dagboek berust geheel bij de eigenaren zijnde de heer R. Prudeon en broer(s)/zuster(s); zij zijn in hun hoedanigheid als nazaten tevens de wettige eigenaren van dit Dagboek en de erin vermelde gegevens en informatie.

Van genoemde personen heb ik toestemming gekregen om dit hier te plaatsen ter respect en eerbetoon aan de heer Frits Johannes Prudon.

Ik verwijs daarbij naar de pagina Frits Johannes Prudon op deze site.

 

Om het Dagboek te kunnen inzien en te lezen, dient men op de pc of welk ander apparaat dan ook, de Acrobat Reader geïnstalleerd te hebben. Men kan de Acrobat Reader gratis downloaden /installeren en gratis gebruiken via de website van www.get.adobe.com/reader  De files worden elk in aparte vensters geopend.

 

Klik op deze link om de pagina's 1, 2, 3, 4 en 5 te lezen

Klik op deze link om de pagina's 6, 7, 8, 9 en 10 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 11, 12 en 13 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 14, 15, 16 en 17 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 18, 19, 20 en 21 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 22, 23, 24 en 25 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 26, 27, 28 en 29 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 30, 31, 32 en 33 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 34, 35, 36, 37 en 38 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 39, 40, 41, 42 en 43 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 44, 45, 46, 47 en 48 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 49, 50, 51, 52 en 53 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 54, 55, 56, 57 en 58 te lezen.

Klik op deze link om de pagina's 59, 60, 61, 62, 63, 64 en 65 te lezen.

 

De film (in 7 delen gesplitst) van het uitstrooien van de as van de heer Frits Johannes Prudon in de Javazee door zijn nazaten en familieleden.

De film is in delen geplaatst (om de downloadtime van lezers te vergemakkelijken) en men kan op de links klikken om het te kunnen zien. Ook wat betreft deze film of delen ervan, dient u te weten, dat hier copyright op rust en gelden ook hier de eendere bepalingen en mededelingen zoals hierboven genoemd.

Film deel 1

Film deel 2

Film deel 3

Film deel 4

Film deel 5

Film deel 6

Film deel 7 en laatste deeltje.

 

 

 

 

 

Top