Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Vink Dalitz
Persijn
Barend
de Rijck vdGracht
Schieffelers
Hinrichsu.d.Boogaard
Hojel Berg
Vries
Meulemans Coopman
de Calonne
Lazare
van Naersen
Saulus Davies
Kolmus
Rugebrecht
Lammerts van Bueren
Albouts Pijloo
Bloem
Ruys Grohé
Heeg ToussaintZannet
Lam.v.Buer-Pöttger
Goldman Renesse v.D.
Stokhuijzen Lugt
Nelwan Weijdemuller
Menxel de la Combe
De la Fosse
Kühr
Schreefel
Catalani
Benjamins
Gonggrijp vd Sanden
Delmaar
Von Hugo
De Bruïne de Jongh S
Goodliff Mutter
Van Maanen Bekkers
Moll
Mulholland
Thielsch
Rader Lespau
Scheibeler
van der Sluis
d'Arnaud v Boekholtz
Ramakers van Praag
Bernet Senff
Blijenburgh Leyssius
Brookman
Von Gabain
Geerst
Nowack Engel
Eilbracht-Vinkourt
Douwes Dekker
Fiorani Pereira
Haase de Klerk
Fransz Damwijk
Damwijk
Baudoin
Haar Schreuder
Schüchner, Huisman
Radier Kuneman
Rijnders Mouthaan
Van Mansvelt-Breedt
Pfeifferv.PolanenPet
Pelupessy_Tuankota
Prins - Vaillant
Sleebos vd Linden
Vermeij Loen
Sarkies Hampar
Termijtele-v.Leerssu
Albert Zorab
Crompvoets v.Ginkel
PattiselanoTimmerman
Unger Jahn
Fehr
Beijnon
Bovene Beynon
De Bruïne - Ouwens
Bloemhard
Berkholst Sopamena
BruynKopsWalbeehm
Boogaardt Clarenbach
Bastiaans_Jager etc
Creutz Lechleitner
Ginkel Deurink
Gonggrijp Reijneke
Rozeboom vHvStaer
Manz Kandou
Kraag vStralendorff
Kraayenoord Wiggers
La Valette
Landzaat Monfils
A.A. Lans Carli
Marks-de l.deMorsain
BastiaansHofPanhuyz
Elias Wermuth
Mulder Butin Bik
Garling Pfaff
Legerstee
Overweel ToussaintZa
Polanen Petel-Thio
Fuhri-Mierop
Portier Rumpf
PortierKlijselijGeph
Pool Holtappel
Mutter Schoen
Razoux Schulz_Büno H
Manisa Raboen
Frieser Zijmers Reyn
Hoogez_Voorthu_Coenr
Sijnja Kroese
DebrichyKattenbSchül
Ramakers v.Praag
van Rees
Hoogbruyn Toorop
Harten Florentinus
Lentze Schenkhuizen
Mallant Haholy
Krijgsman Vijsma
BraunVredeSamuel
ButtersRubenMarcks
Matheuwezen Mutter
Smith Kneefel
Urbach
Vliet Ronkes Agerbee
Bax
Albouts Andel
Benig Huffenreuter
Bousquet van Hek
Pechler van Hek
DarricaFranckAkkerma
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

De weduwe van Indië: de Bruyn Kops - Walbeehm: 

Geplaatst op 20 oktober 2020 door  

 

Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag.
Ook veel Indische mensen die in Nederland een nieuw bestaan zochten, kozen voor deze stad en werden  daar  begraven.

Bijvoorbeeld  op  de begraafplaats  Nieuw Eykenduynen te Den Haag. 

 

 

 

Dit is het graf van o.a. Johan Willem de Bruyn Kops, geboren 1 juni 1872 in Batavia en in Den Haag overleden dd 4 sept 1951.
Zijn ouders: de Haarlemmer George François de Bruyn Kops (1820-1881 Batavia) en Johanna Walbeehm (1831 Riouw-1902 Batavia). George François ging als luitenant ter zee naar Indië, nam ontslag in 1858 en werd penningmeester van de Bataviaasche Spaarbank.
Johan Willem was sinds 1896 ingenieur bij Burgerlijke Openbare Werken, afdeling Waterstaat en koos voor pensionering als directeur B.O.W. in 1925.

 

Met het gezin vertrok hij naar Den Haag in 1925 en bleef daar tot zijn overlijden.
Hij huwde zijn nicht Johanna Henriette Walbeehm die 15 jaar na hem in dit graf ter ruste werd gelegd. Het huwelijk werd getekend 3 juli 1897 in Batavia, 5 jaar na het huwelijk van zus Adeline en broer Cornelis de Bruyn Kops.

Johanna, geboren 1872 te Blitar, was dochter van Hendrik Willem Walbeehm ( 1838 Riouw – 1911 Blitar) en Sie Liem Nio (-1908). Haar ouders huwden uiteindelijk in 1907.
Christoph Walbeehm moet de vermoedelijke stamvader zijn, Duitse vaandrig in VOC-dienst te Pera, Malakka ca 1789.

 

Johanna was onderwijzeres in de jaren 1892-1896. Ze kreeg 4 kinderen en de jongste was Johan Henri Marie voor wie dit graf werd gemaakt. Hij was werkzaam bij de Gemeentelijke Distributiedienst te Meppel, geboren 10 jan 1915 te Batavia en overleed 15 juli 1946 te Wassenaar. Er waren 2 kinderen met Berendina Gerda van Voorthuysen, die hij huwde in 1943 te Den Haag
Kort na Johanna’s overlijden stierf haar zoon François Johan Hendrik
23 dec 1966 te Haarlem. Hij was geboren 4 juni 1900 in Tegal. Beheerder van bloemen- en melkhandel Walbeehm te Makassar.  Er was geen plaats meer voor tekst op de zerk en zo kreeg hij een aparte plaquette.
Zijn echtgenote Wilhelmina Mantouw overleed 21 jaar later 18 juni 1967 te Overveen en wordt ook herdacht met een eigen plaquette in de grond gestoken. Ze was geboren 7 okt 1916 Tomohon bij Menado en had een jong overleden zoon met François.

 

Moge zij rusten in vrede.

Top