Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De heren J. Ch. Bordeaux en W. van Ligten.

Zo te zien waren het goede vrienden van elkaar. Voor hun vriendschap en het feit dat Pasoeroean (mijn grootouders hebben daar hun leven doorgebracht) een rol speelde in hun vriendschap een pagina gewijd. 

Foto afkomstig uit Fotozoektfamilie album.

Een uitvergroting van bovenstaande foto hieronder:

 

 

Bestudering van de uitvergroting doet me concluderen, dat m.i. de heer links (J.Ch. Bordeaux) jonger moet zijn geweest dan de heer W. van Ligten (rechts). Daarbij draagt de heer rechts een ring aan zijn ringvinger en mag ik aannemen dat dit een trouwring is? Het lijkt me niet mogelijk dat het een sigaret is - te dun voor peuk en dat zou tamelijk ook onbeschoft zijn geweest.

Waren het enkel vrienden of ook collega's?  Dat laatste heb ik niet kunnen ontdekken of terugvinden in de boeken.

In elk geval maar eerst de heer Bordeaux onder de loep nemen:

Hij was Johan Christiaan Bordeaux, geboren (voorlopig nog) ?? te ?? en overleden na 1940, aangezien hij in de RA 1941 nog voorkomt.

Hij huwde 25 april 1910 met Josephine Elisabeth Goodsir te Batavia. Hij woonde in dat jaar te Bandjar en zijn echtgenote in Weltevreden. De bruiloft werd ten huize van de bruid gevierd.

Bronnen boven als onder: Nieuwsberichten uit de krant.

Er scheen fraude gepleegd te zijn in Pasoeroean door een heer Lans en getuige in de rechtzaak was onder andere de heer Bordeaux, die toen nog als klerk werkzaam was op het PTT-kantoor te Pasoeroean in het jaar 1903 (Een jaar voordat de foto werd genomen met de heer van Ligten.)

Een stukje levensloop van de heer Johan Christiaan Bordeaux samengesteld uit almanakken oude kranten.

Zeer vermoedelijk geboren en getogen te Padang e.o. Hij verschijnt voor het eerst als inwoner en werknemer PTT te SIBOGA in 1897. Zal hij dan de leeftijd bereikt hebben van volwassenheid 21 jaar?  Dan zou hij circa 1876 geboren moeten zijn. In het zelfde jaar verschijnen ook heren Jan Frederik Bordeaux en Pieter Louis Bordeaux. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk oudere broers geweest zijn. Ik heb geen aansluitende bewijzen hiervoor gevonden.

In 1870 verschijnen de namen van Pieter Louis, Nicolaas Baltazar en Charles Bordeaux te Padang e.o. Ik vermoed dat Charles en Nicolaas Baltazar broers waren en dat Pieter Louis de zoon was van Charles. (In acht genomen de overlijdens data van Charles en Nicolaas.) Dan was er ook nog een Abel Bordeaux....tja, beetje moeilijk.

Tot 1906 is Johan Christiaan Bordeaux klerk bij de PTT te Pasoeroean en verhuisde daarna naar Batavia (Banjar) en treed bij de PTT uit dienst ergens in 1909. Na dit tijdvak trad Johan in dienst bij diverse ondernemingen en volgens de laatste almanak was hij administrateur van een onderneming. Saillant detail: in 1900 duikt de heer Jan Frederik Bordeaux ineens ook op in Pasoeroean uit hoofde van zijn functie.

 

Dan de heer W. van Ligten.

Naar mijn bescheiden mening en onderzoek komen 2 heren W. van Ligten in aanmerking om hier bedoeld te worden. 

 

  1. Er was een heer Willem Hendrik van Ligten, die op 12-2-1939 te Pasoeroean overleed in de leeftijd van 62 jaar en zou circa 1883 geboren moeten zijn. Hij huwde op 31 aug 1916 met Augusta Geertruida van Ditloff. Hij was stationscommies 1ste klas en ging in juni1926 met pensioen.(Bron openarch.nl)
  2. En er was ook een heer Willy van Ligten, die op 7 jan 1908 te Soerabaja huwde met Maria Elisabeth Staargaard (*15-1-1887 Sbaja en + 4-1-1942 Sbaja)

 

Als ik naar de huwelijksdatum van beide heren kijk, dan zou mijn bewering bovenaan niet juist zijn, namelijk dat het een trouwring zou zijn aan de rechterhand van de heer W. van Ligten. (Ook gelet op de datum 1904 natuurlijk.)

Maar leg ik mijn focus op de geboortedatums, dan voldoen beiden eraan.

 

Ik heb geen familieverbanden kunnen ontdekken en hou het op het feit, dat zij collega's of vrienden waren.

Mocht een passant iets meer weten, dan gaarne waarvoor dank bij voorbaat.

 

Moge zij rusten in vrede.

Top