Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Mid. Java Indonesia
Bob Bär's verhaal
Dick Bär's verhaal
Anton van Apeldoorn
Familie Wieligmans
Joyce Kennard-Luther
Externe Indo links

 

Foto boven: HMS Java. Collectie Tropenmuseum. Het schip waar Bob Bär op diende.

 

  

Dit is een stukje levensverhaal van Bob Bär.

 

Een stuk levensverhaal van Bob Bär, geboren en getogen in voormalig Nederlandsch Indië, beginnend   met zijn mobilisatie in september 1939, zijn functie, rol, aanschouwingen op  HMS Java, de periode van de Japanse  Inval en Bezetting, de gevangen name , de bevrijding en de Bersiap en  aansluitend zijn beschouwingen over de ontwikkeling van Indonesia en later.

Een ontroerend en mooi stuk levensverhaal zich afspelend in de roerige en rommelige jaren van het begin van de tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlandsch Indië, geschreven door een 83-jarige  die zijn beschouwingen en belevenissen op papier zette, eindigend ergens einde der jaren 1990 omdat Bob het helaas niet heeft kunnen af- en vervolmaken.

Leerzaam, boeiend en verhalend over de dagelijkse praktijk en gang van zaken in het leven, getuigend van af en toe menselijke ongerustheid en angst, zorg om de geliefden en de wil om te overleven afgewisseld door succes en falen.

 

Ik ben vereerd dat ik dit verhaal op mijn website mag plaatsen, dank zij de welwillendheid van zijn zoon Dick te Argentina Zuid Amerika.

M.i. zou een dergelijk stuk als aanvullende leiddraad op de scholen moeten dienen, zodat de schooljeugd een beter idee heeft over al dat wat heeft plaatsgevonden. Ik vind de schoolvoorlichting op dit gebied ruimschoots onvoldoende en zeker niet pakkend.  Een dergelijk uitvoerig en gedetailleerd verhaal ben ik zelden tegengekomen.

NB:
De gehele inhoud van het stuk is onderhavig aan Copyrights welke bij de familie leden berusten. Overname van het geheel of delen ervan zijn ten strengste verboden en mogen slechts na schriftelijke toestemming van betrokken familieleden plaats vinden. Belangstellenden kunnen bij de webmaster nadere details opvragen.


Om het stuk te kunnen lezen, dient men of Word of Adobe Reader op de computer geinstalleerd te hebben. Ik heb in ieder geval beide versies naar keuze online geplaatst.

 

KLIK HIER om het document in MS Word te lezen. Word dient wel op de PC geintalleerd te zijn en bij het klikken op de lnk word het document ingeladen en automatisch geopend. Is men niet in het bezit ervan, dan is er een gratis goede vervanger te krijgen voor Word documenten. Ga daarvoor naar Openoffice.org en download het daar. De link naar Openoffice.org     http://www.openoffice.org/nl/about-product.html

 KLIK HIER om het document in PDF te lezen en het wordt ingeladen en automatisch geopend. (Adobe Reader of een gelijkwaardig programma dient wel op de PC geinstalleerd te zijn. Als men het niet heeft, dan kan men dit gratis bij Adobe downloaden en installeren.)

 

Klik HIER om naar het verhaal van zijn zoon Dick te gaan.

 

 

 

 

Top