Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Bertus Theodorus van Toledo.

Bronnen: FotoZoektFamilie.nl, KB.nl, Geneanet en de website Toledo van Piet van Toledo. 

De familie van Toledo is groot, héél erg groot en ik heb me daarom niet gewaagd om meer te weten te komen over deze Bertus Theodorus van Toledo, want dan is het end zoek.

Maar wat me opvalt in de familie van Toledo is het feit, dat er heel veel onderwijzende leden vertegenwoordigd zijn: onderwijzers, schoolmeesters in vroegere tijden al.

Tijdens het struinen in www.FotoZoektFamilie.nl vond ik onderstaande foto en besloot maar iets aan deze Bertus te wijden. Het is niet veel, maar deze Bertus heeft het verdiend.

En m.i. wegens het volgende:

 

  • Hij was onderwijzer en probeerde daarom de kindertjes in dat oude Indië een beetje kennis en wijsheid bij te brengen en
  • Bertus stierf - als vele andere lotgenoten - in het gevangenkamp Bangkong te Semarang vlak voor het einde van die wezenloze oorlog.

 

Bron foto: Album 979 pagina 24 Fotozoektfamilie.nl

 

Mijn bevindingen over Bertus:

Ik beweer NIET, dat bovenstaande heer Bertus zelve is. Het zou kunnen maar het zou ook niet kunnen. In elk geval: Het naambordje op het huis toont de naam B.Th. van Toledo, dus het huis werd in elk geval door Bertus bewoond. Waar dit huis stond is  mij ook onbekend. Ik vermoed echter dat dit het huis van het gezin van Bertus te Klaten was.

Het is wel zeer hoogstwaarschijnlijk dat de bovenstaande figuren de heer B.Th. van Toledo en echtgenote zijn. Waarom zou een ander stel poseren voor een huis met de naamplaat van de bewoner? (De passagierslijst m.s. TAMBORA vermeldt de heer B. Th. van Toledo en echtgenote.)

Ik heb andere foto's in het album 979 bekeken, doch zag geen gelijkenis van het bovenstaand huis met andere huizen in het album en op de andere foto's kwamen deze beide personen niet voor. Nu moet ik wel erbij zeggen, dat ook dit album her en der volgeplakt is met foto's die niets met elkaar te maken hebben.

Wie was Bertus? Zijn ouders waren: Dirk van Toledo, een politie agent te Rotterdam en 1) gehuwd met Elisabeth Werner en hieruit een zoon Jacobus Johannes van Toledo * 27-10-1882 en 2) gehuwd met Pieternella van der Velde op 31-10-1888 te Rotterdam en hieruit werd Bertus geboren op 11-4-1895.

Hij was gehuwd met Dirkje Mutters *Delft 1-12-1897. Zij huwden 15-11-1922 te Delft. In Klaten werd op 27 sept 1932 geboren hun zoon Robbert.(Gezinskaart gemeente Rotterdam. Deze datum strookt niet met de berichten uit de www.kb.nl waarin wordt vermeldt dat het gezin pas in 1934 zich te Klaten vestigde wegens overplaatsing). De geboorte advertentie zegt: Robert met één "b".

Bertus overleed in kamp Bangkong te Semarang op 21-3-1945, bijna 5 maanden voor het einde van de oorlog in Indië.

Bertus werd onderwijzer 2de klasse en ter beschikking gesteld op 10 mei 1927 Europees onderwijs. Hij vertrekt vanuit zijn laatst bekende woonadres Westvarkenoordsche weg 3c te Rotterdam Hij ariveerde in Indië met het m.s. TAMBORA met zijn echtgenote. Hij werd geplaatst te Klaten.

In 1928 werd hij bevorderd tot onderwijzer 1ste klasse te Klaten. (Nabij Solo-Soerakarta Midden Java. Zie gezinskaart waarbij melding van het paspoort 27-6-1933.)

Bertus ging met groot verlof naar Nederland in 1934 wegens langdurig dienstverband. In dit zelfde jaar werd hij benoemd tot schoolhoofd te Soemedang (nabij Bandoeng West Java). Tussen 1934 en 1937 werd hij schoolhoofd te Klaten. In 1937 werd hij schoolhoofd te Bandaneira. De verlofdata zijn afkomstig uit www.kb.nl Als ik echtert de gezinskaart bekijk, dan zie ik dat de familie in oktober 1933 al aanwezig was in Nederland en zich in Ede liet inschrijven. Kortom, de berichten in de kranten stroken niet helemaal met elkaar wat betreft de datums.

Bertus ZOU per 1 juni 1940 met groot verlof weer naar Nederland terugkeren, doch dit besluit werd in juli 1940 ingetrokken. (M.i. wegens het feit, dat Nederland de oorlog eerder al verklaarde aan Japan en alle verloven werden ingetrokken en Nederland zelf door Duitsland in mei 1940 werd bezet.)

In 1941 wordt een lijst gepubliceerd met "als staatsgevaarlijken die de Nederlandse nationaliteit bezitten" en welke geinterneerd werden. Op deze lijst staat ook vermeld de naam Bertus Theodore (dus niet Theodorus) van Toledo. Waarom deze personen als staatsgevaarlijk werden beschouwd is mij onbekend. (Sumatra Post 10-7-1941.) Waren deze personen lid van de Indische N.S.B. ? En werden zij als staatsgevaarlijk beschouwd omdat zij tegen inmenging van Nederlands Indie in een oorlog met Japan waren? Het Nederlandsch Handelsblad van 18-7-1940 meldt dat er totaal 372 Nederlandse Nationaal-Socialisten geïnterneerd waren, naast de 2546 Duitschers. De gebruikte interneringskampen waren: Eiland Onrust (Batavia), Ngawi, Banjoe Biroe en later een kamp te Atjeh. Andere kranten melden andere cijfers.

Dit was het zo'n beetje over Bertus, een geboren Rotterdamse jongen, studeerde voor onderwijzer, die op 32-jarige leeftijd vertrok met zijn echtgenote naar Indië, daar werkte en woonde, een zoon kreeg en op 50-jarige leeftijd het leven liet in een Jappenkamp. Mocht de genoemde Bertus Theodore van Toledo in de lijst met namen der geïnterneerden de zelfde zijn als deze Bertus, dan heeft hij een gevangenschap van 5 jaren moeten ondergaan !!! (Mind: De Jappen vielen maart 1942 Indië binnen.)

Ik weet ook niet wat er met echtgenote Dirkje en zoon Robbert verder is gebeurd. Zouden zij in de oorlog in een kamp gezeten hebben? Zo ja, waar?

Moge Bertus' ziel in vrede rusten.


 

Aanvulling d.d. 22-5-2015. Ik ontving via het contactformulier op deze site de volgende mededeling van Erik van Toledo, welke als volgt luidt:

"  Bij toeval kwam ik op de pagina http://www.imexbo.nl/b-th-van-toledo.html  Allereerst wil ik u bedanken voor de foto deze is mij geheel onbekend. Ik kan u bevestigen dat dit inderdaad B. Th. van Toledo en zijn vrouw Dirkje Mutters betreft. Ik ben de zoon van Robert van Toledo als u het op prijs stelt kan ik u van meer informatie voorzien.

Met vriendelijke groet Erik van Toledo "

Bij deze is dus bevestigd, dat de foto inderdaad B. Th.  van Toledo betreft. Ik heb Erik van Toledo - kleinzoon van B. Th. -  om meer info verzocht en hoop deze z.s.m. te mogen ontvangen, waarvoor bij voorbaat mijn dank. 24-4-2015.

 

 

 

 

 

 

Top