Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Archief UPDATES 3
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het archief van Updates deel 2 - Vanaf augustus 2016 af.

 

Zie deel 1 Updates.

 

 

Augustus 2016.

(Ondanks dat het zomer is, hebben de oude hanen nog steeds de domme puf om met hun laatste krachten elkaar te lijf te gaan met hun schorre gekraai. Het is niet vreemd op te merken, dat menig goed bedoelend toeschouwer en bijdrager van leesvoer zich uit dit zielige strijdtoneel terug trekt. Vreemd is het wel, dat deze oude bekvechtende, ruzie zoekende en  ego-oppoetsende versleten sporendragers zich niet bewust zijn van het feit, dat zij hun dagen beter kunnen slijten. Wat een stel idioten....)

  

 1. 04 aug 2016: Geplaatst deel 2 van het Kerkhof te Ngawi met enkele foto's en details van/over de families Coppen/Smith , Drossaers/van der Garden, Trentzsch/Anthons, Schomaker/Molenaar en enkele afbeeldingen van onbekende graven. De foto's zijn het eigendom en copright van Prima Utama (Faceboek naam.)
 2. 10 aug 2016: Geplaatst een pagina met betrekking tot het bombardement van Dresden 13/14 febr 1945. Waarom een pagina over dit bombardement? Heeft toch geen donder te maken met voormalig Indië? Welles, het heeft heel veel te maken met een oom van me (oudere broer van mijn pa) die, geboren Batavia 1884, in 1899 naar Nederland met zijn ouders,  in 1904 uit huis van zijn ouders Den Haag vertrok naar MITTWEIDA om aldaar te studeren. Hij is daarna nooit meer thuisgekomen en ik was hem kwijt...totdat ik met hulp van Standesamt Leipzig de heer Olaf Hillert, Dokter Werner Kraus van Ostasiatisch Kunstcentrum te Passau, Hogeschool Mittweida Administratie en de heer Uwe Rose Administrateur van de Dresdner Verein für Genealogie enkele aanvullende gegevens toegespeeld kreeg. Ook deze oom werd dus het slachtoffer van die klote wereldoorlog. Het is ook het verhaal van 2 volle neven, die elkaar niet kenden en beiden op 23-jarige leeftijd sneuvelden en beiden stonden elk tegenover elkaar in die klote-oorlog....De een sneuvelt in Indië in de Sag van de Javazee in 1942 en de andere sneuvelde bij de Westkust van Frankrijk in 1944.Mijn dank aan allen die mij hielpen is zeer groot.
 3. 12 aug 2016: Aanvulling geplaatst op de pagina Dresden 13/14/ febr 1945, waar ik onderaan de pagina iets schreef over de laatste broer van mijn vader, die ik tot op heden niet terug kon vinden. Er is een spoor gevonden via Familysearch. Op de PK stond één of andere onbestendige plaatsnaam geschreven door de Haagse ambtenaar. Het blijkt van geen kant te kloppen: mijn oom is gewoon richting Antwerpen getrokken. Van hieruit kan ik dus verder zoeken. Eindelijk, na 5 jaren zoeken. Oh ja, iets bizonders: Volgens de heren schriftstellers (Mormoonse kerk) schijnt RIOUW gelegen te zijn in HOLLAND. Zou er een flinke aardverschuiving plaats gevonden te hebben in de 19de eeuw? Ik verwijs hierbij ook naar de pagina over mijn oom Julius, zoals ik (zie punt 4) hiernavolgend, uit de doeken heb gedaan.
 4. 16 aug 2016 / 24-08-2016: geplaatst een pagina Oom Julius Marinus Theodoor Boers, die op 18 dec 1900 uit huis vertrok richting iets onbestendigs volgens de gezinskaart van mijn grootouders. Eindelijk na vele lange jaren zoeken en met hulp van enkele leden van het StamboomForum (waarvoor zeer grote dank), ben ik er deze week achter gekomen dat hij namelijk naar Antwerpen was vertrokken en daar tot 1918 verbleef. Van Antwerpen trok hij naar Wales, werd Brits onderdaan en stichtte daar zijn familie(s) en stierf uiteindelijk in 1956 te Bridgend. Het verhaal is nog niet af aangezien ik nog het tijdvak 1900-1918 te Belgie moet invullen. Alles op zijn tijd. Ik ben nu al dik tevreden, omdat ik hem als laatste van de direkte familie nu heb kunnen traceren. 18-8-2016 de pagina met nieuwe gegevens aangevuld en aangepast en wordt het één en ander duidelijker inzake zijn levensverloop te Wales. 19-08-2016 de pagina aangevuld met enkele genealogische gegevens en een foto van mijn nicht Betty, de oudte dochter van oom Jules. Aanvullingen geplaatst op 24-08-2016 net betrekking tot het eerste huwelijk van mijn oom Julius.

 September 2016:

 1. 02 sept 2016: Geplaatst een pagina over de diaspora van mijn familie. Het begon allemaal al in de 18de eeuw en de nazaten vervolgden de weg van de diaspora.  Allemaal voorbestemd of is het gewoon geween en een vloek die op mijn familie rust/rustte? Te lezen op de pagina The Curse of Diaspora. Voorzien van foto's niet eerder gepubliceerd door mij. Tevens voorzien van een soort opstelling van de kinderen van mijn grootvader en wat er met hen is gebeurd.
 2. 09 sept 2016: Geplaatst een pagina over de diaspora van mijn tante Julia Cornelia (en haar kinderen) in de serie over de diaspora van mijn familie. Ook zij ontkwam niet aan die "onbekende" vloek, maar tevens had zij nog een zeer droevige jeugd en haar carriere en  huwelijksleven verliep ook niet lekker. Zij werd op haar 44ste levensjaar al weduwe, moest de 2de wereldsoorlog met haar kinderen alleen doorkomen in Holland en vertrok op 66-jarige leeftijd naar Australia in dec 1961. Te zien en te lezen op de pagina Tante Julia Cornelia. d.d. 10 sept 2016 t/m 12 sept 2016 heb ik onderaan de pagina enkele aanvullingen met grote vraagtekens toegevoegd aan de hand van PK's uit Den Haag alsmede Amsterdam. Ik kan er niet zo goed wijs uit worden. Tevens een stuk diaspora van haar kinderen uit de doeken gedaan. Oudste dochter Julie Gerardine vertrok met gezin in 1947 naar Jakarta en verbleef daar minimaal tot 1958, trok daarna naar London en vertrok vanuit London naar Australia. Ondersteund door gegevens van NAA en Findmypast Australia. Mijn nicht Julie Gerardine deed een programma voor de Radio Jakarta Nederlandse uitzending in 1952. Mijn nicht Nelly Jacqueline, de jongste, ging in 1950 reeds naar Australia, Queensland Grantham.
 3. 17 sept 2016: Aangevulde pagina Oom Julius Marinus Theodoor Boers (Jules Boers) met enkele foto's van Betty Boers (dochter van Jules Boers) gekregen van Paul Wick. Tevens aangevuld met de trouwakte van oom Julius met zijn tweede vrouw Elsie May Davies. Deze trouwakte heb ik gekregen van David S. Evans, een kleinzoon van oom Julius en een zoon van oom Julius'dochter genaamd Julia E. Boers. Er is iets vreems aan de hand met deze akte. Zijn vader's naam wordt geschreven als GEORGE BOARS, daar waar dit JULIUS BOERS moet zijn. Tevens wordt de leeftijd van oom Jules vermeld als zijn de 40 jaar oud in 1927 (trouwjaar). Oom Jules is geboren in 1879 en is dus in 1927 oud 48 jaar. Het zal wel... net als elsewhere maakten de ambtenaren ook daar in Wales volop fouten.
 4. 19 sept 2016: Enkele aanvullingen en correcties aangevuld/toegepast op de pagina's Oom Julius Marinus TheodoorBoers en tante Julia Cornelia Boers.
 5. 28 sept 2016: De hele website doorgelopen op eventuele taal- en spelfouten. En die zullen her en der er echt nog wel zitten, daar ben ik niet bang van. En voor de rest een beetje genieten van het nog steeds uitzonderlijk mooie weer. Diverse KNMI records zijn al gebroken.... Als er maar geen strenge winter op komst is....

 Oktober 2016: Ik heb maar weer eens mijn luie stoel opgeborgen en ben begonnen met mijn hersenpan te pijnigen over wat ik zal gaan ouwehoeren. Kost wel moeite moet ik zeggen, want de zomer was zo heerlijk mooi en goed.

 

 1. 02 okt 2016: geplaatst een pagina met namen van mijn familieleden die het slachtoffer werden van de 2de wereldoorlog in Azie alsmee Europa, voorzien van wat achtergrond informatie. VOOR HEN DIE SLACHTOFFER WERDEN. Tevens een lijst met namen van slachtoffers van de Bersiap te SURABAYA. Let wel: Niet een lijst van ALLE slachtoffers. Ook vielen er familieleden als slachtoffer van de Bersiap. Het trieste hiervan was o.a.: Net de vrijheid gekregen uit de Japanse kampen en een paar weken later alsnog in de pan gehakt door een stel waanzinnigen. Een andere oom:  2 weken voor het einde van de oorlog alsnog door de Jappen onthoofd.... George Frank Victor Gosenson, gehuwd met een kleindochter van Wilhelmina Carolina Johannes (dochter van Joseph Johannes en zus van mijn overgrootmoeder Anna Johannes).
 2. 03 okt 2016: Aangevuld dpagina Verloren Familie 3 met gegevens over de fam Scheltes en Johannes. Onderaan de pagina te vinden. (Genoemde gerelateerde families: Heyman, Butin Bik, Aschoff, Bisch, Ferwerda en andere.)
 3. 09 okt 2016: Aangevuld de pagina oom Julius Marinus Theodoor Boers te Wales met enkele foto's van de nazaten te Wales. Één en ander naar aanleiding van het bezoek van neef David Stuart Evans (kleinzoon van oom Julius van dochter Julia Boers) te mijnen huize in de eerste week van oktober 2016. Het is me tot en met heden nog niet gelukt om nadere gegevens en details van/over oom Julius te vinden wat betreft zijn periode dat hij te België woonachtig en werkzaam was. Jammer, maar wie weet kan ik in de toekomst het toch voor elkaar krijgen, met hulp van BOVEN.
 4. 14 okt 2016: Een pagina geplaatst over het katholieke missie kerkhof te Muntilan, de bakerplaats van de missie. Te zien zijn de graven van diverse pastoors en aan het einde van de pagina foto's van het graf van Clara Hortense JüCH, die te Purworejo stierf. (Haar broer Johannes Frederik Ferdinand Jüch en schoonzus Minah (doornaam Wilhelmina) liggen te Jogja begraven en zijn te zien op de pagina Kerkhof Jogja deel 2. ) Op de pagina over Muntilan verwijs ik ook naar de Javapost.nl dat een artikel schreef over pastoor van Lith (oprichter Xaverius College te Muntilan 1906) , de website van de familie Cassuto over het kamp Muntilan en de website van Willam Deymann "Julie een Indisch meisje". De links naar deze websites zijn op de pagina zelf te vinden. Wat betreft de foto's van het missie kerkhof dank ik Roemah Toea hartelijk.
 5. 20 okt 2016: Geplaatst aanvullingen op de pagina Oom Jules uit Wales. Het betreft de overl.certificaten van oom Jules en zijn tweede echtgenote Elsie May Davies. Tante Elsie May stierf thuis in 1954 op 60-jarige leeftijd aan hartfalen, ontsteking aan het hartzakje en teveel clucose in de urine en 2 jaren later stierf oom Jules in het ziekenhuis van Bridgend Wales eveneens aan hartfalen. (Hartaanval). Beiden liggen te Bridgend begraven...... Net als in hun huwelijksakte, werden ook in de overlijdensakte van oom Jules enkele jaren gesmokkeld met zijn leeftijd. In de huwelijksakte schijnt oom Jules 40 jaar oud te zijn, terwijl hij in werkelijkheid 48 jaar oud was. In de overlijdensakte schijnt oom Jules 73 jaar oud te zijn, daar waar hij 77 jaar oud was. Waarom???? Het leven van oom Jules zat boordevol geheimzinnigheden en dat was al in de jaren dat hij in België woonde alvorens te verhuizen naar WALES. De aktes heb ik gekregen van hun kleinzoon David Stuart Evans (mijn neef dus en die mij half oktober thuis bezocht) waarvoor mijn grote dank.
 6. 31 okt 2016: Geplaatst - als afsluiting van dze maand oktober 2016 - enkele aanvullingen over mijn oom Jan Cornelis Boers en zijn werkzaamheden als journalist van Het Volksdagblad Amsterdam en later werkzaam bij het Volksblad Amsterdam. Te lezen op de pagina The Curse of Diaspora. Oom Jan werd slechts 30 jaren oud en is nooit gehuwd geweest.

 

November 2016: 

 1. 12 nov 2016: Op de pagina Oom Jules uit Wales heb ik aanvullende informatie over het graf van oom Jules geplaatst.
 2. 16 nov 2016: Het trieste nieuws vernomen via media, dat de wrakken van HMS de Ruyter en HMS Java verdwenen zijn en de Marine en Karel Doorman Fonds hebben naaten/familieleden van gesneuvelden van eertijds een brief gestuurd met deze informatie. Men zal de kwestie bespreken.....bespreken.....bespreken. Één en ander onderaan de pagina Slag in de Javazee deel 1 - Cor mijn broer - als aanvulling geplaatst. Triest, triest en intriest.... When I hear the evening bells ringing, I think of you my dear... I think of you my dear....
 3. 17 nov 2016: We zijn inmiddels al 2 dagen verder en de kranten delen mede, dat ook de Engelse schepen verdwenen zijn..... En a.s. maandag 21 nov 2016 vertrekt de geachte heer Premier van Nederland op handelsmissie naar Indonesia en er staat een exportcijfer van Nederland naar Indonesia ter grootte van circa 1 miljard op de agenda, dus de oud-ijzer boeren die oorlogsgraven aldaar slopen en verkopen, hoeven niet bang te zijn, dat zij op het matje geroepen zulen worden.....Wellicht dat de Premier een uurtje vrij kan maken aldaar tijdens zijn bezoek om die zogenaamde onderste steen boven water te toveren... Hij is dat ding nog steeds kwijt, want die had onze Premier verloren tijdens zijn speech voor ons volk nadat er een vliegramp plaats vond....Weet u het nog: De MH 17 ???? Neergeschoten door een BUKkie uit een Oost Europees land.... Diepgaander onderzoek mijnerszijds bracht aan het licht dat de Daily Telegraph in 2014 al melding maakte van looting in 2013 en men deed geen bal.....Ach, net als immer zal dit trieste gebeuren weldra ook weer in de La der Vergetelheid zijn plaatsje krijgen. Handelsbelangen gaan immers voor, zal onze premier zeggen, die op de 21ste nov 2016 in Jakarta van zijn gado2 en onde2 zal gaan genieten samen met zijn glaasje cendol. Er staat immers een Miljard Euro export naar Indonesia op het spel.
 4. 18 nov 2016: Aanvullingen geplaatst op de pagina Slag in de Javazee- Martinus Offringa inzake de broer van Martinus, zijnde de heer Dick Offringa. Ik mocht deze plaatsen waarvoor mijn dank aan de naaste familie van Martinus Offringa.
 5. 25 nov 2016: Aanvullingen geplaatst op de pagina Mijn Pa's eerste leven helemaal onderaan. Een serie foto's van mijn zus Julie Boers, welke ik medio november 2016 kreeg. Het zijn beelden uit haar leven, die ik nooit eerder te zien had gekregen. Maar beter laat dan nooit. Een gevolg van de diaspora van mijn familie. Zie hiervoor de pagina De Vloek van Diaspora.
 6. 27 nov 2016: geplaatst een pagina met iets summiers over Sukabumi, Andries de Wilde en mijn pa. Een stukje geschiedenis en wat toevalligheden en feiten op een rijtje gezet door mij. Andries de Wilde? Wie is dat nu weer, verzucht menigeen denk ik. Interesse erin om het te weten? Ga dan naar Mijn Pa en Sukabumi. Zo niet, ga dan lekker wieberen en hou je bezig met andere dingen. Doei.

 December 2016.  

 1. 01 dec 2016: Geplaatst de pagina Tiemen Cornelis Johannes Kroesen met daarin gedetailleerde gegevens over zijn loopbaan en levensloop en iets over de nazaten. Hij was de jongere broer van Luitenant generaal Willem Egbert Kroesen en tevens mijn overopa. 
 2. 03 dec 2016: Geplaatst op de pagina Slag in de Javazee 1 enkele aanvullingen onderaan de pagina in rood. Mijn aanvullingen betreffen mijn twijfels over de aanpak van Nederland inzake het verdwijnen van de wrakken van de HMS De Ruijter en HMS Java in november 2016 en de af-behandeling van deze kwestie door de verantwoordelijke instanties. Het is het alom bekende verhaal: "Ik weet de waarheid en jij niet. Ik wil het wel in je oor fluisteren maar je mag het niet verder vertellen." Shit en lulkoek dus zoals gewoonlijk. Wordt vervolgd, als er tenminste een vervolg komt, want na het bezoek van onze premier Rutte horen we gewoon dus niets meer.
 3. 07 dec 2016: geplaatst een pagina over Ferdinand Thomas Phefferkorn, mijn pleegpa gehuwd met mijn pleegma Odilia Nancy ten Cate. Iets over het leven van een "kleine" Indo die in de massa opging en waar zo weinig mogelijk over werd geschreven, terwijl hij "groot" was in hart en nieren. Dank pap voor alles wat je deed voor me. Jouw naam is nu bekend in deze wereld.
 4. 11 dec 2016: geplaatst iets over het motorrennen vóór de oorlog te Java met namen als Gerrit de Raadt, Willy Bekker, Frits Demmeltraadt en Goddy (Goody)Younge uit Semarang. Voorzien van wat foto's en wetenswaardigheden. Zij waren actief te Soerabaya in die "goeie ouwe Indische tijden." Mijn pa kende hen en vertelde mij over hen toen ik klein was.
 5. 14 dec 2016: geplaatst een pagina ter ere van mijn opa Gerrit Willem ten Cate en oma Louisse Albertina Meijer. Moge zij hun eeuwige vrede hebben.
 6. 15 dec 2016: geplaatst aanvullingen over de familie Roggen/Roela te Bandung (mijn natuurlijke vader was gehuwd met een dochter uit de familie en werd na een huwelijk van 10 jaren weduwnaar). Één en ander te lezen op de pagina Mijn Pa's eerste leven, helemaal onder aan de pagina.
 7. 16 dec 2016: geplaatst op de pagina Joseph Johannes onderaan de pagina een annekdote over zijn smokkelkunsten in 1811 gezeten in zijn koets op de weg van Semarang naar Oenarang in 1811 naast Alexander Loudon, de waarnemend Resident van Semarang in 1811. Alexander Loudon was een Schot en in 1824 genaturaliseerd tot Nederlander.
 8. 23 dec 2016: geplaatst aanvullingen onderaan de pagina met betrekking tot het huis te Magelang waar ooit mijn familie woonde eind jaren van de 19de eeuw en welk huis heden ten dage anno januari 2016 nog steeds bestaat. Ik heb enkele foto's "aan elkaar gelijmd" ten einde een duidelijk beeld te krijgen wat er aan het huis verfraaid/vernieuwd was/is. Één en ander te zien op de pagina Paulus Minas Johannes II.
 9. 28 dec 2016: Op de valreep van het jaar 2016, enkele aanvullingen geplaatst op de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 5, betrekking hebbende op aanvullende informatie over een foto van Ilese Taubert, welke voor mij tot heden toe onbekend was. Doch dank zij de informatie van een bezoeker van mijn website - de heer Ted van Essen, heb ik nu aanvullende informatie over deze Ilse Taubert kunnen vinden en plaatsen.
 10. Met het bovenstaande sluit ik hiermede het jaar 2016 af en wens alle bezoekers een goed en gezond 2017 toe.
 11. Adieu en tot volgend jaar maar eerst aan tafel met een schaal oliebollen. De groeten en dank voor uw bezoek en bijdragen in dit jaar 2016.

 Het jaar 2017 is begonnen. Veel mist en dus weinig sier vuurwerk, maar de aso's staken destemeer de bommen af en lieten de rotzooi als gewoonlijk achter zich. Doen ze thuis toch ook een klerezooi achter zich laten, want het zijn zwijnen....

Zag een wildvreemde in zijn auto de parkeerplaatsen op rijden, parkeren, de achterklep opengooien en achter elkaar de bommen de lucht in laten knallen en na afloop er als een speer weer vandoor gaan. Zijn koelerezooi natuurlijk achterlatend. Nederland wordt met de dag groter wat betreft de aso en randdebielen bevolking. Het is dat ik geen bazooka had, anders.....

Zag een paar aso's de vuurwerkbommen in bomen gooien naar de angstige schuilende vogels en een lol dat de hondekoppen c.q. zwijnenbastaards hadden.... Idioot debiel inteelt gedrag. Leve de beschaving in een beschaafd land. Me oela.

Januari 2017: 

 1. 4 jan 2017: geplaatst enkele aanvullende foto's van het oude en voormalige huis van mijn oudoom P.M. Johannes te Magelang, dat tegenwoordig aan het leger van Indonesia behoort. De foto's zijn op special verzoek van mij gemaakt door Aga Yurista P (zijn Facebook naam) waar voor heel veel dank. De foto's zijn onderaan de pagina te zien.
 2. 12 jan 2017: geplaats enkele aanvullingen op de pagina Mijn oom Jules uit Wales. Één en ander aan de hand van gegevens van Stacie-Louise Clark, een achternicht van me uit Wales.
 3. Tevens ook enkele aanvullingen gedaan op de pagina ARMENIERS IN INDIE, waaronder een serie foto's van de Armeense kerk destijds te Batavia.
 4. Gelet op de druk van onderzoekswerk naar de Armeense achtergronden, mij opgelegd uit diverse Armeense kringen all over the world zowat (lebanon, Syria, Kaukasus, Italie, Canada, USA, Rusland, Irak en Iran, ben ik helaas gedwongen om de site wat "rust" te gunnen...alhoewel ik nog veel op stapel heb staan. Ik heb helaas slechts één stel hersens en weinig tijd.

 Februari 2017: 

 1. 03 febr 2017: Geplaatst de pagina Petamburan kerkhof 7 te Jakarta. Een pagina gewijd aan Eduard Johannes Alting Siberg en zijn gezin en nazaten. Hele mooie foto's erbij, die ik gekregen heb ter plaatsing op deze pagina van mevr. R.N. Haverstad. U gelieve nota er van te nemen, dat de foto's het copyright dragen van mevr. R.N. Halverstad. Tevens wat discrepanties uit de doeken gedaan in verband met de genealogische gegevens van dit gezin.Één en ander naar aanleiding van diverse bronnen die verschillende informate verstrekken, zoals 1994INN.7 (B.T.v.P) van de Indische Navorser, gegevens uit de Japanse interneringskaarten, de oude kranten www.kb.nl  en gegevens van de heer J.W.Th.M. Boezeman van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Hoe het ook zij: mijn dank gaat uit naar mevr. R.N. Halverstad voor bereidwilligheid en medewerking.
 2. 15 febr 2017: Geplaatst een aanvulling bijna onderaan de pagina Slag in de Javazee inzake mijn bevindingen over de verdwenen wrakken in de Javazee naar aanleiding van een vervolgbrief 10 febr 2017 van MinDef en KDF. Mijn bevindingen? Triest, hoe het in mijn optiek af- en behandeld wordt. Hoe het ook moge wezen: Het belangrijkste voor mij, is dat ik in elk geval mijn gesneuvelde broer zijn eer en respect geef, elke dag en niet enkel bij één of ander jubileumjaar van de Slag.
 3. 26 febr 2017: Geplaatst een aanvulling op de pagina Slag in de Javazee. Een zeer bizonder en zeer gewaardeerd gebaar door een vriend de heer Walter Kessels, gegeven ter ere en respect van mijn broer Cor. Hij benaderde de heer Theo Vleugels (Directeur OGS Nederland en opvolger van de heer Gel Flieringa en oud collega van de heer Walter Kessels) en de heer Robbert v.d. Rijdt (Directeur OGS Indonesia en opvolger van de heer P. Steenmeijer) met het verzoek om bloemen te strooien bij de naamplaten gevallenen Slag in de Javazee op Kembang Kuning ter ere en respect van mijn broer, hetgeen door beide heren aan werd voldaan. Voor deze heren ook hierbij namens mijn broer Cor, mijn grote dank en waardering voor hun geste en welwillendheid. Het maakt mijn verdriet om de verdwenen scheepswrakken een stuk kleiner.

 Maart 2017:

  

 1. 11 maart 2017: Geplaatst foto's van de 75-jarige herdenking Slag in de Javazee 27 febr 2017; de  foto's op mijn verzoek gemaakt door Nathallia Fidrawati , die mede namens mij de plechtigheid bijwoonde. De aanvullende foto's zijn onderaan de pagina te zien.
 2. 18 maart 2017: Geplaatst aanvullende informatie onderaan de pagina Johan Coenradus Boers naar aanleiding van ontvangen foto's van de begrafenis 1896 te Delft en een persoonlijke brief van mijn overoveropa Johan aan tante Maria Elisabeth, gekregen van het Nederlands Muziek Instituut bij monde van de curator mevr. Drs. Chaja Beck de Jong, waarvoor mijn grote dank.

 

April 2017:  

 1. 03 april 2017: Geplaatst enkele aanvullingen wat betreft de begrafenis van mijn overopa Johan Coenradus Boers begraven op 4 nov 1896 te Oud Jaffa Delft. Te zien en te lezen onderaan de pagina. Één en ander mogelijk gemaakt dankzij de heer Wim Meijer van Oud Jaffa Gemeente Delft en het NMI waarvoor mijn grote dank. 
 2. 08 april 2017: Op de pagina Letters from New Julfa part 2 is het vervolg te lezen van de reis van de heer Khachatur Dadayan in afgelopen februari 2017 naar New Julfa Isfahan Iran om aldaar lezingen te geven en tevens nadere onderzoekingen te doen naar mijn voorvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan wiens familie afkomstig was van New Julfa. Het artikel is in het Armeens geschreven en is volledig geplaatst op www.irates.am Maar werkelijk geinteresseerde lezers kunnen bijvoorbeeld Chrome als browser gebruiken en daarin kan men het artikel laten vertalen. Het zal niet perfect zijn, maar wel redelijk duidelijk van begrip qua inhoud. Succes, mocht men interesse hebben.
 3. 22 april 2017: Geplaatst een pagina over Leo Rampen te Canada. Leo bezocht mijn site en naar aanleiding daarvan hadden we contact. Ik verzocht hem om ten dele zijn stukje leven te mogen verhalen, mede omdat hij in mijn ogen een "Verloren zoon uit het oude Indië" was, zijn oorsprong nooit heeft kunnen vergeten en in de jaren '80 van de vorige eeuw voor het eerst weer terugkeerde naar het huidige Indonesia. Leo heeft ook de trouw- en doopregisters van de Protestantse Kerk te Jogja gefotografeerd en deze ter beschikking gesteld aan het IGV. (Zie de DVD Indische Navorschers en zoek op L. Rampen.) Één en ander over Leo Rampen en zijn familieleden (Ramakers, Weijnschenk) is te lezen op de pagina Leo Rampen, van Maastricht via Indië naar Canada. Mijn dank aan Leo voor de medewerking.

Mei 2017: 

 1. 22 mei 2017: Geplaatst een pagina over het graf van Maria Elisabeth Hendrika Eysenburger geboren Pierlot. Dit gezin werd vermoord te Soembawa. Maria stierf ter plekke en ligt ook  begraven op Soembawa en haar echtgenoot Bernard Eijsenburger werd na de aanslag naar Boeleleng op Bali gebracht en overleed aldaar na een week. Hij ligt te Singaraja begraven. Het artikel heb ik samengesteld aan de hand van de berichten uit www.kb.nl , de website van Lautenbach en enkele foto's van een FB kennis Transpiosa Riomandha. Één en ander te lezen en te zien op de pagina Kerkhof Soembawa Eijsenburger.
 2. 23 mei 2017: Geplaatst een pagina over het oude vergane kerhof ergens in de buurt van Klaten districht Wonosari Midden Java. het gaat hier om 2 graven van nazaten/familie Breton van Groll. Éen en ander te zien en te lezen op de pagina KLATEN BRETON VAN GROLL met foto's van de graven die ik van een FB kennis LENGKONG SANGGAR GINARIS heb mogen verkrijgen. Mijn dank is groot en hopelijk hebben eventuele nazaten van de familie er wat aan.
 3. 30 mei 2017: Geplaatst een pagina over de verbintenissen tussen enkele leden van de families FREETH, LABBé, DE HAAS, die zich begin jaren 1900 te Bandung hadden gevestigd en deels hun roots hadden te Padang en Bengkalis. Ja en wat heeft dat allemaal te maken dan met mijn achtergronden? Nieuwsgierig? Ga dan naar : FREETH LABBE DE HAAS.

 Juni 2017:  

 1. 3 juni 2017: geplaatst een pagina met enkele berichtgevingen over door mij niet te verklaren kwesties inzake een huwelijk tussen de heer C.P.A. van Etten en mevr. Jessy (J.M.) de Haas in 1941 gesloten en vervolgd met de geboorte van hun dochter Irene Francoise Gertrude de Haas in 1947 te Surabaya. Dit gezin woonde aan de Sedepmalemweg no. 2 te Surabaya zowel vóór alsmde na de oorlog. Ik verzoek de lezer om dit artikel te betrekken bij het artikel over de families zoals genoemd in mijn pagina FREETH LABBE DE HAAS.
 2. 7 juni 2017: geplaatst een pagina over de familie Samethini, Bianchi, Corbet en Bekker te Surabaya met links naar diverse andere sites, waar men meer over hen kan lezen. Ook een link naar een reisverslag waarin de foto's te zien zijn van mevr. M.W. Bekker-Corbet begraven te Kembang Kuning Surabaya. Haar ouders liggen op Peneleh.
 3. 7 juni 2017: geplaatst enkele aanvullingen en foto's op de pagina SARKIES LAZAR APCAR inzake enkele nakomelingen te Tulungagung Oost Java. Circa halverwege de pagina en betrekking hebbend op het huwelijk van zijn zoon en diens eerste Indonesisch huwelijk. (Zoon Albert Sarkies Apcar was 3x gehuwd: ten eerste met Helena Holsboer, daarna 1ste Indonesisch huwelijk en daarna 2de Indonesisch huwelijk.)
 4. 12 juni 2017: geplaatst een pagina over de nazaten van de Armeense familie ANDREAS, hun verwevenheid met nazaten van de Armeense familie JORDAN JOHANNES en die van AGHA HOVSEP HOVHANNES AMIRKHAN ( Joseph Johannes Amir), de familie LENS, de familie BERGSMA, de Indische familie VAN DER HOEVEN. Één en ander te lezen op de pagina NAZATEN PAULUS ANDREAS.
 5. 14 juni 2017: geplaatst een pagina met een ietwat nadere details over de verbinding familie Johannes en Dezentje, voorzien van foto's van graven te Klaten/Sragen genomen in april 2017. Daarbij enkele andere gegevens over enkele nazaten van deze familie Dezentje. De foto's van de graven zijn het copyright van Lengkong Sanggar Ginaris. U gelieve er rekening mee te houden. Éen en ander te zien op de pagina Dezentjé Graven.
 6. 18 juni 2017: geplaatst een pagina over Het Graf van overopa Johan Coenradus Boers te Delft oud Jaffa kerkhof.Op deze pagina zijn foto's te zien, welke ik van het NMI - Drs Chaja Beck-de Jong mocht verkrijgen en de begrafenis op 4 nov 1896 te Delft tonen. Daarbij zijn foto's te zien welke welwillend en belangeloos door Elmi en Joahnnes Mijerop op 16 juni 2017 gemaakt zijn. De heer Wim Meijer, beheerder onder andere van oud Jaffa verstrekte zijn welwillende medewerking hiertoe. Ook de gemeente Delft bij monde van mevr. Jansen verleende haar medewerking. Mijn dank aan allen hiervoor.
 7. 19 juni 2017: geplaatst een pagina over het wel en wee van de derde vrouw van mijn opa Julius Boers. Zij heette Gerardina Johanna van der Meer. Zij was weduwe van haar eerste man Michiel Martinus Jacobus van der Meer en over hem op deze pagina ook wat meer details. Hij was werkzaam bij de Gouvernements Marine Batavia en later te Padang. Een zoon van hem werd secretaris Residentie Japara en overleed te Soerabaya op 44  jarige leeftijd en was gehuwd met M.C.E. Theunissen. Te zien en te lezen op de pagina Het Derde Huwelijk van mijn opa Julius Boers.
 8. 25 juni 2017: geplaats pagina Een Indische straat deel 2 met iets over nicht Cornelia Kroesen, nicht Marie Louise Kroesen gehuwd met Maximiliaan Volkert Willem van der Willigen - één der slachtoffers van TigaRoenggoe Noord Sumatra en hun onderlinge verhoudingen. 
 9. 28 juni 2017: geplaatst een pagina over het oude kerkhof SEMAMPIR te Kediri voorzien van een foto van de graven van leden van de families WOLTERBEEK en van DUINEN en Landegent. Het oude kerkhof werd geruimd (de Europesche graven, behalve die van voornoemde families) en een deel ervan werd omgetoverd tot een Algemene begraafplaats (Lees Muslim) TPU. Een ander deel van deze begraafplaats is omgetoverd tot winkelcentum en kantorenkomplex. Met medewerking van mevr. Nathallia Fidrawati die er op mijn verzoek fotografeerde en slechts deze 8 nog bestaande en overgezette graven vond, waarvoor mijn dank. Één en ander opgezet ten behoeve van eventuele nazaten en of belanghebbenden. Te zien en te lezen op de pagina KERKHOF SEMAMPIR TE KEDIRI.
 10. 30 juni 2017: geplaatst op de valreep van deze maand juni,  de pagina Graven Dezentjé deel 2 met medewerking van Aga Yurist P te Solo. Een aantal foto's van het vervallen kerkhof van de familie Dezentje te Boyolali/Ampel. Dank aan Aga Yurist P en Lengkong Sanggar Ginaris.

 

 Juli 2017. 

 1. 6 juli 2017: geplaatst een pagina over Frans Hendrik Vroom wiens erekruis geplaatst is te Kembang Kuning ereveld Surabaya. Ik heb deze pagina gewijd aan Frans en aan alle gevallenen/slachtoffers, die op Kembang Kuning rusten. Op deze pagina iets uit de doeken gedaan over zijn voorvaderen en zijn familieleden.  
 2. 7 juli 2017: geplaatst een pagina over de graven te Oud Eijk en Duijn van enkele familielden van me (Tak Kroesen) en met name de nadtuk op de kant van Lt. Gen. Willem Egbert Kroesen en aanhang voor zover mogelijk. Met dank voor de medeweking van Ellen Mierop die voor mij erop uittrok en mevr. Herlina Polenewen, die haar administratieve diensten en service kundig aanbood. (Mevr Polenewen voert de administratie op Oud Eijk en Duin.) 
 3. 9 juli 2017: geplaatst een extra pagina over de graven te Boyolali Ampel Solo van de familie Dezentje met extra foto's van her en der geplukt, details uit de kb.nl en nog wat meer met verwijzingen naar diverse bronnen. Te zien en te lezen op de pagina Graven Tinus Dezentje deel 3. 
 4. 13 juli 2017: (herschreven en aangevuld op 15 juli 2017): geplaatst een pagina over een oudtante van me geheten Johanna Johannes en haar nazaten. Zij huwde Charles Francois Boudriot, ging voor genezing op 36-jarige leeftijd naar Nederland, maar stierf alsnog te Den Haag in 1856 en liet een weduwnaar en 8 kinderen na. Op deze pagina tevens een uiteenzetting over haar kinderen en nazaten en aanverwanten met onder andere de families VUGT, DOM, VAN ALPHEN, SCHEERES, SOEKIAS. Oudtante Johanna Johannes was de oudste dochter van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan. Kortom op deze pagina iets te lezen over verdriet, oplichterij, familie ruzies, echtscheidingen, bonje in de ballentent, kortom van alles wat goed genoeg is om De Story en Weekend bladen te voorzien van voer voor sensatie lezers. Uiteraard heb ik niet alles tot in detail beschreven, want wie zijn neus schendt, schendt ook zijn aangezicht toch :-) 
 5. 19 juli 2017: geplaatst een pagina over een oudoom Frederik Daniel Johannes te Semarang. Hij was mede erfgenaam van zijn vader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan en deelde de gronden met zijn neef Carepit Andreas. Oom Frederik Daniel, oudere broer van mijn overgrootmoeder Anna Johannes, huwde in 1840 met Catharina Elisabeth Manuel, dochter van Joseph Manuel en Catharina Elisabeth van den Berg (= doopnaam, geboorte naam was KaLoo). Op de pagina een stukje over de levenswandel van oom Frederik Daniel op het gebied van "geldverdienen" en wat bijkomstigheden. Een familielid (nichtje)  was Mary Emmy Jozephine Manuel te Madioen.
 6. 21 juli 2017: geplaatst een pagina dokter Jan Jacobus van Lonkhuijzen, echtgenote Johanna Laurentina Noordhoek Hegt en hun kinderen, in 1911 uit Nederland gearriveerd te Semarang Randoesari. Hij werd het Hoofd van de Geneeskundige Dienst te Batavia. Een stukje over hun leven en kennissen en overige familieleden te Indië, hun uitstapjes in de omgeving waaronder een bezoek aan de oude Armeense begraafplaats op de Johannesheuvel te Semarang. Daarbij iets togevoegd over Gustaaf Henri Gelder, de Indische verzetsheld en de familiebanden met Noordhoek Hegt. Dan ook iets over de familiebanden met de oud Resident J.G.F. Riedel van Amboina. Alles voorzien van foto's uit het Tropenmuseum en waar natuurlijk enkele onvolkomenheden in staan in de beschrijvingen door het tropenmuseum. Te zien en te lezen op de pagina SEMARANG SPECIAAL.
 7. 30 juli 2017: geplaatst een speciale pagina over de kapitein vliegenier Johan Engelbert van Bevervoorde. Hij verongelukte te Soekamiskin (Sukamiskin) Bandung in 1918 tijdens een oefentocht en werd met militaire eer te Bandung begraven. Men richtte ook een monument voor hem op en het monumentwerd in 1957 naar Bronbeek verplaatst en is heden ten dagen nog te bezichtigen op Bronbeek. Dankzij de samenwerking tussen ondergetekende webmaster en diverse kennissen te Indonesia (die graag kennis willen hebben van de historie van de koloniale tijden) werd ontdekt/bemerkt, dat de gehele graftombe (grafplaat kompleet en de rest in brokstukken) van Johan Engelbert van Bevervoorde heden te dage als een hoop vuil langs de kant van de weg ergens in het centrum van Surabaya ligt weg te rotten...... Ergens te Surabaya in het centrum....???? Men leest het goed en het relaas kan men verder lezen op de pagina Bandung Speciaal. Triest en intriest is de wijze waarop de historie naar de gallemiezen wordt geholpen. We stonden erbij en keken ernaar.

Augustus 2017:

Een maand van bezinning....Japan capituleerde en vele geinterneerden uit en in voormalig Nederlands Indie dachten dat de ellende voorbij was, maar een even zo erge periode brak aan: de zogeheten Bersiaptijd en velen werden noodgedwongen in de Republikeinse kampen wederom opgesloten, maar nog vele anderen ook werden (soms wel op beestachtige wijze) vermoord.

Ik sta hier EXTRA bij stil, want ook sommige van mijn familieleden overkwam dit verschrikkelijke lot. Extra ja, want ik sta het hele jaar stil bij hun levenslot en hun ellendig einde. Ach ja, het leven gaat door...... Voor hen die het slachtoffer werden en hun leven verloren in en door erbarmelijke omstandigheden. Moge zij hun vrede hebben tot in de eeuwigheid. Moge diegenen die de vreselijke wandaden begaan hebben tot in eeuwigheid verdoemd blijven.

 

September 2017:  

 1. 01 sept 2017: Geplaatst een pagina over het oude (prive) kerkhof van de familie BIK in Tjisaroea Noord (Nabij Buitenzorg/Bogor), voorzien van de graven (5x) en aanvullende details van diegenen die daar begraven zijn. Onder andere Mersen Senn van Basel, Obreen, Keuchenius, Steevens en nog anderen. Waarschijnijk zijn na 1934 nog enkele andere familieleden daar begraven, doch deze worden niet vermeld in de indische De foto's zijn het copyright van Lia Nuralia (FB naam), waarvoor mijn dank. Er is ook een oud privé kerkhof Tjisaroea Zuid, bestaande uit 3 graven van de familie BIK. Deze graven staan NIET op de hierboven gelinkte pagina.
 2. 02 sept 2017: de pagina Bandung Pandu kerkhof aangevuld met enkele foto's van de graven van D.Ir. Bogaerts en kapitein C. Pols, die in 1933 neerstortten bij Padalarang. 
 3. 07 sept 2017: aanvullende foto's en data geplaatst op de pagina kerkhof Tjisaroea Noord te Buitenzorg waar de graven van enkele familie leden BIK liggen te rusten
 4. 12 sept 2017: Geplaatst enkele nazaten van Johanna Johannes (dochter van Joseph Johannes en Helena Jacoba Herwich) en haar echtgenoot Charles Francois Boudriot en tevens iets over Markar Soekias en diens nazaten uit het huwelijk met Elisabeth Wilhelmina Cramer en de familie relatie Johannes/Boudriot en Boudriot/Soekias. Voorzien van een foto van Markar Soekias geboren New Julfa 1810 en verkregen van Nikid Mirzayans (historicus te New Julfa Isfahan) uit het archief van de Vank Cathedraal te New Julfa. Te zien en te lezen op de pagina Nazaten deel 2 van Johanna Johannes.
 5. 16 sept 2017: Geplaatst onder aan de pagina Berezina Rusland en Indië, enkele aanvullende details over COENRAAD ANDRIES ROSEMEIER en zijn 3 huwelijken, respectievelijk 1) met Francine van Laren (een oudtante van me), 2) Maria Thepass en 3) Martha Boudriot (een achternicht van me). De oudtante en achternicht zijn aan mij gerelateerd via de stamboom van Joseph Johannes en Helena Jacoba Herwich. Uit het huwelijk van Coenraad en Maria Thepass kwam zoon Alexander Coenraad Rosemeier voort, die een beroemd kunstschilder werd en de eerbiedwaardige leeftijd van 104 jaren oud haalde. 
 6. 26 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat deel 3 over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. 
 7. 28 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat 4de deel  over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. Dit is een vervolg pagina. 
 8. 29 sept 2017: Geplaatst een pagina Indische straat 5de en laatste deel  over het wel en wee / het lief en zeer zwaar leed van de bewoners van het huis Reinkenstraat 60 te Den Haag. Mijn nicht Cornelia Kroesen had er een kamerverhuurbedrijf. Zij zelf trok in 1935 in dit huis en stierf er ook in 1959. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Uittreksels van het Haags archief met dank aan John Mierop. Dit is het laatste deel van deze serie over het huis Reinkenstraat 60 Den Haag en haar bewoners.

 

Oktober 2017. 

 1. 02 okt 2017: Geplaatst een speciale pagina over het oude 2de Europese kerkhof te Semampir Kediri hetgeen tegenwoordig TAMAN PEMAKAMAM UMUM (TPU) genoemd wordt. Ik had reeds eerder iets over dit kerkhof geschreven  zie hiervoor de pagina SEMAMPIR KEDIRI deel 1) en heb in aansluiting een tweede pagina hierover gemaakt. Dit heb ik kunnen bewerkstelligen met een zeer grote en welwillende medewerking van een speciale kennis, die er een treinreis voor over had om enkele graven voor mij te fotograferen en waarvoor ik zeer dankbaar ben.Het resultaat van mijn research over de begraven personen zelve in deze tweede serie is eigenlijk als nihil te beschouwen, maar de zijdelingse details hebben mij persoonlijk toch iets wijzer gemaakt over de achtergronden van de personen die hier begraven liggen. Bijvoorbeeld een vrouw die hier begraven ligt en wier familieleden (vader en broer DEPPMANN ) in de Jappenkampen zijn overleden.... Kediri, de stad van mijn ouders, waar ik zelf ben geboren, de hoofdstad uit het oude Javaanse rijk en tevens de stad waar zoveel ellende voor haar bewoners te vinden was. Te zien en te lezen op de pagina SEMAMPIR SPECIAAL.  Met heel veel dank aan Lianathal, dochter van Sofie en Hendra.
 2. 04 okt 2017: Geplaatst een pagina over een oud kerkhof te Majalengka in de Preanger, distric Cicurug (Tjitjoeroek) met slechts nog twee "leesbare" grafplaat namen. De rest van het kerkhof is leeggeroofd door de lokale bevolking. Jammer. Het betreft 2 namen JELEHADE en JOHANES SELANNO. Ik heb hierover heel weinig kunnen vinden in de almanakken en overige documenten. Jammer. Desondanks leekhet me de moeite waard om een pagina er aan te wijden. Één en ander te zien en te lezen op de pagina KERKHOF CICURUG MAJALENGKA.
 3. 16 okt 2017: Geplaatst een pagina over ELISE ANTOINETTE JOHANNES, dochter van MACKERTIS JOHANNES en DOROTHE WILHELMINA CHARLOTTE DE GRAAF. Elise was gehuwd met de heer Swaving. In deze pagina heb ik getracht iets uit de doeken te doen betreffende de reaties tussen de families Jan en Gerrit Scheltes, die met zusters van Elise Antoinette waren gehuwd, de relatie tussen de families Godee en Godee Molsbergen en Soentken, die op één of andere manier door elkaars leven liepen. Te zien en te lezen op de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 3A. Er staan puzzels tussen en aan u om het op te lossen, als u er belang bij heeft.
 4. 19 okt 2017: Geplaatst een pagina over Vagarshak Avetic Apcar, begraven te Peneleh graf b3377. Hij stierf op 33 jarige leeftijd en liet zijn vrouw Nina Marcar en dochter Elzie achter. Deze pagina verhaalt over de gedachtengang van de regering destijds, toen Nina in 1954 naturalisatie vroeg en de regering haar betitelde als Perzisch, terwijl zij Armeens was en helemaal om uit je dak te gaan is de bewering van de regering, dat Nina zich in de oorlogsjaren had gedragen zoals het een toekomstige Nederlandse onderdaan betaamt. Een toekomstige Nederlandse onderdaan.... terwijl in die oorlogsjaren er helemaal geen Nederland was, want de Nazi's hadden Nederland bezet... En het verschil niet weten tussen een Perzische en Armeense....Wat een arrrrrrrrogantie..te zien en te lezen op de pagina Vagarshak Avetic Owenjohn Apcar. Succes ermee.
 5. 22 okt 2017: geplaatst 2 pagina's over het graf B574 van het Peneleh kerkhof, waarin te ruste liggen enkele familieleden WITTICH en tevens de heer Werner. Eén en ander uitgezocht omdat ik geen verband zag tussen de heer Werner en de familie Wittich. Een lid van de familie Wittich (Dora Augusta) was gehuwd met Sarkies Thaddeus Marcar, een Armeens koopman geboren in New Julfa Isfahan. Tevens iets over het eerste huwelijk van Dora met de heer Dirk Hoogslag waarbij enkele bzondere vreemde details tevoorschijn kwamen. Te zien en te lezen op de pagina GRAF PENELEH B574 SURABAYA en de pagina SARKIES THADDEUS MARCAR,
 6. 26 okt 2017: Geplaatst een pagina over het "geheime" leven van de jonge Raden Mas Noto Soeroto in Den Haag. En met name de nadruk op Reiniera Roghair, die op 16-jarige leeftijd van de Raden Mas zwanger raakte. Hun dochtertje Cecile Noto stierf op 3-jarige leeftijd in 1920. Reiniera en haar zussen trokken naar Indie, alwaar Reiniera op 31 jarige leeftijd te Soerabaja overleed. Één en ander te zien en te lezen op de pagina Kembang Kuning Reiniera Roghair. Fotos van het graf met dank aan Aisha Krancher van www.krancher.com die mij de foto's toestuurde en toestemming gaf tot plaatsen.

November 2017. 

 1. 03 nov 2017: Geplaatst de pagina JOHANNESS EN JOHN. De levensverhalen van enkele leden van de Armenische families BASIL JOHANNESS en ABRAHAM JOHN die in Nieuw Julfa Isfahan Perzie geboren werden en via Calcutta en Singapore naar voormalig Nederlands Indië te Bandoeng trokken op zoek naar geluk en vrede. Zij maakten de verkeerde keuzes, de tijden zaten niet mee (er was een wereldwijde recessie), zij raakten failliet, zij geraakten in de gevangenis omdat zij - via oplichting - zochten naar oplossingen voor hun problemen; de oorlog brak uit en zij stierven in de kampen als slachtoffers van deze oorlog. Hun echtgenotes werden mede slachtoffer van de verkeerde keuzes van hun echtgenoten en ook zij vielen ten prooi aan de keuzes die zij maakten.
 2. 06 nov 2017: Geplaatst een pagina over Paulus Johannes Hartman, een Haagse volksjongen die in dienst trad van het leger, naar Indië werd overgeplaatst, daar met pensioen ging in 1930 en een zaakje begon in verkoop van geweren en ammunitie en reparaties van schrijfmachines e.d., een aanbod kreeg om wapens en ammunitie te verzenden naar Aden Protectoraat van de Engelsen, geen toestemming verkreeg van de Engelsen en zo verder gezapig zijn leventje leidde, tot hij in 1953 te Batavia op 74 jarige leeftijd overleed.
 3. 10 nov 2017: geplaatst - als vervolg op de pagina Paulus Johannes Hartman betreffende de wapenhandel in voormalig Ned. Indië - de pagina TOKO HELLERMAN, die eveneens aan wapenverkoop deed, naast andere huishoudelijke producten en motor-auto verkoop te Bandoeng. Ik heb getracht iets uit de doeken te doen wat betreft de achtergronden van de direkteur/eigenaren PIENEMAN  en HILLEBRANDT, die als derde eigenaren deze toko Hellerman overnamen van de heer Martinus van den Berg, die op zijn beurt de toko had overgenomen van de heer C.A. Hellerman - voormalig NIL -  en de "inmenging" van de Engelse regering op de wapenverkoop vanuit Ned. Indië naar Aden.
 4. 18 nov 2017: geplaatst een pagina over PIETER HOETS uit New Canaan USA waar ik een internet vriendschap mee had. Pieter overleed helaas op 71 jarige leeftijd op 21 okt 2017 en ik meende uit respect voor Pieter, een webpagina te plaatsen, voorzien van enkele foto's van graven van zijn familie die rusten in het Taman Prasasti Museum te Jakarta. De foto's heb ik verkregen van Lourens Dinger die ze mij belangeloos ter beschikking stelde, waarvoor dank. Lourens is een achterkleinzoon van JAN DINGER, die de sporen van zijn overgrootvader opzocht in 2012 in Batoe Malang, waar het graf van Jan Dinger resulteert onder monumentenzorg. 
 5. 18 nov 2017: geplaatst een pagina met foto's van graven van Taman Prasasti Jakarta Verzamelpagina  (het oude Kebon Jahe Kober kerkhof). De foto's zijn gemaakt door Lourens Dinger in 2012 en dragen zijn copyright. Het betreft de graven van: Johan Anton Sonius, Johannes Ferdinandus Josephus Karthaus, Poppie Arnold Bik en haar moeder Jeannette Elisabeth de Nijs Bik, Anna Carolina Elisa Donleben en de Lt.t.Z. 1ste klasse Aart Voormolen.
 6. 20 nov 2017: geplaatst een pagina met foto's van graven van Taman Prasati Jakarta Verzamelpagina 2. Een vervolgpagina met foto's gemaakt door Lourens Dinger in 2012 en de foto's dragen zijn copyright. Het betreft de graven van Julius Hoppenstedt, Wassink van Delden en Doornik, Helen Wilhelmina Bouman-van Polanen Petel. Een en ander voorzien van achtergrond details.
 7. 22 nov 2017: geplaatst de pagina Taman Prasasti Verzamelpagina 3. Het betreft de graven van de broeders van de Heilige Aloysius (Peters, Kraakman en op de Woerd), de generaal majoor Arnoldus Meis en Caroline Louise Pfeiffer geboren van Polanen Petel. Een ander natuurlijk zoveel mogelijk voorzien van achtergrond details. De foto's zijn het copyright van Lourens Dinger.
 8. 22 nov 2017: Aanvullingen geplaatst op de pagina's T. Dezentje graven 1 en T.Dezentje graven 3. De aanvullingen heb ik verkregen via email van Boeroeng - webmaster Indisch4ever, die een genealogisch onderzoek naar de familie Dezentje heeft gedaan en er nog steeds mee bezig is. Dank aan Boeroeng voor de info en aanvullingen.
 9. 23 nov 2017: geplaatst de pagina Taman Prasasti Verzamelpagina 4. Het betreft de graven van de heren John Scheel - oud Ass.Resident van Kendal en Dirk Anthonius Varkevisser oud Resident van Pasoeroean,  voorzien van wat tekst en uitleg, achtergrond informatie en foto's gemaakt door Lourens Dinger welke zijn copyright dragen. Saillant detail: Dirk Anthonius Varkevisser had 22 kinderen uit drie huwelijken en een relatie.
 10. 23 nov 2017: geplaatst de pagina Taman Prasasti Verzamelpagina 5, de laatste van een serie. Deze pagina toont de graven van Willem Schenk generaal majoor van het 1ste Grote Indische leger op Java. Vocht mee in diverse legers van Europese landen. Hij was zoogbroeder van de latere koning Willem 1. Tevens op deze pagina het graf van Alexander Loudon. Foto's copyright Lourens Dinger 2012. 
 11. 25 nov 2017: Geplaatst een pagina Jan Dinger deel 2 met foto's over het praalgraf te Djoenggo Batoe uit de 20'er jaren van de vorige eeuw. Jan werd eerst begraven op het terrein van de onderneming te Modjopanggoong en werd in 1919 overgezet naar het rpaalgraf te Djoenggo, waar in 1938 zijn weduwe ook werd in bijgezet. In 1957 werden de stoffelijke overschotten van Jan en zijn echtgenote overgebracht naar het europese kerkhof te Surabaya (Kembang Kuning), omdat - volgens familie informatie - het cultuurland (kina) Djoenggo werd verkocht aan de Indonesische regering (?? of particulier??) Tevens enkele aanvullende details over Jan. De foto's zijn afkomstig van Lourens Dinger en dragen zijn copyright. U gelieve er rekening mee te houden. Met dank.
 12. 28 nov 2017: geplaatst een pagina over Berend Willem van GORKOM,  (1884-1915) controleur BB te Tanjoengbalai. Aangesteld in 1909, gehuwd in 1909, echtgenote overleden in 1909 te Medan en vader overleden in 1909, Zelf werd jij tijdens dienstuitvoering in 1915 neergeschoten door het dorpshoofd Hadji Bakri, die hij op het matje riep wegens verduistering van belasting gelden en "gerbo" gelden (= herendiensten gelden) ter grootte van circa 11.000 guldens. De moordenaar zelf werd dezelfd dag ook neergeschoten door de politie. Berend werd slechts 30 jaren oud en liet geen kinderen na.
 13. 29 nov 2017: geplaatst een pagina over de ass.resident Johannes Dunnewold, (1859-1909) te Tangerang, die door een wedana ten zijne kantore werd doodgeschoten tijdens uitoefening van zijn ambt. De ass.res. onderzocht de kwestie van armoe en had hoogstwaarschijnlijk bemerkt, dat de wedana niet aan het wel en wee van de bevolking dacht maar de inhoud van zijn portemonnaie liet prevaleren. Een later krantenbericht meldde dat de wedana ontslag was aangezegd en dat derhalve wraak werd genomen. De ass. Res. was gehuwd met Louise Angelina Gerrits geboren te Pangkalpinang 1871 en overleden te Laren in 1959. De wedana pleegde na zijn daad zelfmoord en werd te Tangerang begraven zonder aanwezigheid van zijn familie.

 

December 2017. 

 1. 3 dec 2017: geplaatst een pagina over de Resident Jan Emile Victor Alexander Slors laatstelijk te Madoera. Volgens bron OGS overleed hij te Pamekasan in juni 1945 en volgens andere bronnen enkele dagen na de capitulatie van Japan. Per ultimo december 1941 werd hij gepensioneerd en door de Jappen geïnterneerd te Ngawi, daarna door de Kenpetai overgebracht naar Pamekasan en aldaar doodgemarteld. Op deze pagina een paar details over deze Resident en zijn aktiviteiten. Zie tevens de Pagina Geëxecuteerden Djati bossen Bodjonegoro.
 2.  9 dec 2017: geplaatst een pagina over Lyonette Brandon, roepnaam Nettie. Zij kwam begin jaren 1930 - op circa 10 á 11 jarige leeftijd uit Paramaribo met haar ouders Leo Gijsbertus Brandon en Irene Emeline Dhunpuutteea naar Batavia om een beter leven te hebben. Zij verbleven onder andere in het pension Haverkamp op de Schoolstraat Noord. Hoe weinig konden zij bevroeden, dat zij in 1942 opgepakt werden en in dec 1943 werden geexecuteerd door de moordlustige kampleiders van het kamp Bandjermasin. (Deze werden later terechtgesteld voor de oorlogsmisdaden). Nettie was een nichtje van de President Johan Ferrier van Suriname.Op de pagina heb ik één en ander uit de doeken gedaan. Aan een jong leven kwam een abrupt nodeloos einde. Hoe triest ook de samenloop der omstandigheden: haar oom (vader van de President) werd verwekt door een Japanse werknemer op de plantage waar haar oma werkte als contractarbeidster uit India en die Japanner ging er weer rap vandoor naar Japan en Nettie en haar ouders werden later  vermoord door Japanse kampleiders. Ik heb de pagina opgedragen aan Nettie, haar ouders en alle andere vele slachtoffers van het kamp Bandjermasin.
 3. 18 dec 2017: geplaatst een pagina ter ere  en respect van de familie Johan Karel Lüber destijds begin jaren 50 van de vorige eeuw woonachtig op de Jalan Kacapiring 14 te Surabaya.(Heden ten dage een restaurant) Zij waren onze overburen en hoofd van het gezin - oom Jan zoals ik hem noemde - was tevens jachtvriend van mijn pleegpa. Hun jongste zoontje Hans was mijn speelkameraadje in die dagen. Op deze pagina een deel van het lief en leed van de familie, waaronder bijvoorbeeld het feit, dat oom Jan en zijn familie in 1939 op vakantie ging naar Nederland en in 1940 en passant ook werd opgepakt door de Duitsers en in een concentratiekamp werd neergezet. Het gezin had geleden onder de deportatie en de oorlog. Een echtscheiding was het gevolg. Oom Jan hertrouwde met de weduwe Patiwael-Muller. Zij werd weduwe van Louis Marie Patiwael, omgebracht in 1941 in Buchenwald.
 4. 20 dec 2017: Geplaatst een pagina over de familie Bartman van de Djimertoweg 49 te Soerabaya. Het hoofd van de familie was de heer Gerardus Hendrikus Bartman, jachtvriend/kennis van de familie Lüber en mijn pleegpa Phefferkorn van de Katjapringweg respectievelijk 14 en 11. Deze pagina is een vervolgpagina op de pagina familie J.K. Lüber en het wilde zwijnen jachtgedoe begin  jaren 50 van de vorige eeuw.
 5. 23 dec 2017: geplaatst een pagina over de familie Theodorus Coenraad Jasper van de Kapoeasstraat 64 te Surabaya. Jachtvriend van mijn pa, procuratiehouder van de Nieuwe Soerabajaasche Crt en een stuk achtergrond uit zijn leven. Deze pagina is een vervolgpagina op de pagina familie J.K. Lüber en het wilde zwijnen jachtgedoe begin jaren 50 van de vorige eeuw.
 6.  25 dec 2017: geplaatst een pagina over Otto Knaap (een destijds zeer bekend muziek criticus en redacteur 1907-1910 Telegraaf) en zijn familieleden met enkele details. Otto Knaap was gehuwd met een gerelateerd familielid van me, namelijk Basilia Magdalena Sarkies Martherus....Geen full story, want daar is genoeg (heel veel genoeg zelfs) te vinden in diverse bronnen. Hier een ietwat meer over vooral zijn zonen ARTHUR KNAAP - een gedecoreerde Vreemdelingen Legioen soldaat en over wiens leven in de 1ste WO blogs zijn geschreven en een boek en een film is gemaakt, namelijk PATRIA (zie youtube) en een andere zoon Carel Hendrik Knaap (die voorheen gehuwd was Jacoba Maria Zwier die op haar beurt later huwde met Theodorus Coenraad Jasper (oud jachtvriendje van mijn pleegpa) en nog een zoon Otto Knaap, die aan boord van hospitaalschip Oranje in 1946 stierf en begraven werd te Port Said. Zoon Otto was samen met mijn oom Henri aan bood van dit schip op weg naar Nederland om te genezen van de verschrikkingen van het kamp in de 2de WO. Oom Henri bereikte Europa, werd in de verpleegzorg geplaatst en na een jaar losgelaten om alsnog in febr 1948 het leven te laten. De gevolgen hadden hem er onder gekregen.
 7. 28 dec 2017: geplaatst een pagina over de familie A. van Schalkwijk, die betrokken was in het jagersgebeuren (vlak na de oorlog) en ik verwijs hierbij naar de pagina's over de heren J.K. Lüber, Jasper en Bartman. Helaas heb ik weinig kunnen vinden over de heer van Schalkwijk en zijn familieleden. Met deze pagina eindig ik tevens ook mijn serie over het jagersgebeuren te Soerabaja. Één en ander te lezen op de pagina Familie A. van Schalkwijk. 
 8. 30 dec 2017: Op de valreep van het oude jaar 2017 geplaatst een pagina over de families Gerrit Jan Koopman, Jan Georges Koopman, hun betrokkenheid tot leden van de nazaten van de oud resident Carel van Naerssen, de notaris C.P.A, Boelen, iets over de familie Rubay Bouman en als topstuk iets over Catharina Jacoba Maria Koopman en haar familie, ook wel bekend als TOTO KOOPMAN. Één en ander voorzien van wat stukjes genealogie en achtergrond details. Ook nog erin verwerkt een link naar Vic Hayes ( de bekende wifi meneer) en John van Mierop, een deskundige op genealogisch gebied en kennis/vriend van ondergetekende. Te zien en te lezen op de pagina: KOOPMAN/VAN NAERSSEN/HAYES. 
 9. 31 dec 2017: geplaatst een pagina over de broer van Toto Koopman, geheten Henri Lodewijk George Koopman en roepnaam ODY KOOPMAN, een bekende Nederlandse tennisspler en ralley rijder. Minder beroemd dan zijn zuster Toto maar toch ook wel vaak de kranten en nieuwsberichten gehaald. Te zien en te lezen op de pagina ODY KOOPMAN.
 10. En met deze bovenstaande pagina eindig ik ook nog - wat betreft het jaar 2017 - mijn schrijversgebeuren over voormalig Indië en het nieuwe Indonesia en hoop anno 2018 het één en ander weer te kunnen vervolgen.

 


 

Het jaar 2018 is begonnen en ik meen zelfs een vleugje verstand bespeurd te hebben op Oudjaar/Nieuwjaar bij diegenen, die zich bezig hielden met vuurwerk. (Volgens de kranten berichten 68 miljoen?) Een vleugje verstand? Jawel, minder zware kannelers, minder letsels, minder agressie tegen hulpverleners zoals brandweer, ambulance en politie werknemers. Zou er toch redding mogelijk zijn voor dit huidig deel van Nederland, dat zich bezig houdt met dergelijke kwats en nonsens en ik kwalificeer als aso en imbeciel? Neem nou al die wezenlozen die honderden kilo's zooi gewoon in huis of schuur hebben en geen zier malen om de buren die eventueel het slachtoffer kunnen worden en alleen aan winstbejag ten eigen faveure denken. Neem dat zooitje tuig dat vuurwerk gooit naar onschuldige beesten; ik zou met genoegen een cobra-raket kaliber 4 handgranaat in d'r achterste douwen...en wat zoutzuur erop om het brandje te blussen.

 

Januari 2018.

 1. 5 jan 2018: Geplaatst een pagina over Henriette Jacoba Haas, als kind van 6 jaar oud in 1894 geplukt uit het voormalig Nederlands Indie en verkast - zonder mama Roekima - naar Nederland. Was mama Roekima al overleden? Of was zij nog getuige van het feit, dat haar dochtertje de loopplank op liep? Op 13 jarige leeftijd kreeg zij door haar vader Jacob Hermanus Haas een voogd toegewezen de heer Jan Anthony van der Voort van Zijp en huwde zij op 34 jrige leeftijd met ir Gerrit Jan Kam; zij werd in 1940 lid van de gemeenteraad van Helmond en was tevens Presidente van de lokale afdeling van de Ned. Ver. van Huisvrouwen. Zij stierf in oktober 1953 en in december 1953 hertrouwde haar echtgenoot met Maria Adriana Cornelissen.  Niet getreurd over de datum van  zijn tweede huwelijk zo kort na het verscheiden van Henriette, want zij waren toen al gescheiden.... Gerrit Jan Kam en zijn tweede echtgenote Maria liggen bij elkaar in eeuwige vrede te Bussum, daar waar Henriette alleen te Helmond ligt. Henriette was aangetrouwde familie van Toto Koopman, het befaamde topmodel van Vogue en voorheen boegbeeld can Coco Chanell in de jaren 30 van de vorige eeuw, omdat de broer van Toto, namelijk ODY Koopman huwde met een halfzus van Henriette. Een en ander voorzien van achtergrond details en foto's en te zien en te lezen op de pagina HENRIETTE JACOBA HAAS.  Zij was een sterke vrouw en mijn diep respect voor haar.
 2. 22 januari 2018: Aanvullingen geplaatst op de pagina Slag Javazee 1942 helemaal onderaan over de resten der gesneuvelden van de Slag die hoogst vermoedelijk bij elkaar in een massagraf zijn gemieterd te Brodong kerkhof Suko door de slopers en de Nederlandse regering stond erbij, keeek ernaar en was en blijft blind. Zie de berichten in de Telegraaf en het AD hierover.

 

Februari 2018.

 1. 10 februari 2018: Een pagina met foto's van George Lazar Apcar, zijn broer Sarkies Lazar Apcar, hun vader priester te Singapore Lazar Apcar, de familie met kinderen en kleinkinderen, de tapioca fabriek Galuhan / Galoehan met hun huis en welker foto's ik in dank heb mogen ontvangen van Evelyn Jordan, een achterkleindochter van George Lazar Apcar, uit het huwelijk van zijn dochter Laura Vergine Apcar en Garnick Arratoon Jordan.  Garnick was de zoon van Jordan Carapiet Jordan (+1940), een in zijn tijden bekende koopman en ingezetene te Surabaya. Met heel veel dank. Te zien op de pagina Foto's Apcar.
 2. 14 februari 2018: Een pagina Pangkalpinang 2 over enkele graven van het europeesch kerkhof te Pangkalpinang met foto's van Hari Kurniawan Hao Hao. Waar mogelijk voorzien van achtergrond details over de rustenden.
 3. 17 februari 2018: Geplaatst een vervolg van de graven te Pangkalpinang speciaal en dit keer met de nadruk op één der graven: van Hermine Antoinette Caroline Eikema. Ik heb de achtergronden van Hermine uitgespit en uitgewerkt ter ere en respect van een nazaat de heer Anton Eikema te Surabaya, lid van de Indo club, vriend van Eddie Samson en weldoener bij de Rotary Club met betrekking tot doofstomme kinderen te Surabaya. Deel informatie met dank verkregen van de heer Anton Eikema en aangevuld of gecorrigeerd.
 4.  21 febr 2018: Geplaatst een pagina over een paar nazaten van George Lazar Apcar en zijn echtgenote Sadiem. Het gaat om de kleinzoon Leon George Garnick Jordan gehuwd in 1947 met Margaretha Emilie van Vassen en waaruit geboren werd Cyril Henri Garwick(Garnick) Jordan, een zeer bekend musicus, gitarist en bandleider te USA. Te zien en te lezen op de pagina Nazaten Apcar TA 4.
 5. 27 febr 2018: Geplaatst de pagina Slag in de Javazee deel 2 met foto's van de Herdenking te Ereveld Kembang Kuning Surabaya. Foto's zijn gemaakt door mijn lokale medewerkster en fotografe aldaar mevr. Nathallia Fidrawati.

 

 

Maart 2018.

 

 1. 01 maart 2018: Geplaatst aanvullingen op de foto van de familie Dezentje te Ampel gekregen van Hendrik Jan webmaster I4E, welke in dank werden ontvangen. De aanvullingen betreffen de kinderen op de stoep gezeten van het huis te Ampel en zie daarvoor de pagina: Graven Dezentje deel 3.
 2.  02 maart 2018: Geplaatst een pagina over Brondong, het durp waar anno maart 2018 de restbotten van de gesneuvelden in een massagraf rusten (voorlopig) totdat beide regeringen van Indonesia en Nederland hun plichten hebben voldaan. Maar Brondong is toevallig ook nog het plaatsje waar een monument is opgericht voor het s.s. van der Wijck in 1936 gezonken in de watern nabij Brondong en waarbij tevens o.a. vermist werd en bleef de marconist MARTINUS JACOBUS UYTERMERK.....Nederland is deze geplichtstrouwe koopvaardij officier van de KPM natuurlijk allang vergeten en daarom een pagina aan hem gewijd.
 3. 10 maart 2018: Geplaatst een pagina met iets over het leven van de broers Wilhelm Julius Boers en Robert Julius Boers. De eerst was Direkteur van de Magelangse afdelingsbank en de tweede was Hoofdingenieur van de Bangka Tin mij. De foto's zijn ten dele afkomstig van de website Redeenportret van het archief Amsterdam. Beiden broers waren in Djokja geboren en deWilhelm stierf ook in voormalig Indië en Robert vertrok na zijn pensioen naar California en is in San Remo overleden. Beide broers hadden een zoon die vroeg stierf: Wilhelm's zoon stierf door een auto ongeluk te Makassar op 39 jarioge leeftijd en Robert's zoon - die arts was - stierf in okt 1945 samen met zijn echtgenote door moord in het hotel te Pematang Sinar. Te zien en te lezen op de pagina REDEENPORTRET.nl
 4. 29 maart 2018: Geplaatst een pagina over de naam JOHANNES, zoals die in voormalig Ned. Indië door de ambtenarij werd geregistreerd (veelal foutief) en tevens de verbintenissen tussen de families AMIRKHAN en JOHANNES. (Mijn over-grootvader heette van voornaam Johannes en had als achternaam Amirkhan, maar werd gemakshalve maar geregistreerd met achternaam Johannes.)
 5. 31 maart 2018: Enkele details aangevuld bij het graf van Claudine van Haak, destijds gehuwd met de oud Resident Henricus Fitz Verploegh wat betreft de kinderen uit het tweede huwelijk van de heer Fitz Verploegh. Hij was weduwnaar van Claudine die in 1865 stierf. Te zien op de pagina Kerkhof Purbalingga net iets na het begin van de pagina. En zo is de maand maart 2018 dus maar weer afgesloten en gaan we door naar de maand april 2018. Op naar de lente en zomer Gode zij dank.

 

April 2018:

 

 1. Geplaatst 03 april 2018: Een pagina met afbeeldingen en aanvullende details van het kerkhof Jombang/Mojowarno, destijds een basis plaats voor het zendelingen werk. De foto's zijn gemaakt door Lengkong Sanggar Ginaris, een in 2017 afgestudeerde archeoloog die me welwillend was en de foto's toestuurde waarvoor veel dank. Hij werd vergezeld door Samuel Heru Pribadi, een kennis en vriend. Het betreft de graven van NORTIER, KELIJN VAN DE POL, SWELLENGREBEL, KETEL EN VADER EN ZOON KRUIJT. Allen hadden iets van doen met het zendelingenwerk in hun hoedanigheid als arts of leraar of jong geboren kinderen van de genoemden. Te zien en te lezen op de pagina Kerkhof JOMBANG.
 2. Geplaatst 05 april 2018: Een pagina met afbeeldingen en achtergrond details van de overledenen en die rusten op het kerkhof van Padang. Het zijn hoofdzakelijk personen, die een achtergrond/binding/relatie hadden met de Ombilin mijnen te West Sumatra (Sawah Loento). Het betreft de families Goedegebuure-Essers, de Beuvere, Hageman, van den Eventuin en aanverwanten. Éen en ander te zien en te lezen op de pagina Kerkhof Padang.
 3. Geplaatst 06 april 2018: Enkele aanvullende foto's van de graven van mevr. Blok-Caspari en Jan Marie Pieter Kluit (Kapitein Luitenant ter Zee bij de Marine) te Jambi. Te zien en te lezen op de pagina: Kerkhof Jambi.
 4. Geplaatst 08 april 2018: Een pagina over het kerkhof te Tegal en met nadruk op een deel der familie Wijnhamer die er begraven liggen, te weten: Louis Gregorius Wijnhamer (1881-1932), zijn echtgenote Johanna Francina Inen, hun zoon Louis Victor Wijnhamer alias Pah Wongso en diens echtgenote Leny Gouw Tan Nio (overleden in Nederland maar begraven in Tegal). Één en ander voorzien van foto's en achtergrond details wie nu Pah Wongso was. Één en ander te zien en te lezen op de pagina TEGAL WIJNHAMER.
 5. Geplaatst 10 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof MACHEREZ met foto's en gegevens over dit familie graf Macherez nummer B3002. in dit graf liggen begraven: de heer Leon Ernest Macherez, zijn schoonzoon Otto Alfred Veerhoff, zijn dochter Magdeleine Henriette van Nes-Macharez en later in 1946 bijgezet (doch NIET vermeld op de grafplaat) zijn echtgenote Henriette Bernardine VINCENT. Één en ander voorzien van nadere details. (Een andere dochter Tilly huwde Willy van Dort - GG arts en oom van Wieteke van Dort.
 6. Geplaatst 12 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof deel 16 met foto's en nadere details over de begrafenen te Peneleh. Het betreft de families van der SAR, MORREN, DE HAAN, SCHüSSLER en DOUWE VAN DER KRAP. Éen en ander te zien op de pagina PENELEH KERKHOF DEEL 16.
 7. Geplaatst 14 april 2018: Een pagina Peneleh Kerkhof Graf B853 met daarin te rusten een kind DJONGGRING SELOKO MAHAMEROE SEMEORE VOORHOEDE, de kinderen WILHELM PARIZOT en ERNST PARIZOT en de volwassen CHARLES EMILE OSCAR DREGE...Speurwerk bracht aan het licht, dat deze familie aan elkaar gerelateerd waren en dat derhalve deze leden van 3 verschillende families bij elkara rusten te Peneleh SOERABAJA. Te zien en te lezen op de pagina PENELEH KERKHOF GRAF B853.
 8. Geplaatst 16 april 2018: Aanvullingen nieuwe foto's familie Hoeke op de pagina Peneleh Kerkhof deel 10, aanvullende foto van het graf van pastoor van den Elzen op de pagina Peneleh Kerkhof 5 en verder een gehele nieuwe pagina KERKHOF SPECIAAL DIVERSE PLAATSEN met iets over de familie Anderson te Taman Prasasti Jakarta, familie Souisa te Tebing Tinggi Riauw en familie Anthonijs te Pasuruan.
 9. Geplaatst 17 april 2018: Enkele aanvullingen onderaan de pagina Kerkhof Kalibogor/Banjoemaas/Banyumas inzake Edward Cooke Jr's echtgenote, het ongeboren kind van de familie Ottenhoff en Paulina Martina Conrad.
 10. Geplaatst 28 april 2018: Een pagina over het kleine kerkhofje te WLINGI nabij Blitar onder de rook van de Kelud. Ik heb me beperkt tot slechst één graf van de heer Gerardus Antonius WIJNVELDT (de almanak geeft aan Antonius Gerardus Wijnveldt) in detail en voor de rest enkele beelden van het totaal. Het kerhofje gelegen aan de Jl. Masprit te Wlingi omringd door sawahs en serene rust en stilte van een landweggetje. Moge zij in vrede rusten. Te zien en te lezen op de pagina kerkhof WLINGI.

Mei 2018: 

 1. Geplaatst 10 mei 2018: Aanvullingen op de pagina Kerkhof Mojokerto Santé - van Eeden met gegevens verkregen van familieleden van Eeden, waarvoor dank.
 2. Geplaatst 11 mei 2018: een pagina over het kerkhof te Tjilatjap (Cilacap) met enkele foto's van de graven (niet alle) en foto's van de lokatie. Dank aan Lengkong Sanggar Ginaris voor het beschikbaar stellen van de foto's, welke te zien zijn op de pagina Kerkhof Cilacap. (Enkele namen: Lehnhausen, de la Combé, Herz, Lüders, Romijn, Wedding en anderen.)
 3. Geplaatst 12 mei 2018: aanvullingen onderaan de pagina Kerkhof Cilacap.
 4. Geplaatst 13 mei 2018: idem als boven nummer 3. (Onderaan de pagina de Sornie-Vincent o.a.)
 5. Geplaatst 20 mei 2018: een pagina over het kerkhof van Purwokerto met highlights over de graven van Johannes Pieter Dom en zijn echtgenote Marie van Vugt (familie van me), de heer Jan Willem van Dapperen, de heer Petrus Jacobus Tadema en echtgenote Theresia Undina de Mey (Meij). één en ander voorzien van enkele details en met behulp van www.banjoemas.com (admin Milo Milo Wicaksono) en nazaten van de familie Dom te Indonesia, de heer Pieter Dom en zijn zoon Gorba Dom. Waarvoor dank aan allen.

 

Juni 2018: 

 1. Geplaatst 02 juni 2018: enkele aanvullingen wat betreft de familie Volborth te Soemenep. De gegevens heb ik gekregen van de heer Cor Horzelenberg, die deze aanvullingen in het gastenboek schreef. Dank hiervoor. Zie de pagina Madura Soemenep deel 3.
 2. Geplaatst 08 juni 2018: enkele aanvullingen betreffende het graf van Johanna Albertina van Affelen van Saemsfoort (*1865+1866) (Pasar Bringharjo Jogja). Zie hiervoor de pagina Jogja Speciaal.
 3. Geplaatst 12 juni 2018: Aanvullingen op de pagina kerkhof Pekalongan d.m.v. achtergrond details Hein Willem Johannes Meijer voorzien van foto's. Zie de pagina Kerkhof Pekalongan.
 4. Geplaatst 15 juni 2018: Een pagina NGAWI KERKHOF DEEL 3 met de nadruk op het graf van Johannes Dirk Antonius SCHIEFFELERS ( zoon van Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers en SAIPA) en details over de familieleden. (Brasz, Wijs, Spaargaren etc.). Met medewerking (foto graf) van de heer Lengkong Sanggar Ginaris, archeoloog te Indonesia, waarvoor dank.
 5. Geplaatst 19 juni 2018: Aanvullingen op de pagina TEGAL KERKHOF met betrekking tot de collectie WIJNHAMER (Pah Wongso) geschonken aan het KITLV en mij opmerkzaam gemaakt door de heer Drs. Nico van Horn - researcher KITLV, waarvoor dank. De heer van Horn heeft de collectie geinventariseerd.
 6. Geplaatst 20 juni 2018: Aanvullingen op de pagina Johan Coenradus Boers met betrekking tot een digitaal kopie van een schilderij gemaakt door de kunstschilder Menso Kamerling Onnes in 1887 mijn overopa Johan afbeeldend. Verkregen van mevr. Drs. Lidy Thijsse - voormalig directeur/conservator van het museum Paul Tetar van Elven te Delft, waarvoor grote dank.

Juli 2018:

 1. Geen donder gedaan aan mijn website. Waarom? Omdat het te warm was (aug. nog steeds) en omdat ik midden in een GEDWONGEN verhuizing/verbouwing zit. Gedwongen? U leest het goed geachte bezoeker/bezoekster. Ons aller regeringsbeleid betreffende wonen en leven in Nederland heeft er toe geleid, dat het apartementenblok (waar ik met genoegen 12 van de in totaal 15 jaren heb gewoond), gedurende de laatste 3 jaren veranderde het in een ghetto, volgepropt met bewoners/bewoonsters die totaal geen benul/besef hebben wat "wonen in Nederland" inhoudt.....Voorbeeldjes: Piesen, poepen in openbare ruimtes zoals liften en hallen, huisvuil losgestort in de vuilcontainers en dat geeft me een enorme stankoverlast, timmeren en verbouwen tot en met midden in de nacht, lorren voor de ramen hangen, fietsen kapot trappen, inbreken in kelders, kelder ruimtes benutten als waterpijp festijnen vergezeld van drugsparties, woningen verduisteren zodat men ongestoord binnenshuis handelingen pleegt die in strijd zijn met de wet... en de verantwoordelijken stonden erbij, keken er naar en deden niets....Sorry: ze deden (doen)  wel wat. Ze zorg(d)en ervoor dat de goede bewoners stuk voor stuk hun biezen pakten en hun heil elders zochten en opgezadeld werden met extra kosten en moeite.... en ze blijven maar aan komen varen.... Nog even en het continent is helemaal leeggestroomd en een ander continent raakt overbevolkt.

 

 

Augustus 2018:

 1. Laat ik maar voorop stellen dat ik deze maand hoogstwaarschijnlijk ook niet veel zal werken aan mijn website. Nog steeds teveel tijd en energie kwijt aan de verbouwing/renovatie en dan ook nog steeds de hitte die in huis blijft hangen. Schiet niet op zo.
 2. Geplaatst 05 aug 2018: Aanvullingen op het graf van mevr. Triebert, welke ik gekregen heb van een nazaat geheten de heer Christiaan Triebert, waarvoor dank. Zie hiervoor de pagina Ambarawa kerkhof 5
 3. Geplaatst 08 aug 2018: Aanvullingen op de pagina Johan Coenradus Boers ( mijn overopa) inzake zijn bijdrage aan de muziekuitvoeringen 1868 door de Delftse Studenten Maskerades. (Aanvulling onderaan de pagina). Één en ander in verband met de per 30 juni 2018 geopende tentoonstelling over deze Studenten Maskerades in het museum Paul Tetar van Elven te Delft. Met dank aan Drs. Lidy Thijsse voormalig directeur conservator van genoemd museum.
 4. Geplaatst 11 aug 2018: Het weer is redelijk koeler dan voorgaande weken en de renovatie werkzaamheden liggen even stil en ik heb derhalve van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat achterstallige website werkzaamheden op te pakken. Een pagina gemaakt over MACKERTICH CARAPIET, die in 1828 op 18-jarige leeftijd in Indië arriveerde en circa anderhalf jaar later zijn carriere begon als assistent opziener Indigo cultuur in 's lands dienst. Één en ander voorzien van enkele details natuurlijk en met dank aan John Mierop die mij een scan van zijn stamboke kaart verschafte. De families (en of nazaten) die wat met Mackertich Carapiet te maken hadden: MAIJOR, EHRENCRON, VAN NAERSSEN, SOEKIAS, MEENG, JOHANNES, BOERS, VAN LEYDEN, DIELWART, VAN DER EB en anderen.
 5. Geplaatst 13 aug 2018: Deel 2 over Mackertich Carapiet en met name de nadruk op de familie MAIJOR, waarvan Mackertich's eerste echtgenote van afstamde. Zie de pagina Mackertich Carapiet deel 2.
 6. Geplaatst 16 aug 2018: Op de pagina Kerhof Tjigoegoer (Cigugur) - nabij Cheribon/Koeningan enige details en wetenswaardigheden en vraagtekens geplaatst inzake een "mausoleum" - in de Indonesische volksmond genoemd "Makam van Beck/van Deck, Beks, Beek en meer". Kortom veel vraagtekens over dit "mausoleum". Één en ander te zien en te lezen op de pagina KERKHOF TJIGOEGOER. Families betrokken bij dit kerkhofje: Lutgens, Cannaarts, van Dugteren.
 7. Geplaatst 18 aug 2018: Een pagina over Carapiet Minas Johannes Amirkhan (een oudoom van me) met enkele details over de familie Stoorvogel (hij huwde met Wilhelmina Stoorvogel) en de aanverwante families CLARK, VAN LEUNEN, VAN DER EERDEN (gehuwd met zusjes Stoorvogel), TEMPERMAN, SUNDBERG, FEHR, SOEKIAS. Die was met die getrouwd en daarna weer met die en die was weer een zusje van die enz enz. Kortom, hoe meer zielen hoe meer vreugd, luidt het spreekwoord toch.

 

September 2018:

Was wat druk bezig met verbouwen en renoveren van mijn nieuwe stulp en eindelijk nu eens wat meer tijd over om verder te oreren over van alles en nog wat en gode zij dank is de extreme hitte ook over en zitten we al weer bijna in de herfst,

 1. Geplaatst 10 sept 2018: Een pagina over de Kali Bogowonto nabij Purworejo waar Rudy Hartung al weer een jaartje of 25 woont. Hij is definitief burger van Indonesia geworden en heeft een geadopteerd gezin die hem aldaar bijstaat. Te lezen op de pagina Kali Bogowonto.
 2. Geplaatst 22 sept 2018: De pagina JOHAN HEINRICH CRENA - gepensioneerd Lt. Generaal aangevuld met enkele wetenswaardigheden over het wel en wee en nazaten. Wel een paar dingen priv gehouden, want het is familie.
 3. Geplaatst 30 sept 2018: Een nieuwe pagina genoemd Familie Marcar en hun relatie tot de Familie Apcar met foto's en wat achtergrond informatie verkregen van Titus Leeuw, een nazaat van de Fam. Marcar. Één en ander naar aanleiding van zijn bezoek aan mijn website. (Men gelieve tevens hierin te betrekken de pagina's Peneleh kerkhof graf 574 en Peneleh kerkhof graf B574 Vervolg.) Ook de Familie Marcar maakten de verschrikkingen van de oorlog mee. (Kamp Tjideng, internering, als gevangene richting Japan slachtoffer van een geallieerd bombardement.) Deze pagina is tevens een eerbetoon aan wijlen mevr. Ank Leeuw Marcar, voormalig conservatrice van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Op de pagina tevens details over andere (aanverwante) families Galstaun, Hacobian, Carapiet, Apcar, Joseph voorzien van foto's.

 

Oktober 2018: 

 1. Geplaatst 5 okt 2018: Aanvullingen wat betreft achtergrond informatie over de personen en foto's op de pagina BASIL JOHANNES(S) en de pagina FAMILIE MARCAR. De aanvullingen en foto's heb ik van Paul Lucas' website JULFAHYE.
 2. Geplaatst 12 okt 2018: Een pagina over Jordan Carapiet Jordan, geboren circa 1860 te New Julfa, in 1880 aangekomen te Semarang als koopman zijnde, trok al snel naar Soerabaya om zich aldaar voorgoed te vestigen; stichtte er zijn gezin en stierf in 1940 op 80-jarige leeftijd in het Darmo ziekenhuis. Hij was 25 jaar lang een lid van de Schutterij en voorman van de Armeense kerk te Soerabaja. Schreef een boek over de Armeniërs in Indië "History of Amenians In Indonesia" in het Armeens. Voorzien van enkele achtergronddetails en foto's. Te zien en te lezen op de pagina Jordan Carapiet Jordan.
 3. Geplaatst 14 okt 2018: Een pagina over ASHKHEN HOVAKIMIAN , ook genoemd Agnes Joaquim, geboren en gestorven te Singapore uit Armeense ouders. Zij was cultiveerde de wereldberoemde orchidee Vanda Miss Joaquim en welke per  1981 de nationale bloem van Singapore werd. Op de pagina tevens iets meer achtergrond details over de familie en aanverwanten. Te zien en te lezen op de pagina AGNES JOAQUIM.
 4. Geplaatst 20 okt 2018: Aanvullingen op de pagina's Marcar en Apcar, gevonden in de archieven van wijlen oom Armen Joseph. Het betreft de heer George Van Apcar, geboren ca 1890 en overleden 1940. Eigenaar directeur ener steenfabriek te Buitenzorg. Na zijn overlijden werd de zaak voortgezet door een neef uit de familie Marcar. George Van Apcar huwde Siranoush Weskin geboren 1903 te Bakoe (het huidige Azerbeijan.). Ik weet niet waar Siranoush de oorlog doorbracht, maar in 1972 woonde zij in De Bilt en vroeg en kreeg naturalisatie aan. Zij was - volgens het Staatsblad - werkzaam als stenotypiste op 69-jarige leeftijd !!!! Waarschijnlijk viel zij dus buiten de (volle) AOW-boot????

November 2018:

 1. Geplaatst 23 nov 2018: Aanvullingen op de pagina Toontje Poland, onderaan de pagina wat betreft zijn kinderen. Toontje en Fien kregen (volgens krantenberichten 22 kinderen. Ik heb er slechts 12 kunnen traceren.)
 2. Geplaatst 28 nov 2018: Op de pagina Pekalongan kerkhof aanvullingen gedaan bij het graf van de heer Hendrik Annink, dank zij informatie van de heer G. Speek.
 3. Geplaatst 29 nov 2018: Een pagina over Hendrik Johan en zijn echtgenote Theodora Wilhelmina Poland, een dochter van Toontje Poland - voorzien van details over hun nazaten. Hendrik Johan was een zoon van Lazar Johan (Ohanian) en Johanna Schalk, die op 22 jarige leeftijd overleed bij de geboorte van levenloos kind nummer 5. Hendrik was kind nummer 4. Enkele der vermelde gegevens op deze pagina heb ik verkregen van de heer N. Lee, gehuwd met een nazaat van Hendrik Johan, zijnde mevr. M. Lee-Johan.
 4. Geplaatst 30 nov 2018: Een pagina over de familie Adolph Hettinga die te ruste liggen in een familiegraf op het kerkhof BERGOTA te Semarang. In de oude Indische tijden was dit kerkhof een Joods kerkhof gelegen naast het oude Armeense kerkhof alwaar mijn over overgrootvader Joseph Johannes en zoon David naast elkaar lagen. Met foto's van Ellen Mierop en mijn dank ervoor. Volgens de OGS heeft de heer Adolph Hettinga een bemerking gekregen als slachtoffer oorlog en begraven buiten erevelden. Één en ander met behulp van Ellen Mierop (foto's) en Eric Neijndorff (dossier SIFA Den Haag.), waarvoor veel dank.
 5. Geplaatst 30 nov 2018 (voorbereid en definitief 6 dec 2018): een pagina over Johanna Frederika de Blij die te Jogja Slamen begraven werd in 1905. Een onbekend leven van een onbekende vrouw en derhalve mijn respect voor haar door een ietwat over haar te publiceren. Met medewerking van Aga Yurista P en Arie Santoso uit de contreien van Jogja.

December 2018:

 

 1. Geplaatst 10 dec 2018: Een pagina over een oudoom van me genaamd MACKERTICH JOSEPH JOHANNES AMIRKHAN, geboren te Nieuw Julfa circa 1878/1879 en overleden te Kediri juli 1917. Zijn genealogie en aanverwante zaken en foto's zijn op de pagina te vinden indien er interesse voor bestaat. Saillant detail; Hij importeerde een originele Spijker auto uit Nederland en toerde er in 1900 in de contreien van Kediri mee rond. Hij was ook chef aanplant op de Galoehan Estate van George Lazar Apcar.
 2. Geplaatst 11 dec 2018: Aanvullende foto's geplaatst onderaan de pagina Sarkies Lazar Apcar, wat betreft zijn zoon Albert Sarkies Apcar en zijn gezin in de jaren 50 van de vorige eeuw. Met dank aan de nazaten van Albert Sarkies Apcar.
 3. Geplaatst 13 dec 2018: Aanvullende foto's van het graf te Bandung van de heer Barend Albert Strasters (roepnaam Ben). Hij was gehuwd met een tante van mij, genaamd Mathilda Boelen (Roepnaam Tilly). Nadere details over oom Ben Strasters en tante Mathilde kan men lezen op de pagina Notais C.P.A. Boelen (schoonvader van Ben Strasters) circa halverwege de pagina.
 4. Geplaatst 24 dec 2018: Aanvulling op pagina Kerkhof Bandung Pandu met iets over het graf van de heer Evert Johannes Vermeer. Het opschrift zegt dat hij geboren werd te Modjokerto. De RA 1909/47 zegt dat hij geboren werd te Bandung. Vreemd. Ik heb verder geen verklaring kunnen vinden. De aanvulling is te zien en te lezen bijna aan het einde van de pagina.
 5. Dit was het voor de maand december 2018. Op naar 2019.

2019:

 

Januari 2019: (En dit nieuwe jaar begon zoals verwacht met 70 miljoen euro de lucht in geknald en de nodige ongelukken en voor het leven getekende verwondingen en letsels en een vonkenregen in Scheveningen en oenen die het nooit leren, want de hersenpannen zijn gevuld met dikke str...nt toch. Het zullen je spullen maar zijn, die geraakt zijn en wie betaalt het? Zoete Lieve Gerritje natuurlijk en dat zijn wij het publiek, want de verzekeringspremies gaan gewoon omhoog toch... maar dat snappen die labbekakkers niet

En de leidinggevenden van Scheveningen? Waar waren die? Oh die.. die sliepen nog as usual; doen ze namelijk ook als ze moeten werken of ze waren aan het neuspeuren...  En dan die smoezen van de leidinggevenden, die men ter plekke uit de ambtelijke toverhoed presenteert: Nah, is niet onze schuld hoor, nah! Dat zijn die gasten zelf die zich niet aan de regels hebben gehouden. Wij?  ...  Wij stonden erbij en keken ernaar.....

 

 1. Geplaatst 2 jan 2019: een pagina met annekdotes over de geldzaken van oudoom Amir Johannes Amirkhan, een broer van mijn overgrootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan (volgens de Nederlandse almanakken geheten Joseph Johannes) en enkele briefwisselingen met Captain Arnold Kemball, de Resident van Bushire in de jaren mid 1800, inzake geldkwesties en openstaande posten... zie hiervoor de pagina Annekdotes Amir Johannes Amirkhan.
 2. Geplaatst 10 jan 2019: Aanvullende info wat betreft het graf van mevr. Eveline Knaap te Semampir Kediri, welke ik kreeg van haar kleinzoon Richie Widjaja te Australia, waarvoor veel dank. Circa halverwege de pagina SEMAMPIR SPECIAAL.
 3. Geplaatst 11 jan 2019: Een pagina over een onbekende vrouw geheten Johana Samidjah. Zij ligt te rusten op het kerkhof Semampir te Kediri en een eenvoudige tekst siert haar graf. Geboren 1892 en gestorven 1965 te Kediri. Op haar graf staat: Dari anak = Van de kinderen. En tevens haar naam Johana Samidjah. Moge zij rusten in eeuwige vrede.
 4. Geplaatst 17 januari 2019: De pagina's Semampir Kediri 1, Fam. Knaap en Semampir Knaap ben ik aan het revisioneren wegens nieuwe ontvangen informatie en zijn voorlopig nog "under construction".
 5. Geplaatst 22 januari 2019: Aanvullingen op de genealogische achtergronden van de fam. Schieffelers, Brasz en Andreas. Zie hiervoor de pagina Kerkhof Ngawi deel 3 en zie tevens de pagina Barsekh Andreas.
 6. Geplaatst 25 januari 2019: Een pagina, speciaal voor het babytje Willy Alfred Charles André, die slechts 49 dagen oud werd en eenzaam ligt te rusten in de bush van het durp Sleman nabij Yogja. Zijn ouders waren Louis Joseph Andre (oud administrateur van Boemi Asih-Asseh) en Caroline Wilhelmine Mac Gillavry (Destijds Mac los geschreven van Gillavry.) Na de dood van de opa Louis André van kleine Willy (in 1912) diende vader Louis Joseph Andre (samen met 2 andere broers)  een verzoek tot naamsverandering in: de Vos van Steenwijk genaamd van Essen. Dit verzoek werd door Nederland gehonoreerd in 1914, andere leden van de familie (de Vos van Steenwijk ??) namen dit niet en maakten er een proces van en uiteindelijk pas in 1966 (!!) ging de Indonesische regering ook overstag en stemde toe in de naamsverandering en werden de registers in Indonesia bijgewerkt. Heb je een lekkere korte achternaam, is dat niet voldoende en wil je een achternaam hebben zo lang als een goederentrein. Je zult maar uit hoofde van je functie een keertje of 100 per dag je handtekening moeten zetten. Scheelt je toch wel een paar potten inkt per jaar als het niet meer is of je moet aandelen hebben in de Talens fabrieken... (Vroeger waren er nog geen ballpoints, dit ter verduidelijking voor diegenen die mijn sneer niet begrijpen). LOL LOL.
 7. Geplaatst 31 januari 2019 ...NIETS deze dag, slechts tranen vergoten wegens het verscheiden van een lief mooi dier van me. Hij was als een kind...zie hiervoor de pagina onder zoals genoemd en geplaatst op 5 febr 2018: Moossie ging heen. Voorgoed uit mijn aardse leven, maar hij is gelukkig nu.Hij is weer samen met zijn oude kameraden en leermeesters en loert ouderwets van boven op me neer. Bijna 19 jaren lang samen geweest en dat is een verrekte lange lange lange tijd samen met lief en leed en zorgen als ie weer eens ziek was.....

 

Februari 2019:

 

 1. Geplaatst 5 febr 2019: een pagina over liefde en verdriet en over het heengaan van een trouw en lief kattenkind dat bijna 19 jaren lang lief en leed met me deelde. Zijn levensloop voorzien van foto's en annekdotes en bizarre toevalligheden erin verwerkt. Bizarre toevalligheden? Of was het allemaal al voorbestemd? Ik hou het erop, dat het Gods wil is geweest die ons beider levenspaden heeft vastgesteld. Zie de pagina MOOSSIE GING HEEN.
 2. Geplaats 6 febr 2019: een pagina over enkele nazaten van Paulus en Barsekh Andreas en hoe het hun verging in de oorlog en het leven. De pagina heb ik NIET voorzien van uitgebreide details, wegens privacy. Ik heb wel op één bizondere nazaat de aandacht gevestigd (via een link naar een andere website) en voor deze nazaat heb ik zeer veel respect. Te zien en te lezen op de pagina Nazaten Paulus en Barsekh Andreas.
 3. Geplaatst 12 febr 2019: een pagina over alle huisdieren die in mijn leven aanwezig waren, hetzij in Indonesia en in Nederland, voorzien van wat details en foto's. Na de dood van mijn laatste liefde Mowgly, een witte kater, besloot ik om ze allemaal maar een plaatsje te gunnen op mijn website. Te lezen en te zien op de pagina DIERENLIEFDES KWAMEN EN GINGEN HEEN.
 4. Geplaatst 14 febr 2019: Aanvullingen met details op de pagina FAMILIE FOTO'S  en vooral betrekking hebbend op het jongere zusje van mijn moeder, nl tante Gerardine Albertine ten Cate en haar man oom Alex Falck, bijna tegen het einde van de pagina. Daarbij tevens extra info over de broer van oom Lex, namelijk oom Frans Pieter Falck en een stukje over zijn echtgenote Annie Dossin en deels haar leven.
 5. Geplaatst 18 febr 2019: Een pagina met wat achtergrond details over wijlen mijn oom Frans Pieter Falck, zijn echtgenote wijlen tante Annie Dossin, de relaties met andere families (Dossin en Bergamin en weer aanverwanten van hen) wegens huwelijk en één ander voorzien van wat foto's e.d. Te zien en te elzen op de pagina FALCK, DOSSIN, BERGAMIN. Mind: Het is GEEN genealogie doch slechts een eerbetoon omdat ook zij deel uitmaakten van het voormalig Nederlands Indië met respect.
 6. Geplaatst 19 febr 2019: Een pagina gemaakt wegens het representatie concert op clavecimbel (gebouwd in 1669 door Petrus Johannes Couchet) door de heer Bob van Asperen. Het clavecimbel behoort aan het Rijksmuseum en die had het in 1899 aangeschaft uit de nalatenschap van mijn ovetgrootvader Johan Coenradus Boers. Het concert vond plaats om 14:00 uur op 17 febr 2019 en namens mij is John Mierop er naar toe gegaan om als representant namens mij op te treden, aangezien ik zelf daartoe gene mogeljkheden zag. Één en ander te zien en te lezen op de pagina BOERS en het clavecimbel. Met dank aan alle medewerkenden.
 7. Geplaatst 21 febr 2019: Aanvullingen op de pagina Verloren Family deel 7 helemaal onderaan de pagina, met betrekking tot de "verhouding" van mijn oudoom Frederik Boers (zoon van componist Johan Coenradus Boers) tot zijn "huishoudster" Anna Maria Hendrika Zeegers. Zij hadden een hele lange verbintenis van tientallen jaren en circa 10 jaren voor zijn overlijden gingen zij uit elkaar. 7 Maanden na de dood van oudoom Frederik verliet ook zij het aardse leven.

 

Maart 2019:

 

 1. Geplaatst 2 maart 2019: aanvullingen op de pagina Rienk Spekman. Hij was client van mijn oudoom notaris C.P.A. Boelen en destijds had ik vermoedens dat er een relatie bestaan moest hebben tussen de families Spekman en Boelen. Deze vermoedens blijken waarheid te bevatten. Dankzij mevr. Desiree Roell - die mijn website bezocht - verkreeg ik informatie die mijn vermoedens bevestigde. Zie hiervoor de pagina RIENK SPEKMAN onderaan de pagina.5
 2. Geplaatst 5 maart 2019: Een vervolgpagina Slag in de Javazee 2A met foto's van de herdenking Ereveld Kembang Kuning Surabaya op 27 febr 2019.
 3. Geplaatst 17 maart 2019: een pagina Eenzaam graf te Bangka van Dirk Willem Becking, mil. commandant KNIL Bangka. Zijn graf valt nu onder cagar budaya Indonesia (Monumentenzorg) en het is het enige graf wat bewaard is gebleven op dit kleine kerkhof te Soengei Slan (Sungai Selan) Midden Bangka. De rest van het kerkhofje is bebouwd onder andere door de PolSek (Politie). Kortom, één en ander voorzien van foto's en achtergrond details en links naar diverse Indonesische websites waaronder Bangkapos.com. In het stukje heb ik een link gelegd naar het boek geschreven door majoor van Rees 1865 in welke hij het gebeuren op Bangka in verband met de opstand door Depati (Depatty) Amiruit de doeken doet en waarbij majoor Becking een belangrijke bijdrage had aan de overgave van Amir.
 4. Geplaatst 21 maart 2019: een pagina Taman Prasasti museum kerkhof Jakarta deel 6 met daarin iets vermeld over de graven en achtergronden van de families Onno Reint Hugo van Harrevelt/de Rotte en iets over Franciscus Hendrikus Valkenburg, hofmeester KPM en voorzien van genealogische details.(de laatst genoemde tevens voorzien van wat trieste details.). Het graf van de familie van Harrevelt/de Rotte is - zoals door de leiding van Taman Prasasti echter ongevraagd en onvermoed verkeerd in elkaar gezet in het museum, want ten onrechte is bij dit graf een grafplaat extra bijgeplaatst welke toebehoort aan het graf van Johanna Gerarda Christina Lenshoek. Op de bewuste pagina heb ik hierover ook meer details vermeld. Voorzien van foto's welke gemaakt en eigendom zijn van de heer Lengkong Sanggar Ginaris, afgestudeerd archeoloog.
 5. Geplaatst 25 maart 2019: Aanvullingen op de pagina Padang Sawah Lunto kerkhof met betrekking tot de families SüSSKIND, IDELKOWITZ, KULLA, FRANCKEL, GRIMBERG etc. Voorzien van foto's.
 6. Geplaatst 27 maart 2019: Een pagina SUKUN KERKHOF MALANG deel 5 met foto's en gegevens/achtergrond details over de graven van enkele leden van de families MAC GILLAVRY- de VICQ de CUMPTICH, HUMMELGENS, MULDER, SCHERER, PRUYS VAN DER HOEVEN, ZIMMER, URBACH. De foto's van de graven zijn afkomstig van de heer Bayu Sandi en dragen zijn copyright.
 7. Geplaatst 27 maart 2019: Een pagina SUKUN KERKHOF MALANG deel 6 met foto's en gegevens/achtergrond details over de graven van enkele leden van de families ALEXANDER-DEUX, DE JONG en LUTTER. De foto's van de graven zijn afkomstig van de heer Bayu Sandi en dragen zijn copyright.
 8. Geplaatst 28 maart 2019: Een pagina KERKHOF BODJONEGORO met foto's en achtergrond details van de begravenen. Het betreft enkele leden van de families GERRITSMA, JURHILL, JONKERS, CORES DE VRIES, BOER. En op één of andere manier hadden zij wat van doen met het leger.
 9. Geplaatst 29 maart 2019: enkele aanvullingen - verkregen van Boeroeng - inzake de familie Londt-Schultz op de pagina PADANG SAWAH LUNTO KERKHOF. Zie ook boven onder punt 5 d.d. 25 maart 2019
 10. Geplaatst 29 maart 2019: Een pagina over een klein familie kerkhofje Jarit/Lumajang ergens in de sawahs buiten het stadje Lumajang met enkele graven van een familie die - volgens mij de familie van Leeuwen uit Lumajang moet zijn - maar niet bewezen kan worden. De graven zijn vervallen en er zijn geen grafplaten. Maar gebasserd op de uitspraken van lokale inwoners en gegevens uit de almanakken, moet het volgens mij deze familie zijn. Voorzien van foto's.
 11. Geplaatst 29 maart 2019: Aanvullingen pagina Pangkalpinang 1 met foto's graven van BERT KUIJT en J.B. WATTIMENA en PAANS
 12. Geplaatst 30 maart 2019: Een pagina over het kerkhofje LONTHOIR te Banda met iets over het graf van Margaretha Martina Johanna Adriana Amalia Kruijt (dochter van ass.res. Pieter Kruijt) en zij was gehuwd met Albert Mulder(landhuurder Banda). Zij was 18 jaar toen zij huwde en 19 jaar toen zij overleed. De foto's heb ik ten dele verkregen via www.paulinegaspersz.com waarvoor dank.
 13. Geplaatst 31 maart 2019: Een pagina over een klein verscholen kerkhofje te Samarinda Oost Kalimantan (Borneo) met enkele graven. Helaas niet veel kunnen vinden over betrokkenen. Voorzien van foto's.

 

April 2019:

 

 1. Geplaatst 2 april 2019: Een pagina genaamd BUKITTINGGI kerkhofje Adriana van der Leer. Een en ander opgezet ter ere en respect van Adriana. Zij was een Inlandse kristenvrouw die huwde met de militair Adrianus Jacobus van der Leer en zij stierf ergens tussen 1911 en 1915. Het gezin kreeg 5 kinderen. Na haar verscheiden trok Adrianus met zijn kindertjes weer naar Nederland terug. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 2. Geplaatst 3 april 2019: Een pagina genaamd Banyuwangi kerkhof deel 1, namelijk net iets buiten de stad alwaar Indische mensen begraven liggen, die niet naar Nederland vertrokken zijn en daar na de onafhankelijkheid zijn gebleven om hun leven te vervolgen. Het betreft hier om enkele leden van de familie MARCUS (Frederik Johan) en de familie ANGELO-DAVIDSON. Te zien en te lezen op de Pagina Banyuwangi deel 1 Genteng Pandan Kembiritan.
 3. Geplaatst 5 april 2019: In vervolg op deel 1 hierboven: Een pagina genaamd Banyuwangi deel 2, ook buiten de stad gelegen en dat kerhofje heet Kalipuro, niet te verwarren met Kalibaru wat vlakbij ligt.... Deze pagina is geheel gewijd aan enkele leden van de familie de la CROIX (Francois Alexander, zijn zoon Benny en de oudere broer van Francois, zijnde Lodewijk Napoleon), die in de landbouw kolonie BRASSAN hun woon- en werkgebied hadden. De foto's en gegevens heb ik gekregen van een nazaat de heer George de la Croix. Te zien en te lezen op de Pagina Banywangi deel 2 Kalipuro en Brassan.
 4. Geplaatst 6 april 2019: Een pagina over de geboorte akte van mijn moeder Beatrix ten Cate met uiteenzetting over enkele eigenaardigheden in de akte en achtergronden van de getuigen bij de aangifte van de geboorte te Pasoeroean. Te zien en te zlen op de pagina Mijn Moeder Beatrix deel 1.
 5. Geplaatst 8 april 2019: Een pagina over een erfrecht akte te Pasoeroan uit 1909, waarbij mijn opa Gerrit Willen ten Cate als procuratie houder voor mevr. Bolderman-Weijdemuller mee gemoeid was. De akte werd door de Resident LODEWIJK KREISCHER opgesteld en ik hed de betrokken personen (Bolderman, Weijdemuller, Schoonheijt, ten Cate, van der Capellen) bij deze akte onder "de loep" genomen. Een en ander te zien en te lezen op de Pagina Mijn Moeder Beatrix deel 2.
 6. Geplaatst 13 april 2019: Een pagina genaamd De GG Charles Christiaan Tromp en iets over zijn nazaten. Niet over alle, maar slechts summier over Barthus Jan(us) Tromp en enkele van diens kinderen.
 7. Geplaatst 14 april 2019: Een pagina Kerkhof Cicalap deel 2 met details en foto's van de graven van B.E.C. Spreutels, Dr. Willem Smith en de onderwijzer Reurslag, allen overleden te Cilacap.
 8. Geplaatst 14 april 2019: Een pagina Kerkhof Cilacap deel 3 met details en foto's van de graven van Willem Piet Koster (hij was wees en kwam terecht op de pupillenschool militairen gelukkig anders werd het toch moeilijk voor hem), C.M. Wedding en Heins/Wedding, en Scott, allen overleden te Cilacap.
 9. Geplaatst 18 april 2019: Een pagina over het kerkhof te GOMBONG ( nabij Fort van der Wijk en waar veel KNIL militairen rusten) met foto's van de graven van Hermanus Heffelaar, Jacobus Robert Horst, Willem Hendrik Poepaart en Karel Emor. Één ander voorzien - waar mogelijk - van details.
 10. Geplaatst 20 april 2019: Een pagina over de graven van de familie Murk/de la Croix/van der Werf op Cimahi, Pandu Bandung, Purwokerto, Kali Banteng ereveld Semarang en voorzien van heel summiere details, aangezien op de pagina zelf al links staan, verwijzende naar websites waar veel te vinden is over de families en hun leven. Één en ander met verkregen foto's van George de la Croix waarvoor mijn dank.
 11. Geplaatst 21 april 2019: Een herschreven pagina Diverse Kerkhoven deel 5 maar nu omgedoopt tot pagina SEBELIMBINGAN BORNEO met behoorlijk wat aanvullingen, waaronder de graven van I.D. PARERA en F.D. BASTIAAN.
 12. Geplaatst 22 april 2019: Aanvullingen onderaan de pagina op de pagina PURBALINGGA KERKHOF met betrekking tot het graf van Wilhelmine Hoff.
 13. Geplaatst 22 april 2019: Aanvullingen op de pagina Kerkhof Moentilan / Boyolali betreffende lokatie van het HUIDIG kerkhof, aangezien de garven destijds verkast werden. Op twee graven na: die van Clara Hortense Jüch en Karel Simon.
 14. Geplaatst 24 april 2019: Een pagina over het prive kerkhofje Boyolali van de familie van Marius Johannes van Braam en gehuwd met een Solo prinses en met nadruk over nazaat Fedora van Braam gehuwd met Karel Mok. Één en ander voorzien van achtergrond informatie en foto's.
 15. Geplaatst 26 april 2019: Een pagina over een kerkhofje te MAJENE (Banggae) Zuid West Celebes, geheel verscholen in een desa. De begraven personen zijn veelal afkomstig uit Celebes zelve en waren o.a. in dienst van de N.I. regering. Onder andere ligt er begraven de echtgenote (Mevr. Latumanuwij) van de heer Matthijs Petrus Leiwakabessy, voormalig gezondheids officier. Ook liggen er de heren T. Malada, de heer R. Mogot, mevr. Anna Esther Inkiriwang.
 16. Geplaatst 26 april 2019: Aanvulling op de pagina Cisarua Bogor Kebon Jahe met betrekking tot de graven van de familie BIK, destijds de eigenaren van het stuk land aldaar. Zie de pagina Cisarua.

 Mei 2019: 

 

 1. Geplaatst 4 mei 2019: Aanvullingen op de pagina Freeth Labbé de Haas met betrekking tot opmerkingen mijnerzijds op de pagina http://www.vandergrond.eu/getperson.php?personID=I3976&tree=tree1 waar ik naar verwees.
 2. Geplaatst 9 mei 2019: Een pagina over leden van de families WETTERS, TEN CATE, DRIESSEN met de nadruk op mevr. Eugenie Lucie Wetters. Haar overkwam heel veel leed door de oorlog en conform Grafonline werd zelfs haar graf te Bilthoven ontruimd; mijn respect en eerbetoon aan mevr. Wetters en daarom deze pagina.
 3. Geplaatst 11 mei 2019: Een pagina ter ere en respect van de jong overleden soldaat Gerardus Marinus Johannes Driessen, geboren te Tjimahi en overleden in kamp Fukuoka. Hij werd slechts 23 jaar oud en kwam uit een KNIL soldaten geslacht. Hij doet me aan mijn ook al jong gesneuvelde broer denken en daarom deze pagina voor Gerardus.
 4. Geplaatst 14 mei 2019: Een pagina over een eenzaam graf te Cinyiruan (ex kina thee plantage ten zuiden van Bandung) met daarin begraven de heer Gerard Alfred CUP met wat achtergrond details en foto's. Voorzien van wetenswaardigheden en foto's.
 5. Geplaatst 18 mei 2019: Een pagina over de Ass.Resident Reinhard Carel van den Bor te Djambi, geboren te Jogja en overleden te Djambi, ex-collega van een oudoom van me Rutger Herman Kroesen die in 1904 vermoord werd te Djambi. Eenzaam en verlaten rust de heer van den Bor te Djambi na een werkzaam leven geleid te hebben temidden van gekonkel, schermutselingen tussen de KNIL en de lokale vorsten. Reinhard Carel werd zelf in 1906 ook bijna vermoord, in elk geval zwaar verwond. Oh ja, hij was een Indo: zijn pa was As.Res. Johan Engelbert van den Bor gehuwd met Henriette de Vaynes van Brakell die een lokale dame MAROEPA als moeder had.
 6. Geplaatst 19 mei 2019: Een pagina Peneleh Kerkhof deel 17 met de graven van de families Samuels en Rosendahlvoorzien van achtergrond details en foto's van de graven die in sept 2016 gemaakt werden. De toestand en konditie van de graven anno  mei 2019 kan dus behoorlijk veranderd zijn....immers men kijkt niet zo nauw aldaar en menig stukje marmer doet heden ten dage dienst als serveerblad of iets dergelijks.
 7. Geplaatst 19 mei 2019: Een speciale pagina Peneleh Kerkhof deel 18 kleine engel Elly Mansvelt Beck, voorzien van achtergronden en details (iets meer dan gebruikeljk door mij omdat het geheel toevallig tot de aangetrouwde familie mijnerzijds behoort. Kleine Elly werd slechts 10 maand oud en haar graf bestaat uit een kruis met daarop vermeld alleen haar naam en geboorte- en overlijdens datum. Ik heb in mijn artikel iets meer mijn best gedaan voor kleine Elly.
 8. Geplaatst 20 mei 2019:  Een pagina Peneleh kerkhof deel 19 met iets over de graven van de familie de Vries en de familie Barendse, voorzien van wat summiere achtergrond details en foto's van de graven.
 9. Geplaatst 22 mei 2019: Een pagina Purbalingga 2 Kerkhof over de graven van 2 christelijke Inlandse dames: de één  geheten Ma Dinah een geheel onbekend gebleven vrouw en de andere dame werd geboren als Sitie, kreeg een christelijke naam Marie en huwde met de majoor van Slee en kreeg nog later vergunning om zich Marie Cyré te noemen. Voorzien van achtergrond details en foto's.
 10. Geplaatst 24 mei 2019: Een pagina Purbalingga 3 kerkhof met het graf van mevr. Catharina van den Berg geboren Langras. Zij was o.m. een batik belanda fabrikant te Purbalingga. De pagina voorzien van achtergrond details en een opsomming van discrepanties zoals die te vinden zijn in de diverse almanakken.
 11. Geplaatst 28 mei 2019: Een pagina Purbalingga 4 kerkhof 2019 met graven van leden van de families BRAAKMAN, BURGMANS en PLANTEMA - geboren ABELS RUIBING. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 12. Geplaatst 28 mei 2019: Een pagina Purbalingga 5 kerkhof 2019 met graven van leden van de familie LaFONTAINE en HEIJER. Voorzien van foto's en achtergrond details en wat uitleg over de SF Kalibogor waar in de achtertuin van deze fabriek ook begraven ligt de moeder van een der leden Heijer en tevens is het de rustplaats van de heer Edward Cooke Jr en diens echtgenote. Cook was de oprichter van de SF Kalibogor.
 13. Geplaatst 29 mei 2019: Een pagina Purbalingga 6 kerkhof 2019 met graven van leden van de familie VINTCENT en VAN DER WOUDEN. Voorzien van foto's en achtergrond details en soms een kleine uitleg of extra toevoeging. Met deze pagina sluit ik de serie Purbalingga kerkhof af.

 


Juni 2019

 

 1. Geplaatst 01 juni 2019: een pagina over het kleine kerkhofje te Rante Pao Zuid Celebes alwaar de zendelingen Anthonie Aris van de Loosdrecht (vermoord 1917 te Rante Pao) en Cornelis Balke liggen begraven alsmede nog 8 andere zendelingen wier namen ik niet weet. Beide genoemde zendelingen stierven op hun jonge leeftijd van 31 jaar. Een en ander voorzien van details en achtergrond informatie en foto's.
 2. Geplaatst 02 juni 2019: een pagina over het voormalig kerkhof Banjarmasin dat in 1989 verkast werd naar Banjar Baru en aldaar een puinhoop werd  en een onbekend kerkhofje in de jungle van Kota Baru nabij Pulau Laut waar vroeger de steenkolen maatschappij in bedrijf was. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 3. Geplaatst 03 juni 2019: een pagina over een monument uit 1850, een paar graven, een beetje jungle en neerlands indisch koloniaal verleden en dat alles op een dotje op de pagina BORNEO WEST ergens in de buurt van Sambas.Voorzien van feiten en wat foto's en een troosteloos verleden. 
 4. Geplaatst 05 juni 2019: een pagina over het kerkhof TPU Kebonsari te Jember, waar enkele leden van de familie de la Croix begraven liggen. Voorzien van de foto's van de graven die onderhouden worden door de familie aldaar en wat achtergrond informatie. U gelieve de pagina's Kerkhof Banyuwangi 1, 2 en 3 en Bandung Banyuwangi er bij te betrekken. De links naar deze pagina's heb ik vermeld op de pagina Kebonsari. Met dank aan George de la Croix voor het verstrekken van de foto's en de familie informatie.
 5. Geplaatst 08 juni 2019: een pagina over het kleine kerkhofje Sleman nabij Jogya waar in 1828 het grafmonument voor kapitein Hermanus Folkers (met een "s") van Ingen werd geplaatst, een massagraf voor 31 van zijn militaire ondergeschikten en een graf van een dochtertje van Bloemhof. Voorzien van begeleidend commentaar, foto's en wat uitleg mijnerzijds. In de door mij aangehaalde stukken zitten behoorlijk wat discrepanties en ik vermeld ze derhalve in mijn artikeltje..... van Ingen viel in een hinderlaag toen hij een deel van de troepen van Dipanegara (Java oorlog 1825-1830) achterna zat. De foto van het graf dateert van 2012 en ter vergelijking is er ook een schets geplaatst van het kerkhofje zoals het was in 1828. (Toen waren er nog geen Pentax en Rolex en Canon apparaten.)
 6. Geplaatst 09 juni 2019: Aanvullingen wat betreft de grafplaat van mevr. Hinse Rieman te Banudng, welke als wassteen werd gebruikt door de lokale bevolking en nu in beheer rust van het kerkhof Pandu. Ter memorie: Mevr. Rieman was gehuwd met de heer D.W. Hinse, binnenhuis architekt van het NIS gebouw te Semarang welker architekt was de heer C. Citroen in opdracht van prof. Klinkhamer. Te zien onderaan de pagina BANDUNG PANDU RIEMAN en de pagina NIS SEMARANG HINSE.
 7. Geplaatst 10 juni 2019: Aanvullingen op de pagina BANDUNG PANDU wat betreft het graf van de heer Schoemaker, vermaard architekt van o.a.villa Isola en de moskee van Bandung. Het betreft foto's van een zooitje ongeregeld, dat al dansende en poserende op zijn graf, hun wezenloze achterlijkheid demonstreerden op 29 april 2019.
 8. Geplaatst 15 juni 2019: Een pagina over het kleinere kerkhof te Depok Jl. Puring nummer 1 met wat graven van enkele leden van de families Bacas en Laurens, behorende tot de "nazaten" van Chasteleijn. Zie de pagina Dat Andere Kerkhof Depok.
 9. Geplaatst 15 juni 2019: Aanvullingen op de pagina MADIOEN MARY MANUEL betreffende het kerkhof te Madioen waar Mary Manuel en anderen begraven lagen.... Enfin, kijk zelf maar, onderaan de pagina, hoe de toestand anno 2019 is na 90 jaren !!!
 10. Geplaatst 16 juni 2019: Een pagina over de heer Antonius Johannes Bieshaar, (hij was onderwijzer) ooit begraven op het kerkhof te Madiun. Vanwege maatregelen (welke???)  van de plaatselijke bewindvoerders is het kerkhof zowat voorgoed verdwenen op 14 graven na van ooit 232 in totaal die er waren. De grafplaat van het graf van de heer Bieshaar is tegenwoordig als loopplankje over een afvoergoot in gebruik. Triest.
 11. Geplaatst 19 juni 2019: Een pagina PETAMBURAN JAKARTA DEEL 8 met de nadruk op het familie graf van DAALEN / PALMER, voorzien van achtergrond details.
 12. Geplaatst 21 juni 2019: Een pagina over WILLEM BOERS (1855-1910) te Soerabaja destijds woonachtig en werkzaam, die de doodsksstenmaker zaak van zijn zwager overnam tot circa begin jaren 1900, daarna zich wierp op de huizenmarkt en 4 panden in bezit had op Kajoon sedert 1896 en een eeuw (100 jaar) na zijn dood een zaak voor het Hooggerechtshof te Surabaya in maart 2010 ( !!!) diende met betrekking tot de eigendomsrechten van deze panden. 
 13. Geplaatst 30 juni 2019: Een pagina over enkele leden der families: Phefferkorn, van Zwieten, ten Cate, Pereira, Ronkes en hun aanhang. Beetje lulverhalen erbij, wat genealogische details en openstaande vragen. Want er waren zoveeeeel Phefferkorns daar op Madura en in Probolinggo en omstreken en veelal ook nog dezelfde voornamen   ...attenooie, dat is echt zwaar klooien om dat allemaal uit te zoeken. Zo einde maand en voorlopig nog NIET het einde van de warmte van deze vroege zomer.

 


Juli 2019 

 

 1. Geplaatst 3 juli 2019: Een vervolg pagina over enkele leden der families Phefferkorn, van Zwieten, ten Cate, Pereira met de nadruk op de enkele leden WENDELSTIGH en FLEM. Allemaal op een klutje daar in Oost Java en Madura.
 2. Geplaatst 6 juli 2019: Aanvullingen op de pagina Slag in de Javazee 2a  naar aanleiding van het feit, dat er wederom 2 onderzeeers in de Malaysische wateren zijn gesloopt en verdwenen. Tevens ook op de pagina Phefferkorn, van Zwieten, ten Cate, Pereira en de pagina Wendelstigh en Flem.
 3. Geplaatst 9 juli 2019: Een pagina over een eenzaam vervallen graf te Kaliceret (Ooit een basis vande zending SZ Salatiga Zending) waar begraven ligt KAROLINE AUGUSTA ALWINA KÜHNEN geboren BÜLTE. Zij was de eerste echtgenote van CARL RUDOLPH KÜHNEN, zendeling aldaar van 1894 / 1904. Carl hertrouwde later met baroness Esther de Kock. Carl en Esther bleven in Nederland zeer actief in het zendingswerk. Een en ander voorzien van foto's en achtergrond details.
 4. Geplaatst 11 juli 2019: Een pagina Kerkhof NGAWI deel 4 met foto's van diverse begravenen en wat nadere details waar mogelijk. Foto's copyright de heer Lengkong Sanggar Ginaris. Voorkomende namen: van der Steijger, Bruns, Trentzsch, van der Linden, de Groene, Schutz, Schomaker.
 5. Geplaatst 14 juli 2019: Een pagina over de jong gestorven onderwijzer George Ernst Raket. Hij stierf op 28-jarige leeftijd tijdens een autoritje op de hellingen van de Mergoyoso nabij Magelang door een ongeluk waarbij hij in het ravijn stortte. Een en der voorzien van details en achtergronden en foto's. Op zijn begrafenis te Magelang waren ook aanwzig Pa van der Steur en Moe van der Steur.
 6. Geplaatst 17 juli 2019: Een pagina over het interneringskamp JESSELTON te Sabah Noord Malaysia. Tegenwoordig heet Jesselton KOTA KINABALU en is de hoofdstad van Sabah. Destijds onder Engels bestuur in koloniale tijden. Volgens de OGS zijn in JESSELTON overleden 6 personen: De heer Willem Arie Knibbe, de heer Jozias Usmany, De heer Dirk Frederik Bunte, mevr. Cornelia Pals-Schühmacher en haar twee kinderen Katrinus (*1935) en Wouter (*1938). Ik heb op deze pagina details vermeld en tevens grote vraagtekens waarom deze personen in Jesselton overleden zijn, terwijl zij uit Pontianak kwamen (Ned. bestuursgebied) en volgens de kampatlas alle gevangenen van Pontianak naar KUCHING Sarawak werden getransporteerd, hetgeen logisch was in verband met de afstand. Afstand JESSELTON naar Pontianak bedraagt 1353 kilometers en afstand KUCHING naar Pontianak bedraagt slechts 210 kilometers. !!!
 7. Geplaatst 19 juli 2019: Een pagina over de Inspecteur Inlandsch Lager onderwijs de heer J.W. van den Heuvel. Hij begon zijn carriere te Amboina als hulponderwijzer in 1905, maakte carriere en ging in aug 1928 met groot verlof naar Nederland voor 8 maanden. (Geldig t/m maart 1929). Meldde zich ziek in maart 1929 en kreeg 3 maand vervolg ziektevervolg t/m mei 1929. Nam daarna en verkreeg eervol ontslag ontslag per juli 1929. Verdwijnt daarna geheel uit de boeken en kranten. Voorzien van foto's afkomstig van het Tropenmuseum.
 8. Geplaatst 20 juli 2019: Een pagina met wat details over het bruidspaar HOUWINK - BECK dec 1924 De bruidsfoto werd gemaakt door de fotograaf Frits von Felde. Hij zelf overleed in kamp Tjimahi bijna 20 jaren na het maken van deze foto. Te zien en te lezen op de pagina Album 580 FotoZoektFamilie.
 9. Geplaatst 24 juli 2019: Een pagina over Richard August Waleson te zijner respect en ere. Foto afkomstig uit album 1047 FotoZoektFamilie. Voorzien van enkele details.
 10. Geplaatst 24 juli 2019: Een vervolgpagina Fam. Wijnhamer Voorouders op de reeds bestaande pagina Tegal Kerkhof Wijnhamer. Op deze vervolgpagina heb ik iets over de ouders en broers/zussen van Louis Victor Wijnhamer (zich later noemende Pak Wongso uit de doeken gedaan. Er zijn echter nog openstaande vragen en hoop dat er ooit iemand deze pagina zal bezoeken en mij te hulp zal schieten.
 11. Geplaatst 26 juli 2019: Een pagina met enkel foto's van de familie Wijnhamer,welke afkomstig zijn uit FotoZoektFamilie albun 1036. Deze pagina heb ik zomaar als eer en respect aan deze familie gemaakt en geplaatst met heel summier enkele opmerkingen erbij. Het is voor mij een mooi album, dat gelukkig al geclaimd is. Simpele foto's van een Indisch gezin, ten toon spreidend hoe men leefde werkte en woonde...heel menselijk, niks koloniaals...
 12. Geplaatst 27 juli 2019: Een pagina met een stuikje levensloop te Indie van de heer Volkert Simon Ohmstede, geboren te Purmerend, vertrok naar Indie en verbleef daar 12 jaren en vertrok voorgoed naar Frankrijk. De foto is afkomstig uit het album 1158 van FotoZoekFamilie en het album betreft hoofdzakelijk foto's van oud Soerabaja begin 1910/1925
 13. Geplaatst 28 juli 2019: Een pagina met oude foto's circa 1915 Soerabaja uit album 1158 van FotozoekFamilie en ter vergelijking foto's via Google View anno 2019 en tevens iets over de familie die in dit album voorkomt. Oh ja, godezijdank: de hittegolf is weer voorbij en men kan weer normaal ademhalen zonder te puffen.
 14. Geplaatst 29 juli 2019: Een pagina met oude foto's fam. Klitzing-Rundberg uit album 1083 voorzien van enkele details. Georg Casper Klitzing geboren te Pruisen vertrok naar Indië als stuurman en verbleef daar circa 56 jaar tot hij stierf. Hij was ambtenaar en huwde Georgine Caroline Rundberg een Indische uit Soemenep Madura en gerelateerd aan de familie Burgemeestre. (Zie asaloesoel.igv voor nadere details. ) Deze familie von Klitzing niet verwarren met de adellijke familie von Klitzing, aangezien de hier bedoelde familie voluit heette Von Klitzing Kaiser.
 15. Geplaatst 31 juli 2019: Op de valreep van de maand juli 2019 een pagina over de heer Willem Cornelis Krijgsman, ass. resident, geboren 1893 Mr. Cornelis en overleden 1945 in gevangenschap. Éen en ander voorzien van achtergrond details en foto's (waaronder die uit album 1080 FotoZoektFamile.). De heer Krijgsman was gehuwd met juf. Gieseke, die een Indische achtergrond had. (Gieseke Keasberry.)

Augustus 2019 

 1. Geplaatst 01 aug 2018: Een pagina met foto's uit album 915 van FotoZoektFamilie betrekking hebbend op de heer Jacobus Simon Sänger, voormalig administrateur van een grote suikerfabriek te Brebes. Hij overleefde de Japanse bezetting in kamp Tjimahi 4 maar werd door de Darul Islam vermoord in nov 1950 tijdens zijn ochtend inspectietocht. Zijn chauffeur werd eveneens vermoord.
 2. Geplaatst 03 aug 2019: Een pagina met foto's van graven van het oude kerkhof Tegal (Tegalsari). De begravenen die ik heb kunnen ontcijferen zijn van Anna Jacoba Hendrika(Henriette) BeekveldPieter van de Poel oud Resident Tegal, Willem Buurman en zijn gade Raland en nog wat foto's van desolate graven. Voorzien van achtergrond details en openstaande vragen inzake Beekveld. Te lezen en te zien op TEGAL (TEGALSARI) OUD EUROPEES KERKHOF.
 3. Geplaatst 04 aug 2019: Een pagina over de heer Pieter Maarten Feenstra gedurende 26 jaar in dienst bij Drukkerij annex Boekhandel van Dorp te Semarang en te Soerabaja. Een jaar na zijn 25-jarig jubileum overkwam hem een auto-ongeluk te Wonokromo waarbij hij het leven liet. Circa 4 maanden na zijn overlijden vertrok zijn weduwe mevr. Maria Petronella Feenstra-Link met dochter Johanna Jacoba (roepnaam Annie) terug naar Nederland. Hoogstvermoedelijk werd de heer Feenstra te Kembang Kuning begraven en helaas heb ik geen foto van zijn graf. Te zien en te lezen op de pagina Drukkerij van Dorp en Feenstra.
 4. Geplaatst 07 aug 2019: Een kleine aanvulling onderaan de pagina TED GRASHUIS AMBENGAN één en ander naar aanleiding van een gezellige en hartelijke middag en al roddelend over toen fan vroeher in Surabaya. Het was goed en hartverwarmend. En als topje op de beker met ijs: geen slagroom maar een stukje proza/poezie van de heer E.M. :-) 
 5. Geplaatst 08 aug 2019: Een aanvulling onderaan de pagina ADRIAAN KOEK UIT MALACCA EN ZIJN MILJOENEN ERFENIS met een explikatie over de genealogie en betreffende families KOEK, VON RANZOW, NIESSEN, VAN ZUIJLEN, BOUDIER, BEERSCHOT etc etc. Uitzgeocht door NAVORSER en geplaatst in Moesson 14-1-1961 pag. 11-16. Het betreft een 3-delioge scan van het artikel boordevol genealogie.
 6. Geplaatst 09 aug 2019: Een pagina JOANNES OOSTENBROEK - onderwijzer, die in 1871 naar Indie vertrok, zijn gezin stichtte en zijn carriere maakte. In  mei 1906 ging hij met groot verlof naar Nederland, niet vermoedend dat zijn vertrek uit Indië definitief werd bezegeld door het lot, want in januari 1907 overleden hij en zijn echtgenote mevr. Oostenbroek-Moolenaar beiden op dezelfde dag te Haarlem, aan de gevolgen van een opgelopen winterse koude en werden zij in hun geboortestad Haarlem begraven. Het echtpaar Oostenbroek-Moolenaar liet 9 kinderen na, allen in Indië geboren en allen de liefde van hun vader voor Indië overgenomen en in hun hart meegedragen.
 7. Geplaatst 10 aug 2019: Een pagina gewijd aan Sarah Catharina Carapiet, die huwde 1) met de heer Reisiger en 2) met de heer Pownall. Naar aanleiding van een roddelbrief van de heer Leendert Molenaar uit maart 1898 in welke hij op sensatie-achtige wijze á la Prive en Story een beetje valselijk het sexuele leven van Sara Catharina Carapiet te Banjoewangi uit de doeken deed. Ik heb de inhoud van deze sensatie brief wat betreft Sarah Catharina ontkracht aan de hand van diverse stukken uit de RA's Delpher, openarch etc. etc.
 8. Geplaatst 11 aug 2019: Een pagina gewijd aan de heer Andries De Liefde Meijer, geboren in Haarlem en in 1914 vertrokken met zijn gezin naar Soerabaja om aldaar bij het Marine Etablissement te werken. Hij keerde niet meer terug en overleed in 1941 en ligt te rusten op Kembang Kuning. Zijn echtgenote overleed in 1927 en ligt daar ook begraven. Deze pagina had ik opgezet naar aanleiding van een schoolfoto van de Chr. LS op de Ambengan weg waar zijn schoondochter onderwijzeres gaf en waar ze ook op de foto staat.. Één en ander voorzien van wat details en achtergronden.
 9. Geplaatst 12 aug 2019: Een pagina met iets over de Gentengkali school Surabaya waar ik kort op had gezeten, maar waar diverse leraren/leraressen toch indruk op me hadden gemaakt. Met wat foto's en jeugd herinneringen.
 10. Geplaatst 14 aug 2019: Een pagina over de familie Pieter Alexander Karel MANUEL gehuwd met Josephine Elisabeth LANGBOOM en in hun pensioendage woonachtig te Madioen alwaar zij ook overleden waren. Deze pagina heb ik gemaakt aangezien ik gerelateerd ben aan de familie Mary Manuel(Tak Dorrepaal/Johannes Amirkhan)eveneens te Madioen. Één en ander over Pieter Alexander Karel Manuel te zien en te lezen op de pagina MANUEL LANGBOOM. Het is het verhaal van een naamsverandering welke zorgt voor hoofdbrekens als men als speurneus op zoek gaat in het verleden. Want LANGBOOM  was voorheen LOMBO....kom er maar op...achteraf gezien: de letters LOMBO zitten verweven in de naam Langboom.
 11. Geplaatst 19 aug 2019: Een pagina Tineke en Bobby Hangabehi, samengesteld naar aanleiding van een schoolfoto uit 1937 uit de Moesson. De foto laat de leerlingen uit de 5de klas zien van de Neutrale Europese lagere school. Bobby en Tineke (broer en zus) en Bobby werd op zijn 20ste de nieuwe Paku Buwono XII. Tineke werd van het hof verbannen omdat zij haar hart volgde en niet de wens van haar ouders. Een jonger zusje Gusti Nurul was eveneens een "rebel" en ook zij verdween van het hof.
 12. Geplaatst 21 aug 2019: Een pagina ter ere en rspect van de familie Leonardus Gerardus Emmels gehuwd met Maria Catharina Theresia Kuen naar aanleiding van een foto uit Fotozoektfamilie alb 862. Een en ander voorzien van achtergrond details en nadere informatie.
 13. Geplaatst 23 aug 2019: Een pagina over het meisjesinteraant PPPI aan de Kembodjaweg te Surabaya uit album 1037 van 1932.(Foto zoekt familie). Maar meer nog de nadruk op enkele bewoners van het internaat en de directrice Mevr. Raden Ajoe Sriati Mangoenkoesoemo, weduwe van de arts Goenawan en zuster van Dr. Soetomo naar wie een ziekenhuis te Soerabaya is vernoemd. Een en ander voorzien van wat achtergrond details.
 14. Geplaatst 25 aug 2019: Een pagina over Johannes Willem de Groot. Commandant Leger des Heils. Vertrok in 1912 naar Indië, realiseerde diverse projecten zoals o.a. scholen, tehuizen voor militairen, oogziekenhuis Willam Booth Semarang en ging in 1938 voorgoed terug naar Nederland. 
 15. Geplaatst 29 aug 2019: Een pagina over Johan Ch. Bordeaux en W. van Ligten n.a.v. een foto waarbij zij samen op staan. Bordeaux geboren en getogen te Padang e.o. en in Pasoeoeran terecht gekomen en van Ligten afkomstig uit Pasoeroean. Waren zij vrienden? Collega's ? Ik weet het niet en heb weinig kunnen vinden over hen beiden.
 16. Geplaatst 29 aug 2019: Een pagina over mijn schooljuffrouw van de lagere school (nabij de Ambengan weg Soerabaja) juff. de Raad(t) en ook iets over een andere schooljuffrouw Dina Maria de Raadt-Prange. Zo maar een pagina voor alle schooljuffrouws waar dan ook.
 17. Geplaatst 30 ug 2019: Een pagina met wetenswaardigheden - maar bovenal met "vreemde" noteringen van betreffende ambtenaren, die maar wat rotzooiden - over mevr. Catharina Ferdinanda de Vos geboren Loust, voorzien van wat foto's en achtergrond details. Mevr. de Vos werd op jonge leeftijd weduwe en keerde terug naar Indië en dreef te Soerabaja een meisjeskosthuis tot en met 1905. Zij keerde nog één keer terug na 1905 naar Nederland en kwam weer terug naar Indie en overleed op 87-jarige leeftijd te Ambarawa na een bewogen leven.

 

September 2019: 

 

 1. Geplaatst 02 sept 2019: Een pagina met enkele informaties over RA Siti Soepadmi Djoewito en haar familie. Haar vader was de Raden Toemenggoeng Djoewito van Soerabaja en voorziiter van het parlement van de Negara Djawa Timoer. Mevr. S.S. Djoewito huwde later de heer Strik en zij overleed te Nijmegen in 1997. 
 2. Geplaatst 03 sept 2019: Een pagina over de familie Karel Versfeld te Soerabaja en enkele details, maar GEEN uitgebreide geneaologische toestanden. De heer Karel Versfeld was een KNIL militair die in 1910 gepasporteerd werd te Soerabaya, daarna managziijnmeester bij de staatsspoorwegen en later beheerder werd van het Kranggan theather naast het Capitoltheater. Een van zijn kinderen, mevr. E. Heil-Versfeld schreef ankele artikelen in de Moesson. Via de takken Martherus-Versfeld en Rosbak Burgemeestre ben ik gerelateerd aan de familie Versfeld.
 3. Geplaatst 6 sept 2019: Een pagina over de familie Slothouwer te Soerabaja. Hij was eerst commies PTT, ging in 1908 naar Nederland met verlof, verbleef daar en studeerde aldaar voor eigen rekening en kosten voor wiskunde leraar, keerde in 1915 terug naar Indie, nam ontslag als commies en werd leraar wiskunde aan de HBS te Soerabaja. Met foto's uit album 878 Fotozoekfamilie.
 4. Geplaatst 7 sept 2019: Een pagina over de Resident Carel Johan Westenberg en zijn gezin en iets meer over zijn jongste zoon Johan Westenberg en beider liefde voor de Batak Karo bevolking. Meer lezen en weten: Zie de pagina Carel Johan Westenberg.
 5. Geplaatst 8 sept 2019: Een pagina over schooljuffrouw Wilhelmina Philippina Louisa de Roos, o.a. te Kedirie en Semarang en die op 70-jarige leeftijd gepensioneerd werd in 1912 en in 1913 terug ging naar haar geboortestad Utrecht om nog tot haar 92ste levensjaar te genieten van haar pensioen en oude dag. Zij overleed in okt 1935 te Amersfoort, was en bleef ongehuwd en had geen nazaten. Voorzien van een enkele foto en wat nadere details.
 6. Geplaatst 9 sept 2019: Een pagina over Louise Christina van Vianen met roepnaam Wies. Zij was een Indische beeldhouwster te Den Haag in de jaren 1959/1961 en zei Nederland vaarwel in jan 1962 om zich wat beter te voelen in California. Jammer, want Nederland verloor een begaafde Indische kunstenares. Zij maakte i.o.v. Tong Tong de plaquette van Multatuli. Één en ander voorzien van foto's en wat details.
 7. Geplaatst 10 sept 2019: Een pagina over de familie Eugene Jean Joseph van Alphen de Veer gehuwd met juffr. Mathilde Maurenbrecher. Hij was employee sf Poerwodadi en zij was onderwijzeres. De familie had 4 kinderen waaronder mevr. Greet Gaudreau-van Alphen de Veer, die regelmatig stukjes plaatste in de Moesson voorzien van foto's.
 8. Geplaatst 11 sept 2019: Een pagina over enkele leden van de familie Maurenbrecher, die direct gerelateerd waren aan Mevr Mathilde van Alpen de Veer-Maurenbrecher. (Zie hierboven onder nummer 7). Voorzien van wat foto's en details.
 9. Geplaatst 13 sept 2019: Een pagina over de broodfabriek de Groot te Soerabaja in de jaren 30 van de vorige eeuw met foto's uit Fotozoektfamilie album 1023. Een en ander voorzien van wat achtergrond details en informatie.
 10. Geplaatst 15 sept 2019: Een pagina over de Armeense familie Paul Thadeus Aganoor gehuwd met Virginie Catharina Zorab en hun gezin en aanverwanten. Voorzien van foto's en achtergrond details. Niet geschikt om te lezen door blinde vinken die enkel oog hebben voor pasar malams, kumpulans en overige Indische/Indonesische vreterijen. Ook niet geschikt voor boerenpummels die het verschil niet weten tussen het voormalige Ned. Indië , tegenwoordig(e) Indonesia en het land India. 
 11. Geplaatst 16 sept 2019: Een pagina over de gezusters Minny (Wilhelmina Frederika) en Jetty (Henriette Maatje) Potter. Minny spendeerde zowat haar hele leven aan de begeleiding van geestelijk gehandicapte kindertjes en Jetty deed het op een ander vlak en was onderwijzeres. Een en ander te zien en te lezen op de pagina Gezusters Potter voorzien van foto's en achtergrond details.
 12. Geplaatst 18 sept 2019: Een pagina over enkele leden van de familie van Asdonck en met de nadruk op mevr. Jettie van Asdonck ter hare ere en respect. Tevens iets over de familie relatie met de Armeense familie Zorab. Te zien en te lezen op de pagina van Asdonck en Zorab.
 13. Geplaatst 19 sept 2019: Aangevuld op de pagina Padang Sawah Lunto kerkhof een foto van het graf van de heer Süsskind en een foto van zijn voormalig huis. Foto's in dank ontvangen van de heer Lengkong Sanggar Ginaris.
 14. Geplaatst 22 sept 2019: Een pagina over het gezin Frans Butteling, die als klein landbouwer te Suriname de kost verdiende, Van het oostelijke tropenland verkaste het gezin naar het westelijke tropenland. Mijn hoed af voor dit gezin. Hij was een vriend van Tjalie Robinson, die ooit bij hun logeerde in Suriname en van dichtbij de kommer en kwel van een kleine Pak Tani meemaakte. We spreken over de beginjaren 1960, toen er in hun keuken geen electra was en verlichting via een stormking lantaarn plaats vond.
 15. Geplaatst 23 sept 2019: Een ode aan Astrid Lucretia Ceuleers, die in 1974 de rol speelde van Doddy Oudijck in De Stille Kracht. Een groots 18-jarig talent die zich in die serie handhaafde naast Willem Nijholt, Pleuni Touw, Hans Dagelet en Indra Kamadjojo. Wat is met haar gebeurd na die serie? 
 16. Geplaatst 24 sept 2019: Een "ontleding" van een groepsfoto van studenten van de KW3 te Batavia geslaagd in 1899/1900 en hun levensloop/levenseinde en achtergrond details. Te zien en te lezen op Studenten KW3 1900
 17. Geplaatst 26 sept 2019: Een pagina over enkele leden van de familie HARDEMAN (Bestuursfamilie) en met name iets meer over Willem Charles Hardeman en diens jongere broer Johannes Hardeman en ook met verwijzing naar de pagina hiervoor genoemd op 24 sept. 2019 Studenten KW3 1900.
 18. Geplaatst 27 sept 2019: Een pagina over enkele leden van de familie Schenkenberg van Mierop, waartoe de heer Piet van Mierop, zich zo noemende, maar geheten Pierre Constant Schenkenberg van Mierop, behoort. Ook deze familie ontkwam niet aan het leed door de Japanse bezetter veroorzaakt. De vader en de jongste zus van Piet, werden slachtoffer en overleden in het kamp Karang Panas te Semarang, beiden in de maand mei 1944.
 19. Geplaatst 28 sept 2019: Een pagina over enkele leden ban de familie BOLDY en met name meer gericht op de heer Emanuel Jacob Boldy, ambtenaar PTT die door de heren krantenjongens genadeloos over de hekel werd gehaald, geheel ten onrechte. Zelfs de heren ambtenaren toonden ook duidelijk hun onkunde op gebied van namen registratie, want het was "maar een Inlandsche huishoudster waar hij mee samenleefde". Bullshit:  Emanuel was gehuwd.Voorzien van enkele foto's en achtergrond details.
 20. Geplaatst 29 sept 2019: Een pagina over enkele leden van de familie Edgar (waartoe Boy Edgar behoorde) met achtergrond details en foto's. Toegevoegd een klein beetje genealogie van de voorouders van Boy Edgar. Een oom van Boy was de grondlegger van het eerste voetbalelftal van Soerabaja, namelijk VICTORIA opgericht 1 sept 1895.
 21. Geplaatst 30 sept 2019: Een vervolgpagina van de pagina Familie Edgar en wel met bjzonderheden over DOROTHEA BARBÉ, het kindermeisje van Boy Edgar. Dodo werd zij door Boy genoemd en Dodo werd bijna 102 jaren oud en zij overleefde de ouders van Boy en Boy zelve.

 

Oktober 2019: 

 1. Geplaatst 2 okt 2019: Een pagina over tante Rose Mary Alice Edgar en wat achtergond informatie. (Zij was een tante van Boy Edgar.)
 2. Geplaatst 6 okt 2019: Een pagina over Karel Hoedemaker die vanuit Amsterdam naar voormalig Ned. Indië trok en een gezin stichtte. In 1935 ging hij - na 23 jaar - met zijn gezin voorgoed terug naar Nederland en 7 jaren later vluchtten hij en gezin, doken onder, doch werden alsnog  gepakt door het vuile nazi regime. Karel, zijn echtgenote en twee dochters werden op dezelfde dag - doch niet samen - vermoord in Sobibor. Te zien en te lezen op de pagina Karel Hoedemaker en zijn gezin.
 3. Geplaatst 8 okt 2019: Een pagina over de familie Koperberg uit Amsterdam, waarvan sommige leden in voormalig Ned. Indië hun bestaan hadden. Geplaatst een schoolfoto van REBECCA ADELE KOPERBERG uit de Moesson online waar zij op staat afgebeeld in 1936. In 1939 schrijft zij zich in te de Bilt en daarna verdwijnt zij uit beeld. Diverse leden van haar familie werden slachtoffer van de holocaust. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 4. Geplaatst 10 okt 2019: Een pagina onafgemaakt wat betreft achtergrond details van het stel op de foto's uit album 1005 Fotozoektfamilie. Ik heb slechts een aanwijzing en die aanwijzing is heel heel heel vaag en blurry. Het zijn in elk geval foto's van Soerabaya.
 5. Geplaatst 11 okt 2019: Een pagina over enkele leden van de familie van Wilhelmus Antonius NOZ naar aanleiding van een foto uit Fotozoektfamilie album 1001. De foto betreft zijn dochter Catharina Francisca NOZ . Voorzien van enkele details en bizonderheden en foto's.
 6. Geplaatst 12 okt 2019: Een pagina over enkele leden van de familie van Dulken en met name over Wilhelmina Brigitta Lucia van Dulken, naar aanleiding van een foto in album 1001 Fotozoektfamilie. Voorzien van enkele details en achtergronden.
 7. Geplaatst 13 okt 2019; Een pagina over de familie van de heer ARATOON JACOB KARIB(ian) /Gharibian, een gerelateerde Armeense oom en zijn kinderen. Met name over zijn dochter CATHARINA KARIB gehuwd met MICHAEL HERMANUS JOSEPHUS KOLLMANN. De familie Karib is gerelateerd via inhuwelijking fams von Schmidt auf Altenstadt, van Laren, Kollmann, van der Bank en Johannes (Armeens). En uiteraard be ik één van de velen ervan. Voorzien van foto's en algemene details. 
 8. Geplaatst 14 okt 2019: Mijn kommentaar op het bericht van Defensie inzake hun bevindingen over de verdwenen wrakken in de Javazee van oorlogsschepen is te lezen onderaan de pagina Slag in de Javazee deel 2. Defensie publiceerde een niewsbrief met mededeling dat men een Ingetogen Bijeenkomst Voor Nabestaanden van de gesneuvelde militairen had georganiseerd met uitleg bla bla bla...te lezen. Voor nabestaanden dus/ Wie? Waar? Wanneer???? op: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/10/14/nabestaanden-verdwenen-scheepswrakken-geinformeerd 
 9. Geplaatst 17 okt 2019: Een pagina met enkele details over het katholieke Militaire Tehuis te Tjimahi en aansluitend iets over de familie Valenbreder (die huurder was van het pand waar het Tehuis werd gevestigd in 1928.). Voor zien van wat foto's en details. Te zien op de pagina VALENBREDER.
 10. Geplaatst 18 okt 2019: Een pagina over de Gouvernements Marine in tijden van de 2de wereldoorlog en met de nadruk op het Hr.Ms. Reiger en haar bemanningsleden. Weining is over de GM geschreven en haar rol in de oorlog. Een en ander aan de hand van een paar artikelen uit de Moesson Online geschreven door Willem von Kriegenbergh die WTK was aan boord van de Reiger en na het zinken van het schip de kust bereikte om aldaar te Serang gevangen genomen te worden. Twee van zijn collega's sneuvelden: de 1Ste off. kapitein Lehmann en WTKundige Flissinger.
 11. Geplaatst 19 okt 2019: Een pagina over de familie van Aart te Ambon, het hotel dat zij bezaten en enkele bzionderheden en details. Met foto's van de heer Hans. R. van der Woude. Zijn oudtante Maria Susanna Albertina Boers was gehuwd met één der zonen van de familie van Aart. Hij sneuvelde helaas op jonge leeftijd tijdens een patrouille tocht op Ceram in 1908. Maria vertrok een half jaar na de dood van haar echtgenoot Cornelis terug naar Nederland en keerde nooit weer terug.
 12. Geplaatst 20 okt 2019: Een pagina met wat informatie over enkele leden van de familie Mendes da Costa, Gout, Rijken Rapp voorzien van enkele foto's uit de Moesson Online en details verstrekt door de heer Armand Mendes da Costa die naar Nieuw Zeeland emigreerde. (Hij schreef in de Moesson enkele artikelen over toen van vroeger in dat oude Indië. Enkele leden van de familie werden ook slachtoffer van de oorlog.)
 13. Geplaatst 21 okt 2019: Een pagina met wat informatie en foto's over/van de familie Salomonson (en gerelateerden Hübner, Lucardi(e), Overzier. Één en ander naar aanleiding van het feit, dat enkele familieleden vlakbij me in Surabaja hebben gewoond in de Ketabang buurt. Foto's en artikelen in de Moesson geplaatst door mevr. E.P. Salomonson.
 14. Geplaatst 22 okt 2019: Een pagina over de journalist Herman Salomonson met pseudoniem Melis Stoke, studeerde Delft weg/waterbouwkunde, werd echter journalist en hoofdredacteur Javabode 1923-1926 te Batavia en werd in 1942 door de nazi mofskies vermoordt.
 15. Geplaatst 22 okt 2019: Aanvullingen met een foto van Leonie Gligoor (gehuwd met Henry Arthur Landegent) op de pagina Semampir Kerkhof Knaap Widjaya Landegent.
 16. Geplaatst 23 okt 2019: Een pagina over de Smeroe Hoeve in het Tengger gebergte (Ranoe Pani meer) en eigenaar was de heer Simon Willem Gerrit Gisius. Voorzien van details en foto's.
 17. Geplaatst 24 okt 2019: Deel 1 van het kerkhof Boja Kendal deel 1  (in het dorp Meteseh.) met foto's en uitleg van de graven van de families TAYLOR, Van TRAPPE, DIK. De foto's zijn anno okt 2019 gemaakt door een goede kennis Mas Aga Yurista P en dragen zijn copyright. Deel 2 en 3 volgen spoedig. 
 18. Geplaatst 25 okt 2019: Deel 2 van het kerkhof Boja Kendal (in het dorp Meteseh) met foto's en uitleg van de de graven van de families Schweijs, Straeten en Vischer.De foto's zijn anno okt 2019 gemaakt door een goede kennis Mas Aga Yurista P en dragen zijn copyright
 19. Geplaatst 25 okt 2019: Deel 3 van het kerkhof Boja Kendal (in het dorp Meteseh) met foto's en uitleg over de familie Kraaikamp. De foto's zijn gemaakt anno okt 2019 door een goede kennis van me MAS Aga Yurista P en dragen zijn copyright. Dit deel 3 is een speciaal teken van respect mijnerzijs aan de familie Kraaikamp. Waarom? Leest u zelf maar.
 20. Geplaatst 26 okt 2019: Deel 4 van het kerkhof Boja Kendal met foto's van het graf van de heer Pierre Gerard Nicolas Dessauvagie. Mij is onbekend wie de grafplaat heeft vernieuwd, want de naam is verbasterd tot Piere Gerald Nicholas De Sovasi. Foto's graf gemaakt door een goede kennis van me de heer Aga Yurista P en dragen zijn copyright.
 21. Geplaatst 26 okt 2019Deel 5 en tevens laatste deel van het Kerkhof Boja Kendal met foto's van de graven van Johannes Christiaan Lammerding en Christina Anna Polowna. Foto's gemaakt door een goede kennis van me de heer Aga Yurista P en dragen zijn copyright.
 22. Geplaatst 27 okt 2019: Een pagina gewijd aan de Ass.Res. Alphonese Jacques Voet, begraven op het het kerkhof van Tjilatjap. Te zien en te lezen op de pagina Kerkhof Cilacap deel 4. Met foto's en achtergrond informatie.
 23. Geplaatst 28 okt 2019: Het laatste deel 5 van het kerkhof Cilacap met graven van de heer Schoon, Krabbe en Wijnmalen.
 24. Geplaatst 29 okt 2019: Aanvulling op Kerkhof Peneleh deel 12 met een foto van het graf van Emma van Delden. Tevens een nieuwe pagina gemaakt Kerkhof Peneleh deel 20 met foto's  van de graven van de familie Schmutzer en mevr. Tielman-Douwes.
 25. Geplaatst 29 okt 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 21 met foto's van de graven van dochtertje van notaris A.J. Snouck Hurgronje en van de heer Louis Ruef. (Zwitsers adviseur van een olie mij.)
 26. Geplaatst 31 okt 2019: Naar aanleiding van diverse krantenberichten uit Indonesia gedateerd sept 2019 met mededeling over het feit dat men de grafplaat had gevonden van de heer Martinus Azon Cornelis Jacometti ergens in een durp vallende onder de gemeente Cirebon/Indramayu, mijn bijdrage ter respect aan de heer Martinus Azon Cornelis Jacometti.
 27. Geplaatst 31 okt 2019: Een pagina met foto's uit album 835 van FotozoektFamilie. Ik ben er slechts ten dele uitgekomen voor de rest blijft het album een groot vraagteken, terwijl mijn gevoel zegt, dat de oplossing akelig dichtbij ligt. Namen die ik heb kunnen ontcijferen: Schönberg Multer, Bletterman, Jans, Huize Casa Bonita aan de Lembangweg 131 te Bandoeng.

 November 2019 

 

 1. Geplaatst 01 nov 2019: Een pagina over het verwaarloosde kerkhof van Ternate. Nu desolaat en soms dienend als stortplaats van het vuil. 
 2. Geplaatst 03 nov 2019: Een pagina over de Eur.lagere school de Heuvelschool te Semarang  (zo genoemd omdat het terrein heuvelachtig was) met foto's uit de Moesson en een heel klein beetje nadruk op een leerlinge Ellen Kwant en haar familie.
 3. Geplaatst 05 nov 2019: Een pagina Monument Tangkoeban Perahu te Lembang, opgericht ter ere aan een drietal jongens/schoolgenoten HBS Bandoeng/vrienden Hendrik Pieter Maasdam (18 jaar) en de twee broers Jan Dirk van Deelen (18 jaar) en Antonie Hendrik van Deelen (16/17 jaar), die hun leven verloren door gifgassen in de Kawah Ratoe. Een en ander voorzien van foto's en enkele achtergrond details. Vader Pieter Hendrik zelf overleed in Ambarawa kamp 8 in januari 1945 op 73-jarige leeftijd.
 4. Geplaatst 08 nov 2019: Een pagina over het Warenhuis De Vries te Bandung en als extraatje iets over Toko de Vries te Bodjong/Gendingan. Met achtergrond details en wat foto's en feiten. Te zien en te lezen op Oom de Vries en neef de Vries.
 5. Geplaatst 09 nov 2019: Een pagina over het kerkhof Peneleh met betrekking tot het graf van de familie MOURITS met foto's en achtergrond details.
 6. Geplaatst 10 nov 2019: Een pagina over het kerkhof Peneleh waar ergens in de achtertuin van een huisje dat op ingepikte grond van het kerkhof een graf zich bevindt en dat graf is van Johanna Christina Stoorvogel, gehuwd met Carl Erik Nathanael Sundberg. Zij was aangehuwde familie van me. Te zien en te lezen op de pagina Kerkhof Peneleh Stoorvogel.
 7. Geplaatst 11 nov 2019: Een pagina over het graf van Henrietta Schrant te Peneleh, dochter van notaris Nicolaus Schrant  en Maria Everard te Soerabaja. Henriette ligt samen met een paar kindertjes van haar zuster Maria Catharina Schrant die met de heer Kervel gehuwd was. In 1863 ging het gezin Kervel-Schrant naar Nederland en 4 dagen na het verlaten van de haven van Padang overleed Maria aan boord van het schip Noach. Ter hoogte van Gibraltar overleed de heer Kervel aan boord en de 5 meegereisde kindertjes kwamen moederziel alleen aan in Holland.
 8. Geplaatst 13 nov 2019: Een pagina Peneleh Kerkhof Hereman met foto's van het graf van Leonard Hereman. De foto's zijn afkomstig van de filmpjes gemaakt door de familie Krancher in aug 2019 van het kerkhof Peneleh. Op de pagina heb ik uitgelegd hoe men de filmpjes kan bezien. De filmpjes heten "Makam Belanda Peneleh - krancher dot com"deel 1 t/m deel 4. Met zeer veel dank aan de familie.
 9. Geplaatst 13 nov 2019: Aanvullingen met foto's van graven en achtergrond details op de pagina's Peneleh Kerkhof 6en Peneleh Kerkhof 10 en Peneleh Kerkhof 11. De foto's zijn screenshots uit de filmpjes van Krancher dot com
 10. Geplaatst 14 nov 2019: Een pagina met foto's van graven van het kerkhof Peneleh, welke ik uit een film van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heb gescreend. Met wat achtergrond details en aanvullende opmerkingen mijnerzijds.
 11. Geplaatst 16 nov 2019: Een pagina Peneleh Kerkhof Rademaker met achtergrond details en informatie. Foto gescreend uit de filmpjes Peneleh van de familie Krancher dot com. Met verwijzingen naar de familiebanden met Haarmans, David Von Franquemont, Rövekamp, de Quaij, Walree.
 12. Geplaatst 17 nov 2019: Een pagina over een drietal graven midden in de thee tuinen van de thee plantage Jamus Ngawi. (Vroeger Djamoes). Het betreft de graven van de heer Hendrik Mattheus Michael Rappard, zijn echtgenote en een zoontje Anthon als baby gestorven. De graven liggen dus NIET op het kerkhof van Ngawi. De heer Rappard was in de jaren 80 van de 19de eeuw de oprichter van deze KOFFIEplantage en werd in de jaren 30 van de 20ste eeuw verkocht aan GEOWEHRY die er een theeplantage van maakte. Te zien en te lezen op de pagina Graven Ngawi Jamus.
 13. Geplaatst 18 nov 2019: Een pagina over het graf van de heer Bennewitz op Peneleh voorzien van wetenswaardigheden en achtergrond en de familiebanden met andere families waaronder bijvoorbeeld fam. van Sprew.  Zijn weduwe bijvoorbeeld was eigenaresse van Hotel Villa Ardjoeno te Lawang en zelf runde hij Toko Bodjong te Semarang. Te zien en te lezen op de pagina Peneleh Kerkhof Bennewitz.
 14. Geplaatst 20 nov 2019: Een pagina over het graf van de heer A.J. Vriesman - Resident Tegal - op Peneleh voorzien van wetenswaardigheden en een eigenaardigheid mbt tot het feit, dat hij op reis ging en 46 bediendens meenam.(??)  Verder de relatie tot de familie Bohl en Baumgardt een beetje verklaard.
 15. Geplaatst 21 nov 2019: Een pagina over het kerkhof Cilacap deel 6 met diverse graven en achtergrond details. Hendrik Oscar van Ligten, Robert Oscar van Ligten, Aganetha Doeve, Clara Hendrika Cramer, Pieter Johannes du Perron., Johan Ferdinand Francois Queltin.
 16. Geplaatst 21 nov 2019: Aanvullingen op de Pagina VAN INGEN KULON PROGO nabij JOGJA met foto's van het graf van de heer Hermanus Folkert van Ingen en welker foto's gedateerd zijn begin nov 2019. Met dank aan de heer Afa Yurista P. die mij ze toestuurde. Abusievelijk had ik de lokatie destijd tijdens het opzetten van de pagina genoemd SLEMAN maar de heer Aga Yurista P. attenteerde mij erop dat het graf in het district KULON PROGO ligt vlak naast Sleman.
 17. Geplaatst 22 nov 2019: Een pagina over het kerkhof Gombong deel 2a met de graven van de kleine Karel Verhaar,Johan Bartholomeus Frenk, Floris Kraake en wat achtergrond details en informatie. Er valt iets "vreemds" op aan het graf van Karel Verhaar: alhoewel overleden in 1932 is het grafopschrift in het Indonesisch, hetgeen mij doet vermoeden dat het later vernieuwd moet zijn door?? Familie?
 18. Geplaatst 23 nov 2019: Een pagina over het kerkhof Gombong deel 2B met verschillende graven. Ik heb er slechts één van kunnen ontcijferen helaas en dat is het graf van Marcus Lammers geboren 1900 en overleden 1984. Hij werd interneringsslachtoffer en verkoos om in Indonesia te blijven. De andere graven zijn door mij niet te ontcijferen helaas, maar ook deze "onbekenden" verdienen hun plaatsje toch.
 19. Geplaatst 25 nov 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 22 met de familiegraven van Leeuwen en Especkerman/van den Berg.  De familienaam Especkerman is afkomstig uit Malacca. Jan Joost Especkerman was daar namens de VOC in 1610 en zijn nazaten vermengden zich met de lokale mensen, Portugezen en Engelsen. Voorzien van achtergrond details en overige informatie.
 20. Geplaatst 26 nov 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 23 met graf/de familiegraven van de heer Coert, familie Kopp-Stortenboer en familie Rosendahl/Bois d'Enghien. Voorzien van achtergrond details en overige informatie.
 21. Geplaatst 26 nov 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 24 met graf/graven van de heer Barend Willem SchipperElly Mansvelt Beck en Captain Andreas Johannes Petersen - gezagvoerder ss. Ban Yong Seng onder Engelse vlag varend in de Indische wateren. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 22. Geplaatst 27 nov 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 25 met de graven van de families van Dijk-Davidsz , de Vries - Jutzzenka en graf B1148 familie Halewijn. Voorzien van foto's en achtergrond informatie.
 23. Geplaatst  27 nov 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 26 met de graven van de families Jan Fabius, Félicité Josephine Croese, Johan Hendrik Engelbertus Hoeke. Louise Marie Elisabeth Boulet, Maria Barendina van Soen, Anna Maria Engelina de Ruyter. Voorzien foto's en van achtergrond informatie.
 24. Geplaatst 28 nov 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 27 met de graven van de families van Dalen, van der Velde (Wouters)(Lucien Xavier Phillipe van der Velde - eigenaar apotheek de Vriendschap) en Marlissa-Renne. Voorzien van foto's en achtergrond informatie.
 25. Geplaatst 28 nov 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 28 met het graf van mevr. Francisca Wilhelmina Moerlanden aanverwanten.(Mollet, Mariano). Voorzien van foto's en achtergrond details. Ik verwijs ook naar de pagnia deel 30.
 26. Geplaatst 30 nov 2019: Een pagina Kerkhof Peneleh deel 29 en een pagina Kerkhof Peneleh deel 30 met de graven en achtergrond informatie van de families SCHOREELS, PEREIRA, CHRISTOFFEL, LEWIS, MOLLET, DE GROOT, DE GRAAF, VAN DIJK, IGNASCIUS, TIMBULING, MOERLAND. Wat betreft de pagina deel 30 verwijs ik ook naar de Pagina deel 28.  

 

 December 2019 

 1. Geplaatst 01 dec 2019: Een pagina ter ere en respect van de heer A.A. de Bruijn en zijn gezin. Hij werd geboren uit een onbekende Armeense vader en zijn moeder stierf toen hij amper één jaar oud was. Werd naar de pupillenschool gestuurd en na een jaar er weer van af gehaald.  Hij kreeg te maken met ontzettend grote droeve tegenslagen in het leven, worstelde zich echter door het leven en werd gepensioneerd als administrateur van de Panaroekanse Afdelingsbank. Zijn zoon was Majoor Mariniers Jules Albert Jean de Bruijn. Zie de pagina KLATEN DE BRUIJN.
 2. Geplaatst 02 dec 2019: Updates op de pagina's KLATEN BRETON VAN GROLL  en  KLATEN DE BRUIJN aan de hand van nieuwe foto's en gevolgtrekkingen betreffende de afkomst van diverse personen op de pagina's genoemd. Het betreft voornamelijk de nazaten de Bruijn waaronder de heer Arathoen Abzar de Bruijn. (Zoon van een Armenier.) die vader was van MajMariniers commandant Marbrig JULES ALBERT JEAN de BRUIJN. (1903-1972).
 3. Geplaatst 03 dec 2019: Een pagina over de grootwild jager Arakiel Chetter Vardon - van Armeense afkomst - die zich te Soerabaja (toko eigenaar) en Bali (klapper plantage Sedang) gevestigd had. Voorzien van foto's en enkele annekdotes c.q. achtergrond informatie. Zie de pagina Arakiel Chetter Vardon.
 4. Geplaatst 04 dec 2019: Een pagina over een monumentaal graf op het Muslim kerkhof te Patjitan (Pacitan) en welk graf een Ned.Indische voorhistorie heeft. Het graf werd gebouwd (naar gegevens van de heer Remmelink die onderzoek heeft gedaan) door de heer van Erp Taalman Kip. Op het graf is een grafplaat geplaatst welke in cryptische taal te lezen valt en welke werd ontcijferd door de heer Remmelink (auteur historicus o.a.) en de wetenschappelijke medewerker van de ambassade te Japan, de heer Stumpel in 1991.Voorzien van foto's en achtergrond details maar met de opmerking dat tot op heden ten dage alle raadselen rond dit graf nog NIET zijn opgelost. Ook voorzien van mijn persoonlijke opmerking inzake de beweringen van de heer Remmelink welke ik ten dele betwist wat betreft welke heer van Erp Taalman Kip het graf heeft laten bouwen.
 5. Geplaatst 05 dec 2019: Een pagina over de heer G.J. Apcar en zijn gezin en de heer J.C. Jordan familie van elkaar en die samenwerkten op de Galoehan Estate van Golan Apcar nabij Kediri Tulungagung. Voorzien van foto's en wat achtergrond details. Zie verder pagina's Golan Apcaren de pagina Sarkies Apcar. (Zij waren twee broers).
 6. Geplaatst 06 dec 2019: Een pagina over de "stomme films" tijden in Nederlands Indië en met name de hoofdrollen weggelegd in dit verhaal voor PHILIP GERARD CARLI filmmaker en de Leading Lady Diva ANNIE KROHN. Met achtergrond details en foto's. Annie was DE diva uit haar tijden en werd de Pola Negri van Java genoemd.
 7. Geplaatst 07 dec 2019: Een pagina over de militair apotheker Paulus Vierhout, wiens foto geplaatst werd in album 985 van FotozoektFamilie. Volgens mij onterecht in dit album 985, aangezien het album 985 een beetje een ratjetoe is en diverse lege plaatsen zomaar opgevuld worden met losse "flodders".  In elk geval Paulus Vierhout's foto uitgelicht en voorzien van details en achtergronden.
 8. Geplaatst 08 dec 2019: Een pagina over de hoofdonderwijzer HIS de heer Wilhelmus Louwe en zijn gezin, wier foto te vinden is in album 985 Fotozoektfamilie en ook dit keer mijn opmerking dat deze foto niet thuis hoort in dit album. In elk geval heb ik de familie Louwe uitgelicht om sowieso mijn eer en respect te betonen aan deze familie; immers dit gezin verloor 2 zonen die geinterneerd werden in interneringskampen en overleden op zeer jonge leeftijd en twee andere zonen  werden eveneens geinterneerd doch overleefden de kampen.
 9. Geplaatst 10 dec 2019: Een pagina over de familie Pieter Hendrik Maasdam deel 2, burger ambtenaar bij de Genie en vader van een zoon Hendrik Pieter Maasdam die samen met zijn 2 vrienden de broers van Deelen, om het leven kwamen op de Kawah Ratoe van de Tangkoeban Perahoe nabij Bandung. Deze pagina is een vervolg op de pagina familie Maasdam deel 1, welke ik op 3 november samenstelde en heden heb herschreven (ten dele), omdat ik aanvullende informatie en foto's kreeg van de heer F. Maasdam, een kleinzoon. De pagina is nog niet geheel klaar omdat er nog enkele niet genoemde details nader onderzocht dienen te worden.
 10. Geplaatst 12 dec 2019: Een pagina over de familie van Milt (Pasoeroean/Probolinggo) voorzien van een foto uit Fotozoektfamilie album 862. Een en ander voorzien van enkele achtergrond details en een paar opmerkingen mijnerzijds.
 11. Geplaatst 14 dec 2019: Een aanvulling op pagina Peneleh deel 19 met foto's van het graf van de jonge Thedorus Paul Bernard Kampschuur oud 14 jaar en zoon van de onderwijzer Johannes Bernard Kampschuur en Theodora Pauline Abels. Tevens een ietwat voorzien van achtergrond details.
 12. Geplaatst 17 dec 2019: Een pagina Familie Maasdam deel 3 met aanvullende details en foto's. Zie hiervoor ook de pagina's Familie Maasdam deel 1 en Familie Maasdam deel 2.
 13. Geplaatst 17 dec 2019: Aanvullingen op de Pagina John Theodoor Petrus Blumberger (geboren als John Theodoor Petrosian) met betrekking tot diens kleinzoon Jan Jose Petrus Blumberger, geboren 1926 en op 8 jan 1945 uit huis gegaan om naar Zuidelijk Nederland te trekken waar de geallieerden al zaten. Hij is nooit meer teruggevonden. Jan Jose was een achterneef van de Armeense tak van mijn familie.
 14. Geplaatst 20 dec 2019: Een pagina over de Residentie arts Roelof Dunnewold gehuwd met Jenneke Ehrmann, die in febr 1942 een brief schreef aan zijn echtgenote te Malang met daarin enkele mededelingen over de nadere oorlog. Of de brief ooit in handen is gekomen van zijn echtgenote is onbekend. (Scan gekregen van Peter Storm van Leeuwen). Na de oorlog is weinig meer te vinden over Roelof Dunnewald en zijn echtgenote Jenneke Ehrmann. Voorzien van achtergrond details en foto's.
 15. Geplaatst 23 dec 2019: Een pagina over de jongedames van de RK Mulo te Noordwijk Batavia in de jaren 1937/1940 en een ietsje over hun wel en wee. Geschreven door mij naar aanleiding van een aantal foto's in de Moesson Online over deze school en haar leerlingen en de foto's en bijbehorende informatie werd naar de Moesson opgestuurd door een oud leerlinge van deze MULO, namelijk Ella Sundah die in 2000 te Jakarta overleed in het ziekenhuis waar zij zelf van 1947 tot 1952 werkte.
 16. Geplaatst 24 dec 2019: Kerstavond. Een pagina kerkhof Peneleh met het graf van Neeltje van Dijk, gedoopt Delft 1807 rn overleden 1853 te Krian (durp nabij Surabaya) en zij was in 1841 te Den Haag gehuwd met George Pieter de Neufville. Voorzien van summiere details en een foto van een deel van het graf.
 17. Geplaatst 25 dec 2019: Eerste Kerstdag en ik doe NIET mee aan alle uitbundige vreetpartijen, terwijl miljoenen anderen op de wereld met een lege pens elke avond naar bed gaan of moeten schuilen wegens raketten en bommen die men veelvuldig de lucht instuurt en laat neerdalen etc. Wat een vreselijk hypocriet gedoe. De geboorte van Jezus Christus vieren en zich volproppen met van alles wat terwijl anderen elders van honger en armoe de pijp uitgaan. Ik heb een pagina gemaakt PENELEH KERKHOF FAMILIE POLACK EN AANVERWANTEN voorzien van foto's en details.
 18. Geplaatst 26 dec 2019: Tweede Kerstdag. Een pagina Peneleh Kerkhof met delen van graven van de families: van Middelkoop, Sleebos, van Ligten, Swart en aanverwanten. Voorzien van foto's en wat extra's over het spookhuis te Surabaya dat ooit eens eigendom was van de familie van Middelkoop.
 19. Geplaatst 27 dec 2019: Een pagina Peneleh Kerkhof december 2019 deel 1 met recentelijke foto's van dec 2019 gemaakt door de heer Bima Bagus Pambudhi en aansluitend een pagina Peneleh Kerkhof december 2019 deel 2.Voorzien van wat achtergrond details. Deel 2 is in behandeling en wordt z.s.m. afgemaakt.
 20. Geplaatst 28 dec 2019: Een pagina over het kerkhof Madjalengka in de Preanger. Totaal naar de knoppen en geen touw aan vast te knopen wie er begraven liggen volgens de beschikbare bronnen. Desondanks enkele foto's van dit kerkhof, want dat verdienen deze begravenen dat ze niet vergeten zijn en worden. De foto's zijn afkomstig van Cirebon Heritage.
 21. Geplaatst 30 dec 2019: De laatste pagina voor het jaar 2020. Iets over het graf van Pieter Johannes James van Rossum nabij het fort te Siak aan de Siak rivier in de provincie Riouw te  Oost Sumatra. Er liggen meerdere graven doch het zijne is nog het enige herkenbare graf. De andere graven van mede begravenen aldaar zijn totaal verruineerd en overwoekerd. Hij werd geboren te Den Haag 1884 en overleed te Siak in 1919. Dit jaar 2019 een eeuw geleden..... Moge hij in eeuwige vrede rusten.

 Afsluiting van augustus 2016 tot en met dec 2019.

 

 

januari 2020:

 

De gebruikelijke shit met het vuurwerk; wederom een record verkoop van vuurwerk en ook de daarbij behorende ellende heeft records gebroken. De stommelingen begrijpen het niet en zullen het nooit begrijpen tenzij het stel mooiweerpraters daar in dat achterkamertje in den Haag nu eindelijk eens wat doet en op één lijn gaat staan: Weg met vuurwerk, jammer dan van de BTW en invoerrechten op het vuurwerk; laat ze het maar elders uit halen voor de staatskas. Het is bezopen en zeer triest dat er nu ook al onschuldige mensen overleden zijn, naast de gewonden en schade aan voertuigen en gebouwen.... Mijn condoleances aan de nabestaanden van de overleden vader en zijn dochtertje die op bezoek waren bij oma..Triest, dat het Haagse kliekje het niet in wil zien, dat dit ooit wel eens zou gebeuren. Oweeee als hun deze trieste gebeurtenis overkomen zou zijn....owee oweeee, dan staan ze vooraan de rij om het hardst te brullen en tranen (krokodillen-?) te huilen, stelletje labbekakkende zakkenvullers op zijn tijd......

 

 1. Geplaatst 2 jan 2020: Een pagina over het Nederlandse kerkhof te Malacca in de St. Paul kerk met een ietsie pietsie meer over die oude VOC tijden. En als toetje iets over MARIA DE QUEILLERIE, een Franse Hugenote, die toevallig ook nog de eerste vrouw was Johan Anthoniszoon (Jan) van Riebeeck, die daar ook begraven lag en in 1915 naar Kaapstad werd overgbracht.
 2. Geplaatst 3 jan 2020: Een pagina deel 2 over een ander voormalig Nederlands kerkhof nabij de St. Paul kerkMet wat toelichtingen.
 3. Geplaatst 5 jan 2020: Een pagina over het VOC kerkhof te Cochin Zuid West India Malabar met diverse graven en de nadruk op het graf van de heer Johannes van Blankenberg.
 4. Geplaatst 6 jan 2020: Een pagina over een klein kerkhofje te Magelang (in de wijk Kerkopan) wat ooit was maar totaal verdwenen en bebouwd is. Slechts enkele grafplaten herinneren eraan. Deze grafplaten worden gebruikt als opvulling van de straten en looppaden. Op deze pagina iets over het ex-graf van Paulus Petrus Nicolaas Martherus en zijn familie. In de looppaden zijn nog meer grafplaten te vinden als opvulling , bijvoorbeeld die van familieleden DOM, maar die heb ik op deze pagina niet nader belicht. (Zie hiervoor Theodorus Dom en Johan Christiaan Dom. )
 5. Geplaatst 8 jan 2020: Een pagina over een klein kerkhofje te Magelang (in de wijk Kerkopan) wat ooit was maar totaal verdwenen en bebouwd is. Slechts enkele grafplaten herinneren eraan. Deze grafplaten worden gebruikt als opvulling van de straten en looppaden. Op deze pagina iets over de ex-graven van 2 familieleden DOM.
 6. Geplaatst 10 jan 2020: Idem als boven 6 en 8 januari 2010 maar dan iets over Hermanus Gerlach en voorzien van een boel veel vraagtekens.
 7. Geplaatst 13 jan 2020: Een pagina over enkele graven van het Kerkhof Kupang deel 2 met foto's van Sena Gumilsng welke geplaatst werden op facebook. Ik heb niet al te veel details kunnen vinden. Graven die geplaats zijn: Mevr. Josephine Antoinette Maier geboren Albrecht, echtgenote van oud Resident Maier; de kleine Joris Alexander Louis Polidor Vermeer, mevr. Lena Laibabas geboren Johannes.(In dit geval is mevr. Johannes NIET van Armeense oorsprong, alhoewel er in 1833 wel een Armeens koopman Lazar Johannes woonde en werkte te Koepang).
 8. Geplaatst 15 jan 2020: Een pagina met iets over het niet meer bestaande europees kerkhof te Pasuruan, waar mijn grootouders Gerrit Willen ten Cate en Louise Albertine Meijer samen met andere familieleden in de familie kelder lagen. Het kerkhof is nu een bewoonde wijk geworden. Andere familieleden in het graf waren: Hermanus Nicolaas Meijer, Marijntje Jannetje Meijer (roepnaam Marie) en een drietal kinderen van opa en oma.
 9. Geplaatst 17 jan 2020: De pagina Madioen Kerkhof SOEPNEL herschreven en aanvullende foto's geplaatst van het graf van de kleine PAM VALENTIJN SOEPNEL. Op verzoek van de familie Soepnel zijn er op 11 jan 2020 nieuwe foto's gemaakt van het graf en de opdracht van de familie Soepnel is tot hun grote vreugde en voldoening heel goed uitgevoerd door een kennis van me, de fotografe Nathallia Fidrawati uit Mojokerto.
 10. Geplaatst 19 jan 2020: Een pagina Peneleh Kerkhof deel 31 met de graven van JAN SEVENHUIJSEN en dochtertje van echtpaarMUNRO/THESING en iets over de tweeling ERICH geboren en overleden 20-2-1918/20-2-1918/22-2-1918. Hun vader Hermanus Erich was hoofdonderwijzer en verbleef circa 21 jaren in Indië (met onderbreking van groot verlof) van 1912 t/m 1933.  
 11. Geplaatst 19 jan 2020: Een pagina Peneleh Kerkhof Deel 32 m.b.t. het graf van Mathilde Anette Theodora Cornelie BIK. Zij was het op één na jongste kind van Bruno Bik en Johanna Margaritte van Doorninck. (Landeigenaar in de Preanger). Tevens verwijs ik naar een studie van mevr. Lia Nuralia inzake het cultuurgebied Cisarua (Tjisaroea), waar ik aan mee mocht werken in 2017/2018. Te lezen op: https://www.researchgate.net/publication/326715479_Traces_of_the_History_of_South_Cisarua_Plantation_Archives_and_Inscription_of_the_Dutch_Tomb_in_Kebon_Jahe_Cisarua-Bogor_Jawa_Barat/fulltext/5b60648b0f7e9bc79a71591e/Traces-of-the-History-of-South-Cisarua-Plantation-Archives-and-Inscription-of-the-Dutch-Tomb-in-Kebon-Jahe-Cisarua-Bogor-Jawa-Barat.pdf
 12. Geplaatst 21 jan 2020: Enkele aanvullende foto's van het familiegraf VERSTEEGH op Peneleh Kerkhof deel 6.
 13. Geplaatst 23 jan 2020: Een pagina over GRABAG Magelang waar ergens een in zeer goede staat verkerend graf en door middel van een muur omheind, staat met slechts de namen van 2 personen - zonder overige data vermeld - te weten Ch.M.J. Toorop en J.P. Daum
 14. Geplaatst 23 jan 2020: Een pagina over Kembang Kuning kerkhof en wel iets over een deel van mijn Armeense familieleden oom Minas Owen Ohan Gregory, tante Armenuhi Sarkies Paulus en tante Sandoegt Carapiet Michael en wat foto's over armoe van de loakle bewoners die op het kerkhof hun domicilie gedwongen hebben moeten aanvaarden.
 15. Geplaatst 24 jan 2020: Een pagina over het oude Europese kerkhofje te Sabang dat te boek staat als Monumenten zorg (Cagar Budaya) en er liggen circa 42 graven volgens de BRP6. Voornamelijk soldaten, burgers boeren buitenlui, zeevarenden en allen van diverse pluimage en landsaard.
 16. Geplaatst 25 jan 2020: Een pagina over mijn oom Willem Egbert Boers en een zakenrelatie uit hoofde van zijn beroep als Inspecteur bij de Staat Spoorwegen. Voorzien van foto's van de zakenrelatie Tio Hay Djoen (Zilveren Ster gedecoreerd) en diens gezin.
 17. Geplaatst 27 jan 2020: Een pagina over de in Delft geboren Leendert Gerardus Plaat die KNIL militair werd in 1893, aldaar werkte woonde en zijn gezin stichtte met de Menadoneze Mariana en lief en leed van het leven kreeg toebedeeld. Zijn oudste zoon Cornelis Lucas Plaat kon zijn driften niet bedwingen en vermoordde een taxichauffeur in 1930, na een ruzie met het slachtoffer en kreeg levenslang voor zijn wandaad. Zelf overleed Leendert in het Ambarawakamp in 1944 en zijn kruis staat op het ereveld Kalibanteng Semarang.
 18. Geplaatst 29 jan 2020: Een aanvullende pagina GRABAG MAGELANG DEEL 2 met aanvullende informatieover het graf van Daum en Toorop zoals genoemd in deel GRABAG KERKHOF DEEL 1. Beide pagina's verwijzen naar elkaar. Zie datum 23 jan 2020 hierboven.
 19. Geplaatst 30 jan 2020: Een pagina met iets over de familie Galestan Martherus en enkele foto's van graven te Peneleh Soerabaja. Ik heb summiere details toegevoegd over het wel en wee en de relatie van deze familie tot de familie Johannes (van wie ik afstam). Met deze pagina sluit ik de maand januari 2020 af.

 

 februari 2020.

  

 1. Geplaatst 01 febr 2020: Een pagina over twee graven op het kerkhof Ngawi deel 5 en wel dat van de heer Huijts(gepensioneerd serg majoor KNIL en later administratief in dienst van het gouvernement en ook eigenaar van een melkerij)  en van de heer Smits, werkzaam bij de Dordtse  Petrol. Mij te Rembang/Tjepoe.
 2. Geplaatst 02 febr 2020:  Een pagina over het kerkhofje Tandjoeng Poera Langkat Noord Sumatera met enkele gevens over het kerkhofje. Op het kerkhofje ligt ook begraven de echtgenote Maria Wilhelmina Lewis gehuwd met mijn Armeense oudoom Anton Petrus Johannes geboren TEGAL uit ouders Mackertich Johannes en D.W.C. de Graaf. Zie verder ook de pagina Verloren Familie deel 3a.
 3. Geplaats 04 febr 2020: Een aanvulling op de pagina Jeugdliefde  en verwijzend naar de pagina Pam Valentijn Soepnel.
 4. Geplaatst 06 febr 2020: Nieuwe foto aanvullingen van de graven van den Eventuin, Goedegebure-Essers en Süsskind op het kerkhof Sawah Lunto Padang i.v.m. het feit, dat men dit kerkhof op de lijst van Monumentenzorg heeft geplaatst en dat men toiaal 75 graven wil restaureren en dat de overige zwaar beschadigde graven geruimd zullen worden.
 5. Geplaatst 08 febr 2020: Een pagina over het bijna verdwenen kerkhof Pemalang (nabij Pekalongan). Van de destijds 26 graven zijn er nog slechts 4 van over en waarvan er nog slechts 2 van herkenbaar zijn: Familiegraf familie van Rossum en het graf van Arie van Baak, employee sf Bandjardawa en overleden 1917 toen hij verdronk tijdens het nemen van een verkoelend bad in de kali nabij. Voorzien van wat foto's en enige details.
 6. Geplaatst 09 febr 2020: Een pagina over een paar resten van graven in de kerktuin van de oude Prot.Batak Kerk in Sibolga. Ik heb slechts 2 graven kunnen ontcijferen: dat van Wilhelm Becker een Duits koopman en dat van zijn schoonmoeder mevr. Emilie Adolphine Schrey geboren Hennenhofer. Voorzien van foto's en nadere uitleg/details.
 7. Geplaatst 10 febr 2020: Een pagina over de familie Boers (Antonie Jacobus) die voorheen gezondheids officier was en landeigenaar werd. Hij was gehuwd met Helena Geertruida Henriette Deelken en hadden geen kinderen. Zijn plantage Ketitang Bendo werd in 1922 verkocht aan de Cultuur Mij KARTASOERA (eigendom Kraton Solo) en de Erven Boers kregen er 180.000 voor. Ik verzoek de lezers om ook de pagina BOERS SOLO 2 te betrekken bij dit verhaal, omdat ik op die pagina de familie van Antonie Jacobus Boers uit de doeken heb gedaan.
 8. Geplaatst 11 febr 2020: Een pagina over Olga Catharina Helene Hansen, in 1928 vertrokken naar Indie als onderwijzeres MULO, in 1931 gehuwd met Lt.Kol Th.J.A. Boers en in 1933 overleden te Padang. Zij was de kleindochter van Philippus Carel Cornelis Hansen, ex-koffieplanter Indie, assuradeur en schrijver van 4 tensens romans onder de schuilnaam BOEKA.
 9. Geplaatst 14 febr 2020: Aanvullende foto's van de slachtoffers van de holocaust op de burgers van Dresden 13-15 febr 1945 uitgevoerd door de RAF en USAF, teneinde Hitler en zijn nazitroep op de knieen te krijgen. Mijn oom Cornelis was één der slachtoffers. Hij ging naar bed om nooit meer op te staan. Zijn resten zijn niet teruggevonden. Vandaag 14 febr 2020 is het 75 jaar geleden en de wereld draait door en zo ook de bombardementen op onschuldigen elders ter wereld...Syria, Irak, Palestina en God weet waar nog meer.
 10. Geplaatst 15 febr 2020: Een pagina over Louise Reijneke geboren Hesselink en de families waar zij toe behoorde. Veel vraagtekens blijven over. Bijvoorbeeld vraagtekens over haar moeder Marietje Mathilde Driessen geboren 1860. Vraagtekens over haar echtgenoot Robert Eduard Paul Reijneke en nog meer.
 11. Geplaatst 16 febr 2020: Een pagina over het kerkhof Peneleh graf B933 van Henry Adrian Henderson en enkele details over zijn familie.
 12. Geplaatst 18 febr 2020: Een pagina over het kerkhof Peneleh graf B2953 van de kleine jonkheer (erkend) Rudolf Rene van den Bosch, geboren 1906 en overleden 1910, voorzien van wat details en summiere achtergrond informatie.
 13. Geplaatst 19 gebr 2020: Een pagina over kerkhof Peneleh met het graf B1072 van de familie van Arthur William van Sprew en een pagina Kerkhof Peneleh met het graf B1073 van de familie Jasper. Op beide pagina's heb ik details en achtergronden geplaatst en verwijzingen naar diverse andere websites.
 14. Geplaatst 20 febr 2020: Een pagina over kerkhof Peneleh met het graf B18 van de familie Moürits van Loenen(moeder en 2 dochters) en wat wetenswaardigheden waarbij ook foto's van het graf.
 15. Geplaatst 20 febr 2020: Enkele aanvullende foto's over het kerkhofje van de voormalige suikerfabriek Kalibogorwelke destijds in handen was van de familie Edward Cooke.
 16. Geplaatst 21 febr 2020: Een pagina over het kerkhof Peneleh met graf B1190 van Anna Marie Therese ROSE, dochter van het echtpaar Eduard Georg Ernst Rose / Maria Louise Göring en welk echtpaar later terugkeerde naar Dresden, waar vader Rose was geboren. Moeder Rose/Göring was geboren te Batavia. Een en ander voorzien van details en overige wetenswaardigheden over deze tak van de familie Rose/Göring. Let wel: deze familie Göring heeft totaal NIETS te maken met die nazi Herman Göring, totaal NIETS.
 17. Geplaatst 22 febr 2020: Een pagina over het museum/kerkhof Taman Prasasti v/h Tanah Abang Weltevreden met de graven van mijn Europese familieleden. Één en ander met behulp van de Inventarislijst samengesteld door Het Museum en de vereniging van Cultuur Jakarta en welker lijst door het IGV online is geplaatst. (Loudon, Kroesen, Boers/Kroesen/Johannes. Te zien op de pagina Taman Prasasti IGV Mijn Europese familieleden. 
 18. Geplaatst 23 febr 2020:  Een pagina over het museum/kerkhof Taman Prasasti v/h Tanah Abang Weltevreden met de graven van mijn ARMEENSE familieleden. Één en ander met behulp van de Inventarislijst samengesteld door Het Museum en de vereniging van Cultuur Jakarta en welker lijst door het IGV online is geplaatst. (Zakara, Johannes, Petrus, Gregory, Martherus, Arathoon etc etc.). Taman Prasasti IGV Mijn ARMEENSE familie deel 1. 
 19. Geplaatst 24 febr 2020:  Een pagina over het museum/kerkhof Taman Prasasti v/h Tanah Abang Weltevreden met de graven van mijn ARMEENSE familieleden. Één en ander met behulp van de Inventarislijst samengesteld door Het Museum en de vereniging van Cultuur Jakarta en welker lijst door het IGV online is geplaatst. (Manuk, Martherus, etc etc.). Taman Prasasti IGV Mijn ARMEENSE familie deel 2. 
 20. Geplaatst 26 febr 2020: Een pagina over het museum/kerkhof Taman Prasasti v/h Tanah Abang Weltevreden met de graven van mijn ARMEENSE familieleden. Één en ander met behulp van de Inventarislijst samengesteld door Het Museum en de vereniging van Cultuur Jakarta en welker lijst door het IGV online is geplaatst. Dit keer het graf van de familie Scipio Blume en voorzien van wat achtergronden en details.

Maart 2020:

  

 1. Geplaatst 01 maart 2020: Aanvullingen op de pagina Kerkhof Gombong deel 2A. Met extra aanvullende informatie over de kleine Karel Verhaar die er begraven ligt. Gegevens verkregen van Mevr. Verhaar. Met veel dank.
 2. Geplaatst 01 maart 2020: Een pagina deel 2 Samarinda Kerkhof over de kleine Ivonne Schaad. Met diverse oude foto's van de familie Schaad en Kutsch Lojenga en achtergrond informatie. Eind februari verkregen naar aanleiding van een contact tussen een nazaat fam. Schaad en ondergetekende en waarvoor ik ook toestemming van verkreeg om de foto's en details te mogen publiceren. (Wel heb ik in acht genomen de regeltjes van de Privacy wetgeving. Veel dank aan de familie Schaad.
 3. Geplaatst 01 maart 2020: Een pagina deel 3 Samarinda Kerkhof. Zie hierboven deel 2. 
 4. Geplaatst 05 maart 2020: Een pagina over Marie Kroesen zoals afgebeeld op een foto van het KITLV. Wegens mijn persoonlijke verwantschap aan de familieleden Kroesen, heb ik me erin verdiept. Één en ander te zien en te lezen op de pagina Marie Wilhelmina Baier-Kroesen voorzien van wat details en achtergrond informaties.
 5. Geplaatst 07 en 8 maart 2020: Een nieuwe rubriek (Inleiding): Graven Den Haag Oud Eijk en Duinen en Nieuw Eijkenduijnen met artikelen van door Boeroeng webmaster Indisch4ever gemaakte artikelen over de personen met een Nederlands Indische achtergrond en die alhier begraven liggen. Op deze pagina staan de links naar de separaat genaakte pagina's per familie of graf. Men gelieve regelmatig erin te neuzen omdat de pagina nog niet volledig is en regelmatig aanvullingen worden gedaan, zoals bijvoorbeeld 8 maart 2020 met Radier Kuneman. / Rijnders Mouthaan.
 6. Geplaatst 09,10,11,12,13,14,en tot slot 15 maart 2020: Aanvullingen op het item nummer 5 hierboven.
 7. Geplaatst 11 maart 2020: Een pagina over mevr. Josina Wagenaar en haar kleindochter Corrie von Hugo waarmee ik mijn respect betoon. Kleindochter Corrie ligt in Nederland te rusten en mevr. Josina Wagenaar met haar echtgenoot de heer Abels te Semarang.
 8. Geplaatst 11 maart 2020: Een aanvulling met een foto van de pagina Inleiding Kerkhof Peneleh. Het gaat om een foto waar een schilder een tweetal graven lekker op zijn gemakkie een fris kleurtje geeft. Waarom? Omdat er een aantal leden van de meegereisde delegatie met de koning ZKH Willem Alexander en koningin HKH Maxima het plan hebben opgevat om een bezoekje te brengen aan Peneleh, waar voorouders/familie ligt te rusten...Aanfluiting, cultuur barbaren en barbaarse cultuur opkalefatering. Overigens vraag ik me af of die leden van de delegatie (uit eigen zak) ooit wel dat bezoekje zouden hebben gebracht?
 9. Geplaatst 11 t/m 15 maart 2020: Aanvullingen op item no. 5 hierboven.
 10. Geplaatst 16 maart 2020: de pagina zoals genoemd onder 5 hierboven is nu compleet overgezet.
 11. Geplaatst 17 maart 2020: Een subpagina CATALANI - VIELEERS - GANTVOORT al vervolg/aanvulling op de pagina Nieuw Eijkenduijnen Catalani (zie punt 5 hierboven).
 12. Geplaatst 19 maart 2020: Een pagina over de BB-ambtenaar Nico Johan Bruin en zijn echtgenote mevr. Ciciel Eleonore Braun en iets over hun wel en wee, gewoon ter respect en ere hoofdzakelijk voor mevr. Braun. Op haar 26ste was zij reeds hoofdonderwijzeres Openbaar Europees Lager Onderwijs en haalde tussen neus en lippen door ook nog eens het vakdiploma van modiste.
 13. Geplaatst 19 maart 2020: Een pagina over de heer Henk Verstegen en zijn echtgenote mevr. Timisela. Zij waren 18 jaren lang van 1972 tot 1900 de beheerders van het Ereveld Kembang Kuning te Surabaya en zij deden hun werk vol overgave en liefde, waar ik hen diep vanuit mijn hart heel dankbaar voor ben. Opdat zij niet vergeten moge worden.
 14. Geplaatst 21 maart 2020: Een pagina over enkele leden die de familienaam Marshall dragen en in het bizonder iets over de onderwijzeressen E. Marshall en Ch. Marshall, die beiden in de jaren '30 vorige eeuw hun werk deden. Één en ander naar aanleiding van een groepsfoto van een lagere school te Kawarasan in 1940 uit de Moesson Online.
 15. Geplaatst 22 maart 2020: Een pagina over het echtpaar Leendert Parijs en zijn echtgenote mevr. Coors. Zij bezaten op Tegalsari Surabaya enkele huizen, welke aan de Indonesische regering in 1958 werden geschonken - via Prof. dr. Soetopo (later minister van Gezondheidszog) om er een blindeninstituut van te maken. Het instituut bestaat heden ten dage nog. In het artikel verwijs ik naar de Moesson Online in welke een beschrijving is gemaakt door hun kleinzoon Frans Parijs, zoon van dr. Jacob Parijs.
 16. Geplaatst 23 maart 2020: Een pagina over 3 neven, elk onderling een jaar verschil in leeftijd, op dezelfde school en in de zelfde klas met elkaar: 5de klas van de Simpang Lagere School te Surabaya. Het waren de neven Victor Zorab die 76 jaar oud werd, Harold John die 30 jaar oud werd en samen met zijn vader in de Kalososok gevangenis in 1943 het leven liet en Tino Johan waar ik niets over terug heb kunnen vinden. Ik ben verre familie van hen via mijn Armeense voorvaderen.
 17. Geplaatst 23 maart 2020: Een pagina over een ex-buurman van me - Hanno Mariano di Calouta -  in de plaats waar ik woon en die ook voorheen - net als ik - in Surabaya woonde. Zomaar een pagina te zijner ere en respect. Het is al weer 6 jaar geleden dat hij vertrok, maar als "de dag van toen", zie ik hem nog steeds voor me. Hij zou anno 2020 dan 91 jaar oud zijn geweest.
 18. Geplaatst 27 maart 2020: Een pagina over Adolph Bertling Hoofdadministrateur van de SEDEP thee onderneming nabij Bandung. Geboren te Zwolle uit Duitse ouders, vocht mee in de Boerenoorlog Suid Afrika, arriveerde circa 1902 te Jave en overleed Ambarawa juni 1945. Hij ligt op het ereveld Pandu Bandung.
 19. Geplaatst 29 maart 2020: Een pagina over Prof. dr. Remmelt Remmelts, hoogleraar universiteit van Batavia en één van zijn kinderen was Drs. Geografie Mieke Remmelts. Na de oorlog was zij lerares aan de Gentengkali HBS/MULO Surabaya en ik heb een paar maandjes les van haar gehad en toen al...want de school ging dicht en het koloniale sprookje ging verder op slot.
 20. Geplaatst 30 maart 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf Pelupessy-Tuwankotta.
 21. Geplaatst 31 maart 2020: Een pagina over een aantal personen samen op de foto en werkzaam op de voormalige sf Besito nabij Koedoes (Semarang Japara) met wat details en achtergronden voor zover mogelijk. Aanwezige personen de Graaf, Baron, Jonker, van Lelyveld, Kimmijser en enkele aanderen. Zie ook de pagina Karel Jan Elias Kimmijser.

 

April 2020

  

 1. Geplaatst 3 april 2020: Een pagina over de heer Karel Jan Elias Kimmijser en nog iets over zijn dochter Ine. Karel was werkzaam op diverse suikerfabrieken Oost Java (o.a. ook bij de sf Besito te Kudus Midden Java Noordkust) , verloor zijn echtgenote in 1945 door de oorlog in het interneringskamp Struijswijck Batavia, ging terug naar Nederland en werd ook gewaardeerd medewerker van de Tong Tong. Dochter Ine eveneens.(Zij werd te Mojokerto geboren).
 2. Geplaatst 5 april 2020: Een pagina over de heer Jan van Jaarsveld en zijn echtgenote mevr. Hertha A. van Jaarsveld geboren Bruno en hun lief en leed voor de oorlog en na de oorlog. Zij werden geinterneerd en bouwden hun jonge leventje na de oorlog verder op. Een pagina gemaakt uit respect voor hen en de foto's zijn afkomstig uit de Moesson Online. 
 3. Geplaatst 6 april 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf Prins - Vaillant. Via mijn overovergrootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan en door uithuwelijking van zijn dochters, ben ik verwant. Zie ook de pagina BOGOR KERKHOFmet daarin details over PRINS / VAILLANT / PIETERMAAT / MIJER etc.
 4. Geplaatst 7 april 2020: Een pagina over achterneven William Galstaun (roepnaam Willy) en zijn broer Georg Galstaun (roepnaam Djodjo). Beiden waren spelers van de voetbalclub Hercules Batavia in de jaren '20 van de vorige eeuw. Willy was makelaar in rijst en Djodji was procuratiehouder bij RUHAAK. Één en ander voorzien van details en foto's. George huwde Elisabeth Jetta Agerbeek en uit dit huwelijk dochter Ilse en George overleed 1935 te Batavia. Elisabeth en Ilse vertrokken naar de USA. Willy werd geinterneerd en na de oorlog verdween hij uit beeld. Zij waren neven van Vic Boldy en Elisabeth's oom was Gijsbert Agerbeek - controleur die te Halmaheira werd vermoord tijdens dienst uitoefening.
 5. Geplaatst 8 april 2020: Een pagina over Thelma en Mary Galstaun voorzien van foto's en daarop aansluitend maar nog wat details toegevoegd met betrekking tot de verbanden GALSTAUN, ARAKIEL, MARKAR, JOHANNES. Deze pagina is niet geschikt voor afstandelijke lezers die geen drol snappen van het Armeens gebeuren in voormalig Indië. Maar wat is nu het leuke aan mijn bewering? Heel veel Non-Armenians hebben wel op één of andere manier een binding met Armeense personen en daarmee dus een stukje Armeens bloed in zich. Niet te geloven die state of denial.
 6. Geplaatst 9 april 2020: Een pagina over Markar Johannes Amirian, een neefje van mijn over over opa Joseph Johannes en voorzien van wat details en trouwfoto's waar oom Markar bij uitgenodigd was, want het betrof het huwelijk van zijn nichtje Charlotte Ghatchick die met Greg Marcar huwde te Shiraz.
 7. Geplaatst 12 april 2020: Een vervolg pagina over Markar Johannes Amirian deel 2 en wat nader uitleg over de aanwezige personen op de touwerij van Charlotte Ghatchick, zijn nichtje.
 8. Geplaatst 15 april 2020: Een pagina met foto's van het gezin MARCAR DAVID en echtgenote ELIZABETH MANOOKdestijds wonend en werkend te Dacca Bengalen. Marcar was oprichter en eigenaar van één der grootste jute bedrijven te Dacca.
 9. Geplaatst 16 april 2020: Een pagina met foto's over ELIZABETH  DAVID GEBOREN MANOOK , de echtgenote van Marcar David zoals geschreven in item 8 hierboven. Voorzien van haar afstamming.
 10. Geplaatst 19 april 2020: Een pagina over het kerkhofje in de plantentuin Buitenzorg deel 2. Met foto's van kennis Bert van Willigenburg uit 2013. Hier en daar voorzien van summiere informatie. 
 11. Geplaatst 20 april 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf Sleebos van der Linden.
 12. Geplaatst 20 april 2020: Een pagina met foto's en een ietwat informatie over Eugenie Pogose geboren Manook. Zij was een zuster van Elizabeth Manook (zie item 9 hierboven genoemd). Eugenie en echtgenoot Peter Nicholas Pogose vertrokken wegens gedwongen omstandigheden naar de USA alwaar zij ook overleden en begraven werden.
 13. Geplaatst 21 april 2020: Twee pagina's over het Armeens kerkhof c.q. Armeense kerk te Dhaka (Dacca Bangladesh)met de nadruk op de kerk zel, enkele graven en in het bizonder een eerbetoon aan de caretaker 1986-2014 de heer Michael Joseph Martin (Martirosian). Hij overleed op 89-jarige leeftijd zeer recenteljk te Toronto Canada op 10 april 2020, waar hij na zijn pensionering naar toe vertrok om bij zijn naaste familie te verblijven en van zijn oude dag te mogen genieten.
 14. Geplaatst 25 april 2020: Een pagina over de familie George Jordan te Soerabaja gehuwd met Goegoelie Jacob. Ik heb nog niet kunnen ontdekken wat precies de binding is tussen George Jordan en Jordan Carapiet Jordan die in de zelfde periode te Soerabaja woonde en werkte en ongeveer even oud waren.
 15. Geplaatst 26 april 2020: Een pagina over oom Mesrope Johannes op de pagina Andere families Johannes, voorzien van details en foto's.
 16. Geplaatst 28 april 2020: Een pagina over oom Eleazar Eugene Mesrope, voorzien van foto's en details. Hij was een achterkleinzoon van de zuster van mijn overovergrootvader Joseph Johannes. Oom Eugene was - evenals oom Cornelis Laurens Frederik Boers in 1904 te Mittweida en beiden huwden een Duitse echtgenote. Op de pagina tevens ook enkele details over dochter Irene Lina Louisa Anna Mesrope, die later onderwijzeres was aan de Burg. de Monchyschool, Steenwijklaan 10 Den Haag. Zie ook de pagina John Theodoor Petrus Blumberger om het familieverband te begrijpen.

 

Mei 2020  

 1. Geplaatst 01 mei 2020: Een pagina over het graf te Kembang Kuning van de heer Gustaaf Rademaker, voorzien van enkele details en achtergronden. Ik hou me aanbevolen voor rectificaties.
 2. Geplaatst 01 mei 2020: Een pagina over de resident Johan Gerard Friedrich Riedel (zoon van de zendeling Riedel die in 1831 voet aan wal zette te Menado) en met ambtsgebied te Menado/Amboina, voorzien van diverse foto's van de families Tower, Riedel en de Paauw die aan elkaar verwant waren. Ook iets over zijn carriere.
 3. Geplaatst 02 mei en 03 mei 2020: Een tweetal pagina's over de familie Rijkee, de familie Lavell, de familie Petrus Blumberger en hun onderlinge aangetrouwd verwantschappen. Voorzien van foto's afkomstig uit het Krul Antiquariaat Photographs (waar ik enkele vraagtekens bij heb gezet) en wat achtergrond details. Te zien en te lezen op de pagina Familie Rijkee/Lavell/Petrus Blumberger deel 1 (met de nadruk op George Martinus Rijkee - landrechter) en de pagina deel 2 met de nadruk op broer Johan Willem Rijkee gehuwd met Mary Anna Petrus Blumberger en hun grootvader Georg Christiaan Lavell. 
 4. Geplaatst 04 mei 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Het graf van Vermeij - Loen.
 5. Geplaatst 04 mei 2020: Een pagina over de ritmeester cavalerie PIETER SORGDRAGER, zijn echtgenote Geertuida Maria DEBUS (en NIET DE BRES zoals sommige websites neerplonken)  en hun verbanden met - via een omweg - MULTATULI en fam. ABRAHAMSZ, mijn oudoom de notaris BOELEN te Magelang en een latere Nederlandse minister,, een prof.dr. Pharmacy P. Sorgdrager, een schrijver van het boek Kamperen met oom Nippon door D. Sorgdrager,  voorzien van foto's en feiten en wetenswaardigheden. Jaja, Friezen op Java, behalve in Nederland ;-) 
 6. Geplaatst 05 en 06 mei 2020: VERVALLEN.
 7. Geplaatst 06 en 07 mei 2020: Vervolgpagina's op de hoofdgroep Krul Antiquariaat Photographs. Zie punt 6 hierboven. Het betreft de pagina MARINUS JOHANNES TIELE (Hoofdadministrateur Arendsburg tabaksplantage Sumatra) en de pagina PIETER HERMAN PRAGER waar ik zelf (via zijn oom gehuwd met een dochter van over overopa Joseph Johannes) aan gerelateerd ben. Voorzien van foto's en feiten/wetenswaardigheden.
 8. Geplaatst 8 mei 2020: Een vervolgpagina op de Hoofdgroep Krul Antiquariaat Photographs. Zie punt 6 hierboven. Het betreft de pagina Dr. J. Noordhoek Hegt en echtgenote Susanne Elvire Riedel en hun dochter Elvire Susanne . Voorzien van foto's en details. Zie tevens mijn reeds eerder geschreven pagina's SEMARANG SPECIAAL en de Resident RIEDEL te Menado. 
 9. Geplaatst 10 mei 2020: Een pagina als eerbetoon aan al die KNIL soldaten die om welke reden dan ook via de Pupillenschool het soldatenvak beoefenden. Op deze pagina iets over 2 broers  Johannes Wilhelmus Kroesen en Johannes Kroesen, die al heel jong in het Djatigesticht Batavia (Opvangtehuis wezen) terechtkwamen (waarschijnlijk door dood van hun vader en moeder hen niet kon grootbrengen) en op de leeftijd van respectievelijk 9 en 11 jaar naar de pupillenschool werden gebracht, alwaar zij tot soldaat werden opgeleid. De oudere broer sloeg zich door het leven heen en overleed te Den Haag en het jonger broertje overleed aan de koorts op 24-jarige leeftijd in het kampement Moeara Tewe te Midden Borneo. Eer en respect aan allen. Zij hadden een oudere zuster Johanna Clasina Kroesen die Julius Andries Walraven van Krimpen huwde.
 10. Geplaatst 12 mei 2020: Een pagina over 2 neven von Schmidt auf Altenstadt, beiden in het KNIL gediend hebbend in navolging van enkele meer beroemde ooms van hen, beiden een adelijke titel geërfd maar toch gewoon werken voor de kost en op vrij jonge leeftijd al het leven verloren.Voorzien van details. 
 11. Geplaatst 14 mei 2020: Een pagina met iets over Idzert Jacobus JOHAN, kleinzoon van Toontje Poland en Fientje en waar mijn familie ten Cate ook aan gerelateerd is. Voorzien van de trouwfoto van Idzert en Margot Döderlein de Win. Zij waren neef en nicht.
 12. Geplaatst 15 mei 2020: Een pagina over Sophie Galistan Buitenzorg, die als commies werkzaam was op het Planteninstiuut te Buitenzorg, dochter van Carapiet Galestin en mevr Tjoe Oeat Nio Nio. Sophie kende in haar latere leven veel tegenslagen zoals de internering van haar zelf en de dood van haar echtgenoot in oktober 1945 door Pemuda's te Buitenzorg. Voorzien van foto's en enkele details.
 13. Geplaatst 16 mei 2020: Een pagina Fam.Galistan te Cheribon in vervolg op de pagina Sophie Galistan Buitenzorg.Een en ander vorzien van wat uitleg, doch nog lang niet kompleet. Tevens een uitleg over de familie betrekkingen Galistan. Walkaar, Simon, Demetrius allen te Cheribon.
 14. Geplaatst 17 mei 2020: Een pagina over de moord op de suikerbaron Wilhelm Gerard Joachim Eschauzier te Den Haag, gepleegd door een waanzinnige uitvinder (en zijn kornuit) die zijn financiële zin niet kreeg van de heer Eschauzier. Voorzien van wat foto's en details. 
 15. Geplaatst 18 mei 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever.  Het graf van Maria Hampar gehuwd met Sarkies en hun zoon. De familie Sarkies was bekend uit de hotel wereld. Lucas Martin Sarkies bijv. runde het Oranje Hotel te Surabaya tegenwoordig Mojopahit geheten.
 16. Geplaatst 19 mei 2020: Een pagina over mevr. Thörig - van Wijk en haar kinderen. Haar echtgenoot overleden in een Japans kamp, zelf ook in de kampen, dan de vrijheid en dan het "hartelijke welkom in Nederland in kamp Westerbork" begin jaren 1950 en toch uiteindelijk haar vrede gevonden naast onze Schepper. Voorzien van details en foto's.
 17. Geplaatst 21 mei 2020: Een pagina over Willem Christiaan Cramer, die 26 jaar (vanaf 1921) van zijn leven doorbracht in Nede. Indië en werkzaam was in diverse hotels waaronder het Oranjehotel te Surabaya en het Sarkies hotel te Surabaya. Enkele details en foto's op de pagina. Ik moet wel erbij zeggen dat de termijn 26 jaar onafgebroken (zoals vermeld in het stukje uit Moesson) niet strookt met de erin genoemde werkjaren en plaatsen. Eigen bewoordingen van Willem Christ.Cramer: Hij arriveerde 1921 in Indië en op 1 april 1946 van Tjimahi naar Nederland en ook nog in Tjimahi kamp 4 gezeten.
 18. Geplaatst 23 mei 2020: Een pagina Kerkhof Cilacap deel 7 met enkele graven maar weinig details hierover kunnen vinden. Helaas.
 19. Geplaatst 24 mei 2020: Aanvullende details op de pagina Peneleh Kerkhof deel 6 met betrekking tot het graf van JOHANNES EMDE. Een Vriend van God zoals hij werd genoemd. Door de Malangse kerkgenootschap werd zijn graf op 10 en 11 mei 1999 van het Peneleh Kerkhof te Surabaya verkast naar het SUKUN KERKHOF te Malang, waarvan enkele beelden van het nieuwe graf, maar wel geplaatst op de pagina Peneleh Kerkhof deel 6.
 20. Geplaatst 25 mei 2020: Een pagina Soekoen Malang Kerkhof deel 7 met de graven van de families PADBERG en KEMPFF uit Malang en enkele details toegevoegd. De foto's van de graven zijn gedateerd medio 2018.
 21. Geplaatst 26 mei 2020: Een pagina Soekoen Malang deel 8 met het graf van dr. Peter August Anton Frederik Eijken en details en een pagina Soekoen Malang deel 9 met de graven van mevr. Pattipeilohy-de Walick, mevr. Appel-Kivit en een onbekende. Weinig details.
 22. Geplaatst 27 mei 2020: Een pagina over het kerkhof Samarinda Ulu met het graf van mevr. Albertina Arnold geboren Pereira overleden 1977 en voorzien van foto's en details. Ter harer ere en respect.
 23. Geplaatst 28 mei 2020: Een pagina over het kerkhof Pontianak aan de Jl. Kartini met de focus op het monument gewijd aan een aantal militairen die verdronken tijdens een militaire oefening op de Kapuas rivier. Voorzien van wat foto's en summiere details.
 24. Geplaatst 31 mei 2020: Een pagina over het "vrijwel nieuwe" kerkhof UTARALAYA deel 1 te Jogya met iets over de graven van enkele familieleden Schoggers. Ik heb toestemming gekregen van het IGV om enkele foto's van hun publikatie hierover  te mogen gebruiken, welke gemaakt werden in april 2020 door een IGV lid de heer DirkJan Rozema.

 

Juni 2020 

 

 1. Geplaatst 01 juni 2020: Een pagina over het "vrijwel nieuwe" kerkhof UTARALAYA deel 2 te Jogya met iets over de graven van enkele familieleden Resink. Ik heb toestemming gekregen van het IGV om enkele foto's van hun publikatie hierover  te mogen gebruiken, welke gemaakt werden in april 2020 door een IGV lid de heer DirkJan Rozema.  
 2. Geplaatst 01 juni 2020: Een nieuwe pagina op de hoofdgroep Weduwe van Indië begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen Den Haag, zoals geplaatst bij het Indisch4ever. Een pagina over het familiegraf van de heer Louis D. Termijtelen en zijn echtgenote mevr. H. H. Termijtelen - van Leersum.
 3. Geplaatst 02 juni 2020: Een pagina over prof. Mr. Gertrudes Johan Resink, geboren 1911 Jogya en overleden 1997 Jakarta, in vervolg op de pagina Kerkhof Utaralaya deel 2 te Jogya, alwaar op de pagina de graven van zijn ouders te zien zijn. 
 4. Geplaatst 03 juni 2020: Een pagina over het eiland KAWALUSO ergens in de zee gesitueerd tussen Noord Celebes en de Filipijnen in. De bewoners ( een stuk of 700 maar of zoiets) zijn verstoken van zowat alles, maar de bevolking heeft een clip gemaakt waar men samen keroncong speelt op het kerkhof. Afwijkend van mijn serie artikelen over oude kerkhoven in Indonesïe heb ik wat beelden samengesteld aan de hand van hun clip. Geen details verder, aangezien ik totaal geen gegevens heb, maar de muziek die zij maken...... Uit het hart en zomaar uit het losse handje zonder ooit gehoord te hebben van een muziek academie of ziets.
 5. Geplaatst 04 juni 2020: Een pagina over het voormalioge privé kerkhof van de familie Coolen en tegenwoordig een TPU (Algemene christelijke) begraafplaats in de desa NGORO te Jombang Oost Java met het één of ander over de toenmalige landhuurder COENRAAD LAURENS COOLEN die aldaar begraven ligt. Hij staat in het algemeen bekend als zendeling hetgeen hij echter NIET was. Hij werd landhuurder en probeerde op zijn manier de bevolking van Ngoro en omstreken tot het christendom te bekeren. De stukken die over hem te vinden zijn, verhalen dat hij een zoon was van een Russische officier die een relatie had met een prinses van het rijk van Mataram. Een Russische officier? Met de Nederlandse achternaam Coolen?
 6. Geplaatst 06 juni 2020: Een pagina over de planter Johannes Theodorus Hamaker, die van honger omkwam in een interneringskamp en te Pandu Ereveld Bandung ligt te rusten. Een en ander voorzien van wat details en foto's.
 7. Geplaatst 07 juni 2020: Een pagina ter ere van de heer Herman Abraham Zilversmit, geboren, getogen, geinterneerd en overleden in Indië en later Indonesia. Hij overleed 1997 te Surabaya en ligt op het burger kerkhof Kembang Kuning met foto'svan zijn graf anno 2016.
 8. Geplaatst 08 juni 2020: Enkele nieuwe foto's van de graven van mevr Soetomo Bruring op Kembang Kuning en Dr. Soetomo op Bubutan Surabaya op de pagina Dokter Soetomo, een menslievend mens en nationale held van Indonesia.
 9. Geplaatst 10 juni 2020: Een pagina over en ter ere van MARTINUS LODEWIJK (TINO) KERDIJK, geboren en overleden te Surabaya, dirigent concertmeester met opleiding te Amsterdam 1954/1955 en leraar inspirator van vele bekende Indonesische zangers/zangeressen en musici. Hij ligt begraven op kembang Kuning.
 10. Geplaatst 13 juni 2020: Een pagina over het graf van mevr. Jacqueline Amalia Vosmaer op Kembang Kuning. Zij was gehuwd met de ass.resident G.C.D. Neumann en scheidde van hem, ging een paar jaren naar Nederland en keerde terug naar Indië om aldaar te overlijden en begraven te worden. In Nederland had zij tenminste wel op 10 adressen gewoond te Amsterdam, Apeldoorn, Nijmegen, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen.
 11. Geplaatst 14 juni 2020: Een pagina over het graf van de heer Henri Leendert Sellier op Kembang Kuning met bronvermelding (familieleden) en tevens op de pagina een groot vraagtkeken. Volgens het NIOD is de heer H.L. Sellier op 2 maart 1942 als matroos gesneuveld en staat zijn naam op de Erelijst Gevallenen 1940-1945, daar waar op zijn graf staat vermeld dat hij op 22 maart 1963 te Surabaya is overleden. Op zijn vroegst zal ik circa half aug 2020 antwoorden krijgen van NIOD op mijn vragen medio juni 2020.
 12. Geplaatst 15 juni 2020: Een pagina over het graf van Albert Zorab op Nieuw Eykenduinen Den Haag, zoals geplaatst op Indisch4ever in de serie de Weduwe van Indië. Voorzien van aanvullende details uit Julfahye en wat kommentaar op I4E.
 13. Geplaatst 17 juni 2020: Een pagina over de familie graven LAZAR te Kembang Kuning en voorzien van wat details en achtergrond informatie.
 14. Geplaatst 18 juni 2020: Een pagina deel 2 Joods kerkhof gedeelte Kembang Kuning met de focus op de familie KATTAN, voorzien van wat foto's en achtergrond details en een enkel vraagteken mijnerzijds waar ik geen passende verklaring voor weet.
 15. Geplaatst 19 juni 2020: Een pagina deel 3 Joods kerkhof gedeelte Kembang Kuning met de focus op de familie Solomon, voorzien van wat foto's en achtergrond details en de uitleg over de relatie tot de familie KATTAN (zie item 14 hierboven) en de familie MUSSRY en deze laatste familie werd en is momenteel nog zeer bekend in Indonesia.
 16. Geplaatst 22 juni 2020: Een pagina over Ephrem Vardanian, geboren te Nor Jugha, naar voormalig Ned. Indie vertrokken en van daaruit naar Nederland en in 1965 naar de USA vertrokken. Een en ander voorzien van details en foto's. Hij was een kunstenaar schilder en in Nederland werd hij beschouwd als vreemdeling en oefende het vak uit van koeltechneut.
 17. Geplaatst 24 juni 2020: Een pagina deel 1 fam. Kamarzarian over de vermeende activiteiten tegen de Japanners in de oorlogsdagen waarij door collaborateurs werkzaamheden van een inwoner van Soerabaya dodelijke slachtoffers vielen, na behandeloing door de KenPeiTai. Éen en ander voorzien van details (niet over het proces in 1947 tegen de collaborateur, want dat is mijn zaak niet om er over te oordelen aangezien ik er niet bij was.)
 18. Geplaatst 26 juni 2020: Deel 2 fam Kamarzarian en vervolg van hierboven. 
 19. Geplaatst 29 juni 2020: Een soort vervolg op de pagina's zoals hierboven onder nummer 17 en 18. Het gaat over een mede speler uit het ASC team genaamd Tzolack Johannes, die in 1949 het ASC 1ste Hockeyteam versterkte. Tot en met 1954 was hij te traceren in de kranten.Daarna scheen hij naar naar Anaheim USA vertrokken te zijn alwaar hij ook overleed. Hij huwde Margriet Stalder in 1948 te Surabaja. Te zien en te lezen op de pagina KAMARZARIAN JOHANNES Deel 3.

 

Juli 2020:

 

 1. Geplaatst 7 juli 2020: Een pagina over "Oma Minas". Mijn zus Miep had in de jaren midden 1950 een paviljoen gehuurd van oma Minas aan de Ketabang Boulevard en ik kwam wel 's langs op bezoek bij mijn zus en af en toe ook bij oma Minas. Tot voor zeer kort geleden (eind juni 2020 pas) wist ik niet wie precies oma Minas was. Dankzij Julfahye heb ik gevonden wie zij was. Zij was Aschen Minas en gehuwd op 17-jarige leeftijd met Carapiet Johannes Michael te Nor Jugha en het echtpaar vertrok later naar Soerabaya om er hun geluk en brood te vinden. Beiden liggen naast elkaar begraven op kembang Kuning. Op de pagina haar details en foto's.
 2. Geplaatst 7 juli 2020: Een vervolgpagina Oma Minas' kinderen voorzien van wat achtergrond informatie en foto's.
 3. Geplaatst 11 juli 2020: Een vervolgpagina Oma's Minas familie voorzien van wat achtergrond informatie en met de nadruk op zoon Max en zijn echtgenote Rosette Joanna Dolly Henriques de Granada.
 4. Geplaatst 12 juli 2020: Een pagina met graven van het oude kerkhof Jogja welke verkast zijn naar het nieuwere kerkhof Utaralaya. Het oude kerkhof is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een vermaakcentrum. Deel 1. Voorwoord.
 5. Geplaatst 12 juli 2020: Zie punt 4 hierboven. Deel 2 met foto's en details fam. de Veer-Wilson en Wolff.
 6. Geplaatst 13 juli 2020: Zie punt 4 hierboven. Deel 3 met foto's en details fam. Resink-Willink. Zie ook de pagina http://www.imexbo.nl/jogja-ut-laya-igv-2.html 
 7. Geplaatst 13 juli 2020: Zie punt 4 hierboven. Deel 4 met foto's fam. Apfel en Mende
 8. Geplaatst 14 juli 2020: Zie punt 4 hierboven. Deel 5 met foto's fam. Schäfer en en extra aanvullende foto's graven fam. Schoggers. (Zie hiervoor ook de pagina http://www.imexbo.nl/jogja-ut-laya-igv-1.html
 9. Geplaatst 15 juli 2020: Een pagina over het graf te Kembang Kuning van Raymond Dubois St. Marc. Hij werd geboren te Grenoble in 1874, emigreerde met ouders naar Australie, huwde aldaar met Dora Ethel Wyatt c.a. 1900 en ging daarna met zijn echtgenote naar voormalig Nederlands Indië, werd vader van zoon Guy Noel Raymond en in 1933 overleed te Soerabaja.
 10. Geplaatst 16 juli 2020: Een pagina over het graf van mevr. Negalenia Eisma geboren La Gordt Dillié op kembang Kuning Surabaya. De foto heb ik verkregen van David Peters te Nieuw Zeeland die in 2018/2019 het kerhof afstruinde naar graven van onze Armeense familieden die daar rusten.
 11. Geplaatst 18 juli 2020: Een pagina over het kerkhof Kembang Kuning deel div. David Paters met foto's van graven van overledenen na de overdracht van Ned. Indië. De foto's zijn afkomstig van David Peters uit NZ die de foto's maakte tijdens zijn zoektocht naar graven van onze overleden Armeense familieleden aldaar en heeft als bijkomstigheid andere in het oog springende graven gefotografeerd, zoals Willem Boudewijn Engelbrecht Broers, Josef Kovanda en Jozeph Davids.
 12. VERWIJDERD 18 juli 2020: Diverse pagina's van mijn website omdat de pagina's niet meer bekeken worden en omdat ik anders ook teveel webspace eraan kwijt ben. Het zijn voornamelijk pagina's met foto's van het hedendaags Indonesia en daar zijn er op het internet al genoeg van te vinden.
 13. Geplaatst 20 juli 2020: Een pagina over het graf van mevr. Yvonne Mink te Kembang Kuning met details en achtergrond info en foto's van haar familieleden, welke ik via Find a Grave gedupliceerd heb van de uploads door de heer Doddy Permadi Soeriadinata (een van haar zonen.) Mevr. Yvonne Mink was gehuwd met wijlen de heer Syarief Soeriadinata een gedecoreerd kolonel van de militaire politie van adelijke afkomst. (Zijn grootvader was Patih).
 14. Geplaatst 21 juli 2020: Een vervolgpagina over mevr. Yvonne Mink en haar kinderen en voorvaderen Couzijn Deel 2. Zie ook item 13 hierboven.
 15. Geplaatst 22 juli 2020: Een pagina Kerkhof Peneleh graf ten Brinck en een pagina kerkhof Peneleh graf Engelhardt. Voorzien van details en foto's van de graven.
 16. Geplaatst 22 juli 2020: Een vervolgpagina van de serie graven Nieuweykenduyn Den Haag, door het I4E geplaatst en ook hier op mijn site. Zie de pagina Crompvoet-van Ginkel.
 17. Geplaatst 29 juli 2020: Een pagina over echtelijke ruzies wegens ontrouw en een poging tot moord doorPetrus Matherus Nahapiet op zijn echtgenote Mary Elias in juli 1930 te Batavia met het verslag van de rechtbank.
 18. Geplaatst 31 juli 2020: Een vervolgpagina van het kerkhof Pemalang Widuri deel 2 met uitleg en achtergrond informatie over het monumentale graf van de heer Eugene Henry Burnaby Lautier, broer van de resident van Solo de heer Oscar Arend Burnaby Lautier.

 

Augustus 2020:  

 1. Geplaatst 01 aug 2020: In de serie Weduwe van Indië via het I4E het graf van de familie Pattiselanno Timmerman en een ietwat achtergrond details over de familie.
 2. Geplaatst 03 aug 2000: Een pagina met details over de familie Petrus te Buitenzorg en hun nazaten. Deze familie Petrus is verwant aan mijn familie Johannes Amirkhan. Zie verder ook de pagina Petrus Blumberger voor nadere details.
 3. Geplaatst 5 aug 2020: Een vervolgpagina over de familie Petrus te Buitenzorg deel 2 en Soekaboemi. Zie item 2 hierboven.
 4. Geplaatst 6 aug 2020: Een pagina over het graf van de kleine baby Carolus Jan Matthijs Pinxter op Taman Prasasti Jakarta, eerstgeborene van de majoor Arie Hendrik Pinxter en echtgenote A.M. Tirion; één en ander voorzien van achtergrond details.
 5. Geplaatst 7 aug 2020: Een pagina over het familiegraf KARTHAUS te Taman Prasasti Jakarta met diverse leden. O.a. Josephine Freusberg geboren Karthaus die samen met haar zuster Elize Hulswit geboren Karthaus in okt 1930 om het leven kwam door een auto ongeluk nabij Bandoeng.
 6. Geplaatst 9 aug 2020: Een vervolgpagina CREET en HOTELS deel 2 met de nadruk op Simon Zakaria Creet's gezin en over wie REGINA CREET was.
 7. Geplaatst 10 aug 2020: Een pagina over het graf van mevr. Margaretha Cornelia Unger en haar zoon R.A. Jahn, zoals geplaatst door het Indisch4ever in de serie De Weduwe van Indië.
 8. Geplaatst 11 aug 2020: Een pagina CREET en HOTELS deel 3 met de nadruk op REGINA CREET en haar diaspora. Zij arriveerde in 1946 te Nederland en tot en met 1973 verbleef zij op 15 woonadressen.
 9. Geplaatst 11 aug 2020: Een pagina met iets over het huis Villa Nuova voor gerepatriëerden uit Indië aan de Utrechtseweg 46 te Zeist, alwaar mijn achternicht Regina Creet in 1946/1947 verbleef. In 1948 overleed aldaar in dat tehuis mevr. Caroline Lafontaine-Fredriks. Een trieste zaak: Na de oorlog repatriëren naar Nederland om dan al heel snel te overlijden. Ik heb één en ander uit de doeken gedaan. 
 10. Geplaatst 13 aug 2020: Een pagina met een summiere uiteenzetting wie precies de heer Victor La Fontaine was en wie die heer Victor Lafontaine. De berichtgevingen en dokumentatie haalden de heren wel eens door de war.
 11. Geplaatst 13 aug 2020: Aanvullingen en verbeteringen op de pagina Ngawi Djamoes theeplantageverkregen via mdededelingen van de heer Henri Bik heden 13 aug 2020.
 12. Geplaatst 18 aug 2020: Een pagina over de heer Aarnout Lambertus de Braal, die een verzets herdenkingskruis kreeg wegens vijandig verzet tegen de Duitse bezetters in Nederland. Hij was gehuwd met een oudtante van me Katheen Catharina Johannes uit Soerabaja.
 13. Geplaatst 21 aug 2020: De Pagina kerkhof Cisarua Bogor deel 1 aangevuld met verbeteringen en nieuwe informatie over de garven van de familie Bik. Daartoe heb ik tevens gemaakt een tweede pagina Kerkhof Cisarua Bogor deel 2 welke meer informatie bevat over de familie Bik. De gegevens heb ik verkregen van een nazaat te weten de heer Henri Bik, waarvoor veel dank.
 14. Geplaatst 22 aug 2020: In de serie Weduwe van Indië een pagina over het familiegraf FEHR(zoals geplaatst op het I4E). Extra toegevoegd details over enkele andere leden van de familie.
 15. Geplaatst 27 aug 2020: Een pagina over een oorlogsslachtoffer de heer George Eduard van Galen,die gehuwd was met mevr. Eunice Alice de Ceuninck van Capelle. Ik onderzocht deze familie aangezien ik een huwelijksadvertentie tegenkwam tijdens het speuren, met annonce van  het huwelijk van mevr. E.A. de Ceuninck van Capelle met de heer Johannes Bagram Michael. (Een Armeense oudoom van me.)

September 2020.  

 1. Geplaatst 2 sept 2020: In de serie Weduwe van Indië de pagina van de graven van de familie Beynon, zoals samengesteld en geplaatst door en op het I4E weblog. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 2. Geplaatst 3 sept 2020: Een pagina met een klein beetje uitleg over de relaties tussen de familie JENNI, de familie DAMEN, de familie ADAM en de familie MICHAEL. Zie de pagina JENNI DAMEN ADAM MICHAEL.
 3. Geplaatst 5 sept 2020: Een pagina over Elisabeth Johanna Maria Zegers en haar echtgenoot Apcar Michael (zie ook item 2 hierboven) met enkele details. Kleine Elisabeth werd geboren in 1895 en haar vader trouwde, woonde en en werkte vanaf 1898 te Amsterdam. Elisabeth bleef hoogstwaarschijnlijk bij haar Javaanse moeder achter en is nooit meegegaan met haar vader naar Amsterdam.
 4. Geplaatst 09 sept 2020: Enkele aanvullingen op de pagina Gregory Nahapiet, waaronder een recentelijke foto (sept 2020) van zijn graf te Taman Prasasti Museum Jakarta waar ook in begraven ligt zijn schoondochter Henriette Martherus. Gregory Nahapiet was gehuwd met een oudtante van me geheten Mariana Amirkhan uit Nor Jugha (Nieuw Julfa.) welke hij in de steek liet toen hij naar Indië vertrok en zich aldaar permanent vestigde.
 5. Geplaatst 10 sept 2020: Een pagina ter ere en respect aan/voor de heer August Valeriaan Hubert Wetters met wiens jongste zoon Max ik op de lagere school te Soerabaja heb gezeten en zijn vader werd oorlogsslachtoffer. Één en ander voorzien van details en foto's. Dank aan Max.
 6. Geplaatst 11 sept 2020: Aanvullingen op de pagina Graven Madura Sumenep deel 3, welker aanvullingen ik heb gekregen van de heer Henri Bik te Frankrijk. De aanvullingen zijn onderaan de pagina te vinden. Grote dank aan de heer Bik.
 7. Geplaatst 11 sept 2020: In de serie De Weduwe van Indie een (vervolg-)pagina over het familie graf Dovene - Beijnon - Dom zoals geplaatst door I4E en voorzien van details en inclusief de reacties te pas en te onpas.... (dat laatste helaas, want het "ikke" gebeuren (dat totaal niet slaat op de inhoud van het item) viert weer hoogtij.
 8. Geplaatst 12 sept 2020: Een pagina over Therese Lutzow geboren von Struve. Geboren in Stuttgart en overleden in Cilacap op 48-jarige leeftijd. Voorzien van details en foto. Te lezen en te zien op Kerkhof Cilacap von Lutzow.
 9. Geplaatst 17 sept 2020: Een pagina over de graven B3318 en B2218 te Peneleh kerkhof Soerabaja en graf 164 kerkhof Loemadjang waarin enkele leden van de familie Günthardt in rusten. Voorzien van enkele details en foto's.
 10. Geplaatst 19 sept 2020: Een pagina over de grafplaat  (Graf B 1188) van de heer dr. B.Th.W. van Hasselt en zijn kleinzoontje Wimpie Luijten. Als oud vuil ligt het ergens op een wandelpad van het kerkhof Peneleh. Bij toeval ontdekt door een kennis en mede-speurder mevr. Fidrawati, die voor mij geregeld op pad gaat en mij voorziet van foto's. 
 11. Geplaatst 19 sept 2020: In de serie Weduwe van Indië de pagina van de graven van de familie de Bruïne - Ouwens, zoals samengesteld en geplaatst door en op het I4E weblog. Voorzien van foto's en achtergrond details.

 

Oktober 2020.(Zie mijn mutaties 20 sept 2020.)

  

 1. 01 okt 2020: Geplaatst een vervolg pagina in de serie De Weduwe van Indië over de familie Bloemhard, zoals samengesteld en geplaatst op het I4E weblog. Voorzien van de foto van het graf. 
 2. 01 okt / 10 okt: reparaties verricht aan enkele mismaakte pagina's. Zie 20 sept hierboven.
 3. 11 okt 2020: Geplaatst een vervolgpagina in de serie De Weduwe van Indië over de familie Berkholst Sopamena, zoals samengesteld en geplaatst op het I4E weblog. Voorzien van een foto van het graf.
 4. 21 okt 2020: Geplaatst een vervolgpagina in de serie De Weduwe van Indië over de familie de Bruyn Kops - Walbeehm, zoals samengesteld en geplaatst op het I4E weblog. Voorzien van een foto van het graf.
 5. 31 okt 2020: Geplaatst een vervolgpagina in de serie De Weduwe van Indië over de familie Boogaardt Clarenbach, zoals samengesteld en geplaatst op het I4E weblog. Voorzien van een foto van het graf.

 

November 2020. (Zie mijn mutaties 20 sept 2020.)  

 1. 03 nov 2020: Geplaatst een pagina over het graf van Jan Franciscus Riesz te Koeto Ardjo (Kutoarjo) verscholen in de jungle van de Gunung Tugel nabij het Chinees kerkhof. Voorzien van een foto van zijn graf en wat details.  
 2. 10 nov 2020: Geplaatst een vervolg pagina in de serie De Weduwe van Indië over de familie Bastiaans_Jager, Barneveld Courdier Croust ,  zoals samengesteld en geplaatst op het I4E weblog. Voorzien van de foto van het graf. 
 3. 20 nov 2020: Geplaatst een vervolg pagina in de serie De Weduwe van Indië over de familie Creutz Lechleitner, zoals samengesteld en geplaatst op het I4E weblog. Voorzien van de foto van het graf.
 4. 21 nov 2020: Geplaatst een pagina met foto's over de oorlog in Artsakh 27 sept 2020/10 november 2020, welke ik samen gesteld heb ter ere van mijn over-overgrootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhanian, die zijn roots had in Artsakh en tevens aan allen die hun leven gaven voor het land Artsakh.
 5. 24 nov 2020: Geplaatst een pagina over het graf van Eleonore Ferdinanda Halewijn geb. Linnenschmidt van Loffelt op Taman Prasasti Jakarta, voorzien van wat details en een foto van het graf.
 6. 29 nov 2020: Geplaatst een pagina deel 1 van een serie over het kerkhof te Kunden district Blora met achtergrond detaiils over het kerkhof en een focus op het graf van mevr. Johanna Magdalena Zandevoets die gehuwd was met Herman Pieter Lautenbach. Uit dit huwelijk werd geboren hun dochter Carolina Johanna Lautenbach die later huwde met een Armeense oudoom van me genaamd Stephan Joseph Petrus. (Zijn broer was John Theodoor Petrus, die zich later noemde Petrus Blumberger - Chef Kabinet Indische Zaken.)
 7. 29 nov 2020: Geplaatst een pagina deel 2 van een serie over het kerkhof te Kunden district Blora met achtergrond details over het kerkhof en focus op de graven van Winni Klein en Emile Henri Klein (dochtertje en vader) en Louisa Augustina Hornung geb. Ernst.
 8. 30 nov 2020: Geplaatst een pagina deel 3 en tevens laatste van een serie over het kerkhof te Kunden district Blora met achtergrond details EN VEEL vraagtekens. Focus op de graven van Dr. Otto Sickinger, zendelingsarts, de heer Hendrik Carli en L. Breetveld ( L = Leendert??) Klik hier voor deel 3.

 

 

December 2020. (Zie mijn mutaties 20 sept 2020).   

 1. 01 dec 2020: Geplaatst een pagina over het graf van Carel Frederik Winter en zijn echtgenote Jacoba Hendrika Logeman, oorspronkelijk begraven te Jebres Solo, maar door de Vereniging van Liefhebbers Javaanse Literatuur in 1984 overgeplaatst naar het terrein van de Keraton te Solo. Voorzien van details.
 2. 02 dec 2020: Geplaatst een pagina met mijn eerbetoon aan al die onbekende KNIL soldaten, die om den brode in dienst gingen en het leven lieten en ergens in de jungle van SIGLI Aceh liggen te rusten en te wachten tot de tand des tijds alls heeft weggeveegd.
 3. 04 dec 2020: Een pagina met het graf van Jan Brouwers, hoofdonderwijzer HIS te Pangkalpinang te Riouw, overleden in 1897 en voorzien van een foto van het graf anno juni 2020 en wat achtergrond details. Hij was gehuwd met Aaltje Hanzon die in 1941 te Hilversum overleed en nooit hertrouwd was.
 4. 07 dec 2020: Geplaatst een pagina met 2 graven gelegen op een stukje "jungle" grond in de desa DASUN nabij Lasem en vallend onder district Rembang met vraagtekens en wat details en voorzien van foto's. 
 5. 07 dec 2020: Geplaatst een pagina over het oude en nog steeds in gebruik zijnde christelijke kekrhof te Soekaboemi. Helaas zijn de graven uit de koloniale tijden niet meer herkenbaar. Ik heb hier slechts enkele beelden geplaatst om de rampzalige toestanden te tonen.
 6. 08 dec 2020: Aanvullingen met foto's van de graven wed Boonemmer geb.Steijger  Lt Suersen ,  Lt Schmulling  en van der Linden op het kerkhof te Ngawi.
 7. 09 dec 2020: Geplaatst een pagina Ngawi kerkhof deel 6 met de graven van de heer F.A.J.A. Berg, Deetje Milder, G.F.A. Gout en echtgenote Portier en Johannes Cornelis Henricus Jeekel. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 8. 09 dec 2020: Geplaatst een pagina over het graf van de kleine Willy Alfred Charles Andre apart en eenzaam verlaten ergens in de streek TEMPEL van het Sleman disctrict Jogja noord. Voorzien van achtergrond details en foto's van zijn eenzaam maar nog redelijk intact grafje.
 9. 13 dec 2020: Geplaatst een vervolgpagina OUDERS VAN JOHANNES CORNELIS HENRICUS JEEKEL ter ere en respect van de familie, voorzien van veel prive details en foto's. (Op 15 dec 2020 enkele aanvullingen gedaan op bedoelde pagina). Zie verder ook de pagina Ngawi kerkhof deel 6 met het graf van de kleine Johannes Cornelis Henricus Jeekel.  (De eerstgeborene zoon).
 10. 15 dec 2020: Enkele pagina's hersteld die vernield waren door de software storing op de servers van mijn provider.(Zie mijn bericht hierboven van 20 sept 2020. Het betreft de eerste twee pagina's van het "nieuwere" kerkhof Utaralaya te Djokja. (Jogya).
 11. 17 dec 2020: Een pagina over het kleine prive kerkhofje te Pageruyung/Soekamangli te Kendal, koffie onderneming in bezit van de familie Soeters. Tegenwoordig is het een rubber plantage. Er zijn in totaal 6 graven en ik heb er slechts 2 van kunnen ontcijferen, namelijk die van de eigenaar Petrus Hendrikus Soeters en echtgenote Anna Elisabeth van Deventer. Foto's beschikbaar gesteld door de heer Aga Yurista P. waarvoor veel dank.
 12. 19 dec 2020: Geplaatst een pagina over het mausoleum/graf van de heer Gerrit Lebret en echtgenote mevr. Hesselaar op de suikerfabriek KEDAWOENG nabij Pasuruan en welk graf onder monumentenzorg van Indonesia valt. Voorzien van enkele details en foto's van het graf.
 13. 19 dec 2020: Geplaatst een pagina over het graf van de heer Petrus Jacobus Meijer en welker graf opgekalefaterd werd door de Indonesische Monumentenzorg op het terrein van de ex SF Gondang Winangoen (tegenwoordig suikerfabriek museum) voorzien van achtergrond details en foto's.(Zoals het was toen en heden ten dage.)
 14. 21 dec 2020: Geplaatst een vervolg pagina in de serie De Weduwe van Indie iets over het graf van de familie Ginkel Deurink, zoals samengesteld en geplaatst door het I4E.
 15. 21 dec 2020: Geplaatst deel 1 van het Protestants kerkhof te PENANG Georgetown waar enkele Nederlanders begraven liggen, ondanks dat het eiland Penang behoorde tot de Strait Settlements van de UK. (Bijv. Jan Rodyk ex gouverneur Ternate).Voorzien van foto's en wat achtergrond details. Zijn dochter Cornelia van Someren Rodyk was de laatst begravene aldaar.
 16. 21 dec 2020: Geplaatst deel 2 van het Katholieke kerkhof te PENANG Georgetown, waar enkele Nederlanders begraven liggen. En dit keer speciaal voor Charles Hugo Verhulst. Waarom? Lees het zelf maar. Foto's en details. Let wel: Katholiek schreef ik dus hierboven. Ligt vlakbij het Protestants kerkhof dat vroeger het Christelijk kerkhof heette.
 17. 22 dec 2020: Geplaatst deel 3 van het Protestants kerkhof te Penang Georgetown met de focus op het graf van mevr. Johanna Sara Wilhelmina van Rees van Braam Morris. Zij overleed april 1878 op de rede van Penang op het schip Torrington op weg naar Nederland. Haar echtgenoot Otto van Rees en hun 6 kinderen kwamen enkele maanden later aan in Nederland en lieten moeder Johanna achter in den vreemde.
 18. 22 dec 2020: Geplaatst deel 4 van het enigszins nieuwere Christelijk kerkhof te Penang Georgetown (Dit keer Western Road) met de focus op de heer Cornelis Kikkert 1ste stuurman Gouvernemenst Marine en geveld door een slopende ziekte en het graf van de vrijwel onbekende Hiepke Jan Crommers geboren te Groningen en ook vroeg overleden in de bloei van zijn leven. Enkele achtergrond details en foto's. Dit kerkhof aan de Western Road bevat oude alsmede nieuwe graven en is nog in gebruik. De Europeanen liggen apart en de lokale Chinezen ook.
 19. 23 dec 2020: geplaatst deel 5 van het Protestants kerkhof te Penang Georgetown met de focus op het graf van de heer Gustac Clemen, een handelsman geboren te Lippe Duitsland en veelvuldig naar Amsterdam (1851, 1856 en 1859) gekomen voor zaken en uiteindelijk mede-administrateur werd in de begin-oprichtingsjaren 1869 van de Deli Tabak Mij samen met de heer Jacobus Nienhuys. Gustav redde het niet en overleed enkele maanden na de oprichting, daar waar de heer Nienhuys wel zijn fortuin maakte.
 20. 24 dec 2020: geplaatst een pagina Prive kerkhofje familie Marshall te Boyolali met een foto van een 4 tal graven en heel veel vraagtekens. Een deel is opgelost via Boeroeng en het boek Marshall bij IGV.
 21. 24 dec 2020: geplaatst een pagina over een verlaten apart KNIL kerkhofje Pulo Sarok te Aceh, midden in de desa verscholen met circa 12 graven van gesneuvelden.
 22. 26 dec 2020: geplaatst een pagina over het kerkhof Bantaeng/Bonthain Celebes met uitvoerige uitleg en foto's van de graven. Helaas is de kwaliteit van de foto's soms niet al te best. Begravenen: Bosch, van Pamelen, Goudswaard, Mortodok, Karels. Het kerkhof bevatte tot 1973 honderden graven, doch een zware overstroming in 1973 heeft talloze graven vernield en zelfs weggespoeld.
 23. 27 dec 2020: geplaatst een pagina over een klein verborgen kerkhofje met circa 20 graven op de lokatie Asahan/Selawan Noord Sumatra en gelegen midden in de rubber plantages. Geen namen bekend, slechts van mijn kant een eerbetoon aan diegenen die er rusten.
 24. 28 dec 2020: geplaatst een pagina over het graf van Susanna Geertruid van Kempen geboren Haije, gelegen op het eiland Cingkuak (voorheen genaamd Poeloe TJINGKOE en diende het als een soort eiland Onrust Batavia maar dan voor deze streken te Sumatra) voorzien van details en foto's. Zij was de jong gestorven echtgenote van de laatste commandant van het VOC fort op het eiland Thomas van Kempen,alvorens het in 1781 door de Engelsen werd veroverd en verwoest. Thomas werd gevangen genomen en stierf te Amsterdam in 1784. Susanna stierf in 1764. In 1911 werd het graf door een achterkleindochter Sabine Hoogenstraaten geboren van Kempen verfraaid en tegenwoordig valt het graf onder Monumenten zorg van Indonesia. Op de grafplaat staat een geheel Franse tekst als eerbetoon.
 25. 28 dec 2020: geplaatst een pagina over een graf aan de kant van een bewoonde straat gelegen op een erf en waarvan Google View het waarmerkt als een "kuburan Belanda/ Nederlands graf" gesitueerd aan de Jl. Taebenu te Kupang Timor. Vreemd, want vlakbij is een offcieel Europees oud kerkhof.
 26. 29 dec 2020: geplaatst een pagina over het oude Europese kerkhof te Manado (tegenwoordig heet de straat Jl. Arie Lasut) voorzien van foto's van het kerkhof maar geen details helaas, omdat ik geen specifieke beelden heb van de graven zelf. 
 27. 29 dec 2020: Geplaatst een vervolg pagina in de serie De Weduwe van Indië over de familie Gonggrijp Reijneke , zoals samengesteld en geplaatst op het I4E weblog. Voorzien van de foto van het graf.
 28. 30 dec 2020: geplaatst deel 1 van het Engelse kerkhof te Benkoelen met de focus op een begravene geheten LOURENS CORNELIS ALEXANDER JACOBS rustend in een groot mooi praalgraf. Ik heb helaas veel vraagtekens open staan over Lourens.
 29. 30 dec 2020: geplaatst deel 2 van het Engels kerkhof te Benkoelen met de focus op de familie van Andel-Smits en voorzien van wat details en achtergrond informatie. Het gezin heeft veel leed ondervonden, verloor 3 kinderen op jonge leeftijd en mevr. van Andel-Smit stierf in het gevangenkamp enkele maanden voor het einde van de oorlog.
 30. 31 dec 2020: geplaatst deel  van het Engels kerkhof te Benkoelen met de focus op de familie Jansen-Stroot, voorzien van achtergrond details en foto graf.
 31. 31 dec 2020: geplaatst tevens de graven van de families:  de familie Spaans-Bohlander en de familie Geway die op het Engelse kerkhof te Benkoelen rusten.

 

Op naar het einde van 2020 en begin 2021. En uiteraard is het kleine Nederland weer groots in haar wandaden... Vuurwerk verbod en toch 400 gewonden en grote rotzooi etc etc. en ellende voor gedupeerden...Openbare vernielingen die voor rekening van de belastingbetaler komen en dat snapt het tuig niet..want hun hersenpan is zo leeg als een leeggescheten darm.... 

 

 

 

Januari 2021 (Zie mijn mutaties 20 sept 2020). 

 

 1. 01 jan 2021: Geplaatst een pagina over een nieuwjaarsgroet aan mijn moeder, die te Soekoen Malang kerkhof rust en waar men sinds 2017 tussen de graven in een koffie plantage heeft neergeplonkt. Men kan de koffie proeven en ik zou zeggen: gaat uwes gang.
 2. 05 jan 2021: Geplaatst een pagina over hotel Huize Hansje te Sarangan nabij Magetan/Madioen, gerund door mevr. Theresia Swaving, voorzien van foto's en achtergrond details. Mevr/ Swaving overleed in 1948 te Haarlem en zij was een aangetrouwd familielid van me.
 3. 05 jan 2021: Diverse verminkte pagina's hersteld. Dank je wel provider voor de extra moeite en energie die ik er nog steeds in moet steken. Zie mijn aantekening bij 20 sept 2020.
 4. 06 jan 2021: Diverse verminkte pagina's hersteld. De maand aug 2020 moet nu weer in orde zijn. Blijft over te restaureren: maanden april, mei, juni en juli 2020.
 5. 07 jan 2021: Geplaatst anvullingen op de pagina Peneleh 12 met betrekking tot het graf van de heer Franciscus van Delden.
 6. 08 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de heer Henri Gerard Nicolaas van Groll op het kerkhof Peneleh, ten eerste weduwnaar van Frederika Henriette Andreas (overleden op 24-jarige leeftijd), dochter van mijn oudoom Paulus Andreas  en oudtante Johanna Christina Kesler) en hij hertrouwde Mathilda van Casand. Het echtpaar runde een hotel te Bodjonegoro.
 7. 09 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf B775 Peneleh van de familie van Hien, voorzien van achtergrond details en foto van het graf. De heer  Hendrik Alexander Julius van Hien werd op zijn werk vermoord; hij was pakhuismeester.
 8. 10 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van mevr. K. Grunewald geboren Bhe Kim Nio op het kerkhof Pekalongan. Voorzien van foto graf en achtergrond details. Ter harer ere.
 9. 11 jan 2021: Geplaatst een pagina over het Duits militaire kerkhof te CIKOPO / Sukaresmi Preanger, geheten Arca Domas,  destijd opgericht door Emil Helfferich ter ere van de Duitse gevallenen 1914.
 10. 11 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van de familie Rozeboom - van Heuven van Staereling in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaats op en door het I4E.
 11. 12 jan 2021: Geplaatst een pagina met een link naar de website van de heer Martin Baltes, die foto's heeft gemaakt van het kerkhof Tanjung Pinang te Riou.
 12. 14 jan 2021: Geplaatst een pagina over het RK missie kerkhof te Mendut met foto's van enkele graven en achtergrond details erover. (Pastoor Schräder, Zuster Kievietsbosch en een onbekende dame Eulalie Tableg). Ik heb verbanden kunnen leggen tussen Schräder, Casparie en van Motman.
 13. 14 jan 2021: Geplaatst een pagina over een onbekend kerkhofje midden in de sawa's en gelegen naast een Muslim kerkhofje nabij Ceper Klaten. Zomaar voor diegenen die er rusten opdat zij niet vergeten worden.
 14. 15 jan 2021: Geplaats een pagina over een onbekend kerkhofje midden in de sawa's en gelegen in de desa Krajan. districh Gatak, gemeente Sukoharjo (nabij Solo).  Zomaar voor diegenen die er rusten opdat zij niet vergeten worden.
 15. 16 JAN 2021: Geplaatst op de HOOFDpagina KERKHOF TANJUNG PINANG enkele aanvullende mededelingen en daarmee verwijzend naar de subpagina's van dit kerkhof met de focus op de begravene(n) waar ik details van heb geplaatst.
 16. 16 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof graf Sophie Adelaide Holliger Rumpf, voorzien van foto en achtergrond details.
 17. 16 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met grafzuil kind Cornelius Etienne van Epen en zusje Cecilia Francoise van Epen. Voorzien van foto en achtergrond details.
 18. 16 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Jan Willem Keulemans en zijn echtgenote Adolphina Mathilda Hendriks. Voorzien van foto en achtergrond details.
 19. 17 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Jan Antonij Scholten ex militair. Voorzien van foto en achtergrond details.
 20. 17 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Maarten den Hartog, hoofdonderwijzer 2 Europese School Medan en hij overleed aan boord van de ss RUMPHIUS op weg naar Batavia in de leeftijd van 49 jaar. Voorzien van foto en achtergrond details.
 21. 17 jan 2021: Geplaatst de subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van de familie VAN ANGELBEEK KOEK, waar ik via een oom van mijn grootvader Julius Boers aan gerelateerd ben. Voorzien van foto en achtergrond details.
 22. 18 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met de graven van enkele leden familie WALBEEHM, voorzien van foto's en achtergrond details.
 23. 19 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Anna Carolina Buitenhuis geb van Schelling die gekoppeld is aan het graf van Ferdinand Louis Nix. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 24. 19 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van Maria Julia Bruigom geboren Lewis. Voorzien van foto en achtergrond details.
 25. 20 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van Johannes van Otterloo, srgt.majoor Geweermaker, te ruste gelegd op het kerkhof Pontianak Jl. RA Kartini en die onder verdachte omstandigheden het leven liet op 33 jarige leeftijd. Waarschijnlijk vergiftigd door zijn huishoudster daar waar het leger als doodsoorzaak influenza opgaf en de kwestie niet nader onderzocht.
 26. 20 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van Justina Beljaars geboren van Ginkel op het kerkhof Pontianak te Borneo. Zij overleed op 20 jarige leeftijd en was slechts 3 maanden gehuwd. Zij huwde Gerrit Coenraad Beljaars en daar kan men meer over lezen op de website van Krancher dot com.
 27. 21 jan 2021: Geplaatst een pagina MANZ KANDOU in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4E. Voorzien van foto en achtergrond details.
 28. 21 jan 2021: Geplaatst een pagina over het graf van mevr. Maria Sophia Leunissen Brantz op het kerkhof Pontianak te Borneo. Zowel het geslacht Leunissen als mede geslacht Brantz waren bekende geslachten te BANDA. Voorzien van foto's met vermelding bronnen en achtergrond details.
 29. 22 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof met het graf van de twee gezusters Jeane en Othilde KLERKS. Voorzien van foto en achtergrond details.
 30. 22 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof inzake de nazaten van mevr. Jeane Livain geboren Klerks, voorzien van foto's familieleden en nazaten en achtergrond details.
 31. 23 jan 2021: Geplaatst pagina 2 van het kerkhof te Banda Neira met graven van de familie Lantzius/Hoek.  Voorzien van foto's en achtergrond details.
 32. 24 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met de graven van Thomas d'Albuquerque en opa Gustav Johane Dias, voorzien van foto's graf en wat achtergrond details.
 33. 26 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof met het graf van mevr. Christina Francina van Leeuwen geboren van Loon. Voorzien van foto en achtergrond details.
 34. 27 jan 2021: Geplaatst een pagina over de graven van Anneke van Dam te Oengaran(Semarang) en Jacobus Petrus van Dam te Magelang. Beide graven betsaan niet meer. De gegevens heb ik gedupliceerd uit MIJN VERHAAL VAN JAN VAN DAM 1942-1946. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 35. 28 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof over het graf van de heer Frederik Hendrik Schoemaker, KNIL officier voorzien van foto en veel achtergrond details waarvan sommige zeer raadselachtig.
 36. 28 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof over het graf van de kleine Frederik Louis Loriaux, zoontje van de aldaar gevestigde notaris Henri Loriaux die op zijn beurt een jongere broer was van de Resident van Timor de heer Eugene Francois Jean Loriaux. Hun vader was Cornelis Loriaux, ambtenaar en in 1799 geboren te Soerabaja.
 37. 30 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van mevr Jeanne Eschweiler geboren Dezentjé, kleindochter van Tinus Dezentjé. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 38. 30 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof met het graf van Johannes Isaac Machielsen. Voorzien van foto en achtergrond details.
 39. 30 jan 2021: Geplaatst een pagina Peneleh kerkhof over het graf van Pieter Merkus. Geen details aangezien alles heel simpel te vinden is. Wat ik wel heb toegevoegd is een berichtgeving over de wijze waarop zijn begrafenis verzorgd diende te worden door een speciaal daartoe aangewezen kommissie in welke ook plaats nam de heer Jan Pieter Machielsen, Vice Admiraal en overleden 15 okt 1849 te Batavia. 
 40. 31 jan 2021: Geplaatst een vervolg pagina in de serie De Weduwe van Indie iets over het graf van de familie Kraag van Stralendorff zoals samengesteld en geplaatst door het I4E.
 41. 31 jan 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof met het graf van 2 broertjes MENSINGA. Voorzien van achtergrond details en foto.

Februari 2021.(Zie mijn mutaties van 20 sept 2020 op Laatste Arcief updates deel 2.)

  

 1. 02 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van baby Christiaan Herman Eijkman, neefje van de Nobel prijswinnaar Dr. Christiaan Eijkman. De vader van baby Christiaan was Gezondheids officier 2de klasse en trad in 1888 over naar de civiele geneeskundige dienst en trad uit dienst in 1890.
 2. 03 febr 2021: Geplaatst als eerbetoon en respect een pagina met het verscheiden van 3 ooms van Anneke van Dam, te weten oom Theo, oom Mim en oom George. Zij verloren in mei 1945, aug 1945 en september 1945 hun leven in de oorlogskampen. Zij waren boekhouder en Ass.residenten.
 3. 04 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van de weduwe Hendriks en haar kinderen, ter ere en respect.
 4. 05 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van Willem Boss van Charante met foto en aanvullende achtergrond details. Willem werd geinterneerd en overleed nov 1945 aan de gevolgen ervan.
 5. 06 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van Hendrik Adolf Schlundt Bodien met foto en achtergrond details. Zijn ouders en enkele familieleden liggen te Peneleh Soerabaja.
 6. 07 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van HECTOR KRUIJSBOOM met foto's en achtergrond details. 
 7. 08 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van JOHANNA ANTONETTE STECHER, schoonmoeder van Hector Kruijsboom ad 6) hierboven.
 8. 08 febr 2021: Geplaatst een pagina over het kerkhof KEMUDO KLATEN met het graf van een kleine ontijdig geboren baby en met ouders ANDRÉ gehuwd met Mac GILLAVRY. Voorzien van foto's en achtergrond details. Met dank aan Aga Yurista P.
 9. 09 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van GEZINUS JAN OORTWIJN, schoolhoofd en geinterneerd geweest in Formosa. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 10. 10 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van EVELINE LOUISE WILHELMINA SCHUURMAN, voorzien van foto's en achtergrond details.
 11. 11 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang Kerkhof over het graf van CHRISTIAAN AUGUST GASPARSZ, voorzien van foto maar slechts héél weinig details. Zijn vader was Commandant Inlandse Gewapende Politie, eerst te Batavia en in 1918 geplaatst te Riouw. 
 12. 11 febr 2021: Geplaatst een pagina van Kraaijenoord / Wiggers De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4E. Voorzien van foto's en achtergrond details.
 13. 12 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over drie graven van de familie EDDONLIDDA. Voorzien van foto's en wat achtergrond details.
 14. 13 febr. 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van CHRISTINA CORNELIA BON. Voorzien van foto's en wat achtergrond details.
 15. 14 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over de graven van MEKY RONNY MATAKENA en Stoker 1ste Klas A. NAJOAN welke laatst genoemde op HMS SUMATRA het leven verloor door een ongeluk in de machinekamer en welk schip onder bevel stond van toen nog Kapitein ter Zee Karel Doorman. Saillant detail: 6 jaren later was Doorman de SBN en had het bevel over de vloot vanaf HMS de Ruyter en ook toen verloor een Stoker 1ste klas het leven en dat was mijn broer Cor.
 16. 14 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van FERDINAND VAN DER WERFF. Voorzien van foto en een weinig achtergrond details.
 17. 15 febr 2021: Diverse verminkte pagina's hersteld. Zie mijn notities 20 sept 2020.
 18. 16 febr 2021: Idem als nummer 17,
 19. 17 febr 2021: Geplaatst een subpagina Tanjung Pinang kerkhof over het graf van NIKOLAAS PLUIM MENTZ met een zijdelingse link naar mijn familie toe wat betreft een achterkleindochter Constance die met Bastiaan Sorgdrager gehuwd was.
 20. 17 febr 2021: Geplaatst een pagina ter ere van tante Jennie van Zwieten en oom Oscar Pereira, die het leven verloor in ene krijgsgevangenkamp Japan slechts enkele maanden voor het einde van de oorlog. Tante Jennie woonde vlakbij ons op de Cannalaan te Soerabaja en ik heb haar als klein jochie nog meegemaakt.
 21. 18 febr 2021: Geplaatst een pagina over GASPER JOHN ALFRED GALESTIN, scheikundig ingenieur Delft, Nederlandse Verzetsheld, geboren uit Armeens ouders met roots te Isfahan Nor Jugha en gefusilleerd te VIGHT in 1944 wegens verzetsdaden.
 22. 18 febr 2021: Geplaatst een pagina over THADDEUS BASIL MINAS GALESTIN en echtgenote SJOUKJE BROUWER. Thaddeus was een volle neef van Gasper Galestin (hierboven onder 21) en overleed circa 10 dagen na de einde oorlog aug 1945. Sjoukje, zijn echtgenote overleed in 1943 in het kamp en werd oorspronkelijk begraven op Petamburan Jakarta en herbegraven in nov 1956 te Kalibanteng Semarang.
 23. 18 febr 2021: Geplaatst een pagina over ARSHAM MICHAEL, medisch student 3de jaars en in het kamp te Semarang op 25-jarige leeftijd overleden en eregraf op Kembang Kuning na herbegraving.
 24. 19 febr 2021: Geplaatst een pagina met een eerbetoon aan mijn achterneef WILLEM EGBERT KROESEN, vernoemd naar zijn vader en grootvader die beiden ook WILLEM EGBERT als voornamen hadden. Zijn grootvader was Lt. Gen. Commandant KNIL Willem Egbert Kroesen 1817-1873. Mijn achterneef werd oorlogsslachtoffer.
 25. 20 febr 2021: Geplaatst een vervolpagina in de serie Weduwe van Indie iets over de heer La Valette voorzien van foto en aanvullende details.
 26. 20 febr 2021: Geplaatst ter ere en respect van/voor dhr JOSEPH ADRIAAN VARDON  oorlogsslachtoffer conform normen OGS, die echter hem bestempelde met identiteit onbekend en om welker reden ik op deze pagina zijn identiteit wel bekend maak. Zijn vader was Malcolm Joseph Vardon en zijn moeder was Anna Amelia Manuel.
 27. 22 febr 2021: Geplaatst aanvullingen op de pagina Malcolm Misael Petrus te Bogor deel 1 inzake vrij gegegeven documentatie van het OGS via het NA.
 28. 22 febr 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor de familie Soekias en oorlogsslachtoffer Leo Markar Soekias voorzien van achtergrond details.
 29. 23 febr 2021: Aangepast en hersteld, wegens verminking door software in sept 2020, de pagina Petrus Blumberger Rijkee Lavell, Familie Jordan Soerabaja, etc.
 30. 24 febr 2021: Geplaatst een pagina ter ere van de heer Wartan Mamikon Joakim Jordan die oorlogslachtoffer was en overleed te Thailand. Een en ander voorzien van achtergrond details en uitleg over de binding naar de heer La Valette. (Zie hiervoor de link onder nummer 25 Weduwe van Indie.)
 31. 24 febr 2021: Geplaatst een pagina ter ere van de heer KAREL ANTHOINE VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT. Hij was gepens. KNIL AOO, geboren 1918 en overleden Bandung juni 1945 en ligt begraven buiten erevelden Bandung graf onbekend. Zijn op één na oudste zoon overleed 1943 kamp Japan in 1943 en zijn jongste zoon werd slachtoffer Bersiap nov 1945 wijk Bronbeek Bandung.
 32. 25 febr 2021: Geplaatst een pagina over de familie- (Armeens, dus niet geinteresseerden en leken wegwezen en als een speer hiervandaan aub) -verbanden JOHANNES, GALSTAUN, ARAKIEL EN NOG MEER families. Voorzien van details. achtergronden en details.
 33. 27 febr 2021: Geplaatst een pagina over de heer Johannes Frederik Galestien zijn zonen, te weten ARMENAK JOHANNES SARKIES (1916 - 1949 hinderlaag TNI Tretes) en MINAS GASPER JOHANNES (1914 - 1949), beiden slachtoffers van de oorlog. Voorzien van veel achtergrond details en veel foto's en toelichtingen. Ter ere van deze familieleden en ook omdat het vandaag 27 febr is en ik mijn broer herdenk die vandaag 79 jaar geleden sneuvelde in de Javazee. Mijn broer moet Armenak gekend hebben, want ze waren in dezelfde Goebeng kazerne gelegerd. Opdat jullie nooit vergeten moge worden.
 34. 27 febr 2021: Geplaatst een pagina over mevr. Adrienne Galstaun geboren Moissinac, vermoord door extremisten op 4 okt 1945 te Krawang en de heer Tigran(Tikran of Terdat) GalstaunSS medewerker en vermoord op 3 okt 1945 te Krawang, voorzien van details en veel vraagtekens. Één der vraagtekens: Niets maar dan ook niets in de oude kranten over dit extremistisch geweld op deze leden familie Galstaun.
 35. 28 febr 2021: Geplaatst, last but not least in deze maand februari, een pagina over MAXIMILLIAAN AVITH GALESTAN MARTHERUS. Hij was hoofdonderwijzer te Grissee 1928-1935, deed enorm veel voor zijn leerlingen op sociaal gebied, werd slachtoffer van de oorlog en overleed 1944, begraven ereveld Palembang en daarna overgezet naar ereveld Pandu waar hij zijn eeuwige rust heeft. Voorzien van foto's en details. Zijn grootvader was Galestan Martherus die destijds kapitein was op de Vrouwe Helena voor mijn overgrootvader Joseph Johannes Amirkhan en Galestan was ten tweede gehuwd met Martha Johan, die op haar beurt weer familie was van Toontje Poland's dochter die met Hendrik Johan gehuwd was.

Maart 2021.(Zie mijn mutaties van 20 sept 2020 op Laatste Arcief updates deel 2.)

 

 1. 01 maart 2021: Geplaatst een pagina over mijn oudoom Theodorus Boudriot, geboren 1886 Pasoeroean en overleden op 15 aug 1945 Ambarawa aan de gevolgen van de tropische ziekte typhus opgelopen in het kamp. Voorzien van genealogische details en wat achtergronden. 
 2. 02 maart 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E, een vervolgpagina over het graf van de familie Landzaat Monfils, voorzien van details en graffoto Den Haag.
 3. 03 maart 2021: Geplaatst een pagina over Arsen Zorab en enkele van zijn familieleden. Arsen werd oorlogsslachtoffer en staat te boek bij de OGS. Zijn broer Joseph Zorab werd vermoord in 1945 te Bali, maar niets daarover te vinden bij de OGS. Voorzien van details en wat achtergronden.
 4. 05 maart 2021: Geplaatst 2 pagina's over 2 van mijn achterneven van de tak Boelen. Beiden werden oorlogsslachtoffer en overleefden de oorlog niet. Voorzien van details en achtergronden. Neef Louis  Bernardus Vincentius  Boelen en zijn jongere broer Karel Frederik Boelen. Hun vader was Antonius Lambertus Vincentius Boelen waar ik al eerder over had geschreven. Hij geraakte al vroeg in het weeshuis en overleed jong op 37 jarige leeftijd. Hun oom was notaris te Magelang geheten Constantinus Petrus Antonius Boelen, die tevens mijn oudoom was, want hij had o.a. een dochter tante Pauline Constance die gehuwd was met mijn oom Willem Egbert Boers.
 5. 06 maart 2021: Geplaatst een pagina over Landstormsoldaat GEORGE JOHANNES CHRISTIAAN GOSENSON. Het hele internet staat bol van schrijverijen over de geëxecuteerde kolonel GEORGE FRANK VICTOR GOSENSON (zelfs op deze website van me) en niets over de George waar ik nu dan ook een pagina aan wijd. Deze George overleed in 1942 in krijgsgevangenschap te Singapore aan de dysenterie. Voorzien van details, achtergrond details, foto's en een uitleg welke familie verbanden er zijn tussen beide oudooms George en ondergetekende.
 6. 07 maart 2021: Geplaatst een pagina over CHARLES JACOB JOHANNES, overleden kamp Ambarawa 8 en zijn zoon EDUARD JOHANNES, overleden Thailand 1943. Zij werden slachtoffers van de oorlog en waren verre familie. Voorzien van details, achtergrond info en foto.
 7. 08 maart 2021: Geplaatst een pagina over JOHN GERARD JOHANNES, leraar Engels MO, geboren Batavia en overleden kamp Tjimahi als oorlogsslachtoffer. Hij was ongehuwd. Voorzien van achtergrond details en iets extra's over zijn zuster Medora Melanie Johannes en haar kennis/vriendin Anna Margaretha Wilhelmina Emma Bergmann.
 8. 09 maart 2021: Een pagina ter ere van mijn oom Jus (MARIUS AURELIUS) ten CATE, overleden kamp Ngawi als oorlogsslachtoffer op 30 juli 1945, slechts 2 weken voor de beëindiging van de oorlog. Voorzien van foto's en feiten. Hij was mijn moeder's (Beatrix ten Cate) jongere broer en zoon van Gerrit Willem ten Cate en Louisse Albertine Meijer.
 9. 09 maart 2021: Op de pagina Von Schmidt auf Altenstadt - KARIB (Gharibian) aanvullingen geplaatst met betrekking tot Tigran Albert Karib, zoon van Aratoon Jacob Karib (Armeens koopman) en de Javaanse vrouw Bibit, wat betreft zijn beroep als fuselier en overlijden als gevolg van opgelopen verwondingen in het aangezicht tijdens een slag te Aceh Biloel Zuid in juni 1877. Hij ging uit het leger in juli en overleed in september te Cheribon. Hij werd slechts 23 jaar oud.
 10. 10 maart 2021: Op de pagina GEORGE LAZAR APCAR aanvullingen gedaan betreffende zijn oudste zoon Alex George Apcar, die in 1950 koos voor het Indonesische staatsburgerschap. Voorheen was Alex gehuwd met Wiesje (Wilhelmina Louise) Monteiro en sedert 1937 kreeg hij een relatie met een Sundanese vrouw genaamd Nji Erum bij wie hij 4 kinderen kreeg en waarvan er heden ten dage nog 3 in leven van zijn anno maart 2021. 
 11. 11 maart 2021: Geplaatst een pagina over GREGORY DAVID JORDAN, geboren Nor Jugha 1870 en overleden Surabaya 4 sept 1942. Hij was werkzaam bij het Oranjehotel Soerabaja en was volgens het OGS een burger slachtoffer maar met een onbekende identiteit. (Onbekend? Waarom kan ik dan wel te zijner ere en respect iets over Gregory schrijven?). Voorzien van achtergrond details en foto.
 12. 11 MAART 2021: Geplaats in de serie de Weduwe van Indie zoals op het I4E geplaatst, een vervolg pagina over ANNA ADRIANA LANS geb. CARLI.... Destijds had ik ook iets geschreven over haar broer PHILIP GERARD CARLI, filmmaker en regisseur. Voorzien van achtergrond details en foto's.
 13. 12 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer MALCOLM JOSEPH en zijn nazaten, voorzien van achtergrond details en wat meer info over wat er met de nazaten gebeurde.(Oorlogsslachtoffer Thailand) Malcolm was Armeens koopman die bijna "geruisloos" zijn leven leidde in Batavia en het is mij onbekend wanneer hij geboren werd en overleed. Niet na te gaan. Zelfs in de mij ter beschikking staande Armeense archieven komt hij bijna niet in voor. Hij was gehuwd met juff Tollens.
 14. 12 maart 2021: Geplaatst een pagina over CHARLOTTE ELISABETH JOHANNA HEIJLIGERS die in het Ambarawa kamp overleden was tijdens internering. Zij ligt volgens de OGS begraven op buiten erevelden. De grote hamvraag bij mij is: Waar ligt dat buitenereveld? Ik heb de kwestie onderzocht omdat zij 1) gehuwd was met een Armeense oom Lucas Martin Sarkies (jaja, eigenaar Oranje hotel Soerabaja in die dagen) en 2) ik het triest vindt, dat haar rustplaats onbekend is. Voorzien van details en feiten en een sneer naar de verantwoordelijken destijds die het gewaagd hadden om het woord ONBEKEND te gebruiken. Een paar stappen verder lopen dan naar de plek van hun bureau en ze hadden gevonden wat ik wel weet en vele anderen na al die jaren nog steeds niet.
 15. 13 maart 2021: Gerepareerd de sedert sept 2020 door een fout in de software verminkte pagina over het graf van HERMAN ABRAHAM ZILVERSMIT te Kembang Kuning Surabaya. Tevens toegevoegd zijn aanvraag tot het WNI-schap van jan 1950.
 16. 17 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer VICTOR ADRIAAN JOHANNES die geinterneerd werd, het kamp overleefde en in 1950 koos voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van achtergrond informatie en wat details.
 17. 17 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer GUSTAAF ADOLF JOHAN, die op 23 jarige leeftijd overleed in het kamp Thailand als oorlogsslachtoffer. Voorzien van achtergrond informatie en details.
 18. 18 maart 2021: Geplaatst een herschreven pagina over het prive kerkhofje van de familie FRANCOIS ORD MARSHALL te Bradjan Boyolali. Voorzien van foto's van de graven en wat achtergrond informatie. Tevens aansluitend geplaatst de gerepareerde pagina (fout software sept 2020) over de dames E. Marshall en Ch. Marshall.
 19. 18 maart 2021: Geplaatst een pagina ter en respect van/voor de heer ANTOINE LOUIS ten CATE die in de gevangenis van Sukamiskin door de Japanse bezetter om het leven kwam mei 1945. Er zijn bindingen met de tak van mijn moeder Beatrix ten Cate, de familie JOHAN/POLAND. Één en ander voorzien van achtergrond details en foto's. Op de pagina zelf heb ik de links geplaatst naar de families JOHAN en (TOONTJE )POLAND.
 20. 19 maart 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor de heer JACOB LODEWIJK PHEFFERKORN ROSENQUIST. Hij werd slachtoffer kamp Thailand en bereikte slechts de leeftijd van 22 jaar. Hij was ook familie van mijn pleegvader Ferdinand Thomas Phefferkorn. Één en ander voorzien van details, vragen en geen antwoorden gelet op de discrepanties die ik vond, zoals bijv. 3 verschillende geboorte datums.
 21. 20 maart 2021: Geplaatst een pagina ter ere en respect van/voor de heer CHRISTIAAN EMILE PHEFFERKORN. Hij werd oorlogsslachtoffer, overleefde het kamp en opteerde in nov 1950 voor het Indonesisch staatsburgerschap, huwde in 1946 kreeg 2 dochtertjes Victoria en Tea in 1947 en 1948. Werd 4 maanden na zijn keuze voor het WNI-schap op zijn werk rubberonderneming SUMBER WULU Pasirian Lumajang Oost Java op 5 maart 1951 vermoordt door rampokkers.  Geen erekruis van de OGS, geen vermelding niets en daarom van mijn kant een stuk eer en respect voor Christiaan Emile Phefferkorn en zijn familie/nazaten, opdat hij niet vergeten worde
 22. 21 maart 2021: Geplaatst in de serie de Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E, een pagina over het graf van mevr. Ida Margot Marks geboren de Liser de Morsain, voorzien van achtergrond informatie en details.
 23. 21 maart 2021: Geplaatst een pagina over een moeder mevr. HERMINA WILHELMINA ADRIANA VAN SCHOOR, die in 1920 huwde met de heer Ferdinand van Sörnsen de Koste en uit deze verbintenis werden kinderen geboren, waarvan 2 zonen opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1951. En de deze twee zonen wisten niet precies wanneer de geboorte datum van hun moeder was. Voorzien van achtergrond details en wat foto's.
 24. 22 maart 2021: Geplaatst een pagina over de familie FELIX LOUIS GAYET die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van achtergrond details en zelfs ok nog wat extra informatie.
 25. 23 maart 2021: Geplaatst een pagina over een paar familieleden MANUEL te  Surabaya die slachtoffer van de oorlog werden. Het gaat om de 2 broers MAURITS en LOUIS MANUEL. Maurits werd door de Kenpetai vermoord wegens ondergrondse activiteiten en Louis sneuvelde samen met mijn broer Cornelis in de Slag Javazee. Tevens een pagina over de oom van de twee genoemde broers, te weten JOHANNES MARTINUS MANUEL, eveneens slachtoffer van de oorlog geworden. Een en ander voorzien van feiten en details. (Johannes Martinus huwde met een jonger nichtje geheten Dora Claudina Ruben, van zijn schoonzuster Virginie Ruben die met zijn broer Carel Lodewijk Manuel huwde = vader van de twee broers.) Tevens geplaatst een pagina over de heer ALEXANDER VICTOR RUBEN, familie van hier  genoemden en ook oorlogsslachtoffer Thailand.
 26. 24 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer JEAN JOZEF BUTTERS RUBEN. Oorlogsslachtoffer op 78-jarige leeftijd in het kamp overleden. Alle genoemden onder item 25 en 27 hierboven waren familie.
 27. 25 maart 2021: Geplaatst een pagina over zoon WILLEM FREDERIK RUBEN en een pagina over vader HEINRICH BURGHARD RUBEN. Zoon Willem Frederik koos voor het Indonesisch staatsburgerschap en vader Heinrich Burghard werd oorlogsslachtoffer Panarukan 1943. Voorzien van details en achtergrond informatie. Alle genoemden onder item 25 en 26 hierboven waren familie.
 28. 26 maart 2021: Geplaatst een pagina over twee broers RUDOLPH, die opteerden voor het Indonesisch Staatsburgerschap. Zij stammen af van Carl Ludwig Otto Rudolph geboren Maagdenberg Pruisen en die in 1873 genaturaliseerd werd. Voorzien van wat achtergrond details en beschikbare informatie.
 29. 26 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer CHRISTIAAN LOUIS RUDOLPH, die geopteerd had voor het Indonesisch Staatsburgerschap en oorlogsslachtoffer was. Voorzien van achtergrond informatie en wat details. Op het internet zijn diverse sites over de ouders van Christiaan en alle sites berichten slechts dat de ouders van Christiaan slechts 3 kinderen hadden, namelijk 3 dochters. Op deze pagina ben ik zo vriendelijk om te vermelden dat er ook nog 3 zonen waren, waaronder Christiaan.
 30. 27 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer FRIDOLIN FERDINAND ELISA CORNELIS BRITT. Hij was oorlogsslachtoffer, opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en werd spijtoptant. Voorzien van heel veel details en foto's. Gerelateerde familienamen: BRITT, SCHEFFER, VELTHOVEN, GENTIL DE SULLY, NEIJS, RÖDLICH.
 31. 27 maart 2021: Geplaatst een pagina over 2 neven Rudolph, te weten RUTHE ADRIANUS RUDOLPH tijdens uitoefening van zijn militaire activiteiten in 1947 gesneuveld als 1ste Ltnt Para te Bandung en BERNARD PAUL CONSTANT RUDOLPH, opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van wat details.
 32. 28 maart 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden familie VAN OMMEN uit West Sumatra. Zij opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap; een enkele werd spijtoptant en werden ook oorlogsslachtoffer. Voorzien van wat details en achtergrond informatie.
 33. 29 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer BERNARD JOZEF MANUEL, die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap, geinterneerd werd in de oorlog en na het opteren alsnog voor Nederland koos. Voorzien van details en overige informatie.
 34. 30 maart 2021: Geplaatst een pagina over WILLEM KOENRAAD EMILE KAIN. Hij werd geinterneerd, overleefde de oorlog en werd uit het KNIL ontslag wegens opheffing KNIL en kwam aan in jan 1950 in Nederland en woonde in Rotterdam. Had schijnbaar zijn buik vol van Nederland want hij opteerde via de Indonesische ambassade Den Haag voor het Indonesisch staatsburgerschap. Of hij daadwerkelijk gebruik maakte van het opteren is mij onbekend. Een en ander voorzien van details.
 35. 30 maart 2021: Geplaatst een pagina over de heer SIMON ANTON VAN CASPEL. Hij was KNIL militair en oorlogsslachtoffer en ligt te Thailand te rusten op het ereveld. Zijn tweede echtgenote en hun kinderen vertrokken naar Nederland. Voorzien van achtergrond detail en andere informatie met betrekking tot zijn eerste echtgenote mevr. NICOLIA WILHELMINA EBEN, die in 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Zij bleef in Indonesia.
 36. 30 maart 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over het graf en de familie Bastiaans-Hofland / Panhuyzen. Voorzien van achtergrond details.

 

April 2021:  

 1. 01 april 2021: Geplaatst een pagina over vader en zoon AALBERTSBERG, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950 te Sumenep Madura. Vader overleed te Madura in 1966. Voorzien van veel achtergrond details en overige informatie.
 2. 01 april 2021: Geplaatst een pagine over PETRUS JACOBUS TADEMA, geb 1898 Medan en zoon van Petrus Jacobus Tadema (Deli tabaks planter en zoon van Petrus Jacobus Tadema notaris Friesland)  en een Japanse vrouw. Zijn vader huwde in 1907 met Bregje Doedens. Hij opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1951, kreeg die en bleef er wonen tot hij overleed in 1969. Voorzien van details en foto's van zijn graf en dat van zijn echtgenote Theresia Undina de Mey(de Meij).
 3. 02 april 2021: Geplaatst een pagina over een vader THORAL die met 2 andere zonen opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en alsnog later naar Nederland vertrokken. Een andere zoon Thoral werd oorlogsslachtoffer en ligt op Menteng Pulo.
 4. 02 april 2021: Geplaatst een pagina over de familie TOERS BIJNS en met name over 2 zusters van de geexcuteerde Emanuel Victor Toers Bijns (wegens verzet), De zusters opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Van één der beiden heb ik kunnen vinden, dat zij alsnog naar Nederland vertrok. Voorzien van achtergrond informatie en wat details. (Denk bij de naam van Vic Toers Bijns ook aan Adriaan van Dis.) 
 5. 03 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden van de familie VAN BRAAM uit Klaten/Boyolali, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, voorzien van details en informatie en hun onderlinge familie verbanden. Zie ook de pagina: http://www.imexbo.nl/bojolali-van-braam-1.html
 6. 04 april 2021: Geplaatst een pagina over de 3 broers FINSCHI die in Buitenzorg e.o. op 12 okt 1945 door extremisten werden vermoord. Tevens wat achtergrond details en overige info over de familieleden.
 7. 05 april 2021: De pagina oom Marcar Johannes Amirian weer verbeterd welke op 20 sept 2020 beschadigd werd door een software fout.
 8. 06 april 2021: Geplaatst 2 pagina's over de familie leden DIAS te Tanjung Pinang die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap jaren 1950, voorzien van details, foto's en overige informatie. Te lezen op pagina FAMILIE DIAS DEEL 1 en pagina FAMILIE DIAS DEEL 2. En ook de vervolgpagina FAMILIE DIAS DEEL 3.
 9. 09 april 2021: Geplaatst een pagina over vader HERMAN MEULENHOFF en zoon LOTHAR WILHELM MAXIMILIAAN MEULENHOFF die voor het Indonesisch staatsburgerschap opteerden in 1950. Voorzien van achtergrond info en wat details.
 10. 10 april 2021: Geplaatst een pagina over de heer MARTINUS EMANUEL DAVID, geïnterneerd door de Japanse bezetter en het gelukkig overleefde en in 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap, later alsnog naar Nederland vertrok met zijn gezin en over Martinus en zijn gezin is een boek uitgegeven. Voorzien van details en nadere info. Eveneens waar het boek te koop is en wie het heeft geschreven, nl zijn schoonzoon de heer Wilkens.
 11. 10 april 2021: Geplaatst een pagina over Zuster ELISA MARIA ISABELLA DAVID, geboren Terneuzen, in 1931 naar voormalig Indië vertrokken, in 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap.
 12. 10 april 2021: Geplaatst een pagina over de heer JULIUS ALBERTUS DAVID, die in 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en voorzien van details en nadere info. Zijn vader was Jan Frederik Johannes David en zijn moeder Pauline Minco.
 13. 11 april 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over het graf van en de familie Elias Wermuth Voorzien van foto van het graf en achtergrond details.
 14. 12 april 2021: Geplaatst de pagina FAMILIE DAVID-RICHARD deel 1 en de pagina FAMILIE DAVID-RICHARD deel 2. Voorzien van details en achtergrond informatie maar ook met wat vraagtekens naar een officiële instantie toe.
 15. 13 april 2021: Geplaatst een pagina over de heer NICOLAAS ALEXANDER RICHARD. Hij was politie-inspecteur en werd in juni 1944 vermoord te Pontianak. (Pontianak moorden door de Japanse bezetter). Voorzien van achtergrond details en foto's.
 16. 13 april 2021: Geplaatst een pagina over de familie WILHELMUS AARDENING. Hij en een paar zonen opteerden voor het WNI. Wilhelmus zelve was bijna 80 jaar oud. De zonen trokken later naar Nederland. Voorzien van hun belevenissen en wetenswaardigheden en foto's.
 17. 14 april 2021: Geplaatst een pagina over FRIEDRICH WILHELM AUGUST ALBERT, ex KNIL en ex klerk Woningbouw Bandung. Hij opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en achtergrond informatie.
 18. 15 april 2021: Geplaatst een pagina over GEORGE DE WINDT, die in 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Hij was werkzaam bij het Boschwezen en hoe weinig kon hij bevroeden, dat een tante van hem gehuwd was met een telg uit het geslacht LOUDON. Voorzien van details en overige informatie.
 19. 15 april 2021: Geplaatst een vervolgpagina Resident WESTENBERG geheten de Familieleden WESTENBERG DEEL 2  , voorzien van achtergrond informatie en details. Focus op 2 broers van deze familie, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap, te weten HANS de jongste zoon en MAXIMILIAAN GEORGE zijn oudere broer. Hans bleef in Indonesia voorgoed en deed veel research op landbouwgebied voor Indonesia.
 20. 16 april 2021: Geplaatst een pagina over andere familieleden WESTENBERG, die voor het Indonesisch staatsburgerschap opteerden, te weten JOHAN ERNST, zijn dochter ANITA ERNESTINAKAREL HENDRIK en CORNELIS WESTENBERG. Één en ander voorzien van achtergrond informatie en details en wat wetenswaardigheden.
 21. 16 april 2021: Geplaatst een pagina over de familie WESTERLINK en met name een vader VICTOR WESTERLINK en zijn dochter VICTORIA ADOLPHINE WESTERLINK, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Éen en ander voorzien van details en achtergrond informatie en hoe het hun verder verging. Victoria vertrok naar Nederland met de Waterman 1/2/1958 te Rotterdam. Haar echtgenoot Willem Marius Sebo vertrok in mei 1958 naar Nederland. Victor Westerlink en Willem Marius Sebo waren geinterneerd.
 22. 17 april 2021: Geplaatst een pagina ter ere van de heer CORNELIS THEODORUS SEBO, die verraden werd en opgepakt door de Kenpetai en aan de "behandeling" door die Japanse schoften bezweek in 1944. Hij werd door zijn weduwe mevr. Marie Kulenkamp Lemmers begraven te Malang Soekoen. Voorzien van nadere informatie en enkele details.
 23. 18 april 2021: Geplaatst een pagina met diverse personen die de familienaam van EGMOND droegen en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van details en wat achtergrond informatie voor zover mogelijk. Sommigen van hen keerden naar Nederland, het land waar hun vader vandaan kwam, om er hun uiteindelijk geluk en vree te vinden. Het betreft de personen CORNELIA VAN EGMOND, WILLEM ANTONIUS VAN EGMOND, JOHANNES NICOLAAS VAN EGMOND, JOHANNES JACOBUS FREDERIK VAN EGMOND en aanverwante namen zoals Hugo van Egmond en Helena van der Vlugt, Nicolaas van Egmond en Nji Oersinah, Georgina Muller, Mariem.
 24. 19 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam FLEUR, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen later toch naar Nederland repatrieerden. Één van hun nazaten was een schoolgenoot uit Soerabaja, genaamd Eddy Fleur. Voorzien van details en achtergrond informatie. Het betreft de namen CAREL FREDERIK WILLEM JOHAN FLEUR, CAREL JOHAN FLEUR, HENDRIK LODEWIJK FLEUR, LOUIS GERARD FLEUR, JONAS ROBBERT HITIPEUW, ADDELLE PHILIPINA FLEUR, ADELE FREDERIKA FLEUR. Sommigen werden oorlogsslachtoffer.
 25. 19 april 2021: Geplaatst een pagina over het gezin van mijn oudoom PIET ANDREAS echtgenote SOPHIE HELENA ULVELING en waarvan 2 van hun zonen oorlogsslachtoffer werden. Althans volgens het OGS wordt slechts de in sept 1945 overleden jongste zoon BENJAMIN ELIAS ANDREAS als oorlogsslachtoffer gekenmerkt en de oudere zoon JOHANNES PETRUS ELIAS ANDRES overleefde de internering (Overleden 1962) en wordt niet als slachtoffer gekenmerkt. Beide zonen lagen op het niet meer bestaande KOBONG kerkhof Semarang en werden op verzoek van de familie herbegraven op Kali Banteng Ereveld met de conditie dat enkel de naam van de jongste zoon vermeld is op het grafkruis. Vak III graf 266 Kali Banteng. Zij waren familie van mij, omdat hun overgrootvader Paulus Andreas een neef was van mijn over2x grootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan.
 26. 20 april 2021: Geplaatst een pagina over mijn Armeense familieleden (althans ten dele Armeens omdat zij zich vermengd hadden met andere rassen weet ik veel hoe men het ook wilt benoemen) die in de jaren 1950/1951 opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. En omdat zij familie van me waren/zijn en ook nog Armeens bloed in zich dragen/droegen, heb ik natuurlijk een ietsje meer gepubliceerd dan gebruikelijk. Het betreft nazaten/afstammelingen van de 3 broers PAULUS, BARSEKH en CARAPIT ANDREAS, neefjes van mijn over2x grootvader Joseph Johannes ( Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan) en die van hem het vak hedden geleerd om enorm veel geld te verdienen en ook geleerd hadden om Blauwe Brieven te ontlopen ten koste van falende belasting ambtenaren. (LOL LOL) NAZATEN GEBROEDERS ANDREAS die opteerden deel 1. In de betreffende pagina verwijs ik naar andere pagina's teneinde een duidelijk(er) beeld te hebben, hoe precies alles in elkaar stak en zat. (Mits men geinteresseerd is natuurlijk, anders snel wegwezen van deze pagina en met de expresse als de wiedeweerga naar de a.s. Vreetpartij op het Haagse Malieveld sept.2021)
 27. 20 april 2021: Het tweede deel van item 26 hierboven Nazaten gebroeders Andreas die opteerden.
 28. 21 april 2021: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het Indisch4Ever blog, over het graf van de familie Mulder-Butin Bik  in Den Haag Nieuw Eijkenduijn.
 29. 21 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden familie VAN BLOMMESTEIN, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950/1950, waaronder Rozalie (*1887) die een erkende dochter was van Louis Charles Marius en in 1911 naar Nederland ging om toe te treden tot de orde der Ursulinen te Vught en in 1920 terug ging naar Indië. Voorzien van wat details en achtergrond info.
 30. 22 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de naam droegen ROBINSON en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en hoofdzakelijk afkomstig waren uit de buurten van Kediri Oost Java, Bandung en Sumatra en een kleine link naar een zeer bekende Indo destijds. Voor het overige heb ik GEEN uitgebreide genealogie toegevoegd. Wel enkele bizondere details.
 31. 23 april 2021: Geplaatst een pagina FAMILIE NEWLAND DEEL 1 uit Buitenzorg waar zij o.a. aan landbouw deden en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van enkele details en familie verbanden.
 32. 24 april 2021: Geplaatst een pagina FAMILIE NEWLAND DEEL 2 met de nadruk op DIRK NEWLAND die oorlogsslachtoffer werd. Voorzien van details en familie verbanden.
 33. 25 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele nazaten van COENRAAD LAURENS COOLEN, die uit eigener beweging en middelen een Christelijke Javaanse gemeenschap "oprichtte" te Ngoro. Niet vanuit regeringswijze dus, maar uit zich zelf: De Jawa Wetan Christelijke kerk. Enkele nazaten opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en bleven er ook wonen. Voorzien van details en foto's van hun graven te Ngoro Jombang. Orospronkelijk was het een prive kerkhof van de familie Coolen, doch tegenwoordig ook in gebruik door Christelijke Javanen, maar de resterende grond wordt niet meer aan derden verkocht doch bewaard voor nazaten, die in die contreien nog volop levend en wel aanwezig zijn.
 34. 27 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen dragend de FAMILIENAAM FELIX deel I, die in 1950/1951 opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en voorzien van wat details. Het betreft hier de personen met de voornamen: Alexander Ludwig Maximiliaan, Hendrika Frederika Abertina, Henriette, Lucie Charlotte die broer en zussen van elkaar waren uit Tegal afkomstig. Daarnaast Alijda, Louise en Cornelia met roots uit Surabaya en familie van elkaar.(Nicht/tante). Alijda werd in 1961 genaturaliseerd.
 35. 27 april 2021: Geplaatst deel 2 FAMILIENAAM FELIX, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en voorzien van enkele details. Het betreft de personen met voornamen: Johannes Franciscus, Donald, Harry Robby en Herman. Donald en Harry Robby werden later alsnog genaturaliseerd.
 36. 28 april 2021: Geplaatst een SPECIALE pagina over de weduwe REIJNEKE VAN STUWE geb PAINAH die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en in 1957 overleed te Salatiga. Zij was de weduwe van Henri Ridder Reijneke van Stuwe, voorzoon van de Luitenant Kolonel Reijneke van Stuwe (bijnaam de Leeuw van Atjeh). Henri werd eigenlijk buiten de boeken van de familie gehouden. Mevr Painah had het geldelijk heel zwaar in 1939, daar waar de familie van haar wijlen echtgenoot toch wel aardig wat karbonaadjes op hun Hollandse bordje hadden. Deze pagina heb ik een ietwat meer voorzien van details, omdat een halfzus van Henri een bekend schrijfster was.(Jeanne Kloos - Reijneke van Stuwe.) En....omdat ondergetekende via ( natuurlijk weer die Armeniers uit Indie die om de hoek kwamen kijken met hun grote geldneus) gerelateerd is aan deze familie Reijneke van Stuwe via de families van Langen en Johannes.
 37. 29 april 2021: Geplaatst een pagina over 2 broers van STEIN CALLENFELS die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan 1 broer Willem Frederik Hendrik (gehuwd met Selia de Bruin) alsnog later naar Nederland vertrok. Een en ander voorzien van aanvullende info.
 38. 30 april 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden VAN STENUS uit JOGYA, waarvan er enkelen opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in de jaren 1951. Een broer van 2 der optanten was Lodewijk Bernardus geboren 1901, die in 1935 te Tjimahi door een Ambonees soldaat vermoord werd wegens amok.

Mei 2021. 

 1. 01 mei 2021: Geplaats in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door Indisch4Ever een pagina over het graf van de familie Garling-Pfaff te Den Haag Nieuw Eijkenduijn, voorzien van achtergrond details.
 2. 01 mei 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden STOPPELENBURG die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en voorzien van enkele details. Het bevreemdt mij dat de vader van genoemde personen die opteerden, zijnde Johannes Daniel Stoppelenburg, door de OGS in de dossiers als oorlogsslachtoffer is opgenomen, met vermelding datum en plaats overlijden onbekend. Datum van geboorte trouwens ook niet juist, scheelt 3 jaren. Voorzien van details en achtergronden en aanvullingen.
 3. 01 mei 2021: Geplaatst een pagina VOOR GREET MAIGRET en haar familieleden. Een verhaal over enkele leden van de familie MAIGRET van de Jalan Kacapiring 11 te Surabaya. Voorzien van achtergrond details en informatie en foto's. Zij zijn/waren een deel van mijn jeugdig leven toen in Surabaya in de jaren t/m 1960. Greet huwde wijlen de gepensioneerde longarts Dr. LetKol SALIM RUSDIAH (Liem Hok King).
 4. 02 mei 2021: De pagina TOERS BIJNS aangevuld met de optie van mevr NGADINEM, de moeder van Helena Laura Dorothea Toers Bijns.
 5. 03 mei 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden MESMAN met bindingen MAKASSAR, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen toch naar Nederland vertrokken. Voorzien van achtergrond details en dergelijke.
 6. 06 mei 2021: Geplaatst een pagina over HENDRICUS JOHANNES TAX en over zijn familieleden waarvan een zoon Hendricus Adolf Tax opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1951 en later alsnog genaturaliseerd werd in 1967. Hendricus Johannes Tax en zijn echtgenote Wilhelmina Mehlbaum werden geinterneerd en zijn oorlogsslachtoffer; resp. overleden 1946 en 1945 en zijn door de OGS geëerd. 
 7. 07 mei 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden van de familie MEHLBAUM, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan een enkele later alsnog naar Nederland vertrok. Een en ander voorzien van achtergrond informatie. Zie ook de pagina HENDRICUS JOHANNES TAX voor een familie verband.
 8. 08 mei 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor NICOLAAS BOELEN en zijn gezinNicolaas, zijn dochter Maria Elisabeth en zoon Nicolaas Eduard werden oorlogsslachtoffer en liggen te Kalibanten Semarang en Thailand te rusten. Zij waren verre familieleden van mij.
 9. 09 mei 2021: Geplaatst een pagina over de Armeense familie MOZES te Bandoeng waarvan enkele leden opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950/1951. Voorzien van details en wat achtergrond informatie.
 10. 10 mei 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië, zoals geplaatst op het I4E, het familiegraf van de familie Legerstee vorozien van foto graf en details.
 11. 11 mei 2021: Geplaatst een pagina over BEATA MEIJER die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en later alsnog naar Nederland vertrok en te Amerongen rust samen met haar zusje Odillia Meijer. Zij waren nichten van mijn moeder en woonden in hun jeugd tegenover elkaar te Pasuruan. Voorzien van achtergrond details en wat foto's. Hun vader Johannes Albertus Meijer was de broer van mijn grootmoeder Louisse Albertine Meijer.
 12. 12 mei 2021: Geplaatst ter ere van en respect voor enkele leden van de FAMILIE VERSTEGEN. Voorzien van achtergrond info en foto's. Voorkomende namen: Friedo, Theobald, Ernanni, Albertina en meer. Ook enkele leden werden oorlogsslachtoffer en of geinterneerd. Familie verbanden met de familie JUNGST, KERREBIJN o.a.
 13. 13 mei 2021: Geplaatst een pagina over JOHANNES THEODORUS MEIJER, geboren 1 okt 1910 en overleden sept 1945 in het kamp. Hij was één der helden die bij Balikpapan de installaties vernietigde. Voorzien van wat achtergrond details, rekening houdende met de wet op de privacy.
 14. 13 mei 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam BLOEMHARD droegen/dragen en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van achtergrond details en enkele foto's. Voorkomende namen: Gustaaf, Hendrik Ferdinand, Karel, Petrus Marinus, Joseph Leonard, Adolf Reinier, Johannes Albertus en Johannes Leendert BLoemhard. Tevens Christina Magdalena Wilhelmina Demmink en Carolina Wilhelmina Kerl.
 15. 14 mei 2021: Geplaatst een pagina over GEORGE EMILE DOM, een oudoom met Armeense roots, die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van veel feiten en foto's. Hij bleef na het opteren in Indonesia en overleed in 1974 te Jakarta. Zijn vader was Johannes Pieter Dom jr, ex Ass. Resident van Purwokerto. Zijn over2x grootvader was Joseph Johannes = Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan. Zie ook de pagina Graven Purwokerto.
 16. 14 mei 2021: Aanvullingen opde pagina "Voor KNIL soldaten" wat betreft JOHANNA CLASINA KROESEN, die opteerde en later alsnog naar Nederland ging.
 17. 16 mei 2021: Een pagina over ROBERT ABRAHAM BOERS, die in 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en later alsnog met zijn gezin naar Nederland vertrok. Deze tak Boers is verwant/gerelateerd aan de families DEGENT, WALLER DIEMONT. Voorzien van achtergrond details en een ietwat meer details dan normaal door mij geplaatst.
 18. 16 mei 2021: Geplaatst een pagina over ANTON SCIPIO BLUME, die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap te Banjarmasin. Voorzien van wat achtergrond informatie en details.
 19. 17 mei 2021: Geplaatst te zijner ere en respect een pagina over JAN DIJKMAN en zijn gezin(nen) en nazaten. Jan werd geboren te Amsterdam, werd KNIL soldaat, stichtte zijn gezin(nen) in Indië, werd getroffen door huwelijks leed ( hij overleefde 2 echtgenotes) en werd zelf geinterneerd en overleed in het kamp. Zijn jongste dochter Cornelia uit huwelijk nummer 1 met mevr Sitie, opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap. Voorzien van achtergrond info en details en waarvan sommige details niet met elkaar in overeenstemming zijn. Jan ligt begraven op het ereveld Menteng Pulo (samen met zijn 3de echtgenote mevr. Dijkman Kami, die naamloos aldaar naast Jan rust).
 20. 19 mei 2021: Geplaatst een pagina over de fam. ADRIAAN FREDERIK ZITTER/ PAULINE WILHELMINA DRIJSEN en hun nazaten. De nazaten opteerden voor het Ind.staatsburgerschap en vertrokken later alsnog naar Nederland. Deze familie werd door de oorlog zwaar getroffen en daarom mijn eer en respect voor hen. Voorzien van wat details en achtergronden.
 21. 20 mei 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden familie RONKES, die opteerden voor het Ind. staatsburgerschap, wonend te Makassar en voorzien van achtergrond info en een groot vraagteken mijnerzijds omdat ik tot op heden NIET het familie verband heb kunnen vinden tussen EMILE en zijn broer LODEWIJK RONKES en een oom van me AUGUST RONKES (gehuwd met Johanna Josephine Phefferkorn, zuster van mijn pleegpa Thom Phefferkorn) alhoewel er toch aanwijzingen zijn, maar ik mis de historische documenten om het te staven.
 22. 21 mei 2021: Geplaatst in de serie de Weduwe van Indië zoals geplaatst op en door het I4E het graf van mevr. Victoria Overweel  geboren Toussaint Zannet te Den Haag, voorzien van achtergrond informatie en details.
 23. 22 mei 2021: Geplaatst een pagina over de familie GIJSBERT RICHARD ANTHONIO (1881 Solo - 1948 Buitenzorg) en hun nazaten/familie die opteerden voor het Indonn.staatsburgerschap en alsnog naar Nederland gingen. Éen en ander voorzien van achtergrond details en wat informatie. Het oudste kind/zoon van Gijsbert was Gottfried Richard die geinterneerd werd. De echtgenote van Gijsbert was mevr. Toenem (Charlotte Elisabeth en geboren 1898 Kuotoarjo) die in 1967 ook werd genaturaliseerd en zij woonde toen in Zwolle.
 24. 23 mei 2021: Geplaatst een pagina over WILLEM HENDRIK FALCK EN ZIJN FAMILIELEDEN/NAZATEN. Hij was een aangetrouwde oudoom van me, want zijn zoon oom Lex huwde met mijn tante Geraldine Albertine ten Cate. Willem Hendrik oud 72 jaar opteerde aug 1950 samen met zijn jongste zoon oom Nico(Johannes Nicolaas) voor het Indon.staatsburgerschap en zijn daar gebleven. Lumajang was hun landstreek waar zij woonden en werkten. De overige zonen/dochters trokken naar Nederland. Voorzien van familiefoto's en achtergrond details.
 25. 24 mei 2021: Geplaatst een pagina over de familie ECKENBACH en nazaten en familie. Ik vond een optie voor het Ind.staatsburgerschap van de heer Karl Emile Laurens Eckenbach uit 1951 en kwam via zijn verklaring op nadere details inzake de familie Eckenbach te beginnen met Pieter(Peter) Engelbert Eckenbach die huwde met Anna Maria Windsant. Mijn speurtocht bracht bizondere details boven water maar ook veel vraagtekens zoals bijvoorbeeld: Karl Emile Laurens Eckenbach die volgens zijn verklaring huwde met Ch.M. v/d Broek en volgens de huwelijksadvertentie heette zij Ch.M. Makatita (erkend 1916 Magdalena Charlotte Makatita) en volgens de interneringskaart 1942 van hun zoon was zijn moeder Makatita en moest de correspondentie gestuurd worden naar de heer van den Broek. Voorzien van achtergrond info en meer en openstaande vragen.
 26. 24 mei 2021: geplaatst deel II van de familie ECKENBACH met nadere zijdelingse details en aanvullingen.
 27. 26 mei 2021: Een pagina geplaatst over een annekdote uit het leven van de oud Resident te Batavia  HENDRIK RIJFSNIJDER  uit de tijd dat hij Aspirant controleur was in 1888 te Banjoemas en aldaar wat zaken deed met mijn oudoom de notaris Constantinus Petrus Antonius BOELEN en zijdelings genoot van de geïmporteerde waren uit Nederland welke verkocht werden door een (andere) Armeense oudoom van me Paulus Minas JOHANNES die toko P.M. Johannes te Magelang runde en in eigendom had. Voorzien van foto's !!!
 28. 27 mei 2021: Een pagina geplaatst over het opteren voor het Ind.staatsburgerschap door de heer VICTOR EDUARD GERAERDS THESING (gehuwd met Georgine Hortense Phefferkorn), die 2 getuigen opriep ter ondersteuning van vijn verklaring voor de rechtbank. Ik heb zowel de heer Geraerds Thesing, alsmede zijn getuigen de heer Lichtstraal Janus Weyzig en de heer Albert Constant Selobale Damwijk mede onder de loep genomen en kwam bizonderheden over hen tegen, zoals bijvoorbeeld waarom de voornamen LICHTSTRAAL en SELOBALE gebruijkt en toegepast werden bij hun geboortes. Tevens een sneer mijnerzijds naar een instantie wegens oud zeer uit die bewuste oorlogs jaren en erna te Kediri Oost Java ten opzichte van mijn vader, die slachtoffer van de oorlog werd en.......zie verder 28 mei commentaar.
 29. 28 mei 2021: Geplaatst een pagina ter ere van en respect voor MAARTEN ALFONSE HELDERNISSE die als 19jarige door extremisten in 1945 meteen na de oorlog werd gefusilleerd te Sidoarjo extremisten kamp (nabij Soerabaja) op verdenking dat hij NICA spion was. Hij ligt te Kembang Kuning ereveld. Tevens uit de doeken gedaan wie zijn ouders en overige familieleden waren. En nog wat extra's m.b.t de manier waarop men in die tijden dacht aleer een slachtoffer een eregraf kan krijgen.... mijn bloed kookt en ik denk aan mijn vader en moeder die ook slachtoffers waren....en niet erkend zijn geworden door de verantwoordelijke instanties....Je ligt toch niet voor je plezier te creperen zonder voedsel en medicijn in een donker hoekje van een fabriek om dan voorgoed je ogen te sluiten? Je stapt toch niet voor je plezier in een bersiap kamp om aldaar na een paar maanden adieu tegen het leven te zeggen?
 30. 29 mei 2021: Geplaatst ene pagina over enkele nazaten van de ads.resident COENRAAD CORNELIS HARDENBERG en echtgenote EUGENIE VAN HAAK, die opteerden voor het Indon.staatsburgerschap te Makassar. Een en ander vorzien van ene ietwat uitgebreide achtergrond informatie en details. De personen die opteerden waren: Adolf, Edde, Louis Paul, Johan Hubert en Willem Herman Hardenberg. Zij waren kinderen van de 2 oudste zonen van de ads.resident. Familienamen: Benjaminsz, Pieters, van Zalingen, Muller, Usin, Nafsah.
 31. 30 mei 2021: Geplaatst een pagina ter ere van de heer ARNOLD FERDINAND ROOS VAN DEN BERG die oorlogsslachtiffer werd en een eregraf heeft op Leuwigajah en mevr. LOUISE ALBERTINE PARERA die met elkaar gehuwd waren en zij opteerde in 1950 voor het Indon. staatsburgerschap doch keerde alsnog naar Nederland alwaar zij te Utrecht werd genatuarliseerd. Één en ander voorzien van details en een ietwat uitgebreide achter grond informatie betreffende de relaties tussen de families LABRIJN, PARERA, ROOS VAN DEN BERG, SCHULZ en andere.
 32. 30 mei 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie naam WILSCHUT die opeerden voor het Indon. staatsburgerschap en alsnog later naar Nederland vertrokken en genaturaliseerd werden zoals Piet Wilschut, zijn echtgenote Victoria Keller en 2 van hun zonen Paul en Richard. Voorzien van achtergrond details en aanvullende informatie.
 33. 31 mei 2021: In de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door het I4E op het weblog I4E een pagina over het graf van Henri van Polanen Petel en zijn echtgenote Non (Theresia) van Polanen Petel geboren Thio. Voorzien van details en foto graf.

 

Juni 2021.

 

 1. 01 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele familieleden PASSAGE te Bandung die opteerden voor het Indon.staatsburgerschap en later alsnog werden genaturaliseerd en waarvan enkele leden ook oorlogsslachtoffer waren. Voorzien van achtergrond informatie en details.(Namen: Henry Victor Pierre, broer Jozef Marinus, zonen Piet Max en Reinier Richard van Henry Victor Pierre, neefje Leopold zoon van halfbroer Julian Prudent Leopold Passage, Anna Maria Camoenié).
 2. 02 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele leden familie NIELS die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap. Ik heb wat achtergrond informatie toegevoegd. Het betreft de relaties tussen deze familie NIELS te Makassar en de families van den Vrijhoef te Makassar, echter wel met wat vraagtekens omdat de familie Niels behoorlijk groot was en ik te weinig bronnen heb om het beter uit te pluizen.
 3. 03 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familie naam LEYTING/LEIJTING die opteerden voor het Indon.staatsburgeschap. Voorzien van achtergrond informatie en details. Ik heb van de op de pagina genoemde leden geen naturalisatie kunnen vinden.
 4. 05 juni 2021: Geplaatst aaanvullingen op de pagina W.M. JOAKIM JORDAN betreffende een familie lid namelijk FERNANDO JORDAN, die in 1951 opteerde voor het Indon.staatsburgerschap, alsnog naar Nederland trok en genaturaliseerd werd op 59 jarige leeftijf in 1963 en in het jaar dat hij de AOW leeftijd bereikte, overleed hij te Waalwijk in 1969. In de tropen was hij Werkbaas Irrigatie werken en in Nederland was hij Los Werkman. Welkom in Nederland !! Als los werkman mocht u blij zijn dat u de rotzooi van anderen mocht opruimen en bij Gods gratie mocht u helpen putjes scheppen. Oom Fernando: Voor u deze bijdrage van mijn kant, zodat de wereld weet wie u was.
 5. 06 juni 2021: Geplaatst een pagina over het graf van ROOS FREDRIKSZ te Jogja waar zij rust in een afgelegen Muslim kerkhof aan de Jl. Masjid. Voorzien van foto's genomen in juni 2021 en heel veel vraagtekens, waardoor ik NIET met duidelijkheid kan zeggen wie zij was. Er zijn overeenkomsten met de gegevens op de website van de familie Fredriksz, doch ook daarbij plaats ik vraagtekens. Hoe dan ook: moge mevr. Roos Fredriksz in alle eeuwigheid haar rust en vrede hebben.
 6. 08 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen met de familienaam DRINHUYZEN /DRINHUIJZEN, die opteerden voor het Indon.staatsburgerschap en waarvan enkelen later spijtoptant werden en waarvan enkelen ook oorlogsslachtoffer werden/waren. Voorzien van achtergrond details en tevens mijn diepste respect voor mevr. JOANNA DRINHUYZEN geboren WAGENAAR die overgebracht werd naar het Bersiap kamp te KANDIJ CEYLON en daar in de leeftijd van bijna 94 jaar in het ziekenhuis aldaar overleed op 22 jan 1946. Zij ligt te rusten op de algemene begraafplaats te Kandy Ceylon.
 7. 09 juni 2021: Geplaatst een pagina over ELLY TROUERBACH die in 1930 huwde met JOHAN ALEXANDER KANDOU en Elly opteerde in dec 1951 voor het Indonesisch staatsburgerschap. Één en ander voorzien van bizonderheden over haar en haar familieleden. De grootvader van Johan Alexander was de heer A.H. SUPIT die majoor van Tondano was. Elly had een fokkerij van Duitse herdershonden met stamboom en Johan was Politie Commissaris o.a. te Solo en Soerabaya en Batavia. De familie van Elly woonde in Surabaya. Haar vader huwde 1) juf Bax en huwde als weduwnaar 2) juf Schmid waar Elly uit werd geboren en Elly's moeder ligt te rusten op Peneleh. (+1952). Elly's schoonvader was Elias Kandou, onderwijzer Kweekschool Amboina. De families Kandou en Supit behoorden tot de hogere klasse.
 8. 10 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van het Indon. staatsburgerschap in Den Haag door de heer F.A. Weerensteijn zich ook noemende HADIDIMULJO en nog vóór besluitvorming plaats vond al in juni 1951 naar Indonesia vertrok. Later keerde hij terug naar Nederland waar hij te Rotterdam in 1971 overleed. Omwille van privacy van nabestaanden en of overige familieleden en ter vermijding dat men meent dat  ik roddelpraat publiceer heb ik op de pagina GEEN verwanten, noch ex echtgenote en kinderen genoemd, doch slechts feiten die door de kranten werden gepubliceerd te zijner nadele.
 9. 10 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de weduwe IDA BERTHA WESTHOFF geboren BERTRAM voorzien van enkele achtergrond details en wat op-/aanmerkingen mijnerzijds. Haar wijlen echtgenoot's familie werd ook door de oorlog getroffen en haar echtgenoot Benjamin Westhoff was één der eerste slachtoffers van die destijds beestachtige Jappo's, die wat mij betreft tot in eeuwigheid verdoemd mogen zijn. Let wel: ik zeg niet ALLE Jappo's, maar wel die zich minder dan beesten en monsterlijk gedroegen, mensonterend waren zij. 日本の獣 
 10. 11 juni 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië een pagina over het graf van MIEN FÜHRI-MIEROP te Den Haag zoals geplaatst door het I4E op het I4E. Van mijn kant uit enkele links toegevoegd in welke ik eerder iets over Mien had geschreven. Voorzien van foto's.
 11. 12 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van 3 gebroeders WEVER uit Bandung, zonen van oorlosslachtoffer ROELOF WEVER en echtgenote NJI WARTI. Vader Roelof werd oorlogsslachtoffer en ligt te Pandu. Voorzien van iets meer achtergrond details dan gebruikelijk door mij gedaan in deze serie ZIJ DIE OPTEERDEN. Voorzien ook van foto's.
 12. 12 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van MARY HENRIETTE VAN DER SIJP in dec 1950. Haar vader en broer werden slachtoffer van de oorlog en Mary en haar moeder Auguste Henriette van der Sijp-Monod de Froideville keerden naar Nederland terug in 1947 en in 1949 keerde Mary weer naar Indië voorgoed. In 1951 overleed haar moeder te Baarn Haar vader ligt op het ereveld Kembang Kuning en haar broer op het ereveld Thailand. Voorzien van achtergrond details.
 13. 13 juni 2021: Geplaatst een pagina over LEOPOLD SWITSMA, die naar Japan geinterneerd was in de oorlog, die in juni 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap, die alsnog naar Nederland vertrok en genaturaliseerd werd, die samen met zijn echtgenote DORA ANTJE DE BRACONIER in GOOR woonden en werkten en beiden aldaar overleden (Leopold 63 jaar oud in 1975 en Dora 70 jaar oud in 1985)  en hun grafmonument te Goor is heden ten dage anno 2021 al verwijderd.
 14. 14 juni 2021: Geplaatst een pagina over WILLEM HENDRIK SWAVING, die opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap en over zijn vader eveneens Willem Hendrik (op zijn beurt had hij als vader resident Otto Willem Swaving als vader) geheten (1868-1945) die oorlogsslachtoffer werd. Voorzien van achtergrond details. Ondergetekende webmaster is gerelateerd aan Willem Hendrik via de families Boudriot en terug naar mijn over2x opa Joseph Johannes. Voorkomende namen: d'Abo, van Prehn.
 15. 15 juni 2021: Geplaatst een pagina over enkele personen die de familienaam STRUWER dragen en die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap met wat achtergronden, vraagtekens en tegenstrijdigheden. Ik heb me er niet verder in verdiept, want dan is het end zoek. De familienaam STRUWER was wijd en zijd uitbundig aanwezig in de contreien Pekalongan, Purwokerto, Cheribon en ik raad nieuwsgierigen aan om tenminste de Indische Navorsers erbij te sleuren, te openen en te bestuderen. Geen zin? Jammer dan, maar ik doe het niet. Teveel hoofdpijn ervan gekregen.
 16. 15 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van FILIP THOMAS SMITH en zijn broer CHRISTIAAN WILLIAM SMITH. Beiden werden geinterneerd evenals hun vader GERARD ALEXANDER SMITH en hun zwager WILLEM FREDERIK DE JONG. Voorzien van achtergrond details.
 17. 17 juni 2021: Geplaatst deel II over de FAMILIE BOLDY met de nadruk op NICO BOLDY die vermoord werd door een stel schurftachtige pelopors in okt 1945 te Jakarta en zijn oom Emanuel Jacob Boldy die in het kamp overleed. Voorzien van foto en achtergrond details en een verwijzing naar deel I FAMILIE BOLDY. Oh ja, het betreft Armeens, dus .... anders snel wegwezen maar voor diegenen die afkerig zijn van Armeens. 
 18. 17 juni 2021: Geplaatst een pagina over EMIJ SARAH BETSIJ SOEKIAS geh met ANTONIUS HUBERTUS KLOOSTERMAN en zij overleed in het kamp. Tevens op deze pagina ook BARBARA SOEKIAS die gehuwd was met nn. KLOOSTERMAN. Ook zij overleed in het kamp. Een en ander getracht uit de doeken te doen maar nog heel veel vraagtekens, want er zitten behoorlijke tegenstrijdigheden in de info van de instanties. Van Barbara is trouwens helemaal niets te vinden. Ik ben aan de Soekias familie gerelateerd via BOUDRIOT en JOHANNES FAMILIES. Oh ja, het betreft Armeens, dus .... anders snel wegwezen maar voor diegenen die afkerig zijn van Armeens.
 19. 19 juni 2021: Geplaatst een pagina over het opteren van de herenHERBERT MEINDERT SCHLETTE en zijn zonen MAX en FRITS en voorzien vanachtergrond details met een ietwat meer, want de gootvader van Herbert Meindert Schlette was FREDRIK THEODORUS SCHLETTE die gehuwd was met een oudtante van mij, namelijk ANNA ELIZE VAN LANGEN (kleindochter van PAULUS ANDREAS gehuwd met Christine Johanna Kesler). Vader Herbert en zoon Max werden later alsnog genaturaliseerd. Van zoon Frits heb ik niets gevonden.
 20. 20 juni 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E het graf van de familie RUMPF PORTIER te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.
 21. 21 juni 2021: Geplaatst een pagina over Dokter FERDINAND LAMBERT SCHEEPE (geinterneerd) en waarvan 2 van zijn zonen in Den Haag opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en later alsnog genaturaliseerd werden. Dokter Frederik Lambert werd promovendus DOCTOR in 1953 aan de Geneeskundige Universiteit Indonesia Wetenschappen. Zijn zoon Ernest Reginald werd later huisarts te Nederland en zoon Eugene Henri vertrok naar Duitsland en richtte zijn eigen bedrijf (kosmetica) op en overleed aldaar. Voorzien van achtergrond details en foto's. In Soerabaja was het voor de oorlog "dichtbevolkt" door familieleden Scheepe. Bij mijn weten heeft men op Peneleh tenminste 2 familie graven.
 22. 21 juni 2021: Geplaatst een pagina over een klein Muslim kerkhof nabij Klaten waar een 4-tal graven liggen van de familie van EMILE EUGENE VAN DEN ENGH. Voorzien van foto's en achtergrond details. Ik heb getracht de graven te ontcijferen, hetgeen me ten dele slechts is gelukt. Een van de dochters van Emile huwde met Breton van Groll (Klaten) waar ik eerder over had geschreven. Een andere dochter Sophie overleed 1-1-1945 te Malang, doch er is geen OGS dossier te vinden. Verder veel vraagtekens op deze pagina waar ik niet uitkom.
 23. 22 juni 2021: De pagina MARIA SENDEN met foto's uit het album 1071 van FOTOZOEKTFAMILIE aangevuld met gegevens die ik verkreeg van Boeroeng webmaster I4E met betrekking tot haar familie leden. Met dank aan Boeroeng.
 24. 25 juni 2021: In de serie Kerhof Tanjung Pinang graf van Jeanne Eschweiler Dezentjé heb ik aanvullingen geplaatst met betrekking tot het opteren van het Indonesisch staatsburgerschap in 1950/1951 en tevens de doodsoorzaak van haar echtgenoot Johannes Marianus Otgar Eschweiler te Singapore. Volgens het OGS dossier werd hij geëvacueerd naar Singapore wegens Bersiap onlusten te Surabaya en overleed hij in het ziekenhuis en kreeg van de OGS een vermelding in het Gedenkboek wegens zijnde een oorlogsslachtoffer. Wat ik echter niet kan begrijpen is, waarom mevr. Eschweiler Dezentjé niet erkend werd als oorlogsslachtoffer. Immers, ik mag toch aannemen dat beiden van uit Surabaya door de RAPWI weggebracht werden? Jeanne overleed een jaar later te Dabo Singkep Riou eilanden.
 25. 26 juni 2021: Geplaatst een pagina over de graven van ERNEST DEZENTJÉ en zijn echtgenote SITI RASMINA DEZENTJÉ te Muara Bogor Barat midden in een klein durp en voorzien van wat achtergronden over de nazaten en familie van Ernest. Tevens ook diverse foto's waaronder een foto van zijn schoonzus CAROLINE LIJNIS HUFFENREUTTER, die met zijn broertje Fernand was gehuwd. GEEN UITGEBREIDE GENEALOGIE, aangezien er al genoeg is gepubliceerd over de familie DEZENTJÉ.
 26. 27 juni 2021: Geplaatst een pagina over Kerkhof Peneleh Surabaya Graf B2340 TIMMERMAN, waarin liggen te rusten mevr. Midja (moeder van Jan Timmerman) en haar 2 kleinkinderen. Het trieste verhaal van Jan Timmerman die verraden werd en overleed in de Werfstraat gevangenis aug 1945 en het verhaal van zijn echtgenote Stephanie Eleonore Beemer, eveneens verraden en 15 maanden opgesloten. Kreeg een boete van 80 guldens omdat zij een stuk zeep verkocht met een beetje winst en daar werd zij ook voor verraden....Verraden door een mede stadgenoot Eddy Freddy Deenstra, die in 1947 15 jaar aan zijn broek kreeg voor zijn wandaden tegenover zijn naasten en buren. Het trieste verhaal van een familie die in de oorlog trachtte te overleven zoals velen dat ook deden. Ik heb zo'n situatie meegemaakt waarbij mijn pleegouders zich een slag in de rondte draaiden om maar rijst op tafel te toveren. Ik vraag me af wat men tegenwoordig begrijpt van het woord "overleven"..... Voorzien van een foto van het graf zoals "opgeknapt in maart 2020" en een foto van Stephanie Timmerman en wat achtergronden.
 27. 28 juni 2021: Geplaatst in de serie Zij die opteerden, een pagina over mevr. MARIA JOSEPHINE DIETS - MEULEMANS. Haar echtgenoot ALBERTUS BERNANRDUS CORNELIS DIETS was oorlogsslachtoffer en het OGS heeft zijn naam geeerd in gedenkboek 40. M.I met een onjuiste geboortedatum conform de verklaring van echtgenote Maria. Het OGS heeft de geboortedatum van Maria vermeld als zijnde die van Albertus. Voorzien van details en achtergronden.
 28. 29 juni 2021: Geplaatst in de serie Zij die opteerden, een pagina over enkele personen die de familienaam DE MEY/DE MEIJ droegen/dragen en waarvan enkelen tevens oorlogsslachtoffer werden. Onder andere details over EDUARD MAURITS DE MEY, WILLEM DIRK DE MEY en zijn schoonzoon JACQUES CASPAR HUNSLIP. De jongste dochter van Eduard Maurits heette Margaretha de Mey (geb 1947) en haar werd door Nederland de toegang ontzegd voor een beter leven in Nederland, daar waar haar vader Eduard wel genaturaliseerd werd en daar waar haar vader gedwongen aan de Birma spoorweg werkzaam was....Oh oh Nederland, je hebt héél héél veel op je geweten en velen zullen je het niet vergeven en noch zal het vergeten worden.
 29. 29 juni 2021: In vervolg op de pagina FOTOZOEKFAMILIE ALBUM 862 VAN MILT heb ik in de serie Zij die opteerden een pagina over de heer GERRIT ADRIAAN EVERARDUS VAN MILT en zijn familie. Een zoon geheten Willem Frederik van Milt overleed/vermist a/b van een Jappo Maru boot 1944 nabij de Filipijnen. Voorzien van foto's, details en achtergrond informatie. Een ietsje meer dan gewoonlijk. Waarom? Een familielid van Milt was in de jaren '80 vorige eeuw een buurman. Derhalve hierbij mijn eer en respect voor de familie. 
 30. 30 juni 2021: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst op het I4E door het I4E de graven van de families  PORTIER KLIJSELIJ GEPHARDT te Den Haag en één en ander voorzien van achtergrond details.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top