Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
Annekdotes Amir Joh
Carapiet M Johannes
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Annekdotes uit het handelsleven van oudoom Amir Johannes Amirkhan, de jongere broer van mijn over overgrootvader Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan.

 

Zie voor meer details over oudoom Amir de pagina AMIR HOVHANNES AMIKHAN.

 

 

 

De scans hierboven zijn afkomstig van de Qatar Digital Library / British Archives; hieronder heb ik de scans in detail uitvergroot en het betreft het volgende:

Het scheen dat oudoom Amir Johannes Amirkhan ( = jongere broer van over over grootvader Joseph Johannes) op een gegeven moment zonder cash zat en een partij suiker in het vizier had om te verhandelen. Daartoe benaderde hij de heer P.A. Malcolm en sloot bij hem een soort lening + rente af met als doel, om via deze lening de suiker te kopen te Bushire en via Shiraz naar Isfahan te vervoeren richting opslag/huis van oudoom Amir. De heer P.A. Malcolm zou dit hele gebeuren regelen: aankoop, vervoer en aflevering inclusief het betalen van de partij uit de lening en het verstrekken van de lening.

 

Goed, zo gezegd, zo gedaan en de partij suiker kwam aan te Isfahan en oudoom Amir telde alles na en kwam een behoorlijk aantal balen te kort. Kortom, zoals gebruikelijk werd er overleg gepleegd en het resulteerde hierin, dat oudoom Amir weigerde alles te betalen.

De heer Malcolm stapte naar de rechtbank en oudoom werd veroordeeld tot betalen, doch oudoom was stijfkoppig en weigerde nog steeds te betalen.

Ten einde raad stapte de heer Malcom naar de Resident van Bushire, zijnde Captain Arnold B. Kemball en verzocht deze laatstgenoemde tot het nemen van maatregelen.

Captain Kemball echter weigerde in deze kwestie medewerking te verlenen en beriep zich op het feit, dat deze kwestie een privé zaak was tussen de heer Malcom en oudoom Amir en dat de Britse regering hierin geen zeggenschap had. Hij schreef het nog op een nette toon, want niet voor niets was er Captain aan het roer aldaar.... militair, rebellen, schietpartijen over en weer, Turken, Russen, Engelsen aldaar in de buurt, kortom een beertje erg onrustig gebied en de captain zou zich dan moeten bezighouden met wat privé zaakjes???

Hoe de kwestie verder is afgelopen is mij onbekend, maar het zal wel - vermoed ik - ten nadele van de heer Malcolm geweest zijn, aangezien er destijds nog geen deurwaarders kantoren waren en incasso bureaus voorzien van knokploegen en andere stevige jongens.

Maar niet getreurd, want de heer Malcolm was............ familie. Een zijner kinderen huwde met één der kinderen Gaspar en Gaspar was weer familie van Amirkhan, dus de tranen zullen niet groot geweest zijn en men zal toch wel genoeglijk samen in ene kroeg een borreltje genomen hebben waarschijnlijk op rekening van oudoom Amirkhan als een soort rente... :-)

 

 

 

 

----------------------------------------------

 

Tja de volgende annekdote dan maar en wederom waren het dezelfde hoofdrol spelers en was het thema wederom "Geld". Maar dit keer was er sprake van een extra hoofdrol speler, n.l. familie van Amir Johannes Amirkhan en die heette Eleazar Gregory Gaspar.

Waar het precies om ging, kan de lezer/-es zelf wel uit de briefwisseling uitmaken (neem ik aan.) Kortom: Er was geld beschikbaar gekomen uit een nalatgenschap en er stond een openstaande schuld en de rechthebbende kon het bij 's Lands schatkist opgalen waar het ter beschikking lag. En oudoom Amir was er in gemoeid omdat er familie bij betrokken was.

Hieronder in het kort de familie betrekkingen:

Eleazar Gregory Gaspar ( in de briefwisseling aangeduid als E.G. Gaspar) werd te Nor Jugha geboren op 16 april 1807 en stierf 26 juli 1857 te Nor Jugha.

Hij huwde 1) met ???? en hieruit vloeide voort o.a.een zoon Gregory Eleazar Gasper, geboren 15 april 1830 Nor Jugha en overleden Soekaboemi 23 sept 1895.

Hij huwde 2) Moerassa Joseph Petrus (deze stam was al familie van de Johannes Amirkhan stam) en hieruit kinderen. (Zie foto van deze familie). (Moerassa was een dochter van Joseph Petrtus die met een jongere zus van mijn over-overgrootvader Joseph Johannes huwde en zij heette Varvara (=Barbara))

Zoon Gregory huwde met Mariamjan Barsigh Johannes (1831 -1918) en hieruit 8 kinderen. (Christina Paulina, Catharine Kitty, Eleazar, Elizabeth, Johannes, Tigranes, Arshak en Mary).

 

Hieronder scans van de briefwisselingen en een foto van Eleazar Gregory Gaspar.

 

 

 

 

 

Het antwoord van oudoom Amir gericht aan de Resident van Bushire Captain Arnold Kemball en daaronder de korte vertaling in het Engels.

 

 

 

Zittend rechts is Moerassa Petrus, echtgenote van Eleazar Gregory Gasparian en dochter van Joseph Petrus en Varvara Johannes Amirkan (zuster van mijn over overgrootvader

 

En als scheidsrechter in de financiële en familie perikelen trad op de Resident van de Perzische Golf gezeteld te Bushire de heer Captain Arnold Burrowes Kemball, waarvan hieronder zijn afbeelding. Liz Chater van Chater Genealogy.com deelde mij recentelijk begin januari 2019, dat Kemball (geboren te India) een Armeense grootmoeder had. Zij deelde mij echter niet mede wie de overgrootmoeder was omdat zij al jaren bezig was met een artikel over de achtergond van Kemball en derhalve het nog niet openbaarde.

 

Top