Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Album 985 VIERHOUT uit Fotozoektfamilie.

 

In het album 986 op pagina 17 is een foto aanwezig van de heer Vierhout. Met een stickertje erbij en tekst Apotheker Vierhout. Meer niet.

Ik vraag me af wat deze foto in dat album doet en meerdere foto's horen niet in dit album thuis. Er zit bijvoorbeeld een foto tussen van Emmy Maagdenberg, zuster van Elly Maagdenberg en deze foto hoort pertinent NIET in dit album thuis. Vreemd. Heeft men destijds de gaten opgevuld??? Lange halen gauw thuis? As maar heef gheluid op zijn Indisch?  Maar goed, is mijn verantwoording niet. Jammer dat zulk een cultuur erfgoed niet nauwkeuriger en exacter wordt behandeld....want het is een stukje van de voormalige kolonie en vormt de koloniale geschiedenis van dat kleine landje aan de Noordzee of zie ik het verkeerd?

 

Goed, terugkomend op de heer Vierhout, waarvan hieronder zijn portret.

Niet zo heel moeilijk met zoveel gedigitaliseerde bronnen tegenwoordig.

Openarch.nl, Delpher.nl, archieven diverse gemeentes

Keywords: Apotheker, Vierhout, Semarang en zoeken maar en al heel snel is het volgende gevonden:

 

De heer Paulus Vierhout, geboren te Meerssen op 11 maart 1884 uit ouders Cornelis Hendrik Mattheus Vierhout en Mary Catharine Pauli.

Paulus slaagt te Breda in 1905 voor het diploma Apothekers assistent.

Paulus huwde te Amsterdam op 23-4-1915 met Gerritje (Gerry) van Baalen oud 20 jaar en onderwijzeres en de huwelijksadvertentie geeft als adres aan OVERTOOM 528 Amsterdam. Zie foto onder van het adres uit Google View.

Fietsenstalling staat er op het pand. Inderdaad een fietsenstalling gelet op het straatbeeld van de fietsen voor het pand. Typisch hedendaags toonbeeld.

Na hun huwelijk vertrok op 30-6-1915 het echtpaar Vierhout -van Baalen naar Curacao en verblijft aldaar tot 23-2-1920 en komt op 14 juli 1920 aan te Batavia.

Goed, het echtpaar Vierhout van Baalen schiet niet lekker op met elkaar en een echtscheiding wordt uitgesproken. Het echtpaar woonde in 1932 te Kediri volgens de akte.  Zijn er kinderen uit dit huwelijk? Ik heb het niet verder uitgezocht. Zijn niet relevant voor het ontcijferen van deze foto. Zie onder:

 

Het leven gaat door voor beide ex-echtelieden en Gerritje huwde ten tweede met de heer Cornelis van den Bergen en zij overleed te LEIDEN op 28 juni 1944 en geregistreerd al wonend te Den Haag. (Openarch.nl)

De heer Paulus Vierhout gaat ook verder met zijn leven en komt te Semarang wonen alwaar hij een apotheek begint. Zie foto onder. Het adres heb ik kunnen achterhalen aan de hand van een advertentie van zijn broer.

 

Ik heb niet kunnen ontdekken of de heer Vierhout oorlogsslachtffer werd en/of geinterneerd.

Maar in 1946 verschijnt een advertentie van zijn (half)-broer de heer Mattheus Vierhout met een oproep waar de familieleden gebleven zijn.

 

Als ik bovengenoemde advertentie ontleed, dan blijkt het volgende:

Mattheus Vierhout was destijds hoofdredacteur van de Locomotief en later (1913) van de Sumatrapost. Hij was gehuwd met Ida Jellina Tunnetta Geertruida Fenenga in Amsterdam op 21-3-1912. Het juiste adres van de heer Paulus Vierhout zijn broer was juist Pendrian, tegenwoordig Jl. Imam Bonjol geheten. Het pand is nog steeds anno 2019 in gebruik als hotel, maar vraag niet wat voor zooi het binnen is. Genoeg te zien op internet erover. Op de foto bven is het gele rechtergedeelte later bijgebouwd.

 

Mij is niet bekend of de hereniging later plaats heeft gevonden, maar één ding is zeker: de heer Paulus Vierhout heeft de oorlog overleefd en is zelfs nog jaren na de oorlog in Indonesie gebleven en bleef iets van doen hebben met zijn vak als apotheker, (Hij is hoofd van de Apothkeers Dienst te Semarang) want in 1950 verschijnt de volgende advertentie hieronder:

Als ik de Jl. Bojong 154 wil bekijken op de kaart, dan zie ik slechts bouw/akkergronden. Het gebouw zal dus wel platgegooid zijn. Jammer. De Dienst is nu gevestigd op de Jl. Seteran.

 

Ik weet niet wat er na 1950 met de heer Vierhout gebeurd is. Hij is dan al 66 jjaar oud. Ik ben hem kwijtgeraakt. Is hij in Indonesia gebleven? Is hij teruggegaan naar Nederland?

Belangstellenden kunnen zijn militair dossier op verzoek inzien bij de bekende instanties.

Ik neem ook aan dat hij - gelet op zijn geboortedatum - nu niet meer in leven is en wens hem alle eeuwige vrede en rust toe en tevens alle hem toebehorenden in zijn leven en die hij liefhad.

Top