Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Album 985 Fam. Louwe uit Fotozoektfamilie.

 

In het album 986 op pagina 49 is een foto aanwezig van de Louwe. Met een stickertje erbij en tekst Familie Louwe Soerabaja vóór de oorlog. Meer niet.

Ik vraag me af wat deze foto in dat album doet en meerdere foto's horen niet in dit album thuis. Er zit bijvoorbeeld ook een foto tussen van Emmy Maagdenberg, zuster van Elly Maagdenberg en deze foto hoort pertinent NIET in dit album thuis. Vreemd. Heeft men destijds de gaten opgevuld??? Lange halen gauw thuis? As maar heef gheluid op zijn Indisch?  Maar goed, is mijn verantwoording niet. Jammer dat zulk een cultuur erfgoed niet nauwkeuriger en exacter wordt behandeld....want het is een stukje van de voormalige kolonie en vormt de koloniale geschiedenis van dat kleine landje aan de Noordzee of zie ik het verkeerd?

 

Goed, terugkomend op de familie Louwe, waarvan hieronder hun groepsportret.

Allereerst mijn speciaal respect voor deze familie. Het waarom zal de lezer hieronder duidelijk zijn.

Ik heb nummers gezet verwijzend naar de personen: vader, moeder en 7 kinderen.

Daaronder een scan van de gezinskaart uit 1929 toen het gezin met groot verlof naar Rotterdam ging, op bezoek bij de familie, want zowel vader als moeder waren echte Rotterdammers, daar geboren en getogen.

Volgens mijn inzicht/onderzoek in vergelijking met  denk ik dat op de groepsfoto de personen als volgt zijn:

1 = Geertina Maria Hendrina 

2 = Wilhelmus jr

3 = Vader Wilhelmus 

4 = Hendrikus

5 = Anna Marie

6 = Jannigje Louwe-Drijvers

7 = Josua

8 = Jan Willem

9 = Hendrina

Ik vermoed dat deze foto circa 1928 gemaakt moet zijn. De foto is te Malang gemaakt en de heer Louwe was in 1928 Hoofd der H.I.S. te Malang en ging met groot verlof op 2 aug 1928 en keerde in de zomer 1929 pas terug uit Rotterdam. 

 

In het kort iets over de heer Wilhelmus Louwe.

Hij werd geboren Rotterdam op 1-1-1889 uit ouders Josua Louwe en Geertina Maria Stroep en werd onderwijzer. Hij overleed te Groningen op 21-6-1963.

Hij huwde op 2-3-1910 te Rotterdam met Jannigje Drijvers *Rotterdam 13-5-1888 en overleden te Leiden (maar woonachtig Rotterdam) op 15-12-1965 Leiden.

In Indië werd hij al snel Hoofdonderwijzer o.a. van de H.I.S. Banjoewangi 1915, H.I.S. Malang 1928 en 1933 te Semarang, alwaar hij op wachtgeld werd geplaatst wegens overtolligheid personeel.(Crisisjaren).

Hij ging uiteindelijk met pensioen per 31-1-1934.

De heer Wilhelmus Louwe en zijn echtgenote Jannigje Drijvers rusten beiden bij elkaar op het kerkhof Selwederhof Iepenlaan Groningen. (Bron https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=1327&grafid=958280&char=D )

 

 

Zijn kinderen en in het bizonder mijn diepste respect en eer voor de volgende hieronder genoemde kinderen. (Het geen niet inhoudt dat ik minder respect zou hebben voor de andere niet aangehaalde kinderen)

Het gezin Louwe woonde toen in Bandoeng, Nijlandweg 136

1) Zoon Josua, de oudste geboren te Rotterdam werd leraar MULO te Makassar. (Nummer 7 op de foto boven). Hij werd geinterneerd en overleed op 43-jarige leeftijd in het kamp district Kanchanaburi. (Zie Jap.interneringkaarten en OGS)

2) Zoon Wilhelmus (jr) ( Nummer 2 op de foto boven) geboren te Rotterdam, werd geinterneerd en overleed 24-8-1943 op 22-jarige leeftijd in het kamp district Kanchanaburi. (Zie Jap. interneringskaarten en OGS.)

3) Zoon Jan Willem (nummer 8 op de foto) werd eveneens geinterneerd maar overleefde het kamp.

4) Zoon Hendrikus (nummer 4 op de foto boven en eveneens onderwijzer) geboren te Tjitjalenka werd eveneens geinterneerd maar overleefde het kamp.

Van de overige gezinsleden is mij niets bekend over de oorlogstijden

Hieronder (Bron OGS) een foto van Wilhelmus (Willem) Louwe.

Met dank aan alle bronnen waardoor ik in staat ben om de betrokkenen al mijn eer en respect te betonen. 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten en ik buig mijn hoofd voor hen die op jonge leeftijd het leven lieten en voor hen die verdriet hadden en rouwden. Opdat ook zij niet vergeten worden.

 

Top