Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

MARIA CATHARINA THERESIA KUEN.

 

Mijn eer en respect aan mevr. Emmels - geboren Kuen, haar echtgenoot J.G. Emmels en hun zoon Johan Charles Emmels.

Bronnen: Fotozoektfamilie album 862. / Register almanakken / Delpher, Archief Den Haag.

In album 862 vond ik de foto van mevr. Maria Catharina Theresia Kuen, zomaar verloren tussen andere foto's in, die m.i. niets met mevr. Kuen te maken hebben en ik besloot om de achtergrond van mevr. Kuen nader te onderzoeken om uiteindelijk deze pagina te maken.

Volgens de register almanakken werd zij geboren 21 mei 1898 (RA1900) te Koetaradja , maar haar pers.kaart Den Haag zegt dat zij geboren werd op 21 mei 1899 te Koetaradja. Het scheelt een jaar.

Hieronder haar overlijdens akte (Den Haag)

Volgens overl. akte waren haar ouders de heer Cornelis Johannes Kuen en mevr. Idjah Brodjer. Roosjeroos meldt geen achternaam Brodjer, maar er schijnen in de USA minimaal een paar 1000 mensen gewoond hebben/te wonen met die achternaam. De voornaam Idjah duidt erop dat haar moeder een lokale vrouw geweest moet zijn. Vader Cornelis werd 1867 geboren te Den Bosch en tekende in 1890 voor het leger te Harderwijk. In1935 ging hij naar Den Haag met verlof en in 1936 keerde hij terug. Een van de Haagse adressen was Valkenboschlaan.

Volgens het bijschrift in het album schijnt deze foto genomen te zijn op 29-9-1917. Zij verloofde zich op 16 mei 1917 te Koetaradja met de heer Leonardus Gerardus Emmels en hetgeen resulteerde in een huwelijk op 22 dec 1917. Ik weet niet ter welke gelegenheid deze foto genomen werd. Zo maar als geschenk aan haar a.s. echtgenoot? Wellicht omdat de heer Emmels in een ander durpje EDI (Oostkust Sumatra) woonde?

Haar echtgenoot Leonardus Gerardus Emmels was Oost-indisch ambtenaar als commies en later als kantoorhoofd.

Het echtpaar was o.a. woonachtig te Koetaradja, Sigli, Pontianak, Batavia en Edi (en de naam L.G. Emmels kwam ook voor te Soerabaya, maar dan zonder naam van echtgenote.). Plaatsen NIET in chronologische volgorde. Bronnen: Register almanakken.

Op 19 april 1929 arriveerde het echtpaar Emmels wegens groot verlof met hun inmiddels 11-jarige oude zoon Johan Charles Emmels te Den Haag en keerde naar Weltevreden terug op 25 maart 1930. Zij verbleven te Den Haag op het eerste adres Valeriusstraat gedurende hun eerste maand, het tweede adres Valkenboschlaan van mei 29 t/m feb 30 en op het derde adres Beeklaan van febr t/m 25 maart 1930 op welker datum zij ook terugkeerden naar Indië. Archief Den Haag.

Hun zoon Johan Charles Emmels werd geboren te Koetaradja op 3 okt 1918 en sneuvelde op de Tjiaterstelling op 4 maart 1942 toen de Japanse overmacht Java veroverde. Het OGS heeft hem herdacht. Hij was één der eerste landslachtoffers te Java van de oorlog.

Mij is onbekend waar en hoe het echtpaar de Japanse oorlog heeft doorgebracht, maar in elk geval keerde het echtpaar definitief naar Nederland. Wanneer? 

De heer Emmels kreeg de Orde van oranje Nassau op 22 april 1949, toen het echtpaar nog woonachtig was te Pontianak. 8 Jaren na het overlijden van zijn echtgenote overleed de heer Emmels op 31 jan 1965,  destijds woonachtig op het adres Medemblikstraat 272 Den Haag. Hij werd geboren op 24 dec 1892 te Poerworedjo.

Ik vermoed dat zijn vader was de heer Ch. F. Emmels en zijn moeder was Johanna Sophia Watson, destijds in 1892 commies Spoor- en Tramwegen Java te Poerworedjo. (Zie Delpher). Leonardus Gerardus Emmels werd geboren op 24-12-1892 Poerworedjo Bagelen. Ten tijde van zijn geboorte was Ch.F. Emmels aldaar werkzaam.

De heer Charles Francois Emmels (commies OI ambtenaar) werd geboren in 1861 te Madura - overleden Soerabaja 20 sept 1941-  en huwde

1) met mej. Johanna Sophia Watson te Madioen op 15 sept 1886. Mevr. Emmels Watson overleed in 1914 en haar weduwnaar hertrouwde op 9 aug 1915 met

2) Henriette Elizabeth Nelly Mathilde Amalia Christina Breur. Mevr. Emmels Breur overleed op 18-11-1918.  Haar weduwnaar hertrouwde op 2-2-1920 met

3) mevr. Johanna Hermina Anakotta te Soerabaja.

 Vermoedens:

Waarschijnlijk is deze tak Kuen op één of andere manier gerelateerd aan Johannes Engelbertus Kuen (overl.1895) die een relatie had met de lokale vrouw MINA. Uit de relatie werd geboren de zoon Alfonsus Johannes Engelbertus Kuen op 4-9-1887 te Koetaradja en overleden Koetaradja op 25-4-1922. Alfonsus had een relatie met de lokale vrouw Mina Rosalina (*Pekalongan 1887) en uit de relatie van Alfonsus met Mina Rosalina werd geboren dochter MARIA THERESIA op 5-11-1908.(Openarch.nl studkaarten 2x) 

 

Geheel los van het bovenstaande vond ik in het zelfde album een andere foto - ook geheel losstaand van de andere foto's in het album - met bijschrift "Familie L.S. en vader Kuen". Ik ben er niet in geslaagd om te ontdekken of er enig verband was tussen deze familie L.S., de heer Kuen en bovenstaande familie Emmels-Kuen.

 

Hoe het ook geweest was, moge zij die niet meer onder ons zijn, in vrede rusten.

Top