Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Deze pagina is een vervolg van de pagina VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT - KARIB (GARIBIAN) en toont hoofdzakelijk foto's van enkele nazaten/verwanten/gerelateerden.

 

De tak van Hall. 

(Om iets meer hierover te weten verwijs ik naar deze pagina alwaar ik wat uit de doeken heb gedaan.) 

 

Ik plaats hier pertinent GEEN genealogische gegevens omdat het hier puur gaat om de foto's van Tempo Doeloe. (Echter: uitzonderingen bevestigen de regel en onderaan de pagina heb ik wel iets extra's gedaan ten behoeve van de familie De la Rive Box-van Hall puur uit respect en eer.)

De foto's zijn het eigendom van een nazaat geheten de heer W.J. Hessel. Hij nam recentelijk op 6 febr 2022 contact met me op, omdat ik op de genoemde/gelinkte pagina hierboven enkele gegevens had, welke hem ontbraken in zijn dossiers.

De foto's plaats ik uit respect voor hen die ooit waren en die een deel uitmaakten van het voormalig Ned.Indië wie zij ook waren en wat zij ook deden.

Opdat zij niet vergeten worden.

Bij de foto's heb ik de teksten bijgeplaatst die ik verkregen heb van de heer W.J. Hessel (en af en toe een ietwat zijdelings commentaar mijnerzijds).

 

Mail 1 (DEELS) dd 8-2-2022 waarop ik meteen de heer Hessel telefonisch benaderde en we hadden een zeer gezellig onderonsje.

Ik ben al enige tijd bezig met mijn Indische familie geschiedenis en was dus zeer aangenaam verrast met uw informatie over Aratoon Jacob Karib (ian), zijn Chinese echtgenote Si Timoer en hun dochter Catharina Karib.

Mijn familie stamt van de lijn Adriana Geertruida Kollmann (dochter van Michael Hermanus Josephus Kollmann/Catharina Karib) en Johannes Jan Hendrik van Hall.  

Mijn oma was hun jongste dochter Christine Josephine van Hall en mijn moeder had wel eens verteld over een Armeense voorvader maar nooit precies wie dat dan was en hoe die heette, Nu weet ik dus zijn naam en over zijn Chinese vrouw en dus ook Chinees bloed ergens in onze bloedlijn... zeer verrassend!

 


Tekst van de heer W.J. Hessel behorende bij onderstaande foto's die geplaatst zijn in volgorde zoals de tekst het aangeeft.

Mail 2 (DEELS) d.d. 9-2-2022.

ik heb wat foto's verzameld - u mag er uit selecteren zoals u goed dunkt. 

6mei1902Tosari: in het Tenggergebergte met de Bromo vulkaan op Oost Java; een uitje van Christine Josephine van Hall met haar verloofde. 

Reinier Willem Roelof Jacob de Groot, meneer Nieuwenhuizen, Anna de Bont; de maker van deze foto's Fotograaf Onnes Kurkjihan. (Armeen denk ik...) (Webmaster: Kurkjihan was mijn oom Onnes Kurkdjian).

Picknick Christine: idem, zie boven. (De bediende - Djongos- wordt typisch nooit vermeld met naam...) 

Villa MariaTosari: Huis van fam. Voorhoeven te Tosari. Links Christine v. Hall, voor de deur dhr. Voorhoeven 

en op veranda Jeanne (= Adrienne Marianne van Hall) zus van Christine met 1e kind Antoinette Christina de la Rive Box.  (Webmaster: Geboren 1901 Tosarie- Later in 1921 gehuwd met de heer H.J.M. Harnas).

huisinrichting: het interieur van villa Tosari met Jeanne en haar echtgenoot Marinus Johannes (Johnie) Claudius de la Rive Box.


 

Tekst van de heer W.J. Hessel behorende bij onderstaande foto's die geplaatst zijn in volgorde zoals de tekst het aangeeft.

Mail 3 (DEELS) d.d. 9-2-2022.

hier de toelichting:
draagstoel1: Christine v. Hall met 1e kind Willemina H. de Groot?)
(Webmaster: Foto genomen voorkant Villa Maria)
CvHall en Rive Box te paard: Adrienne Marianne de la Rive Box - van Hall (jeanne) haar man de la Rive box (hoteleigenaar) en hun dochter Netteke;
mevr. de Broek + dochter; mej. Christine v. Hall, Reinier de Groot en dhr. Spanjaard, fabrikagechef te Cheribon (djongos en babu weer niet vermeld...)
 

mademoiselle van Hall: Christine...
vanHallzusjes: de zusjes Christine en Jeanne v. Hall (met het voetvolk...)
fotogrootbox: Reinier de Groot met MJC de la Rive Box gezellig aan de kali met een borre
l.

 

 


Tekst van de heer W.J. Hessel behorende bij onderstaande foto's die geplaatst zijn in volgorde zoals de tekst het aangeeft.

Mail 4 (DEELS) d.d. 9-2-2022. 

halljeanne: Jeanne v Hall en haar echtgenoot de la RiveBox zittend met hond

1e kind: Christine met Willemina (Mien)

4xHallKinderen: Het hele gezin: Willemina (Mien) 1905, Jeanne (Zus) 1906, Reinier Paul (Boeli) 1914 en Eugenie (Nini) Grootsia de Groot (mijn moeder,
geboren 1916 aan boord v. SS Grootius op de evenaar op weg naar Indië)

Bladzij1: Mijn moeder 21 jr., wees nu en solo teruggekeerd naar Indië dec 1937; tekst:

"ikkes aan het boodschappen doen in 'Passar Baru' herkennen jullie het?" 

Zijj ging met de SS Grootius ook weer terug naar Indië, zelfde kapitein G. Botje die haar geboorteakte ondertekende gaf haar nu haar 'evenaarsdiploma van Neptunus'

 

(Webmaster foto hieronder: Links onder de half kapotte bloempot. Rechts hangend: Een orchidee groeiend in de buitenbast van een cocosnoot. Was gebruikelijk destijds, dat men de buitenbast van een klapper/kokosnoot gebruikte.)

 

Voor alle gegevens en foto's: Heel veel dank aan de heer W.J. Hessel.

Het verleden leeft, is niet dood, het is er nog steeds en zal er altijd zijn, ook over tig-duizenden jaren, mocht de aarde nog bestaan dan, althans als de grootmachten elkaar (en de kleine man) niet doodgegooid hebben met 1000 bommen en granaten. (Wie zei dat alweer? Dat was uit de Kuifje kapitein Haddock.

 


Een korte samenvatting van de afstamming: (Zie deel 1 tante Catharina Karib.)

De Armeense koopman ARATOON JACOB KARIB (Isfahan Perzië/Semarang) huwde de Chinese vrouw Si Timoer (De Oostelijke/Zij uit het Oosten).

Hieruit kinderen, waaronder CATHARINA KARIB  die met Michael Hermanus Josephus Kollmann huwde.

Hieruit kinderen, waaronder ADRIANA GEERTRUIDA KOLLMANN die huwde met JOHAN JAN HENDRIK VAN HALL.

Hieruit kinderen waaronder ADRIANA MARIANE VAN HALL die huwde met Marinus Johannes Claudius de la Rive Box.

 

Tot slot iets meer informatiefs ter ere en respect voor/over de heer De La Rive Box en zijn echtgenote mevr. geb. van Hall. Zij huwden te Semarang op 15 aug 1900 te Semarang. (RA1902). Uit het huwelijk meerdere kinderen, waaronder de eerstgeborene dochter op 7 aug 1901 geboren te Tosarie (waar een hotel werd gerund - zie foto's)

Mevr. Adrienne Mariane van Hall werd geboren op 27 jan 1875 te Pekalongan (RA1876) en zij overleed wegens een kortstondige ziekte op 8 aug 1937 te Malang in de leeftijd van 62 jaar. (Adv. overlijden Handelsblad 10-8-1937 namens echtgenoot). Zij werd te Soekoen begraven. Het dossier OGS/NA gemeente Amsterdam zit ernaast wat betreft geboorte jaar en geboorte plaats. (21-1-1884 en Magelang moet zijn 21-1-1875 Pekalongan. Scheelt 9 jaren en een behoorlijk aantal kilometers.)

De heer Marinus Johannes Claudius de la Rive Box werd geboren Broek in Waterland 4 dec 1866 en hij overleed in het kamp Karangpanas Semarang wegens ondervoeding. Hij werd op 21 juni 1944 begraven te Kobong kerkhof (niet meer bestaand) en herbegraven in 1984 op het ereveld Kalibanteng te Semarang. (Zie dossier OGS). De herbegrafenis vond destijds plaats mede dank zij de inspanningen van een nazaat/familielid (kleinzoon) de heer ir. Jurrjens  (ex-medewerker ambassade te JKT.)

 

Even nog wat extra's over Tosarie: In Tosarie was een zeer bekend kuuroord gevestigd ten behoeve van zieken met long aandoeningen (TBC etc)

 

De heer Marinus Johannes Claudius de la Rive Box was onder andere hoteleigenaar Tosarie en later ook te Salatiga waar hij het hotel Kali Taman runde. In 1919 was hij eigenaar van het hotel Jentink te Soerabaja.  In 1905 was hij tussen de hotel bedrijven door ook eigenaar van een conserven fabriek te Poerworedjo, alwaar o.a. dochter Christine Antoinette op 2 maart 1906 werd geboren (Geb. adv. Soerabajasch Handelsblad en de RA1907)

Hieronder een extract van de originele foto zoals boven getoond. Volgens mij zal Netty/Netteke hier circa een jaar oud zijn en zal deze foto dus genomen moeten zijn circa 1902/1903 (te Tosarie).

 

 

Saillant detail:

In 1915 was de schrijfster Ems van Soest (1908-1984) met haar ouders te gast in het hotel Kali Taman te Salatiga waar de heer de la Rive Box de scepter zwaaide en Ems wat rondhing met de kinderen de la Rive Box. 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top