Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Hamilton-SlvrtonHill
Pakoe Boewono VI
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
Een heuse Vader
Mariana W. Smit
Tellings Brandenburg
v.d.Steur/Graafstal
Notaris P.J.Janssens
Maria Salomonson
Rienk Spekman
Hulpfonds militairen
Anton en Louis
De HBS Leiden 1893
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Bluffen over wat ie heeft, geen ongelijk toegeven.
x verwenst, vervloekt en generaliseert hij.

Rienk Spekman, boekhouder van beroep en in 1890 wonend te Waroe Oost Java.

Een voor mij ongrijpbaar figuur, althans "ongrijpbaar" omdat ik - na uitpluizerij - van de almanakken en overige mij ter beschikking staande bronnen, weinig concreets over hem heb kunnen vinden.

En het schaarse dat ik vond, intrigeerde me nog meer: Hij verhuisde vaak van het ene soezerige stadje naar het andere en weer terug. Was behalve boekhouder ook nog logementhouder en scheespleverancier.

In de notariële nalatenschap van mijn oudoom notaris C.P.A. Boelen, vond ik een machtiging - in mooi en goed leesbaar handschrift - geschreven door Rienk Spekman, boekhouder te Waroe in juni 1890. Alles wat men maar kon machtigen, stond in deze machtiging. Vreemd. Nog vreemder: Hij machtigde eigenlijk "Niemand". Hieronder het eerste dele van de machtiging en daaronder het laatste deel. Het tussenstuk heb ik niet geplaatst.

 

In eerste instantie dacht ik tevens, dat het maar raar was, dat de heer Spekman woonachtig te Waroe, een notaris bezocht die zijn domicilie te Magelang had, tot het me te binnen schoot, dat de notaris voorheen gevestigd was van 1889 t/m 1899 te Besoeki Kediri. Daarbij vertrekt de notaris naar Nederland op 27 mei 1890 en pas in 1905 na terugkeer naar Indië zich te Magelang vestigde.

Zeer vreemd, dat dat de machtiging van de heer Spekman in juni 1890 getekend is en in behandeling bij het kantoor van de notaris. Hoogstwaarschijnlijk is dat dan gebeurd tijdens het bewind van de plaatsvervangend notaris. Vreemd daarbij ook het feit, dat een klient uit Waroe zich bij een notaris vervoegde in Besuki Kediri, waar het meer voor de hand zou liggen, dat een notaris te Soerabaja gevonden en bezocht kon worden.

Kortom, het notariële vervolg van dit gebeuren heb ik niet verder kunnen uitpluizen, wegens gebrek aan overige eventuele vervolgdocumentatie.

Wat echter wel boven water is gekomen, zijn de volgende feiten, namelijk:

 1. Chip Roosjeroos.nl: Op 19 feb 1886 werd GEBOREN Wilhelmina Alida Antoinette te WAROE (Soerabaja) met vermelding dat de moeder een "Inlandse" was geheten Ira(h)
 2. RA 1897: Op 21 aug 1889 werd erkend ANNA geboren te Probolinggo.
 3. RA 1897: Op 21 sep 1892 werd erkend NELLY geboren te Probolinggo.
 4. RA 1897: Op 14 dec 1894 werd erkend WILLEM CORNELIS ABRAHAM te Probolinggo. (Interneringskaart zegt dat moeder Ira heette.)

Als ik de almanakken erbij haal en chronologisch de heer R(ienk) Spekman in kaart breng, krijg ik het volgende beeld, met de opmerking erbij, dat de geboorteplaatsen van de kinderen dan afwijken van de vestigingsplaats van de heer Spekman. Ik hou het erop, dat de kinderen volgens RA1897 aangegeven en erkend zijn te Probolinggo in één keer.

 1. RA1878 - Inwoner Soerabaya
 2. RA1879 - Inwoner Pasoeroean
 3. RA1883 - inwoner Probolinggo
 4. RA1884 - inwoner Pasoeroean - Idem RA1885
 5. RA1886 - inwoner Probolinggo - idem RA 1887, 1888,  1889
 6. RA1890 - inwoner Soerabaya, - idem RA1891, 1892, 1893, 1894, 1895
 7. RA1896 - inwoner Probolinggo - idem RA1897, 1898,1899.

De heer Spekman schijnt niet vies van werken te zijn geweest (behalve dat hij boekhouder was), want in 1896 neemt hij te Probolinggo het hotel over van mevr. Scheffmann. Hoe lang dit hotel onder zijn beheer was, is mij onbekend. Maar daarnaast was de heer Spekman ook nog Stuwadoor (Stevedore) en Scheepsleverancier/scheepsagent.

Zijn kinderen. Daar kan ik het volgende over mededelen via bronnen Almanakken en de KB.nl , GaHetNa.nl

 • Ad 1) Wilhelmina Alida Antoinette huwde George Alexander Straube (+14-8-1925 oud 42 jaar geboren te Soerabaya Peterongan) Wilhelmina stierf te Malang op 18-12-1928, eveneens oud 42 jaren.
 • Ad 2) Anna VERLOOFDE zich in 1907 met J.C. Bal. GEHUWD op 10 febr 1908. Hij was werkzaam bij de PTT te Probolinggo.  Later werd J.C. Bal verplaatst naar Medan. Het echtpaar krijgt later (2??) kinderen.
 • Ad 3) Nelly VERLOOFDE zich met  G.J. Munters in 1915, afkomstig uit Blora. Nelly blijft t/m RA 1915 in de boeken als telefoniste in de wijk Plampitan te Soerabaja.  Ik heb geen trouwdatum kunnen vinden. (RA1923 vermeldt echter dat  G.J.Munters gehuwd was met A.P.A. de Jongh).
 • Ad 4) Willem Cornelis Abraham. Willem verschijnt in de RA 1915 als stationsklerk te Probolinggo. Hij huwde mevr. C. Brinkman,  volgens de interneringskaart. De burgerlijke stand Soerabaja vermeldt: Gehuwd eind nov 1927 met J.Ch.W.S. van den Berg. Hij werd door de Jappen opgepakt en naar Japan gedirigeerd. Op zijn interneringskaart staat de naam van zijn moeder vermeld Ira. Hij heeft het kamp overleefd en werkte na de oorlog in 1948 te Bandoeng. Dan in 1951 wordt er een oproep geplaatst met betrekking tot zijn aanwezigheid te ???? Men is hem kwijt en blijft hem kwijt. Zie scans hiernavolgend. (Zijn geboortedatum is lichtelijk afwijkend - een weekje maar.)

 

De heer Rienk Spekman schreef in 1896 nog het volgend stuk aan de plaatselijke krant te Probolinggo over opbrengsten van verpandingen naar de weeshuizen.

 

Een eenvoudig grafopschrift te Probolinggo vermeldt slechts het volgende:

Hier rust R. Spekman (begraven 23 maart 1912.) .... Waar waren zijn kinderen? Was er een breuk ontstaan tussen hem en de kinderen?

Hoe het ook geweest moge zijn, moge zijn ziel de eeuwige vrede gevonden hebben. 

 

Enkele genealogische overwegingen m.b.t. Rienk Spekman en de familienaam Spekman te Amsterdam:

 • In de militieregisters vond ik Rienk Spekman geboren 1-11-1854 te Amsterdam, zoon van Abraham Spekman en Aaltje Rinkes Tjebbes. (Vader Abraham en zoon Rienk staan te boek als Zeevarenden.)
 • Op 28-3-1861 overleed te Pasoeroean de Mar.Offiier/Stuurman Willem Frederik Spekman. Hij was zoon van H. Spekman en W. Spekman-Vos.(Wijntje). Dit echtpaar verloor op 12-5-1862 te Amsterdam hun jongste dochter Anna Margaretha.(Advertentie KB.nl). Het leed overkwam deze familie vaker. Op 27-109-1840 overleed hun derde zoon Gerrit in de leeftijd van 10 jaar en 7 maanden. Op 17-1-1851 overleed hun 2de dochter Wijntje in de leeftijd van ??. Circa maart 1871 overleed H. Spekman. Wijntje zelve overleed op 24-2-1881 te A'dam op 74-jarige leeftijd. Regelmatig verschijnen in de scheepsagentuur advertenties de namen A. Spekman en J. Spekman respectievelijk te Makassar en Semarang als scheepsagent en tevens de naam van kapiteitn J. Vos die regelamtig zijn reisjes maakt naar Indië en Suriname.
 • De op deze pagina bedoelde Rienk Spekman noemt één van zijn dochters ANNA, zijn zoon noemt hij WILLEM Cornelis ABRAHAM.
 • In de Militieregisters stond Rienk te boek als zeevarende. Rienk oefent later het beroep uit van scheepsleverancier. Blijft de vraag waarom hij zich ook boekhouder noemt. Zoon Willem Cornelis Abraham wordt later ook boekhouder van beroep.

 

Ook de volgende vraag blijft bij mij bestaan: Waarom komt de heer Rienk Spekman naar mijn oudoom de notaris C.P.A. Boelen met een machtiging? Waarom juist bij hem? Ik heb een vaag vermoeden, maar kan het niet staven met bewijzen en derhalve ook hier niet als vaststaand beamen, slechts vermoeden.

Mijn vermoedens:

 • De notaris komt uit Amsterdam, evenals Rienk.
 • De notaris is afkomstig uit een geslacht dat eigen scheepjes had (graanhandel), Rienk was zeevarende. Was Rienk zeevarende op één der scheepjes van de familie Boelen? Zouden zij zich toen al elkaar gekend hebben?
 • De notaris vestigde zich als beginnend notaris te Grissee, Rienk vestigde zich ook te Grissee.
 • De notaris heeft een relatie met een "Inlandse" vrouw genaamd Sina uit die streken, een broer van de notaris had ter plaatse aldaar ook een relatie met een "inlandse" vrouw genaamd Moera; Rienk had een relatie aldaar met een "Inlandse" vrouw genaamd Ira. Kwamen deze vrouwen uit hetzelfde geslacht?
 • Het zal me echter niet verbazen, als mijn vermoedens waarheid blijken te zijn. Zo ik het ooit kan staven, dan zal ik het hier vermelden.

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....