Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
DriessenCateWetters
Kediri
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Kinderen in de desa
Hotel Tambalban
Rampok Macan
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


M'n oom Arnold is zielig omdat ie gestoord is;
x p/d vertelt ie de wereld hoe idioot ie is.

Red een Portret, initiatief van de gemeente Amsterdam.

Collecties van Merkelbach onder andere. Zeer de moeite waard om er in te neuzen en verrassende foto's tegen te komen; foto's die duidelijk iets te verhalen hebben, mits men er de moeite voor neemt en er zin in heeft.

Zo kwam ik de familie Wilhelm Julius Boers tegen, die op verlof in Nederland was en zich liet fotograferen en er een heel verhaal achter bleek te zitten.

Onderstaande foto's zijn van www.redeenportret.nl en ik heb deze hier geplaatst omdat ik eer en respect wilde betonen aan deze mensen, opdat zij  niet in de vergetelheid geraken. Met dank aan de gemeente Amsterdam.

Wilhelm Julis Boers, een directeur van de Magelangsche Afdelingbank in voormalig Ned. Indië....ja! En? Wie was Willhem dan behalve dat hij directeur was van de genoemde bank?

En velen zullen dan als antwoord geven: "Sorry, ikke niet weten. Ikke noooooit van gehoord."

En ik zeg dan op mijn beurt: " Komt me niet vreemd over, want het algemeen peil van Nederland wat betreft kennis over de voormalige kolonië(n) was en blijft slecht..

 

Nou voorruit dan maar:

De twee broers WILHELM JULIUS BOERS en ROBERT JULIUS BOERS.

(Attentie: GEEN familie van me, slechts naamgenoten.)

 

De eerste was Directeur van de Magelangse Afdelingsbank en de tweede was hoofdingenieur van de Bangka Tin mijnwinning en bij tijd en wijle zelfs tijdelijk Resident van Bangka. (Hoogstwaarschijnlijk omdat er geen geschikte candidaten door de regering waren gevonden. Dus klooide men maar wat aan. Even voor de geest halen: een man die wiskundige en technische problemen oplost wordt op een stoel geplaatst en moet bestuurlijke, administratieve en wellicht boekhoudkundige  problemen oplossen.)

 

Bron Indische Navorscher:

Hun beider vader was: LEONARDUS CHRISTIAAN ROBERT BOERS, meester Loge Mataram 1870, geboren Soerakarta 13 maart 1839 als zoon van Antonie Jacobus Boers en Chriustina Fredrica Marcks, tokohouder te Djogja, overleden Magelang (Kedoe) en hun beider moeder was Emma Wilhelmina Theresia Linden geboren Rotterdam 6 sept 1841 en zij huwden te Rotterdam op 12 juni 1862.

Uit dit huwelijk werden geboren:

  1. ROBERT JULIUS BOERS te Djogja 9 dec 1867, ir en hoofdingenieur Bangka Tin mijnwinningen tijdelijk Resident Bangka, overleden te San Remo 20 dec 1932, huwde te Soerabaja op 3 aug 1896 te Batavia met EMELIE DÜCKER (*Batavia 3 aug 1875 +Den Haag 7 febr 1954, dochter Johan George Lodewijk Dücker en Eugenie Heijnneman. Robert werd geridderd RNL in 1913, ging in 1919 met pensioen en vertrok naar California met zijn gezin.
  2. WILHELM JULIUS BOERS te Djogja 11 febr 1870, Directeur Magelangsche Afdelingsbank, overleden Djogja 15 febr 1929, gehuwd te Soerakarta 17 juni 1894 met JEANETTE CAMPHUIS (* Kedoe 21 okt 1876 + Den Haag 14 mei 1973) dochter van Hermanus Izakus Camphuis en de lokale vrouw Jo An.

Uit de huwelijken van beide broers kwamen kinderen voort.

Hieronder een groepsfoto (Pinterest) van de familie te Bangka, waarschijnlijk op het terrein van de Bangka Tin mij.

Wie nu precies wie is/was is mij niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk zitten de twee broers naast elkaar links op de foto. Links Wilhelm Julius en ernaast broer Robert. De dame (4de van links) zal wel Jeannette Camphuis geweest zijn en het blonde jongetje vermoed ik dat hij de zoon van Robert geweest moet zijn.(= Emile Robert Julius.) De dame in het midden met het meisje aan haar voeten zal hoogstwaarschijnlijk mevr. Emelie Dücker geweest zijn.

 

 

Onderstaande foto is afkomstig van het OGS. Emile Robert Julius Boers was arts en verloor het leven vlak na de bevrijding toen hij en zijn vrouw J. Th. Boers-van Konijnenburg tegelijk werden vermoord tijdens hun verblijf in een hotel te Pematang Siantar. Zie ook scan in het Indonesisch onder de foto van Emile Robert Julius en zijn echtgenote Johanna Theodora van Konijnenburg.

Op de website van Hans Vervoort staat een artikel over beiden en wat er precies gebeurde op die rampzalige dag van 15 okt 1945, want meerdere mensen waren die dag het slachtoffer.

 

Emile en Johanna huwden op 10 sept 1925 te Apeldoorn en zij vestigden zich vanf deze datum op het adres Kanaalstraat 11 te Purmerend, alwaar zij van daaruit vertrokken naar voormalig Indië op 24 sept 1927. Hij werd arts te Laras van het HVA ziekenhuis en vanaf 1937 arts van het Centraal ziekenhuis te Pematang Siantar, alwaar beiden in dit stadje hun leven verloren.

 

In onderstaande advertentie wordt door de erfgenamen aan de rechtbank medegedeeld en door de rechtbank aangenomen, dat de wettige erfgenamen van het vermoord echtpaar zijn:

Moeder Emelie Boers-Dücker, dochter Robertina Julie van Vuuren-Boers en de broeder van mevr. Boers- van Konijnenburg, zijnde mr. Jan van Konijnenburg te Apeldoorn.

In de advertentie staat de term: "yang terbunuh mati serempak"....hetgeen betekent:""gelijktijdig werden vermoord...

 

 

Hieronder foto's van Wilhelm Julius Boers en zijn gezinsleden, afkomstig van Redeenportret.nl

 

Dochter Elise.

 

Dochter Jeannette

 

Zoon Leonardus Christiaan Robert. Hij was werkzaam bij Lindeteves Stokvis Soerabaya en overleed samen met een collega tijdens een dienstreis te Makassar door een auto ongeluk. Hij werd 39 jaar oud en was gehuwd met juff. Geeve.

 

 

 

Mevr. Jeannette Camphuis.

 

 

Wilhelm Julius Boers

 

 

Hieronder enkele scans met betrekking tot de familiebanden.

De beide broers Robert en Wilhelm hadden ook nog twee zusters. Emelie Julie Adolphine en Christina Frederica (vernoemd naar haar grootmoeder C.F. Marcks) gehuwd met Hendrik Willink Ketjen (Kapitein KNIL) en overlden 1898.

 

Emelie Julie Adolphine (zuster van de broers) werd geboren te Semarang op 14 jan 1866 en overleed op 6 juli 1898, zij ligt begraven te Batavia E7659.

 

 

Moge zij rusten in vrede.

 

 

 

TopBericht sturen? Zie pagina Homepage bovenaan | skuraeva at gmail dot com