Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Familie-Voorouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja speciaal
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Speciaa
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Semampir SPECIAAL
Semarang SPECIAAL
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Wat is dat toch met dat stel Indo's, die
kankeren op anderen omdat ze zelf niets kunnen.

Het kerkhof van Pangkalpinang te Bangka.

 

Grafopschriften hieronder via: http://jelajahsitus.blogspot.nl/2009/02/makam-belanda-kerkhof-di-kota.html

De namenlijst hieronder van diegenen die daar )NOG HERKENBAAR) liggen en wiens opschriften zijn genoteerd. Let wel: de lijst hieronder heb ik zelf genummerd en correspondeert NIET met de nummering van het begraafboek. (Ik heb in kleur ROOD de nummering volgens het begraafboek genoteerd. In BLAUW heb ik extra informatie toegevoegd.)

1) (2) Hier Rust E.K.A Coldenhoff Overleden 11 Nov. 1918. Oud 39 Jaren. (Hij huwde Elisabeth Louise Verhage te Buitenzorg op 10 maart 1902. Zijn volledige voornamen: Egbert Karel Albert)
2) (9) Hier Rust Onze Jongste Lieveling Henk Runschotel Geb. Pangkalpinang 22 - 8 - 20 Overl. 28 - 6 - 21

3) (10) Hier Rust In Vrede Mev. V. Scholtz Geb. E. Rossmann Overl. 19 - 4 - 1914 (Eugenie Auguste Henriette Rossmann geboren Von Scholtz  22 april 1914  RA1915)
4) (11) Hier Rust Cornelia Suzanna Pijloo Geb. 29 Juli 1915 Overl. 26 November 1915 Jong Gestorven Vroeg Bij God
5) (12) Frans Carel Upijlsna Geboren 6.4.11 Overleden 3.5.11
6) (13) Rust Zacht Mijn Lieve Schaapjes Freetje (Frederika Maria Magdalena) en Sjarl (Sjarl Anton Lodevicus )Bernasco Overl. 7 Oct. 1900 Overl. 2 Jan.1902
7) (17) Hier Rust Mijn Geliefde Echtgenoot P.W (Paulus Willem) Lensink Oud 44 Jaar Overl. 8 Nov. 1918 …….. is Niet Dood ……. s Slechts Verre …….. is Hij, ……. eten Is (Hij huwde Annie Sanderson 17-3-1903 Penang.) 
8) (18) Hier Rust F. Jans Overleden 2 Nov. 1918 Oud 40 Jaren
9) (19) Hier Rust Mevrouw Selphisma Amanupinnjo Geb. Siamela Oud 40 Jaar Geb. 19 Nov. 1881 Overl. 22 Juni 1922
10) (21) Hier Rust Herminne, Antoniette, Carolina, Eikema (Hermine Antoinnette Caroline) Geboren 6 Mei 1893 Overleden 25 Januari 1907
11) (35) Hier Rust Lia Gherh Gebr. 9 - 5 - 1886 Overl. 15 Febr. 1951
12) (36) Hier Rust Vrouwe Irene Mathilde Ehrencron Geliefde Echtgenoote van L.I.H.R Scipio Blume Geb. 28 Januari 1883 Overl. 10 Maret 1928 Rust Zacht Lieve Doode (Zie foto onder.)
13) (37) Liefde Over Wint Acces J.J.A Brouwer Gebr. Juli 1898 Overl. 3 Maart 1923 Mijnbouwkundig Opzichter Rust Zacht Lieve Joop
14) (39) Hier Ruht In Gott Agnes Elisbeth Kliem Geb. Patt Geboren 20 - 1 - 1895 Zu Gelsenkirchen Gestorben 8 - 10 - 1935 Zu Pangkalpinang Ruhe In Frieden
15) (51) Hier Rust Mevrouw De Bie Overleden 18 Mei 1929 R.I.P
16) (54) Mietske Homiee Fischer Geboren 3 Juni 1927 Overleden 5 Juli 1928 Rust Zacht Kleine Lieveling

De volgende noteringen op de graven zijn NIET vermeld in het Begraafboek:
17) LIEF AARTJE GEB. OVERL. 10 MAART 1941 J. DE KONING
18) HIER RUST Onze Geliefde Echtgenoot en Vader JAMES PERD. NELWAN Geb. Te Airmadidi 30.3.1898 Overl. Te P.Pinang 3.1.1941 Rust In Vrede
18) HIER RUST MIJN LIEVE VROUW EMMY BRONSDIJK BLUMENTHAL Geb. 29 Mei 1921 Te Batavia Overl. 24 October 1946 Te Soengailiat
19) HIER RUST MIJN LIEVE ZORGZAME VROUW MARIANNE VOGEL QUEYSEN geb. 12 - 11 - 1911 overl. 18 - 1 - 1951
20) HIER RUST MIJN GELIEFDE MAN EN VADER MARINUS FRANCISCUS PAANS Geb. 28 Mei 1906 Te Werkendam Overl. 2 Sept. 1954 Pangkalpinang Rust Zacht Lieve Paps
21) HIER RUST MIJN ONVERGETELIJKE MAN ONZE LIEVE ZORGZAME PAPPIE BERT KUYT Geb. 3 Juli 1913 Overl. 22 Sept. 1950. LABORES VITAE AEQUO ANIMO TULISSE HOMINIBUS HONOR
22) L.V.D VLIES Geb. 7 - 8 - 97 Overleden 9 - 5 - 43
23) ………REINETTE MARIA ANNA LEIJERINCK GEBOREN 2 DECEMBER 1894 OVERLEDEN 28 JULI 1895 

 

Op het kerkhof zijn NIET terug te vinden de namen zoals genummerd in het Begraafboek: (46) Alex Doeve. (28) F.S. Mamesah. (25) Y.Yacura. (15) E. Mangindaan/Brouwer von Gonzenbach (Zie hieronder).

Hieronder beelden van het begraafboek ter vergelijking. (De samensteller vond dat het boek er mooi geschreven uit moest zien en gebruikt een speciaal lettertype - Kijk naar de letter "S".)

 

Hieronder: Het graf van Irene Mathilde Ehrencron gehuwd met L.L.H.R. Scipio Blüme te Batavia op 25 nov 1903 en zijn volledige naam was Lodewijk Leonardus Hubertus Richard Scipio Blüme.

Irene Mathilde Ehrencron behoorde tot de familietak Ehrencron die familie relaties had met de families BROHET, von RANZOW, POLACK. Haar broers waren Ferdinand George Johannes (gehuwd met Polack), Theodoor Adolf (gehuwd met Brohet). Haar moeder was Mathilde von Ranzow en haar vader Adriaan Jacobus Ehrencron. De voorvader Ehrencron was afkomstig uit een bemiddeld Deense familie.

Met betrekking tot haar man L.L.H.R. Scipio Blume nog het volgende. Hij was notaris onder andere te Magelang , lid van de gemeenteraad Magelang en had een perceel met huis te Magelang dat door de gemeente Magelang werd aangekocht (!!!!) en hield vriendschappelijke en zakelijke relaties met notaris C.P.A. Boelen te Magelang en deze laatste was een oudoom van me. Zie hiervoor de pagina Notaris C.P.A. Boelen.

 

Hieronder: Het graf van E. Mangindaan geboren Brouwer von Gonzenbach. Zij heette Emma.

Geboren op .. maart 18?4, gehuwd te Mongondo Menado op 21 juli 1904 met Carel Joseph Charles Mangindaan en overleden op 10 november 1918. (Geboorte datum  niet te vinden in de almanakken.)

RA 1905 vermeldt: Gehuwd Emma Brouwer (zonder von Gonzenbach). RA 1919 vermeldt: overleden Emma Brouwer von Gonzenbach. Ik heb geen verdere informatie hierover kunnen vinden.

In sept 1917 neemt C.J.C. Mangindaan eervol ontslag als tijd. Commies Belastingen te Bangka. Wat hij daarna voor beroep uitoefende is mij verder onbekend. Zijn echtgenote overleed een jaar later. C.J.C. Mangindaan werd gelijkgesteld aan Europeanen in 1892 te Tanawangkoe Menado. Hij schijnt in circa 1920 overleden te zijn en was een zoon Van Lambertus en Petronella Weijdemuller. (My heritage website).

 

 

Moge zij allen inderdaad in vrede rusten
 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....