Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het voetbalelftal van Nederlandsch Indië in 1938, waaronder een speler R. Telwe.

(Aanvulling d.d. 23 juni 2014: Volgens een via deze site verzonder bericht schijnt de naam R. Telwe te staan voor Rudi Telwe. Zie onderaan deze pagina voor een nadere verklaring hierover.) 

 

Dankzij een bezoek van Roy Colman aan mijn site en aansluitend email verkeer, kwam deze pagina tot stand. Een pagina gevuld met enkele vraagtekens.

Ik leg in deze pagina de nadruk op de familie Telwe en niet op het voetbal zelf.

Roy stuurde mij namelijk foto's van graven te Lawang, die hij destijds had gefotografeerd tijdens zijn bezoek aan Indonesia een paar jaren geleden op zoek naar graven van zijn familieleden. De foto's zijn derhalve ook het eigendom van Roy Colman en aan de hand van deze graven besloot ik de gestorvenen uit te pluizen en kwam tot het volgend resultaat zoals hieronder verder beschreven.

Volgens Roy Colman lagen Junus en  zijn vrouw LEONORA naast elkaar, te zien op de foto van de gezamenlijke graven. Linkergraf ligt Junus Telwe en rechts ligt Eleonora. Op deze foto zijn de graven schoongemaakt.

Hieronder een uitvergroting van de opschriften.

 

Wat was voor mij het eigenaardige van deze graven om verder de zaak uit te diepen?

Het opschrift op het graf van Junus luidt: Hier rust onze lieve opa Junus Telwe 17-12-1943 Lawang.

Het opschrift op het graf van zijn gade luidt: Hier rust onze lieve oma .....enora ....letters en .... eindigend op Lawang?

De vragen rezen bij me: Waarom staat er niet "onze vader en echtgenoot" of zoiets? En "onze lieve moeder of echtgenote" of iets dergelijks. Ik zou het niet weten....

Kortom, uitpluizerij verstrekte mij de volgende gegevens.

In nov 1904 werd ene Junus Telwe het "recht" verstrekt om zich gelijkgesteld aan Europeanen te mogen noemen. Ik ken de oorsprong van de heer Junus Telwe niet, maar ik heb wat rondgestruind op het internet en vond de naam TELWE terug in Manado. (Charles S. Telwe).

Zie foto onder:

Omdat Roy Colmans in zijn berichtgevingen mede deelde, dat naast Junus Telwe zijn vrouw LEONORA lag, ben ik uit gaan dokteren wie zij dan wel geweest moet zijn en kom ik tot de volgende conclusie. Het zij me vergeven als ik ernaast zit en graag correcties indien dit het geval is.

Advertentie uit www.kb.nl:

Gestorven te Weltevreden op 2 maart 1911 ADRIANUS GERARDUS BECKKER. Ondertekend door zijn weduwe B. Beckker-Bielster, C.P. Beckker, P. Beckker, A.Telwe-Beckker en J. Telwe.

Weduwe B. Beckker is Bertha Bielster, geboren te Salatiga 19 dec 1852 en gestorven te Soerabaja op 9 mei 1913. Begraven te Peneleh. (Deze maand mei dus al weer 101 jaar geleden.) Adrianus Gerardus Beckker en Bertha Bielster huwden op 1 okt 1879 te Batavia. En de ambtenaren die de almanakken bijhielden waren zo verschrikkelijk moe van hun werk, dat ze geen puf hadden om mutatis bij te houden omdat Bertha Bielster t/m de RA 1930 nog steeds als woonachtig te boek stond in de Gang Adjudant te Batavia. (Een verklaring zou kunnen zijn, dat het huis in de Gang Adjudant eigendom was van Bertha en dat zij in 1911/1912/1913 of zoiets in ging wonen bij haar dochter te Soerabaya wegens eenzaamheid, daar stierf en de familie het nooit aan de Bataviaanse administratie had doorgegeven wat betreft het huis, totdat het mischien verkocht werd in 1930??)

A. Telwe-Beckker is  ANGES (AGNES??) ELEONORA FRANCISCA BECKKER, dochter van Adrianus en Bertha en geboren op 5 juni 1882 te Batavia. (RA1883) .... (Adrianus was notaris klerk.) A.E.F. Beckker is gestorven te ?? op ??. Het grafopschrift is slecht te lezen en de almanakken en overige melden niets. (Het jongste kind uit het huwelijk van haar ouders was Angelina Bernardina Eleonora Beckker, geboren 28 aug 1895, dus 13 jaar na haar oudste zuster Anges). In Batavia en omstreken wemelde het van de familie leden Beckker en ik heb het derhalve maar zo gelaten.

 

 1. RA1905 meldt: Op 4 febr 1904 een doodgeboren kind van A.E.F. Beckker. Voorheen samengewoond? Met? 
 2. Op 16-1-1905 een advertentie met dankbetuiging huwelijk van J. Telwe en A.E.F. Beckker. Huwelijk zal omstreeks die tijd plaats gevonden hebben. Junus wordt gelijkgesteld met Europeanen in nov 1904.
 3. Op 25 okt 1905 een zoon geboren te Kwitang Batavia vlgs kranten advertentie. Welke zoon?
 4. Omstreeks 19 aug 1909 wordt kind Lauwerina Bertha geboren. (Dankbetuiging aan de vroedvrouw.) Tevens vermelding in RA.
 5. Op 4 okt 1909 sterft Lauwerina Bertha circa 2 maand oud. (Dankbetuiging condoleances.) Tevens vermelding in RA.
 6. Op 21 sept 1910 wordt een zoon geboren te Weltevreden. RA vermeldt CHERRY Telwe.
 7. Op 15 febr 1912 geboren Victorine Philijeane Telwe te Soerabaya.
 8. Op 11 mei 1913 geboren Victor Telwe te Soerabaya.
 9. Op 19 nov 1916 geboren Leonardus Telwe. (RA) (Zie punt 12 hieronder in dit rijtje.)
 10. Op 2 maart 1918 geboren Rundy Telwe te Bangil.
 11. In 1926 wordt zoon F. Telwe bevorderd naar de 3de klas van de BAS (Burger Avond School.)
 12. In 1929 wordt zoon Ch. Telwe bevorderd naar de 2de klas afdeling werktuigkunde.
 13. Overleden op 16 juni 1932 Leonardus Telwe op 15-jarige (??)  leeftijd na een noodlottig ongeval in het zwembad te Soerabaja. (RoosjeRoos.nl) De krantenberichten echter vermelden, dat L. Telwe toen 17 jaar oud was.
 14. CH. Telwe werkzaam bij Stokvis Soerabaja,  F. Telwe werkzaam bij IMIW,  R. Telwe werkzaam bij de Ned. Indische Handelsbank. (RA 1941)  

 

 

Overige informatie betreffende Junus Telwe en de familie.

 

 1. Op 1 maart 1911 verhuizen Junus en gezin uit Batavia (Weltevreden) naar Soerabaya. (Op 1-1-1912 plaatst Junus namelijk een Nieuwjaarswens te Soerabaja.)
 2. In 1906 woont Junus en gezin in de gang Adjudant te Batavia.
 3. In 1930 viert Junus een 25-jarig dienstverband bij de HVA als employee. Betekent dat Junus in 1905 in dienst kwam te Batavia en later te Soerabaja.(na 1911)
 4. In sept 1939 huwt CH. Telwe met Elizabeth Hamwijk. Zij krijgen een zoon Marcellinus, die in de leeftijd van 12 dagen oud, overleden is op 2 aug 1940. Elizabeth is geboren 30 aug 1911 te Bangil en gestorven 18 januari 1981 te Soerabaja. Zij was eerder gehuwd geweest met Johannes Frederik Ort (arts) te Bangil mei 1928 en gescheiden circa 1934. Zij had 3 kinderen uit dit huwelijk met van Ort. Gegevens uit Familieboek Ort: http://www.genealogieonline.nl/familieboek-ort/I839.php#!afbeelding[go]/0/
 5. Eigen bijdrage wat betreft Dokter Ort. Met de naderende Japanse oorlog werd Dokter Ort als militie-plichtige opgeroepen en werd zijn praktijk te Soerabaya waargenomen door een collega arts aldaar Dokter Dickmann. (Bron www.kb.nl advertentie geplaatst door dokter Dickmann.) Enkele wetenswaardigheden over dokter Dickmann kan men lezen op mijn pagina: ANDY FLORES NOYA.

 6. Junus en het gezin hebben ook op de Djagalan straat te Soerabaja gewoond.

Informatie betreffende het voetbalgebeuren, dat als een rode draad door het leven van de familie TELWE loopt.

 

 1. In de afdeling Soerabaya Voetbalbond speelt in april 1924 in het derde elftal zoon R. Telwe.
 2. In 1934 wordt opgericht de Voetbalbond Lawang mede door toedoen van Junus Telwe.
 3. In 1936 wordt Malang's elftal  kampioen van Java, waar  R. Telwe in meespeelt en verslaat het elftal van Jogja met 3-2.
 4. In 1937 speelt het elftal van Nederland op Java tegen het Ned. Indisch elftal, waarin R. Telwe meespeelt.
 5. In 1937 gaat R. Telwe van het elftal van Malang over naar het elftal van Soerabaja. Hierover bercihten de kranten, dat er een "affaire/kwestie Telwe" was. Wil men meer weten hierover: Raadpleeg de kranten in www.kb.nl en met name het jaartal 1937.
 6. In 1938 speelt R. Telwe mee in het elftal van Java.
 7. In 1938 wordt R. Telwe opgesteld als reserve in het Ned. Indisch elftal, dat meedingt naar de wereldtitel en al heel vroeg eruit geknikkerd werd. Later wordt Telwe alsnog als vaste speler aangesteld. Maar in de wedstrijd tegen Hongarije werd hij niet opgesteld.
 8. Via Google Books Fifa World Cup by Wikipidians - pagina 779 de opstelling van het elftal met coach Jan Mastenbroek: een lijst met de namen van de spelers + reserves en hun leeftijden en voor wie zij speelden. 

In bovenstaand staat een fout: De speler TAN HONG DJIEN heeft een foutieve familie naam. Zijn JUISTE naam is THE HONG DJIEN.(Wijlen).  (Gegevens verstrekt door de heer Twan THE, een zoon van wijlen de genoemde spits THE Hong Djien.) 

Hieronder een afbeelding van de heer THE Hong Djien.

 

Volgens deze site: 

http://www.footballzz.com/equipa.php?id=13182&edicao_id=33&menu=stats_plantel

schijnt R. Telwe van voornaam Rober te heten en zijn geboortedatum is 25-11-1914.

 

 

Voor een uitgebreider verslag over het elftal en het Indisch voetbal uit die jaren: KLIK HIER voor her artikel in de Javapost.nl

 

 

Een T-shirt (Kaos) met het logo van de S.I.V.B. Foto: Copyright Sawoong, Soerabaia Poenja Gaia.

 

Meer kan ik er niet van maken, tenzij iemand nog wat gegevens heeft ter aanvulling. 

Hieronder een filmpje van het Ned.Indisch elftal tegen Hongarije in mei 1938 voor de wereldcup. De keeper Mo Heng in vol beeld alsmede aanvoerder Nawir. 

 


 

Details aanvulling 23 juni 2014:

Heden ontving ik via deze website een bericht welke als volgt luidt:

 

Het volgende bericht is naar uw webpagina verstuurd:

========== Afzender ==========

Voornaam: Falcao

Naam: Alessandro

Bericht:

Het voetbalelftal van Nederlandsch Indië in 1938, waaronder een speler R. Telwe. (http://imexbo.nl/ned-indisch-voetbal.html)

Zijn naam Rudi Telwe!

(bronnen: http://resolver.kb.nl/resolve en er komt nog wat meer achteraan.


 

De afzender verwijst tevens naar een link in welke link vermoedelijk verklaard zal zijn dat de naam van de speler R. Telwe moet zijn Rudi Telwe. ( In mijn pagina had ik niet kunnen achterhalen waar de voorletter "R" voor staat.

Nu zit ik zelf vrij lang in de computerwereld en ingesloten links in een bericht doen bij mij meteen de haren te berge rijzen en voorzichtig te zijn. Doe daarbij het feit erbij, dat de KB link met resolver begint en er in de link ook nog de term "mpeg" wordt gebruikt. (Mpeg's worden vaak gebruikt voor het insluiten van virussen en dergelijke.)

Derhalve besloot ik om zelf maar de KB.nl te onderzoeken en vond het artikel van het interview dat Han Hollander had met de spelers van het Ned.Indisch Voetbalteam in 1938 en tot mijn verbazing wordt daarin gesproken over de voetballer Rudi Telwe.

(En de link waar ik zelf het bericht in vond geeft duidelijk als start aan: kranten.delpher.nl aan.)

 

Hierbij mijn grote dank aan de afzender en hopelijk is het begrijpelijk, dat ik in eerste instantie wegens ervaring met ongewenste internet activiteiten wantrouwend stond tegenover het bericht. !!!

 

 

Hieronder een tweetal extracten uit het artikel.

 

 

Top