Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor

1) EMIJ SARA BETSIJ KLOOSTERMAN geb SOEKIAS 

2) BARBARA KLOOSTERMAN geb SOEKIAS 

(iK BEN AAN HEN GERELATEERD).

 

Hieronder eerst enkele eerdere onderzoekingen door mij gedaan en waar ik nog niet geheel uit ben gekomen:

Quote van mijn website pagina NAZATEN JOHANNA JOHANNES. 

 

 1. Bethlehem Soekias, Markar Soekias, David Soekias. (Hoe onderling de verhoudingen tot elkaar zijn, moet ik nog uitzoeken en hoop via mijn bronnen in Nieuw Julfa/Nor Jugha nabij Isfahan iets meer te weten te komen. In een engelstalige almanak 1813 verschijnt als inwoner nog de naam Soekiasfoe te Batavia.
 2. In de RA 1839 (jaar 1838) verhuisde Bethlehem Soekias naar Pattie (Pati) vlakbij gelegen en iets meer in het binnenland.
 3. In de RA 1840 (jaar1839) komt Gregor (Gregory) erbij in Japara. In dezelfde almanak RA 1840 wordt gemeld dat geboren is te Japara op 12 nov 1838 WARTAN FRANS SOEKIAS.
 4. In de RA 1842 (jaar 1841) wordt melding gemaakt van het huwelijk tussen MARKAR SOEKIAS en ELISABETH WILHELMINA CRAMER te JAPARA. Te Peneleh Surabaya wordt zij begraven in graf B 2816 met vermelding tekst "Hier rust onze moeder en grootmoeder E.W. Soekias-Cramer geboren te Semarang 25 nov 1825 en overleden Soerabaya 27 mei 1908 samen met haar dochter Maria Elisabeth Dikkers-Soekias, geboren Japara 2 juni 1846 en overleden Soerabaya 6-2-1909." 
 5. In een verslag van Paulus Andreas over de Slag bij Demak in 1825 in een krant (www.kb.nl) wordt melding gemaakt van het feit, dat MARKAR SOEKIAS meevocht in deze slag. Het jaar van deze slag is tevens het geboortejaar van Elisabeth Wilhelmina hetgeen impliceert dat Markar dus al minimaal een "grote jongen" moet zijn, groot genoeg om een geweer vast te houden om mee te knallen tegen het leger van Dipanegara. Een "collega vechter" in deze slag was JOH(A)N CRAMER.(Zou Elisabeth familie geweest kunnen zijn?)....Na 1825 wordt hij niet meer genoemd in de RA's.
 6. Bethlehem Soekias overleed te Pattie in 1843 en zijn zaken worden afgehandeld door Markar Soekias.
 7. In de RA1846 (jaar 1845) wordt gemeld op 23 april 1845 de geboorte van JOHAN BETHLEHEM DAVID SOEKIAS waarvan de vader was DAVID SOEKIAS en moeder SATIMAH. Gelet op het gebruik bij Armeniërs, moge duidelijk zijn dat DAVID SOEKIAS dus een zoon was van BETHLEHEM SOEKIAS. (Bij Armeniërs is het gebruikelijk dat de zoon de eerste voornaam van zijn vader meekrijgt als zijn tweede voornaam.)
 8. In de RA 1852 wordt gemeld de geboorte op 30 januari 1851 te SEMARANG de geboorte van CAROLINA WILHELMINA SOEKIAS. Let wel: Geboorte te Semarang en niet te Japara. !!!
 9. In de RA 1852 wordt ook gemeld de geboorte op 18 april 1851 te JAPARA de geboorte van DAAN DAVID SOEKIAS. Vader was DAVID SOEKIAS en moeder MARIE DOROTHEA MEENG. (Zij huwden 25 april 1846 te Japara.)...Johan Bethlehem David Soekias en Daan David Soekias waren dus halfbroers.)
 10. In de RA 1848 (jaar 1847) wordt de geboorte gemeld van DANIEL DAVID SOEKIAS geboren 14 maart 1847 te JAPARA. Vader was David Soekias (die op 25 april 1846 huwde met M.D. Meeng.) Hij overleed 17-11-1848 (RA1850)

 

De OGS heeft een eregraf verzorgd voor EMIJ SARA BETSIJ KLOOSTERMAN geb. Soekias.

(Scan hierboven wat betreft mijn notities over echtgenoot Antonius Hubertus. Hij was voorheen gehuwd met Minke de Boer  op 3-7-1907 Nijmegen en echtscheiding volgde op 19-7-1918.)

Ik heb geen historische stukken gevonden waaruit blijkt, dat zij een dochter was van het echtpaar Daan David Soekias en Julia Carolina Anetta Johanna van Oordt die op 16 jan 1878 met elkaar huwden te Japara. Maar:....

Ik heb mijn veronderstelling gebasseerd op de volgende feiten:

Emij (geb 1884) had een zuster geheten  JULIA CORNELIA CATHARINA SOEKIAS geb Bodjonegoro (Rembang) op 22 okt 1878 (Bron OGS). Deze zuster huwde Felix Winter op 13 juli 1898 (RA 1899) en scheiding vond plaats op 10 dec 1909 (RA1911). Zij zou dus de eerstgeborene geweest kunnen zijn van David Soekias en Julia van Oordt gelet op eensluidende voornaam Julia en geboorteplaats Bodjonegoro.

 

Daan David Soekias was tot/met 1880 Klerk op het Ass.Res.kantoor te Bodjonegoro en ging in 1880 uit dienst bij het gouvernement als klerk Ass.Res.kantoor. (Bron NA) Hij ging daarna naar omstreken Koedoes nabij Japara, waar hij werd geboren. Hij was aldaar in 1882 Agent Wees- en Boedelkamer samen met G.H. Grender en 1ste Klerk Djoewana/Joana-Japara en in april 1886 uit dienst. (Semarangs Handelsblad 2-2-1882 / Javabode 21-4-1886). In april ging hij met binnenlandsch ziekteverlof en Daan David overleed 27-7-1886 te Joana/Japara - RA1887)

Emij werd geboren op 12 febr 1884 te Koedoes (RA1886).

Emij werd weduwe sinds 24 okt 1932 toen Antonius Hubertus Kloosterman overleed te Soerabaja. Zij woonden toen aan de Kajoon nummer 7 (grote straat langs de kali Brantas met grote ruime huizen en ontzettend grote tuinen.) Nabij de sluis is nummer 7 gelegen. Men had vanuit de huizen uitzicht op de rivier en de oevers. Tegenwoordig zijn de oevers warungs en kampong bebouwing geworden en uiteraard zijn de huizen allemaal gerenoveerd/verbouwd/mooier en groter gemaakt ten koste van de tuinen en oprijlanen. Zij hield de maand erop meteen vendue en vertrok naar ???? om te eindigen in het kamp.

  

Het volgende slachtoffer van de oorlog BARBARA KLOOSTERMAN geb SOEKIAS.

Zij werd niet geregistreerd in de register almanakken wat betreft geboorte en huwelijk.

OGS vermeldt dat zij geboren werd te ?? Op 25-9-1888 volgens haar stamkaart hieronder.

 

 

Het eregraf van Barbara Kloosterman geb Soekias met vermelding overleden Lampersari Sompok kamp op 30 sept 1945.

 

Wat zegt echter Japanse Burgerkampen Lampersari:( https://www.japanseburgerkampen.nl/Lampersari%20Register%20overledenen%20alf.htm )

Barbara Kloosterman geb Soekias geb 25 sept 1856 (!!!!!) en overleden 30 maart 1945. (!!!!) De dag/maand 25 sept stemmen wel met elkaar overeen en de dag 30 en jaar 1945 ook. Dus: jaar 1856 en maand maart wijken af.

 

De Stichting Japanse Vrouwenkampen zegt op haar beurt weer:

Kloosterman geb Soekias B. 1888-1945 

Er is iets niet goed !!!! Wie heeft er het juiste vermeld???

 

Ik vermoed (let wel !!) dat haar ouders waren namelijk WAHAN MARKAR SOEKIAS en CAROLINA GEERTRUIDA MEENG.(Gehuwd 16-6-1872 Pati RA1873.). Carolina overleed op 26 sept 1888 oud 31 jaar en de overl. adv. getekend door W.M. Soekias zegt: Mij nalatende 8 jonge kinderen, te jong ..... etc. (Locomotief 29 dec 1888). Als Carolina 31 jaar oud was en in 1872 huwde, dan was zij op huwelijksdatum 15 jaar oud. Zij werd geboren 12-2-1856 Japara. Het kan best dat Carolina overleed na de geboorte van Barbara en dat daarom ook geen geboorte advertentie geplaatst werd van Barbara noch registratie plaats vond.

 

Maar ik kan er faliekant naast zitten.

 

Ik heb GEEN huwelijks gegevens kunnen vinden over Barbara. Was haar echtgenoot n.n. Kloosterman familie van haar nicht Emij's echtgenoot Antonius Hubertus? Of geheel toevallig een naamgenoot? Geen links kunnen vinden.

 

 

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top