Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Pakoe Boewono VI op de vlucht.

 

Een gebeurtenis uit het oude Java, waar één mijner voorouders (gerelateerd) mee te maken kreeg.

Betrokken personen in dit gebeuren waren Huibert Gerard Nahuys, Pakoe Boewono VI en zijn derde gade...Ratoe Anom en zijdelings nog enkele andere beroemdheden uit de Javaanse historie en het koloniale Nederlands Indisch bestuur.

Waarom mijn interesse voor dit gebeuren? Huibert Gerard Nahuys was de opa van Charlotte Louisse Hubertha Nahuys en deze laatste was gehuwd met Johannes Alexander Kroesen - een broer van mijn grootmoeder Cornelia Geertruida Helena Kroesen en bij welker familie mijn vader en mijn oom Henri tijdens hun studie tijd te Wageningen verbleven.

Huibert Gerard Nahuys (1782 - 1858) was in die bewuste dagen 1830 Kolonel-Resident van Surakarta (Solo)

 

Kortom, het waren roerige dagen in dat oude Java en het koloniale leger alsmede het burger bestuur had het er maar druk mee.

In het kranten relaas wordt geschreven over mevrouw Nahuys en hiermede wordt bedoeld Ellen Hodgson (1803 - 1880) en geboren te Beach Castle Cheshire Engeland.

En zo geschiedde, dat.... enfin, lees de krantenknipsels maar. 

Hoe het verdere verloop van deze gebeurtenis was, is te lezen in de kranten van de www.kb.nl

Het moet een beetje spannend blijven toch, als men in de geschiedenis van Java interesse heeft.

Top