Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
GodongDemak 3-9-1825
Dieng Bronnekam
Chamier of Shamier?
Shamier de miljonair
Madras + Zainal Alam
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

MADRAS, Coja PETRUS WOSKAN, ZAINUL ALAM, en ik zei de gek.

 

"Dedicated to ZAINUL ALAM, born in Madras en living in KUALA LUMPUR MALAYSIA or elsewhere."

 

Dit is de laatste aflevering van een paar geschreven artikeltjes die betrekking hebben op de pagina Java na de Engelsen, waarbij ik op zijsporen geraakte tijdens het schrijven maar toch mijn binding met Indië /Indonesia erin wist te betrekken. En ik heb niemand horen mekkeren, dus het was geen onzin wat ik schreef toch. Of: Niemand is langs geweest om te lezen, dat kan ook. Maar dit laatste is niet waar, want ik zie de IP adressen achter de schermen.

Op deze pagina tevens een héél klein beetje van mijn persoonlijke achtergronden, welke mij uiteindelijk brachten tot het schrijven van deze ietepieterige wetenswaardigheden over India (en waarbij ik blijf zeggen: Bezie India niet los van Indië, al was het maar uit het feit, dat er Armeniërs vanuit India naar Indië trokken en v.v. en.... Engeland 5 jaar Java onder de hoede had.)

 

Wie is Zainul? Ik ontmoette Zainul in Kuala Lumpur in 1989 en draag zijn foto nog steeds bij me in mijn portemonnee. We hadden een goede binding en hij gaf me kennis over Madras waar hij geboren was en elk jaar weer naar terug ging op familie bezoek. Ik sloeg zijn verhalen over Madras en India in me op en deed er al die jaren niets mee. Het lag in de stoffige krochten van mijn hersenpan...totdat ik in 2012 begon met deze website EN mijn persoonlijke speurtocht naar mijn achtergronden...... en alles viel daarna op zijn plaats:

  • Perzie/Iran = VOC en Armeniërs en uit hoofde van mijn werk was Iran mijn eerste grote werkproject in de water/olie industrie....
  • Penang Malaysia waar ik logeerde in het oude hotel Eastern & Oriental van de Sarkies broers (gerelateerde Armeense familie). En menig jaar later haalde ik te Malaysia mijn eerste orders binnen wat betreft het werk wat ik deed....
  • Kuala Lumpur waar ik Zainul uit Madras ontmoette en Madras waar de Armeniërs hun handel bedreven
  • Indonesia  - voormalig Ned. Indië = VOC en Armeniërs, waar ik geboren ben uit onder andere Armeens, Europees en Madurees/Javaans bloed en waar dus ook de bindingen lagen met Perzie en India...
  • In 2015 ontdekte ik dat India indringend tot me terugkeerde, want ik vond in de archieven van South Africa, dat ooit een voormoeder van me uit Bengalen door de VOC naar Zuid Afrika werd gedirigeerd en zij van daar uit naar voormalig Indië keerde aan de zijde van haar Duitse echtgenoot....
  • JACTA ALEA EST ..... De teerling was geworpen, want ik begreep mijn genen, die ervoor zorgden dat ik van kleins af aan altijd al interesse had in alles wat met India en Perzie te maken had, naast mijn belangstelling voor het land waar ik uit geboren was: Indonesia..
  • Zainul, merk ik nu anno juni 2016; hij was een schakel in mijn zoektocht naar mijn achtergronden en familie historie...een belangrijke schakel in mijn multiculturele aardse hoedanigheid en ik ben hem dankbaar.
  • Ik weet niet of Zainal nog leeft of überhaupt nog in Kuala Lumpur woont of terug is naar Madras. In 2010 was ons laatste telefonisch contact; het maakt niets uit waar hij lijfelijk is: in mijn hart is hij altijd.

Een kaart van het oud Madras 1726.... Linker gedeelte WHITE TOWN waar de Lords en consorten verbleven en rechtergedeelte BLACK TOWN, waar de multiculturele nationaliteiten bij elkaar mochten hokken. Jaja, onderscheid moet er zijn toch. Het zwarte blokje in Black Town is de Armeense kerk..

Zainal vertelde me over Madras en over de oude Armenian Bridge. De lokale bevolking gaf het beestje een lokale naam die natuurlijk niet uit te spreken was en  ten behoeve van de buitenlanders kreeg deze brug een betere uitspreekbare naam: MARMALONG BRIDGE. In 1963 werd deze brug verbreed en kreeg maar meteen een andere naam: MARAIMALAI ADIGAL BRIDGE. En in 2010 werd naast de oude brug een nieuwe brug geconstrueerd.

De oude ARMENIAN BRIDGE met uitzicht op de St. Thomas heuvel (St Toma), vernoemd naar een apostel Thomas, die aldaar werd vervolgd en gedood.

 

In de eerste helft van de 18de eeuw woonde en werkte te Madras de Khojah/Coja PETRUS WOSKAN, in Madras bekend als COJERDEE PETRUS USCAN.

Hij was de zoon van Khojah WOSKAN en kleinzoon van Khojah POGOSE (= Boghos = Paulus) te JULFA.

In 1741 werd hij door de Engelsen als gezant gestuurd naar RAGHOJI BHONSLA, de grote Mahratta en stichter van NAGPUR, voor het coordineren van handelsverdragen en in het zelfde jaar werd Petrus namens de Engelsen de politieke gezant inzake de onderhandelingen met Nawab Imam Sahib van ARCOT, de heerser van Madras en omringende gebieden.

In 1724 wordt Petrus voor het eerst genoemd in de archieven van Madras en werd hij genoteerd als Coderjee Petrus, komende van Manilla Filippijnen.

In 1726 realiseerde Coja Petrus uit eigen middelen de bouw van de ARMENIAN Bridge en in 1751 liet hij bij zijn dood een fonds na om hieruit de kosten van onderhoud van deze brug te dekken.

Op één der zuidelijke steunpilaren van deze brug werd een stenen plaat gemonteerd met de tekst in het Latijn: HUNC PONTEM EDIFICARI JASSIT PRO BONO PUBLICO COJA PETRUS USCAN NATIONE ARMENI. ANNO SALUTIS MDCCXXVI. .... (In het Armeens en Perzisch staat het zelfde vertaald.) Zie foto beneden.

6 Mijlen van deze brug verwijderd is de St. Thomas heuvel en eveneens in 1726 liet Coja Petrus hier een trap van 160 treden bouwen van de voet tot aan de top van de heuvel voorzien van rustplaatsen.

In de wijk VEPERY in Zuid Madras liet Petrus een kerk bouwen gewijd aan Onze Vrouwe van de Wonderen en de priesters van de Orde der Capucijners werden belast met het in stand houden ervan. De kerk was bedoeld voor gebruik van de godsdienst van de arme Christenen van de stad. Na zijn dood kwam in november 1752 deze kerk onder de hoede en eigendom van de Deense Missionarissen.

Khojah Petrus Woskan stierf op 15 januari 1751 te Madras en zijn stoffelijk overschot werd begraven in de kapel van Vepery en op welke grond in 1823 de latere St. Matthias kerk werd gebouwd. En bijna een ieder tegenwoordig is onbekend met het feit dat deze kerk van origine Armeens was, want wat men schrijft op het internet duidt erop, dat men niet veel er van af weet.

Hij was gehuwd met Mamakhathoon, dochter van Johannes Kalandar Zachariah van Julfa en zij stierf in 1781 te Madras en werd begraven in de Armenian Church Madras. Zij lieten geen kinderen na. 

 

De lokatie van de Armenian Bridge:

 

De plaat met de inscriptie op de brug:

 

De oude brug naast de nieuwe, die er vlak naast gebouwd is. In vroegere tijden lag de oude brug in een onbewoond natuurlandschap en anno 2010 lag het in een bewoond betonnen landschap genaamd MADRAS.

 

 

Overstromingen alleen in Indonesia? Neen, natuurlijk niet. De natuur kijkt niet naar grenzen van een land. Een scene uit HANS INDIA van een overstroming op 7 dec 2015..... (HANS INDIA werd in 2011 als krant opgericht.)

 

Op 4 en 5 febr 1825 werd Nederland getroffen door een natuurramp  (watersnood)en in voormalig Ned. Indie zamelden diverse personen geld in voor een rampenfonds. Uit KEDOE kwam een bedrag binnen van 1681 Ned. guldens en onder andere was één der intekenaren de heer A.J. WOSKAN. Let wel: Het moederland Nederland krijgt steun van de kolonie waaonder de gedeeltelijke steun van een NIET genaturaliseerde intekenaar.... en deze A.J. WOSKAN is GEEN nazaat van Khojah Petrus Woskan uit Madras. Wellicht wel familie..... Het geld was goed genoeg, maar om dan maar meteen te verkondigen dat je een Nederlander was..... nou nee, dat gaat te ver...daar moet je dus een besluit van de GG voor hebben...en wachten tot 1850/1854.....

AMEER JOHN WOSKAN stierf 20 sept 1838 te Kedoe en 2 maanden later stierf zijn kennis en mede handelaar/plantage houder William Neate Chapman aldaar op 5 dec 1838.... Ameer John Woskan was in 1815 woonachtig te Batavia in de Rua Malacca (Malacca street) en was koopman. Ergens in de jaren begin 1820 verhuisde hij naar Kedoe. Hij huwde te Salatiga op 10 okt 1821 met  CATHARINA TOOROP (* ca 1785 + 3-9-1868 Semarang, dochter van Abraham Toorop en Sari) en noemde zich Amir Jan in plaats van Ameer John.  Ik heb niet kunnen ontdekken (tot en met heden 13 juni 2016) wie Simon Woskan was te Semarang en op 26 nov 1842 overleed.....Wederom ook hier in het gebeuren rond de TOOROP familie worden in Indische kringen en fora voor bijna nulkommanul geschreven over Catharina Toorop... Waarom? Zit er een Armeens smaakje aan vast en past dit smaakje niet in de Hollandse hutspot en of de Indische sambel?

 

De grafplaat van Coja Petrus Woskan in de St. Matthias kerk te VEPERY Madras.

 

De tekst (eronder in het klassiek Armeens) en hier in het Engels geplaatst. Vertaling: Fr. H. Hosten, S.J.

Raised on high by his renown, his head hidden in the clouds, here lies, sunk beneath the sod, one who reconsiled discord and appeased strife, the strong support and pillar of the Armenians, the protector and warm defender of the poor, a man generous and liberal in repairing the loss and damage suffered by the public, one who spent his money lavishly and without stint to promote the worship of God and sacred  buildings, PETRUS USCAN, grandson of Coja Pogus an Armenian, whose heart is at Julfa. Aged 70, he departed this life on January 15, 1751.

 

Tot slot iets over de kennis van Nederland. Geen verder commentaar mijnerzijds.

Het is trouwens Woskan Aga Peri en niet Agaperie

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com