Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Kediri
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
KRUL ANT. 1 Laveton
Krul Ant.2 In'tVeld
Krul Ant.3 Grimm
Krul Ant.4 MJ Tiele
Krul Ant.6 Noordh.He
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Krul antiquariaat photographs deel 6.

(Klik op bovengenoemde link om direct naar de website van Krul te gaan en u komt in de zoekmachine alwaar u kunt struinen.)

 

Van deze website een aantal foto's gedupliceerd om er iets meer over te kunnen vertellen. Het betreft foto's van personen die iets met het oude Indië te maken hebben gehad en deze personen waren toch een onderdeel van alles wat voormalig Nederlands Indië was. 

Jammer dat niet alle info op Krul's website bij de foto's juist is en dat Krul soms termen gebruikt waar ik een ietwat van moet huiveren, maar voor de rest is het een pracht collectie.

Van sommige personen heb ik weinig kunnen vinden en van anderen barst het internet uit zijn voegen van de overvloedige informatie. Maar mij gaat het om de gezichten achter al die namen waar het internet vol van staat, opdat men tenminste hen wat beter leert kennen....Een foto zegt meer dan 1000 woorden toch.?

Ten overvloede: Hier GEEN overvloedige genealogie van getoonde personen op de foto's. Slechts een herinnering aan hen van mijn kant.

ALLE HIERNA GETOONDE FOTO'S  VAN PERSONEN ZIJN AFKOMSTIG VAN KRUL ANTIQUARIAAT PHOTOGRAPHS. !!!!

Waar de bronnen anders zijn, heb ik het vermeld.   

IK VERZOEK EVENTUELE GEINTERESSEERDE LEZERS/LEZERESSEN OM DE INHOUD DOOR TE NEMEN VAN DE PAGINA'S, WELKE MET DEZE PAGINA IN VERBAND STAAN IN VERBAND MET DE FAMILIE NAAM RIEDEL.

https://www.imexbo.nl/semarang-speciaal.html Op deze pagina iets over de familie van dr. Johannes Noordhoek Hegt.

https://www.imexbo.nl/resident-jgf-riedel.html Op deze pagina iets over de familie RIEDEL.

 

Dr. Johannes Noordhoek Hegt en zijn echtgenote mevr. Susanne Elvire Victorine Agathe Riedel.

Onderstaande foto uit 1885 zal gemaakte zijn ten tijde toen zij nog gehuwd was met de heer Cornelis Abraham van der Bel.

 

Uit het huwelijk met dr. Noordhoek Hegt - Directeur School opleiding Inlandse artsen Batavia -kreeg het echtpaar een dochter geboren op 12 maart 1905 te Batavia.

 

De familie dr. Johannes Noordhoek Hegt, zijn echtgenote mevr. Riedel en dochtertje. Volgens de bron schijnt deze fot genomen te zijn in 1915. Dan zal dit de laatste beeltenis zijn geweest van dr. Noordhoek Hegt, aangezien de dokter overleed in 1915 tijdens hun verlof naar Nederland.

 

Hieronder de overl. akte van de dokter:

 

Voor de eventuele geinteresseerden hieronder de namen van familieleden op de overl. adv. van de vader van dr. Nordhoek Hegt.

 

In 1925 was de weduwe inmiddlels woonachtig te Buitenzorg en wegens een geplande reis naar Nederland plaats zij haar woning te huur. Deze reis benutte zij tevens om in Den Haag haar testament vast te laten stellen. (Openarch.nl)

Geheel toevallig maakt zij hoogstwaarschijnlijk tijdens deze bootreis kennis met een andere gescheiden dame, die terugkeerde naar Nederland en de dame was mevr. Annette Juliana Boers, de oudste zuster van de vader van ondergetekende webmaster. Zouden zij na de reis nog kontakt gehouden hebben?

 

In 1932 alsmede 1934 maar de weduwe Noordhoek hegt geboren Riedel nog 2 reizen naar Nederland. Daarna heb ik haar niet meer terug kunnen vinden. 

 

Volgens de website Pieter Jan Noordhoek Hegt Genealogieonline en aangevuld door ondergetekende:

Dochter Elvire Susanne huwde met de heer Willem van Breukeleveen (Willem Hendrik) werkzaam op de onderneming Bodjong Gedeh Buitenzorg. (Zij verloofden zich aug 1928 en als adres werd opgegeven: Voor Elvira Afdeling Goenoneg Poetri en voor Willem was het Afd. Djati op de Onderneming Bodjong Gedeh te Buitenzorg. KB.nl advertentie 20-8-1928 Nieuws van de dag.). Zij huwden 25 november 1928.

Op 11 juni 1929 overleed Elvire op de leeftijd van 24 jaren oud. Een jong leven was heengegaan naar haar Schepper.

Haar weduwnaar Willem Hendrik van Breukeleveen was geboren in 1894 Amsterdam en hij overleed 1936 Den Haag. Op 21 juni 1933 hertrouwde hij met Catharina Combrink. (CBG).

 

Moge zij allen hun eeuwige vrede en rust hebben.

Top