Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Kediri
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
KRUL ANT. 1 Laveton
Krul Ant.2 In'tVeld
Krul Ant.3 Grimm
Krul Ant.4 MJ Tiele
Krul Ant.6 Noordh.He
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Krul antiquariaat photographs deel 4.

(Klik op bovengenoemde link om direct naar de website van Krul te gaan en u komt in de zoekmachine alwaar u kunt struinen.)

 

Van deze website een aantal foto's gedupliceerd om er iets meer over te kunnen vertellen. Het betreft foto's van personen die iets met het oude Indië te maken hebben gehad en deze personen waren toch een onderdeel van alles wat voormalig Nederlands Indië was. 

Jammer dat niet alle info op Krul's website bij de foto's juist is en dat Krul soms termen gebruikt waar ik een ietwat van moet huiveren, maar voor de rest is het een pracht collectie.

Van sommige personen heb ik weinig kunnen vinden en van anderen barst het internet uit zijn voegen van de overvloedige informatie. Maar mij gaat het om de gezichten achter al die namen waar het internet vol van staat, opdat men tenminste hen wat beter leert kennen....Een foto zegt meer dan 1000 woorden toch.?

Ten overvloede: Hier GEEN overvloedige genealogie van getoonde personen op de foto's. Slechts een herinnering aan hen van mijn kant.

ALLE HIERNA GETOONDE FOTO'S  VAN PERSONEN ZIJN AFKOMSTIG VAN KRUL ANTIQUARIAAT PHOTOGRAPHS. !!!!

Waar de bronnen anders zijn, heb ik het vermeld.  

  

De famile Marinus Johannes Tiele.

Wie Marinus was is genoeg over te vinden op het net en in de boeken; in het kort: hij was de Hoofdadministrateur en grondlegger van een goed FLOREREND tabaks cultuurstelsel te Deli; onder zijn leiding maakte Arendsburg winst waar het voorheen zware verliezen leed. Hieronder enkele details over zijn werkzame periode voor Arendsburg, zijn terugkeer naar Nederland en zijn kinderen.

Hoofdadministrateur Arendsburg 1877 tot 1887.

Verblijf te Amsterdam van 1887 tot 1891. Daartoe is een Herinneringsboek door zijn vrienden uitgegeven, welker foto's volledig te zien zijn op Beeldbank Amsterdam en waarvan hieronder een duplikaat geplaatst.

Na zijn periode Arendsburg ( en wellicht ook al tijdens) deed hij nog wat andere zaken en één daarvan bracht hem een financiële tegenslag: voor een vriend Nicolaas Wijchgel - hoofdadministrateur van Assahan Tabak Sumatra - stond hij borg en de heer Wijchgel ging er met de noorderzon vandoor hetgeen hem een behoorlijke som geld kostte. Nicolaas was gehuwd met Grietje Smit en in 1908 gescheiden.

 

Marinus had een relatie/huwelijk met een Chinese dame geheten mevr. Oewie Toen Kiauw (volgens huwelijksakte van dochter Maria en moeder overleden voor 1901) waar hij de volgende kinderen bij kreeg.

Nog een oude foto van Jacobus Tiele uit Krul's fotocollectie. Bij de datering plaats ik een vraagteken.

 

Dochter Maria huwde - oud 20 jaar en geboren 6 maart 1880 te Arendsburg (Boven Langkat Sumatra) met Pieter Haverkorn van Rijswijk op 9 juli 1901 en gescheiden 25 mei 1925 en vader Marinus was in die jaren terug in Sumatra en woonachtig te Medan Sumatra.

Dochter Maria overleed te Cannes Frankrijk 18 mei 1953 en werd begraven 21 mei 1953 te Hilversum. Uit het huwelijk met Pieter kreeg zij 3 kinderen.

Over zoon Jacobus heb ik niets kunnen vinden. Hoogstwaarschijnlijk geboren 2 á 3 jaren later dan Maria gelet op de verhoudingen qua grootte tussen hen beiden. Ik vermoed ook dat zoon Jacobus vernoemd werd naar zijn oom, een broer van zijn vader geheten Jacobus Johannes Tiele en destijds eveneens werkzaam in de tabak te Sumatra. (Beide broers waren schilderijen liefhebbers en kenners/verzamelaars. Zoeken in Google op Collectie J.J. Tiele)

Want volgens de overl.adv. van vader Marinus werd deze advertentie namens de familie geplaatst en ondertekend door J.J. Tiele.

Tot slot hieronder een foto van Marinus uit de collectie Krul.

Moge zij die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede en rust hebben.


Ga hierna verder naar Krul Antiquariaat Photographs deel 5 PRAGER. Deze aflevering nmmer 5 staat NIET onder de hoofdgroep Krul, maar onder de hoofdgroep gerelateerden. Zie SITE MAP in het linkermenu.

Top