Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
Een heuse Vader
Anton en Louis
Neef LBV Boelen
Neef KF Boelen
Nicolaas Boelen
Mariana W. Smit
Tellings Brandenburg
v.d.Steur/Graafstal
Notaris P.J.Janssens
Maria Salomonson
Rienk Spekman
Hulpfonds militairen
De HBS Leiden 1893
Notaris Scipio Blume
Ritm.Cav. Sorgdrager
Resident Rijfsnijder
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Hulpfonds voor mindere militairen, zoals het destijds genoemd werd. 

Of te wel: De trouwe dienst van de Amboinsche onderwijzer de heer Mattheus A. Sahuleka.


UNDER CONSTRUCTION.

 

We schrijven Magelang, garnizoenplaats KNIL anno eind jaren 1890 en later.

Jaja, we hadden de mindere militairen, veelal jongens ergens uit de kampong "geronseld" en die als kanonnenvoer dienden. Meestal behoorde tot deze groep de zogeheten "slecht oppassende" soldaten uit Nederland. Let op: ik schrijf "veelal", ik schrijf niet "allen".

Daarnaast hadden we de "meerdere" militairen, veelal de "elite" jongens "opgeleid" in het deftige milieu in La Gholande, werden met de rang van 2de Lt op de boot gezet naar Indië.

En daar tussen in zweefden de ietwat minder bedeelde La Gholande jongens, die het ooit later wel eens tot officier zouden brengen, tegen de tijd dat zij de pensioenleeftijd naderden en dan een poosje nulkommanul en dan pas de "mindere" militairen die uit de lagere rangen kwamen en het tegen hun pensioen zaten en dan een streepje erbij kregen.(Vooropgesteld, dat zij geen gebruik maakten van de regeling om terug te keren naar Nederland na hun verbintenis van circa 12 jaar dienstverband.)

Goed, het pensioen van de minder bedeelden (en in enkele gevallen ook de meerder bedeelden, zoals officieren. Dat was in-en intriest geregeld. Op het schofterige na, zou ik bijna zeggen. Veel gepensioneeerde soldaten konden amper rondkomen van hun pensioen en waren vaak genoodzaakt er iets bij te verdienen, staken zich in de schulden om het dagelijks bordje nasi te kunnen vullen van hun gezin.

Toontje Poland bij voorbeeld was zo'n figuur: Gedecoreerd, officier, eregraf enz. maar in zijn gepensioneerde jaren gedwongen om er wat bij te klussen...en zijn weduwe waar hij officieel mee gehuwd was, kreeg noppes toen hij het aardse verliet, want zij was maar/slechts een "Inlandse". Zij medecollega officieren hebben toen een soort fonds bij elkaar gelapt, waardoor zij in staat was om het gezin - zonder Toon - draaiende te houden.

 

 UNDER CONSTRUCTION - wordt vervolgd.

 

Top