Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Ary Prins wnd GG
Adriaan Koek
Hend.Merkus de Kock
Schmidt a.Altenstadt
Schm.A.Alt / KARIB
Sch.A.KARIB VERVOLG
Schm.A.Alt. /Burlet
Hamilton-SlvrtonHill
Nahuys + P.B.VI Solo
Nicolaas Coblijn
Notaris CPA Boelen
GG's VOC/Ned.Indie
Indische straat 1
Indische straat 2
Indische straat 3
Indische straat 4
Indische straat 5
GJC Gosenson
Barend vd Worm
Johan Heinrich Crena
Pieter Herman Prager
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

HAMILTON OF SILVERTONHILL.

Een verhaal over een familie die van Schotland uitzwierf naar Duitsland, dan door naar Nederland, dan naar Indië en uiteindelijk terug naar Nederland.

 

Daar gaat ie dan weer voor de zoveelste keer. Wéér zo'n dure naam.

Willem Egbert Kroesen, Lt. Generaal, broer van mijn overgrootpa TCJ Kroesen (zie pagina KNIL Pensioen) had in zijn vrije tijd niet veel om handen en zorgde daarom voor een paar nakomelingen, waaronder C.A. Kroesen (ook al een pagina aan gewijd elders op deze site.)... Er is een schip vernoemd als Lt.Generaal Kroesen en welk schip tijdens een scheepsramp in de Indische waterend zonk.

Maar er was ook nog een andere nakomeling; een jongere broer van Cornelis Alexander en die werd naar zijn pa genoemd, namelijk ook Willem Egbert Kroesen.

Dat zal me toch een verwarring gegeven hebben destijds, als mama Maria Sara Tromp (de moeder van Willem Egbert jr. en de vrouw van Willem Egbert sr.) wel eens luidkeels vanuit de keuken riep: "Willem Egbert!!!! Hier komen !!!!" en senior een ietwat van achter zijn krantje knorrig antwoordde: "Ja, wat nu weer?" en uit de speelkamer tegelijkertijd een kinderstem antwoordde: "Ja ma, ik kom."...

(Maar Willem jr werd groot, kreeg verkering, trouwde en kreeg ook een zoon en.... die heette conform de traditie ook al Willem Egbert. En om het feest helemaal compleet te maken: Een zoon van mijn grootvader Julius Boers werd ook al Willem Egbert genoemd.)

Het zal je maar gebeuren: een gezellig avondje van de familie en geheel toevallig zitten alle generaties bij elkaar en .... nah ja, laat maar zitten, 3x raden welke Willem nu wat tegen welke Willem zegt.

Ik vermoed dat André van Duin een dergelijke situatie ook wel in zijn familie meegemaakt zal hebben toch? Want anders had ie nooit dat liedje geschreven en gezongen: "Willempie roepen ze me na."

Genoeg gelapzwanst nu en over naar de serieuze kant van dit zoveelste lulkoek verhaal over die gerelateerde/aangetrouwde of weet ik veel wat voor familie van me aldaar in dat oude Indië.

Waarom een pagina over deze familie Hamilton of Silverton Hill / Hamilton of Silvertonhill? Wat had de jonge Willem Egbert Kroesen jr. hiermee te maken?  Lees maar verder hieronder. De clou is natuurlijk de naam Willem.

 

 

Ooit héél lang geleden, ten tijde van Robin Hood of zo iets, was er een baron/graaf, weet ik veel wat voor titel men destijd had, in het graafschap HAMELDONE te Schotland, maakte carriere en kreeg een stuk grond erbij Silverton en deze man was tevens de baas over de schurken want hij was ook nog Sheriff. Kortom, de edele heer trouwde, kreeg nazaten en die zwierven de kasteel deur uit en sommigen van hen gingen naar Duitsland en naar Nederland. Hoogstwaarschijnlijk omdat ze daar hun geluk vonden door in dienst te treden van goed betalende legers en een vriendinnetje  vonden, waar ze later mee huwden en ook daar kwamen natuurlijk kindertjes uit te voorschijn.

Wil men het fijne er van weten? Sla dan het Patriciaat's boek open, waarin de (bijna) komplete stamboom van deze familie uit de doeken wordt gedaan.

 

Extra info: Men dient rekening te houden met het feit, dat Neerlands oostelijke provincies destijds nauw verweven waren met Duitslands westelijke landstreken.

Kortom, één der uitgezworven nazaten naar Duitsland was:

THEODOR CHRISTIAN WILHELM HAMILTON OF SILVERTONHILL.

Deze meneer was geboren in Haldern Duitsland op 25 jan 1804 en stierf te Dedemsvaart Overijssel op 14 febr 1857. Zijn mama was Aleida Wilhelmina Lichter geboren te Rees in 1774 en gestorven te Gramsbergen in 1837.

Theodor groeide op en huwde op 29 januari 1829 te Deventer met 1): Maria ter Gunne, geboren te Deventer op 3 maart 1805 en gestorven op 18 maart 1829, slechts 24 jaar oud en amper 2 maanden gehuwd geweest.

Uit dit huwelijk werd geboren te Heino op 24 febr 1829 zoon Johannes, die op 1 febr 1884 te Dedemsvaart stierf. Zijn papa en mama hadden dus ruimschoots van te voren al van de verboden vrucht gesnoept en zijn mama was hoogstwaarschijnlijk aan de kraamkoorst bezweken.

Theodor kwam niet veel later na dit voorval ene juffrouw tegen geheten Helena Dumon, die zijn tweede vrouw werd. (Het geslacht Dumon is afkomstig uit België.). Haar papa was Willem Dumon en haar mama was Jantjen Ruurds van der Werf.

Zij huwden op 31 mei 1830 te Oldemarkt en het kinderrijke feest uit dit huwelijk begon. 

De volgende kinderen werden geboren uit dit huwelijk:

 

 1. Willem
 2. Karel Willem
 3. Herman Jan Willem
 4. Wilhelmina Mathilde
 5. Jan Willem
 6. Herman Willem
 7. Theodorus Christaan Willem
 8. Jantine Wilhelmina
 9. Frederika Theodora Fransisca
 10. Heinrich Theodor Mauritz
 11. Catharina Johanna.

Tot en met nummer 8 hierboven was de fantasie op wat betreft de varianten op de naam Willem. De nummers 7, 9 en10 werden gezegend met een variant op de naam Theodoor en buitenbeentje qua naam was nummer 11, die naar niemand vernoemd werd.

Nummer 2: Karel Willem, daar gaan we mee verder. Geboren 19 sept 1833 te Oldemarkt en gestorven op 2 okt 1886 te Den Haag. De overige nazaten van Karel Willem zijn voor mij niet relevant om het hier te vermelden, alhoewel ik wel de gegevens heb.

Karel Willem, die deed zijn best op school en deed nog meer zijn best en werd uiteindelijk dokter, ging naar Indië en huwde Jakoba van Slooten , die geboren was op 5 nov 1847 te Batavia en stierf in Den Haag op 16-7-1926. Karel Willem was tevens dirig. gezondsheids officier van het O.I.L.

Karel Willem was schijnbaar ooit eens gevestigd te Pontianak, want daar werd op 30 dec 1874 geboren een schone jonkvrouwe genaamd Helena Jacoba Hermanina Hamilton of Silvertonhill. Zij werd vernoemd naar haar grootmoeder van moeder's kant: Jacoba Hermanina Baggers en haar grootvader was Sikke van Slooten

Het kon natuurlijk niet uitblijven en Willem Egbert jr. die de straten van Batavia "onveilig" maakte, kwam op een warme lome avond in het stadscentrum deze juffrouw tegen en zo togen deze twee jongelieden samen hun huwelijksleven tegemoet.

Zij sloten het huwelijk af op 4 juli 1896 te Batavia. Willem Sr.,  de oorlogsveteraan Lt. Generaal was inmiddels al overleden in juni 1873 te Scheveningen en zijn moeder Maria Sara Tromp overleed in 1888. Wanneer het vaderloze gezin terugkeerde naar Java heb ik verder niet uitgeplozen. Willem Jr was geboren op 15-2-1872 en 24 jaar oud toen hij trouwde. Hij heeft zijn vader krap 1 jaar en 4 maanden gekend en was circa 16 jaren toen zijn moeder stierf. Hoogstwaarschijnlijk zal hij bij de familie verder opgegroeid/gevoed zijn. (Vermoedelijk bij zijn oom Tiemen Cornelis Johannes Kroesen en tante Anna, omdat er een portret van hem hing in de huiskamer van het "kleine kampunghuisje".)

Willem Egbert Jr. is later Hoofdinspecteur Spoorwegen geworden.

 

Foto onder:(Collectie RKD). Willem Egbert Jr als president van de studentenclub. Zie banier op de achtergrond.

 

Foto onder: Sorry, hier weet ik echt niets van. Er waren in die tijden (dacht ik) 5 of 6 personen die W.E. Kroesen als naam droegen. Bankbreuk? Valse wissels ingediend? Bedoelt men dat ermee? Er was een W.E. Kroesen die zaken deed in West Indië. Er was een W.E. Kroesen die een vendue kantoor had te Surabaya en dus ook financiëel actief was. De andere W.E. Kroesen's waren actief in bestuurlijke functies. Dus zegt u het maar. Ik heb verder in de kranten niets meer kunnen vinden over deze bankbreuk. De venduemeester te Surabaya? En wie die dan ook weer is? Maar Surabaya ligt dicht bij Malang, dus.....jammer dan voor de sensatie zoekende lezers/-erssen. 

 

Bronnen: Nederlands Patriciaat, Studie van Stols geslachten Kroesen, Almanakken en diverse studies op het internet incl. KB natuurlijk.

 

 

 

Top