Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Mariano di Calouta
Adolph Bertling
SF Besito Kudus
K.J.E. Kimmijser
J.v.Jaarsveld/Bruno
Resident JGF Riedel
Voor 'n KNIL soldaat
Moord op Eschauzier
Nora Thörig van Wijk
Willem Chr. Cramer
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
Vic Adr Johannes
Gustaaf Adolf Johan
Antoine L. ten Cate
HWA Sornsen Schoor
Familie GAYET
Louis&Maurits Manuel
Joh.Martinus Manuel
Bern. Jozef Manuel
Alex.Victor Ruben
Jean Jozef Ruben
WillemFrederik Ruben
Heinr.Burgh. Ruben
Christ.Louis Rudolph
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
Fridolin F.E.C.BRITT
Fam.leden van OMMEN
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
W.H.Ch.Aalbertsberg
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
TOERS BIJNS
VAN BRAAM
3 FINSCHI broers
Familieleden DIAS 1
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 3
Fam.leden MEULENHOFF
Fam.leden M.E. DAVID
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Nic.Alex. RICHARD
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG andere
Fam. WESTERLINK
Corn.Theod. SEBO
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor de

Familie GAYET EN NAZATEN.

 

Op 19 okt 1950 verscheen voor de rechtbank Bandung de heer FELIX LOUIS GAYET om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en verklaarde zijn informatie conform het stuk hieronder.

 

In okt 1950 was hij cipier in de gevangenis Bancuey te Bandung, welker gevangenis heden te dage niet meer bestaat. Hij woonde op deze datum op het adres Jl. Kemuning 14 te Bandung.

Voor de oorlog was hij werkzaam op diverse ondernemingen (Delpher.nl) en was hij gehuwd met DIEN HERMINE PIETERS (* ??) en overleden 17 aug 1937.

Uit dit huwelijk met Dien werden de volgende kinderen geboren:(Conform mededeling op het document).

 

  1. Erina Miranda Gayet * Tegal op 21 febr 1933
  2. Betty Olga Gayet * Brebes 3 juni 1934.

 

Op 26 maart 1947 huwde hij ten tweede met Elisabeth Bergmans en uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

3. Stella Elisabeth Gayet * 12 april 1947 Bandung.

4. Richard August Felix Gayet * 5 maart 1949 Bandung en

5. Sonja Margaretha Gayet * 14 aug 1950 Bandung.

 

Volgens Felix' verklaring waren de ouders van Felix Louis:

De heer Charles August Louis Gayet en de Inlandse vrouw SEMIE. Zie hieronder de scan uit Roosjeroos, waar ook de 3 andere kinderen van dit echtpaar op staan vermeld. Wellicht waren er meerdere broers/zusters van Felix Louis, doch deze kan ik niet traceren.

 

Ik heb niet kunnen vinden, wat er met de kinderen van Felix Louis uit zijn tweede huwelijk van Felix zelf verder is gebeurd. Zijn zij allen in Indonesia gebleven of zijn zij alsnog later gerepatrieerd? Zie onderaan deze pagina: 2 dochters uit zijn eerste huwelijk zijn naar Nederland gerepatrieerd; Erina en Betty.

 

In elk geval huwde dochter Betsy Olga Gayet met de heer Willem Louis Paché ( Wanneer ?? Waar??) en wanneer is dit echtpaar naar Nederland gerepatrieerd. 

(Zie scan naturalisatie hieronder (Bron:decalonne.nl naturalisaties).

Let wel: De bron zegt: geboren 2-6-1935. Felix Louis zegt in zijn verklaring: geboren 2-6-1934. 

 

Willem Louis ligt te rusten te Zwolle en was geboren te Weltevreden. Ik heb niets meer kunnen vinden over Betsy Olga Pasche geboren Gayet.

Extra info:

In Delpher wordt ook gemeld de verloving van W.L.Pache met Ch. Folkeringa te Batavia op 9 sept 1950.

In Delpher wordt ook gemeld de verloving van W.L.Pache met Peggy Meeng te Batavia. Dagblad Batavia 19-6-1948.

 

Felix Louis Gayet woonde in 1950 Jl Kemuning 14 en tegenwoordig (Google View) ziet het huis er zo uit. Zwaar verbouwd, vernieuwd, doch ergens nog herkenbaar qua vormgeving zoals het vroeger was.

 

Felix Louis Gayet werd ook slachtoffer van de oorlog, doch geen vermelding bij het OGS. Wel in de Japanse interneringskaarten zijn dossier. Zie scan onder.

Ik heb geen informatie kunnen vinden waarom eventuele correspondentie gestuurd diende te worden naar Mej. A. Pisanis. Behalve slechts het feit, dat Felix Louis voor de oorlog ook in tegal woonde.

Ook Felix Louis repatrieerde uiteindelijk toch naar Nederland, bijna 6 jaren na zijn dochter Erina Miranda.

 

 

Hoe het ook was en ook is: Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede hebben naast hun Schepper.

Top