Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
De Cannalaan
Juff de Raadt
Ketabang Kacapiring
Ambengan Kacapiring
De Kembodja weg
Impressies Surabaya
Oud Surabaya
Surabaya Moorden
Fred Krisen
Jos Crawfurd
Fam. J.K. Lüber
Fam. G.H. Bartman
Fam. Th.C. Jasper
Fam. v. Schalkwijk
Joop Nahuysen
Fam. Saleh-Hartman
Ted Grashuis Ambenga
Leo Rampen Canada
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Wat een satanische ziel heeft ie, want hij wenst
x per dag onschuldige mensen ellende toe

De familie J.K. Lüber

van de Jalan Kacapiring nummer 14 te Surabaya. (Niet te verwarren met de familie Lüber/Luber, die in Darmo woonde.)

 

Flarden uit het verleden dwarrelden door mijn hersenpan, toen ik oude foto's aan het terugzoeken was in mijn collecties van toen van vroeger.

Ik miste namelijk een foto uit circa 1950/1951 waar ik zelf op stond en zocht me letterlijk het "apelazarus" en kon hem niet vinden. Het was een foto waar meerdere personen op stonden en uit mijn herinneringen getoverd, stonden de volgende personen erop: Links Hilda Lüber(met soort bloemetjesjurk aan), dan in het midden Elly Lüber (met soort witte jurk aan), 2 broers van Casand (kostjongens bij ons thuis en als ik me het goed herinner heette één der jongens Chris en de andere Benno - maar daar twijfel ik zelf een beetje aan), een late Nederlandse soldaat wachtend op zijn terugkeer naar Nederland na zijn dienstplicht gedaan te hebben en een groot pistool in zijn holster links dragend en de ongeveer net zo oude Hans Lüber,  hurkend naast me op de voorgrond.

 

Typisch en mistisch: de foto was er altijd geweest in mijn albums van de Kacapiring weg en nu zomaar ineens was precies die éne foto gone with the wind. Normaliter ben je een hele map kwijt, maar één foto?

 

Geintrigeerd door dit gebeuren, besloot ik maar om iets over de familie Lüber te schrijven, dan maar zonder foto en dank zij de digitalisering van de oude kranten en overige historische stukken is het me grotendeels gelukt te achterhalen, wie de familie Lüber precies was en deed. Destijds was ik klein, en Hans Lüber was een speelkameraadje van de overkant en dat was het zo'n beetje. Tja, zijn vader was Oom Jan en zijn moeder zag ik zelden buiten. Kan me haar ook niet echt meer voor de geest halen. Dan had je Hilde en Elly de twee zussen van de veel jongere Hans, et c'est tout.

 

Oom Jan Lüber was behalve onze overbuurman ook nog een jagersvriend van mijn pa en voorzitter van het Indisch Jagers genootschap of zoiets. En dat was het echt wel zo'n beetje. 

En op een goede dag was het voor de familie Lüber ook zo ver: Adios muchachos en het gezin was pleitte, richting Holland nam ik aan. Dag Hans speelkameraadje, het ga je goed... Nooit meer wat gehoord van ze, behalve dat ergens in de jaren 70 van de vorige eeuw mijn zus Miep, me vertelde, dat ze in Den Haag Hans Lüber tegenkwam....ergens in de buurt van de grote markt op het Hobbemaplein.

Vreemd,vreemd, vreemd: de gezichten van de hierboven genoemde kinderen Lüber, de twee broers van Casand, de Nederlandse soldaat, kan ik me heel duidelijk voor de geest halen, maar oom Jan en zijn vrouw zelf totaal niet. Bij mijn onderzoek naar de familie bleek later, dat er meerdere kinderen in het gezin Lüber waren, doch deze kan ik me helemaal niet herinneren. (Zij waren een stuk ouder en wellicht elders woonachtig/reeds uithuizig.??) 

Hieronder een foto van het gezelschap jagers, leden van het Indisch Jagersgenootschap (veelal allen woonachtig in de buurten van de Cannalaan tot circa de Sumatrabuurt te Surabaya).

Iemand op de foto zou Jan Lüber kunnen zijn, gelet op het feit, dat dit het jagerscluppie was. Welke? In elk geval NIET: de tweede persoon van links (Heer Krisen), ook niet de tweede persoon van rechts, die het hert in zijn nek omarmt (Hr. Phefferkorn) en ook niet uiterst rechts (Dr. The). Dat zijn bekende personen voor me. Ik kan me oom Jan echt niet meer voor de geest halen.

 

 

Een advertentie met wat namen betreffende het jagerscluppie. De hieronder genoemde personen zouden dus ook op de foto hierboven aanwezig kunnen zijn. Maar ja, wie is wie, behalve de door mij 3 gemelde personen.

 

 

En daarom een pagina als honeur aan de familie Lüber die tegenover ons op de Jalan Kacapiring nummer 14 te Surabaya woonde.

De volgende gegevens over de familie heb ik uit de oude kranten, de almanakken en diverse gemeentelijke archieven.

Johan Karel Lüber (ook wel eens geschreven als Johann Karel Luber) werd geboren te Kota Radja op 20 dec 1899 (de RA 1901 vermeldt de erkenning van Johann Karel Lüber te Aceh en Onderhorigheden op 21 mei 1900). Studeerde voor belasting-ambtenaar en allerlei zaken die met de belastingen verband hielden.

Hij huwde op 12 april 1920 met mej. Elatine Bernardine Wels, geboren te Amboina op 25 dec 1894 en overleden Zutphen 28 juli 1947 op 53-jarige leeftijd en volgens akte 170 van gemeente Zutphen waren zij gescheiden. (Wanneer ??? In elk geval vóór juni 1945). Mevr. Lüber-Wels kan dus onmogelijk de dame zijn, die ik meende wel eens aan/op de Jalan Kacapiring 14 gezien te hebben, aangezien ik pas na 5 dec 1948 op de Jalan Kacapiring terecht kwam. Volgens de PK kaart van de familie te Den Haag (Gemeente archief Den Haag), wordt als geboorte datum van mevr. Lüber-Wels ook genoteeerd 28 dec 1895 te Amboina. !!!! ......2 Verschillende geboortedatums dus. Alweer iets vreemds.

 

Uit het huwelijk Lüber-Wels werden de volgende kinderen geboren:

André Victor op 10 april 1921 te Batavia.

John Paul op 25 maart 1926 te Batavia.

Nancy Juliana op 30 april 1927 te Biliton.

Elly Augustine op 30 aug 1930 te Semarang.

Hilde Amalia op 14 dec 1933 te Batavia.

 

In 1929 maakt het gezin Lüber (en de drie eerstgeboren kinderen) een verlofreis naar Nederland en keert na ettelijke maanden verlof weer terug naar Nederland. Volgens de PK: Vader, moeder en de kinderen A.V., J.P. en N.J.  Het gezin logeert op het adres Obrechtstraat 411 van 27 mei  t/m 31 dec 1929.

In maart 1939 maakte het gezin Lüber voor de tweede keer een verlofreis (ms Johan de Witt) naar Nederland. Volgens de PK: vader, moeder, J.P., N.J. en op een vervolgkaart de kinderen Elly en Hilde. Het gezin logeert op het adres Abeelstraat 44 van 28 maart 1939 t/m ???? (In de scheepsberichten wordt zoon J.P. als aparte passagier genoteerd. Weer iets vreemds. Zoon A.V. vertrekt apart met een andere boot.

 

 

 

Dit keer echter, keert het gezin niet meteen na het verlof terug naar Nederland, want in Europa is de oorlog aan de gang.

De heer Lüber wordt namelijk geinterneerd en komt elders in een Duits concentratiekamp terecht. (Zie scan hieronder. Notebele Ned.Indische en Nederlandse personen worden als represaille maatregelen door de Duitsers opgepakt, omdat in Ned. Indië alles wat naar Duits/NSB riekte of smaakte een paar jaren eerder ook geinterneerd werd.

Wat er met het gezin Lüber zelf gebeurde in Den Haag is mij onbekend, maar in ieder geval vond er een scheiding plaats tussen de heer Lüber en mevr. Lüber-Wels sowieso vóór juni 1945.

Mevr. Lüber-Wels overleed te Zutphen op 28 juli 1947.

 

 

 

Gelet op de chronolische volgorde van de gebeurtenissen, vermoed ik dat de heer Lüber vóór het einde van de oorlog uit gevangenschap vrijkwam, want hij huwde te Den Haag op 15 juni 1945 met de weduwe mevr. Louise Caroline Patiwael geboren Muller. Het lijkt me sterk, dat de twee personen na de bevrijding in mei 1945 elkaar ontmoeten en binnen een maand al huwen.

 

Mevr. Louise Caroline Patiwael-Muller was de weduwe van de heer Louis Marie Patiwael en de heer Patiwael was eveneens geinterneerd door de Duitsers en stierf in BUCHENWALD (Nabij Weimar Duitsland) op 28 febr 1941 op 40-jarige leeftijd.

Onderstaand een foto van wijlen de heer Louis Marie Patiwael, welke op het OGS geplaats is. Moge ook hij in vrede ruaten.

De broers en zusters van de heer Louis Marie Patiwael waren: Antonie Wilhelmus, John Bernard, Eugenie, Josephine Wendelien, Aida Antonetta, Leopoldina Angelika, Frans en de jongste was Adolf Marie. 

Wanneer precies het gezin Lüber-Muller met de kinderen terugkeert naar Nederlands Indië is mij onbekend. In elk geval komen zij te wonen op het adres Jalan Kacapiring numer 14, tegenover ons (= ondergetekende) en blijkt dat er inmiddels een jongetje in het gezin Lüber is bijgekomen, namelijk Hans Lüber die gedurende enkele jaren mijn speelkameraadje van de overkant was. 

Ik vermoed dat het gezin Lüber ergens na juni 1949 terug ging naar Indië aangezien hij per juni 1949 bevorderd werd tot Praktijk Inspecteur Financiën.

 

In 1951 vonden er op het adres Jalan Kacapiring nummer 14 twee huwelijken plaats:

Het eerste huwelijk was op 1 maart 1951 en vond plaats tussen de dochter van mevr. Lüber-Muller, geheten Lieke (Like) Patiwael (A.Th) en Frits (M.F.W.) van der Schoor. De initiaal letter A. en de letter Th. zullen wel eens gestaan kunnen hebben voor Angelika  en Theresa, vernoemd naar oma Mathilda Angelika Maria Theresa d'Aquino .

 

Hieronder enkele details over het huwelijk van dochter Elly Lüber en de heer G.W. Oerlemans.

De advertentie van het voorgenomen huwelijk tussen de heer G.W. Oerlemans en Corrie  H. Verschragen afgelast:

Bovenstaand: Ik vermoed (let wel: VERMOED) dat Corrie een dochter was van Gerard Jacobus Verschragen (Spoorweg beambte) en  Cornelia Hendrika Hagenbeek. ( Er was ook een heer Hagenbeek die huwde met een juffrouw Verschragen.) Ik heb me er verder niet in verdiept. 

 

De advertentie van de verloving tussen Elly Lüber en de heer G.W. Oerlemans met het adres van G.W.Oerlemans.

 

De advertentie van het voorgenomen huwelijk tussen G.W. Oerlemans en Elly Augustina Lüber.

 

Het tweede huwelijk vond plaats op 15 mrt 1951 tussen de dochter van de heer Lüber uit zijn eerste huwelijk, namelijk Elly Augustine Lüber en de heer G.W. Oerlemans. Deze laatste woonde in de Jalan Kenikir nummer 9, welke circa 2 straatjes verder gelegen was (een zijstraat van de Jalan Kanginan, parellel gelegen tussen de Jalan Pandan en de Jalan Jimerto.)

(Zie bovengeplaatste advertenties.)

 

Van beide huwelijken kan ik me niets voor de geest halen. Wat ik me wel voor de geest kan halen is de verloving op 17 maart 1951 die plaats vond bij ons thuis tussen mijn zus Marie Boers en de heer Piet Maigret en deze verloving werd om één of andere duistere (volwassenen-) reden afgebroken. Ik was te klein, om me er mee te bemoeien en ergens bestaat er nog een foto welke genomen werd van het terras bij ons thuis op de Jalan Kacapiring nummer 11, welke volgebouwd was met bloemstukken. Achteraf bleek het allemaal zonde geld geweest te zijn, want de verloving werd toch verbroken en de tijden waren zwaar in die jaren. De enigen die er aan verdiend hebben waren de bloemenboeren en de kranten wegens het plaatsen van de advertenties. Oh ja, ook de kooplieden op de pasar, want er vond zoals gebruikelijk bij de Indische mensen natuurkijk weer ene groot vreetfestijn plaats.

 

(Foto onder) Zo zag de Jalan Kanginan er uit in die jaren 1950/1951. Het was mijn dagelijkse route naar  de lagere school op de Jalan  Ambengan nabij de katholieke Theresia kerk en de twee andere scholen: Maria Theresia en de Gabriel school.

Beschrijving foto onder: De fotograaf (zich bevindend op de Jalan Kanginan) kijkt in de richting van de Jalan Pandan (= huis donkergekleurd.) Halverwege de foto is de jalan Jimerto (links en rechts) te zien, welke de Jalan Kanginan kruist. De Jalan Kenikir is LINKS gesitueerd tussen het linker gedeelte van de jl. Jimerto en de Jalan Pandan. Op de foto niet te zien.

 

Het alledaagse leven ging door en zomaar ergens in de begin-jaren 50 was het gezin Lüber vertrokken op weg naar Nederland en zat ik zonder speelkameraadje Hans. Wat ik me van Hans kan herinneren, was dat hij "blondachtig" was, een beetje stil en verlegen en eigenlijk speelden we niet zo erg veel met elkaar. Het gezin Lüber was vrij "gesloten". Het oorlogsverleden zal hier een oorzaak aan hebben gehad: Immers de heer Lüber zelve geinterneerd, mevr. Lüber-Muller haar eerste echtgenoot Louis Marie Patiwael in Buchenwald gestorven.....

 

Ter informatie: 

 1. Zoon Andre Victor Lüber haalde te Den Haag in 1940 het HBS-diploma.
 2. Dochter Hilde Amalia Lüber slaagde op 25 jan 1950 voor het MULO-A diploma te Soerabaja.
 3. Zoon John Paul Lüber was in 1954 werkzaam als werktuigkundige grote handelsvaart in 1954.
 4. Met behulp van een vriend J.Mierop verkreeg ik een soort dossier  over Johanna  (???) Karel Luber te Loosduinen:(zie onder)
 5. Zoon Hans ging in Nederland naar de zeevaartschool werktuigkundigen en speelde in een bandje (als bijverdienste) in de jaren 1964/1965 The Revolts. (Volgens de bijschrijvingen in de hieronder geplaatste foto van Moesson was hij in 1965 een jaar of 19. Hij zal dus in 1946 geboren moeten zijn en zeer hoogstwaarschijnlijk in Den Haag, want pa en ma Lüber huwden te Den Haag in juni 1945.

 Foto onder: (Zie ad 4 hierboven)

 

Luber

 

Johanna Karel

Loosduinen

Type: Overlijden

31-12-1961

Luber

Bronvermelding

 • Registratiecode: VFADNL087649
 • Titel: Familieadvertenties Luber (periode tot 1970)
 • Signatuur: 8 pg./Fiche 4419
 • Deelbibliotheek: Gescande Familieadvertenties tot 1970
 • Blad: 0001
 • Familienaam: Luber
 • Voornaam: Johanna Karel
 • Plaats: Loosduinen
 • Onderwerp: Type: Overlijden
 • Geboortedatum: 31-12-1961

 

Foto onder: The Revolts - zie ad 5 hierboven). Van het "blondachtige" dat ik me herinnerde van Hans op de "verdwenen" foto gemaakt begin jaren 50 vorige eeuw uit mijn archieven, is op onderstaande foto niets meer te zien. De foto hieronder is een onderdeel van een artikel geschreven door Rob Dessauvagie in genoemde Moesson.

 

 

 

 

Ik maak voorlopig een einde aan deze pagina en zal me t.z.t. bezig houden met het uitzoeken van de nog ontbrekende details, zoals wat er verder met leden van het gezin Lüber gebeurde e.d.

 

Hoe het verder ook geweest moge zijn, moge zij die niet meer aanwezig zijn op dees'aard, hun vrede gevonden hebben.

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com