Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
GodongDemak 3-9-1825
Dieng Bronnekam
Chamier of Shamier?
Shamier de miljonair
Madras + Zainal Alam
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Chamier (Engels) of Shamier (Armeens)? Allebei is goed, maar zij hadden weinig met elkaar te maken, hoewel zij woonden in India.

 

In de nalatenschap aan brieven van William Neate Chapman kwam ik de naam tegen van Frederick Chamier, een beroemd schrijver in de UK (1796-1870) en uit de familie historie bleek deze Frederick Chamier gerelateerd te zijn aan de heer Burnaby welke op zijn beurt een hele goede vriend was van William Neate Chapman en steun en toeverlaat was in de jaren dat William N. C. te Semarang en Kedoe woonde.

Mij is onbekend waarom de vader van Frederick Chamier, geheten John Ezechiel Deschamps zijn achternaam liet veranderen in Chamier. Het doet er verder niet toe.

Wil men meer weten over de familie JOHN CHAMIER, klik dan op https://books.google.nl/books?id=ANwxAQAAIAAJ&pg=PA403&lpg=PA403&dq=georgiana+grace+married+to+chamier&source=bl&ots=u3elDjYa5H&sig=1KcxAEqsfDfM7Pe7O3OCr-FVcgc&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi_jcyPj5bNAhUkLMAKHdWXBAUQ6AEIHDAA#v=onepage&q=georgiana%20grace%20married%20to%20chamier&f=false Hier kan men de zowat de complete biblio en genea lezen.

 

 

 

Nieuwsgierig geworden naar de naam CHAMIER dook ik in mijn prive archief om te speuren naar deze naam, aangezien ik wist dat er in Indië ooit in het verre verleden een Armeens koopman te Batavia woonde, die SHAMIER heette en er ook stierf en begraven werd EN voor nazaten had gezorgd. In eerste instantie dacht ik: OK, er was weer eens een foutieve schrijfwijze gehanteerd door de HH Schrijvers achter de loketten van het gemeentehuis waar men zich diende in te schrijven/melden bij het betreden van de Javaanse grond.

Niets van dien aard, want Chamier uit UK/India had totaal niets van doen (genealogisch dan) met SHAMIER uit India/ voormalig Indië. Hooguit een bijna eensluidende naam en klank en een kleine bizonderheid. Zie de scans hiernavolgend:

Volgens de schrijver Henry Davidson Love (boek 1913) scheen er een Chamier Road bestaan te hebben in oud Madras vernoemd naar Joseph Chamier en in welke straat een bezitting lag van Jacob Nazar Shamier. Echter.......zie de scan daaronder.

 

Volgens schrijver V. Sriram uit India moet de straat echter vernoemd zijn naar Jacob Nazar Shamier, aangezien de Joseph Chamier nooit in deze contreien werkzaam was. Ik heb wel de neiging om de Indiase schrijver Sriram gelijk te geven omwege: Een hoog geclassificeerde Europeaan (Engelsman in dit geval - Chief Secretary) zal er geen baat bij hebben gehad dat men een karrespoor erhgens in bushbush land te zijner ere vernoemde. Het karrespoor zal dus gewoon in de mond van de bevolking zo genoemd zijn naar de landeigenaar Shamier.... Ziet men het voor zich: Ergens op de Drentse heide een landweggetje met een naampje erop: De Balkenende Boulevard of zoiets. Kan toch niet. Voelt men de finesses???


 

Goed, de familie-samenhang (die ik meende te bespeuren wegens een waarschijnlijke foutieve schrijfwijze) tussen Chamier en Shamier vond ik niet HELEMAAL, hetgeen me natuurlijk niet belette, om dan maar verder hier op deze pagina voort te borduren op de naam SHAMIER, want - as usual inmiddels - blijkt er een kardinale fout te zitten in de Indische Navorscher 1940IN_OUD6:

Wie en onder welke omstandigheden destijds het volgende heeft neergeschreven zal mij een biet wezen, maar het is incorrect, zoals al vaker door mij bemerkt dat er onvolkomenheden gepubliceerd zijn. In elk geval heeft/hebben de schrijvers/samenstellers de gegevens gehaald (denk ik) uit het boek van Mesrovb Seth "Armenians in India etc" doch zich niet juist of slechts heel vluchtig erin verdiept. Jammer.

In 1940IN-OUD6 staat:

Overl. 14-2-1829 overl. te Tanah Abang NAZAR JACOB SHAMIER, weduwnaar van REEPSIMA JACOB, zn van JACOB JAN SHAMIER EN TANNICA OF TAMAä.

Het enige juiste aan het hierboven geschrevene is: de datum en plaats overlijden en de naam NAZAR Jacob Shamier en voor de rest apies.

Voor de liefhebbers/geïnteresseerden van de Armeens/Indische genealogie en aanverwante zaken, dan hiernavolgend de juiste feiten. (Bron: Testament te Madras van Shamier Sultan uit 1797 zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te Madras.)

Zie scan hieronder: ter info. De civiele procedure werd aangespannen door Stephen Lazar in 1838 en welke draaide om een testament van 1797 !!!! (Het testament werd niet nagevolgd). In de uiteenleg van het testament werd natuurlijk de naam van Nazar Jacob Shamier wel genoemd als erfgenaam. Dus niet meteen gillen brullen en krijsen dat de datum niet in overeenstemming is met de overlijdensdatum van Nazar Jacob Shamier te Batavia. De inhoud van het proces doet er verder niet aan toe op deze pagina, aangezien het familie geheimen zijn. Het ging maar over een beetje geld en een paar estates en mansions, meer niet als men het snel opsomt.

 

 

 

 

Er was eens een Armeens koopman te Madras geheten SULTAN SHAMIER. Deze overleed in 1797 en liet een testament na. In dit testament worden de familiebanden als volgt aangehaald:

SHAMIER SULTAN *1727 Nor Juga/Nieuw Julpha +1797 Madras) (= AGHA SHAMEER SOOLTHANOOMIAN)  had een zoon die genoemd werd JOHN SHAMIER; deze had een zoon genaamd NAZAR JACOB SHAMIER; en deze had een zoon genaamd JACOB NAZAR SHAMIER; en deze had een dochter genaamd THAMAR NAZAR SHAMIER. ( En dus niet Tannica of Tamaä....Zij huwde STEPHEN LAZAR). De vrouw van NAZAR JACOB SHAMIER (ja die dus in Tanah Abang begraven lag en die de zoon was van JOHN SHAMIER) was gehuwd met MIRJAM (Mariamdjan) en dus niet met REEPSIMA (Hripsima). Thamar had nog twee andere broers.

Mirjam was één der twee dochters van JOSEPH LAZAR en zijn vrouw Catharine. Deze familie had een estate in BOMBAY.

Shameer Sultan's vader was Khojah (Coja=Groothandelaar) Sultan David (David Sultan) die zijn erfenis verkreeg van Khojah Nazar Jacobjan (Hacobian), terwijl de familie in New Julfa ook al een groot estate had. (Armenians In India/ Mesrovb Seth pag.588)

Meer over de Armeense genealogie Madras/Bombay laat ik niet los.

Goed, daarom dus iets over Shamier geschreven in plaats van iets over Chamier EN omdat er m.i. minder juiste feiten gepubliceerd zijn in de Ind.Nav.

Nogmaals; de familie Shamier heeft zich goed uitgebreid in Indië/Indonesia en vele nazaten zijn later naar Nederland getrokken, maar daar is deze pagina niet voor bedoeld om het hier neer te plonken. Mag men zelf uitzoeken als men niets te doen heeft.

Toen Nazar Jacob overleed werd zijn nalatenschap in de vendu gedaan door de heer Jordan Johannes. Jawel, ik schrijf Jordan met één "a" omdat die goeie man zo heette en niet zoals geschreven in de advertentie. Uiteraard was ie familie van me van Armeense kant en hij was gehuwd met Anna van der Hoeven. Één van zijn nazaten huwde met een nazaat Andreas en die bedoelde nazaat Andreas was weer een volle neef van Joseph Johannes.

Dan nog een klein dingetje: In Semarang in 1840 opende JOSEPH NAZAR SHAMIER een toko met spotprijzen, maar.... boter bij de vis en niks op de reut. Die man was verstandig, zéér verstandig. Want ik heb privé correspondentie inzake andere familie leden die hun goederen op de pof verkochten en menig keer achter het net visten, als zij de rekening kwamen innen...het "uitgelezen" koperspubliek was met de noorderzon vertrokken wegens overplaatsing naar een ander oord of wegens linea recta retour la Hollande of gewoon de pijp uit.

 


 

En tot slot iets over de Star Pagoda, waarin over gerept wordt in het testament.

20.300 Star Pagoda's. Dit betaalmiddel was in die tijden in India in gebruikt en één Star Pagoda had in 2015 een waarde van Eng.P.Sterling 7. (Zeven Eng.Pond). Het werd door de East Indian Comp. uitgegeven. te Madras. De somma van 20.300 mag dan wel als niet groot geacht worden, maar we spreken wel over 1848...vergelijk het met de waarde heden ten dage.

zStar Pagoda plaatje hieronder. (Vishnu op de beeldzijde.). Ik moet toegeven dat de munt er heel mooi uitziet, als ik het vergelijk met de picis of gobang van de VOC in voormalig Indië..... Maar diezelfde VOC had in India de Porto Novo Pagoda (Tuticorin). Deze zag er ongeveer eender uit maar had geen ster.

 


 

Bovenaan schreef ik iets over het feit, dat ik niet helemaal het verband heb kunnen traceren tussen CHAMIER en SHAMIER, want ik stagneerde in mijn speurtochten, mede omdat ik er geen prioriteit aan wilde geven. Maar ik plaats wel nog een mededeling uit de London Gazette inzake Joseph Nazar CHAMIER te Madras. (Let op de naam CHAMIER.....) De goeie man was insolvent en mocht de bak in. Of deze Joseph Nazar Chamier dezelfde is als de Joseph Nazar SHAMIER die in 1840 te Semarang een toko opende is mij onbekend en mij interesseert het verder geen zier of die man insolvent was of niet of dat ie in de bak zat: het gaat mij om die naam CHAMIER of SHAMIER, dat intrigeert me....waarom John Ezechiel Deschamps, de vader van de schrijver Frederick Chamier, zijn familienaam veranderde. En dat weet ik na al dat gezwets van me nog steeds niet.... Ik hou het erop, dat de London Gazette de naam CHAMIER in dit geval verkeerd had gedrukt en dat het SHAMIER moet zijn.

 

Ik ben in elk geval weer een dag van de straat geweest door het schrijven van deze pagina en heb dus weer mijn portemonnee van enig leed bespaard door niets te kopen, want anders zou ik wellicht pisang goreng (bakabana/fried banana's/ gebakken banaan) gekocht hebben.... zou de gedachtegang  van een gewaardeerd lezer geweest kunnen zijn ..... :-)

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com